VTB-BANK

Կայուն ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  6% -10%
  Եկամտաբերություն 
  5.96% - 9.97% 

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  30-ից մինչեւ 1460 օր

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  50.000  ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  առանց ավելացման և նվազեցման


Online հայտ

Կայուն ժամկետային ավանդ

Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

1460 օր

50.000 ֏

6.00%6.30%6.50%7.30%7.80%8.50%9.00%10.00%9.80%9.80%9.80%9,80%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

1460 օր

50.000 ֏

5.96%6.36%6.59%7.42%7.93%8.63%9.07%9.97%9.57%9.35%8.96%8.62%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

1460 օր

100 €

0.20%0.30%0.40%0.50%0.70%0.80%1.00%1.50%1.60%1.70%1.80%2.00%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

1460 օր

100 €

0.19%0.3%0.4%0.5%0.7%0.8%1.0%1.5%1.59%1.68%1.77%1.94%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

1460 օր

10.000 ₽

3.00%3.50%3.75%4.00%4.25%4.50% 4.75%5.00%5.15%5.20%5.25%5.25%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

1460 օր

10.000 ₽

2.94%3.49%3.76%4.02%4.27%4.53%4.76%4.99%5.08%5.06%4.99%4.88%
 • Ավանդի արժույթ՝  ՀՀ դրամ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի
 • Ավանդն առանց համալրման և նվազեցման հնարավորությամբ է
 • Ավանդի ժամկետ՝ 30 օրից մինչև 1460 օր
 • Ավանդի նվազագույն գումար՝  50 000 ՀՀ դրամ, 100 Եվրո  10.000 ՌԴ ռուբլի

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Կայուն ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Ձեր ընտրությամբ ավանդի դիմաց տոկոսագումարը կարող է վճարվել`

 • ավանդի ժամկետի ավարտին
 • ամսական կապիտալացումով
 • ամսական պարբերականությամբ
 • Տոկոսների ստացման «ամսական պարբերականությամբ/կապիտալացումով» եղանակով ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում՝ «Կայուն- ժամկետի ավարտին» ավանդի համար գործող տոկոսադրույքներից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ` (-0.50%),Եվրո` (-0.2%), Ռուսական ռուբլի`(-0.4%):
 • Տոկոսները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:

Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Կայուն ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Դուք ցանկացած պահի կարող եք վաղաժամկետ փակել և ստանալ ավանդի գումարը, ընդ որում՝

Վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում տոկոսների վերահաշվարկը կատարվում է հետևյալ պայմաններով․

Դադարեցման ժամկետ 

ՀՀ դրամԵվրոՌԴ ռուբլի

մինչև 90 օրը ներառյալ

0,01%

 91 – 180-րդ օրը ներառյալ

3,0%

0,10%

1,7%

181 –րդ օրից հետո

4,0%

0,30%

2,1%

 

Ռուբլի արժույթով ավանդները վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գործում է 2%-ի չափով միջնորդավճար:

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Կայուն ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

 • Ձեր ավանդը կարող է ավտոմատ երկարաձգվել ավանդի ժամկետի ավարտին:
 • Ավանդ ավտոմատ երկարաձգվում է նույն ժամկետով և պայմաններով, իսկ տոկոսադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքը:

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Կայուն ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.    Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Կայուն ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Թարմացվել է առ՝ 27-11-2023թ., 12:16

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ