VTB-BANK

Անհատական ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  7% - 9%
  տարեկան եկամտաբերություն
  6.98% -9.07%

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  30-ից մինչեւ 350 օր

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  100.000  ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  առանց ավելացման և նվազեցման


Online հայտ

Անհատական ժամկետային ավանդ

Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30-90 օր

91-180 օր

181-270 օր

271-365 օր

100.000 ֏

7%8%8.5%9%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30-90 օր

91-180 օր

181-270 օր

271-365 օր

100.000 ֏

6.98%8.15%8.63%9.07%
 •  Ավանդի արժույթ՝ ՀՀ դրամ,
 •  Ավանդն առանց համալրման և նվազեցման հնարավորությամբ է
 •  Ավանդի ժամկետ՝ 30 օրից մինչև 350 օր
 •  Ավանդի նվազագույն գումար՝ 100 000 ՀՀ դրամ,
 •  Տոկոսների ստացման եղանակ՝ ժամկետի վերջում
 • Ավանդի տոկոսագումարը վճարվում է` ավանդի ժամկետի ավարտին:
 • Տոկոսները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:

Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Դուք ցանկացած պահի կարող եք վաղաժամկետ փակել և ստանալ ավանդի գումարը։ Վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում տոոսների վերահաշվարկը կատարվում է տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով:

 •  Ձեր ավանդը կարող է ավտոմատ երկարաձգվել ավանդի ժամկետի ավարտին:
 •  Ավանդն ավտոմատ երկարաձգվում է նույն ժամկետով և պայմաններով, իսկ տոկոսադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքը:

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.    Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Թարմացվել է առ՝ 15-09-2023թ., 13:17

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ