VTB-BANK

Պրոդուկտներ կյանքի
բոլոր փուլերի համար

Արագ և հարմար

Բանկը առաջարկում է իր հաճախորդներին վարկեր տարբեր նպատակներով: Ապառիկ, վարկային գծեր, անգրավ սպառողական վարկեր, ոսկու գրավով վարկեր, ուսանողական վարկեր, ավտովարկեր, հիփոթեք և այլն՝ յուրաքանչյուր ոք կարող է ընտրել իր համար հարմար վարկատեսակը և հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ստանալ անհրաժեշտ միջոցները:

Իմանալ ավելին
Վարկեր  տարբեր նպատակներով

Հարմար և վստահելի

Շնորհիվ ավանդների տեսակների ընտրության լայն հնարավորության յուրաքանչյուր հաճախորդ կարող է ընտրել իր խնայողությունների պահպանման համար հարման տարբերակը՝ առավելագույն եկամտաբերությամբ (տարեկան մինչև 10 %) և իրեն համար առավել հարմար միջոցների համալրման, ելքագրման և տոկոսագումարների ստացման պայմաններով:

Իմանալ ավելին
Շահավետ ավանդներ

Դրամական միջոցների ազատ տնօրինում

Բանկի բազմարժութային վճարային քարտերը հնարավորություն են տալիս 1 քարտին կցել 4 արժույթ: Հաճախորդները կարող են ստանալ MIR վճարահաշվարկային համակարգի քարտեր:

Իմանալ ավելին
Վճարային քարտեր

Դրամական միջոցների ազատ տնօրինում

Բանկի 53 մասնաճյուղերում բացեք հաշիվներ կյանքի յուրաքանչյուր փուլի համար` միջոցների կուտակման, ընթացիկ գործարքների, կենսաթոշակի և այլ պետական նպաստների ստացման, սոցիալական հատկացումների ստացման և առարկայազուրկ ոսկով գումարների պահպանման նպատակով:

Իմանալ ավելին
Հաշիվներ

Հեշտ և հարմար

Հեռահար սպասարկման տարատեսակ ծառայությունների միջոցով հնարավոր է առանց Բանկ այցելելու online 24/7 ռեժիմում իրականացնել բանկային գործարքներ՝ գործարքներ կատարելը հարմարավետ է, հեշտ, արագ և ապահով:

Իմանալ ավելին
Հեռահար սպասարկում

Արագ և հարմար

Բանկը առաջարկում է իր հաճախորդներին վարկեր տարբեր նպատակներով: Ապառիկ, վարկային գծեր, անգրավ սպառողական վարկեր, ոսկու գրավով վարկեր, ուսանողական վարկեր, ավտովարկեր, հիփոթեք և այլն՝ յուրաքանչյուր ոք կարող է ընտրել իր համար հարմար վարկատեսակը և հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ստանալ անհրաժեշտ միջոցները:

Իմանալ ավելին
Վարկեր  տարբեր նպատակներով

Հարմար և վստահելի

Շնորհիվ ավանդների տեսակների ընտրության լայն հնարավորության յուրաքանչյուր հաճախորդ կարող է ընտրել իր խնայողությունների պահպանման համար հարման տարբերակը՝ առավելագույն եկամտաբերությամբ (տարեկան մինչև 10 %) և իրեն համար առավել հարմար միջոցների համալրման, ելքագրման և տոկոսագումարների ստացման պայմաններով:

Իմանալ ավելին
Շահավետ ավանդներ

Դրամական միջոցների ազատ տնօրինում

Բանկի բազմարժութային վճարային քարտերը հնարավորություն են տալիս 1 քարտին կցել 4 արժույթ: Հաճախորդները կարող են ստանալ MIR վճարահաշվարկային համակարգի քարտեր:

Իմանալ ավելին
Վճարային քարտեր

Դրամական միջոցների ազատ տնօրինում

Բանկի 53 մասնաճյուղերում բացեք հաշիվներ կյանքի յուրաքանչյուր փուլի համար` միջոցների կուտակման, ընթացիկ գործարքների, կենսաթոշակի և այլ պետական նպաստների ստացման, սոցիալական հատկացումների ստացման և առարկայազուրկ ոսկով գումարների պահպանման նպատակով:

Իմանալ ավելին
Հաշիվներ

Հեշտ և հարմար

Հեռահար սպասարկման տարատեսակ ծառայությունների միջոցով հնարավոր է առանց Բանկ այցելելու online 24/7 ռեժիմում իրականացնել բանկային գործարքներ՝ գործարքներ կատարելը հարմարավետ է, հեշտ, արագ և ապահով:

Իմանալ ավելին
Հեռահար սպասարկում
Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ