VTB-BANK

Սոցիալական ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  5.25%-8.10%
  տարեկան եկամտաբերություն

  5.28% - 8.08%

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  60-ից մինչեւ 365 օր

   

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  10.000 ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  համալրմամբ 

  նվազեցմամբ


Online հայտ

Սոցիալական ժամկետային ավանդ

Ավանդի տոկոսադրույքներ*

Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

10.000 ֏

5.25%5.60%6.30%6.80%7.10%7.60%8.10%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

10.000 ֏

5.28%5.65%6.38%6.89%7.19%7.65%8.08%

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Տվյալ ավանդատեսակի ներգրավումները դադարեցված են: 

 • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ կենսաթոշակառուների կողմից

 • Ավանդի արժույթ՝ ՀՀ դրամ

 • Ավանդը համալրմամբ է և նվազեցմամբ

 • Ավանդի ժամկետ՝ 60-ից 365 օր

 • Ավանդի նվազագույն գումար՝ 10.000 ՀՀ դրամ

 • Ավանդից նվազեցումներ հնարավոր է կատարել մինչև ավանդի նվազագույն շեմը:

 • Ավանդի տոկոսագումարները Ձեր ընտրությամբ վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս կամ ավանդի ժամկետի ավարտին:

 • Տոկոսների ստացման «ամսական պարբերականությամբ» եղանակով ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում՝ «Սոցիալական- ժամկետի ավարտին » ավանդի համար գործող տոկոսադրույքներից (-0.40%) չափով: 

 • Տոկոսագումարները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:

Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Ձեր  Ավանդը  կարող  եք  համալրել  հետևյալ  տարբերակներով`

Դուք կարող եք յուրաքանչյուր պահի դադարեցնել ավանդի պայմանագիրը և ստանալ ավանդի գումարը

 • Ավանդատուի կողմից Ավանդի պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ` տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով:

 • Ձեր ավանդը կարող է ավտոմատ երկարաձգվել բազմակի անգամ ավանդի ժամկետը լրանալւց հետո:

 • Ավանդն ավտոմատ երկարաձգվում է նույն ժամկետով և պայմաններով, իսկ տոկոսադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքը:

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.   
Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Սոցիալական ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների պայմաններ (գործել են մինչև 14․09․2020թ.-ը ներառյալ)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ.-ից)   

 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Թարմացվել է առ՝ 17-11-2023թ., 14:12

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ