VTB-BANK

Պրոդուկտներ կյանքի
բոլոր փուլերի համար

Արագ և հարմար

Բանկը առաջարկում է իր հաճախորդներին վարկեր տարբեր նպատակներով: Ապառիկ, վարկային գծեր, անգրավ սպառողական վարկեր, ոսկու գրավով վարկեր, ուսանողական վարկեր, ավտովարկեր, հիփոթեք և այլն՝ յուրաքանչյուր ոք կարող է ընտրել իր համար հարմար վարկատեսակը և հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ստանալ անհրաժեշտ միջոցները:

Իմանալ ավելին
Վարկեր  տարբեր նպատակներով

Հարմար և վստահելի

Շնորհիվ ավանդների տեսակների ընտրության լայն հնարավորության յուրաքանչյուր հաճախորդ կարող է ընտրել իր խնայողությունների պահպանման համար հարման տարբերակը՝ առավելագույն եկամտաբերությամբ (տարեկան մինչև 10 %) և իրեն համար առավել հարմար միջոցների համալրման, ելքագրման և տոկոսագումարների ստացման պայմաններով:

Իմանալ ավելին
Շահավետ ավանդներ

Դրամական միջոցների ազատ տնօրինում

Բանկի բազմարժույթարին վճարային քարտերը հնարավորություն են տալիս 1 քարտին կցել 4 արժույթ, ինտերնետ միջավայրում կատարել անվտանգ գնումներ Secure Code համակարգի միջոցով և ստանալ մինչև 40% զեղչ տարբեր առևտրային կետերում գնումներ կատարելիս: Հաճախորդները կարող են ստանալ Mastercard և VISA միջազգաին վճարային համակարգերի քարտեր՝ իրենց նախընտրությամբ:

Իմանալ ավելին
Վճարային քարտեր

Դրամական միջոցների ազատ տնօրինում

Բանկի 53 մասնաճյուղերում բացեք հաշիվներ կյանքի յուրաքանչյուր փուլի համար` միջոցների կուտակման, ընթացիկ գործարքների, կենսաթոշակի և այլ պետական նպաստների ստացման, սոցիալական հատկացումների ստացման և առարկայազուրկ ոսկով գումարների պահպանման նպատակով:

Իմանալ ավելին
Հաշիվներ

Հեշտ և հարմար

Հեռահար սպասարկման տարատեսակ ծառայությունների միջոցով հնարավոր է առանց Բանկ այցելելու online 24/7 ռեժիմում իրականացնել բանկային գործարքներ՝ գործարքներ կատարելը հարմարավետ է, հեշտ, արագ և ապահով:

Իմանալ ավելին
Հեռահար սպասարկում

Արագ և հարմար

Բանկը առաջարկում է իր հաճախորդներին վարկեր տարբեր նպատակներով: Ապառիկ, վարկային գծեր, անգրավ սպառողական վարկեր, ոսկու գրավով վարկեր, ուսանողական վարկեր, ավտովարկեր, հիփոթեք և այլն՝ յուրաքանչյուր ոք կարող է ընտրել իր համար հարմար վարկատեսակը և հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ստանալ անհրաժեշտ միջոցները:

Իմանալ ավելին
Վարկեր  տարբեր նպատակներով

Հարմար և վստահելի

Շնորհիվ ավանդների տեսակների ընտրության լայն հնարավորության յուրաքանչյուր հաճախորդ կարող է ընտրել իր խնայողությունների պահպանման համար հարման տարբերակը՝ առավելագույն եկամտաբերությամբ (տարեկան մինչև 10 %) և իրեն համար առավել հարմար միջոցների համալրման, ելքագրման և տոկոսագումարների ստացման պայմաններով:

Իմանալ ավելին
Շահավետ ավանդներ

Դրամական միջոցների ազատ տնօրինում

Բանկի բազմարժույթարին վճարային քարտերը հնարավորություն են տալիս 1 քարտին կցել 4 արժույթ, ինտերնետ միջավայրում կատարել անվտանգ գնումներ Secure Code համակարգի միջոցով և ստանալ մինչև 40% զեղչ տարբեր առևտրային կետերում գնումներ կատարելիս: Հաճախորդները կարող են ստանալ Mastercard և VISA միջազգաին վճարային համակարգերի քարտեր՝ իրենց նախընտրությամբ:

Իմանալ ավելին
Վճարային քարտեր

Դրամական միջոցների ազատ տնօրինում

Բանկի 53 մասնաճյուղերում բացեք հաշիվներ կյանքի յուրաքանչյուր փուլի համար` միջոցների կուտակման, ընթացիկ գործարքների, կենսաթոշակի և այլ պետական նպաստների ստացման, սոցիալական հատկացումների ստացման և առարկայազուրկ ոսկով գումարների պահպանման նպատակով:

Իմանալ ավելին
Հաշիվներ

Հեշտ և հարմար

Հեռահար սպասարկման տարատեսակ ծառայությունների միջոցով հնարավոր է առանց Բանկ այցելելու online 24/7 ռեժիմում իրականացնել բանկային գործարքներ՝ գործարքներ կատարելը հարմարավետ է, հեշտ, արագ և ապահով:

Իմանալ ավելին
Հեռահար սպասարկում
Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ