VTB-BANK

Անհատական ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  7% - 9%
  տարեկան եկամտաբերություն
  6.98% -9.07%

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  30-ից մինչեւ 350 օր

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  100.000  ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  առանց ավելացման և նվազեցման


Online հայտ

Անհատական ժամկետային ավանդ

Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30-90 օր

91-180 օր

181-270 օր

271-350 օր

100.000 ֏

7%8%8.5%9%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30-90 օր

91-180 օր

181-270 օր

271-350 օր

100.000 ֏

6.98%8.15%8.63%9.07%
 •  Ավանդի արժույթ՝ ՀՀ դրամ,
 •  Ավանդն առանց համալրման և նվազեցման հնարավորությամբ է
 •  Ավանդի ժամկետ՝ 30 օրից մինչև 350 օր
 •  Ավանդի նվազագույն գումար՝ 100 000 ՀՀ դրամ,
 •  Տոկոսների ստացման եղանակ՝ ժամկետի վերջում
 • Ավանդի տոկոսագումարը վճարվում է` ավանդի ժամկետի ավարտին:
 • Տոկոսները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:

Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Դուք ցանկացած պահի կարող եք վաղաժամկետ փակել և ստանալ ավանդի գումարը։ Վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում տոոսների վերահաշվարկը կատարվում է տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով:

 •  Ձեր ավանդը կարող է ավտոմատ երկարաձգվել ավանդի ժամկետի ավարտին:
 •  Ավանդն ավտոմատ երկարաձգվում է նույն ժամկետով և պայմաններով, իսկ տոկոսադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքը:

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.    Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Թարմացվել է առ՝ 29-03-2024թ., 12:38

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ