VTB-BANK

Հեռախոս բանկ

Հեռախոս բանկ

«Հեռախոս բանկ» ծառայությունը բանկային/քարտային հաշիվների հեռակառավարման ժամանակակից համակարգ է:

Ցանկացած պահի և ցանկացած վայրից կարող եք զանգահարել Բանկի Call Center (00374) 87-87 հեռախոսահամարով և, անցնելով համապատասխան նույնականացում, ստանալ տեղեկություններ Ձեր հաշիվների և գործող պայմանագրերի վերաբերյալ, ինչպես նաև իրականացնել անկանխիկ գործարքներ:

Ծառայությունն ակտիվացրեք հեշտ և արագ:

  • Հաշիվների համալրում
  • Ավանդների համալրում
  • Վարկերի մարումներ
  • Արժույթի անկանխիկ փոխարկում
  • Կոմունալ վճարումներ
  • Հաշվի մնացորդի հարցում
  • Իրականացրած գործարքների վերաբերյալ հարցում
  • Վարկային հաշվի մնացորդի, վճարման ժամկետների և գումարների վերաբերյալ հարցում
  • Փոխանցումներ հաճախորդի հաշվից` ներբանկային, ՀՀ բանկեր,  պետական բյուջե, SWIFT
Ծառայության ակտիվացումԱնվճար
Տարեկան սպասարկման վճար2.500 ՀՀ դրամ
Բանկային ծառայությունների օգտագործումՀամաձայն համապատասխան ծառայությունների սակագների
Մեկ օրվա ընթացքում գործարքների առավելագույն գումար 500 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

 

ՙՎՏԲ - Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա)գործում է սկսած 15.09.2020թ.-ից

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ.-ից)  

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ.-ից)   

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» » ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ.-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Թարմացվել է առ՝ 08-02-2024թ., 15:08

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ