VTB-BANK

Կայուն ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  6.25%-10.25%
  Եկամտաբերություն 
  6.21%-10.22% 

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  30-ից մինչեւ 1460 օր

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  50.000  ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  առանց ավելացման և նվազեցման


Online հայտ

Կայուն ժամկետային ավանդ

Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

1460 օր

50.000 ֏

6.25%6.55%6.75%7.55%8.05%8.75%9.25%10.25%10.05%10.05%10.05%10.05%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

1460 օր

50.000 ֏

6.21%6.62%6.84%7.68%8.19%8.89%9.32%10.22%9.81%9.58%9.17%8.81%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

100 €

0.20%0.30%0.40%0.50%0.70%0.80%1.00%1.50%1.60%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

100 €

0.19%0.3%0.4%0.5%0.7%0.8%1.0%1.5%1.59%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

10.000 ₽

3.00%3.50%3.75%4.00%4.25%4.50% 4.75%5.00%5.15%5.20%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

10.000 ₽

2.94%3.49%3.76%4.02%4.27%4.53%4.76%4.99%5.08%5.06%

Ձեր ընտրությամբ ավանդի դիմաց տոկոսագումարը կարող է վճարվել`

 • ավանդի ժամկետի ավարտին
 • ամսական կապիտալացումով
 • ամսական պարբերականությամբ
 • Տոկոսների ստացման «ամսական պարբերականությամբ/կապիտալացումով» եղանակով ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում՝ «Կայուն- ժամկետի ավարտին» ավանդի համար գործող տոկոսադրույքներից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ` (-0.50%),Եվրո` (-0.2%), Ռուսական ռուբլի`(-0.4%):
 • Տոկոսները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:

Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Կայուն ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

ՀՀ դրամով Կայուն ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-07․04․2024)

Եվրոյով, ՌԴ ռուբլով Կայուն ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-29․02․2024) 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Դուք ցանկացած պահի կարող եք վաղաժամկետ փակել և ստանալ ավանդի գումարը, ընդ որում՝

Վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում տոկոսների վերահաշվարկը կատարվում է հետևյալ պայմաններով․

Դադարեցման ժամկետ 

ՀՀ դրամԵվրոՌԴ ռուբլի

մինչև 90 օրը ներառյալ

0,01%

 91 – 180-րդ օրը ներառյալ

3,0%

0,10%

1,7%

181 –րդ օրից հետո

4,0%

0,30%

2,1%

 

Ռուբլի արժույթով ավանդները վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գործում է 2%-ի չափով միջնորդավճար:

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Կայուն ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

ՀՀ դրամով Կայուն ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-07․04․2024)

Եվրոյով, ՌԴ ռուբլով Կայուն ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-29․02․2024) 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.    Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Կայուն ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

ՀՀ դրամով Կայուն ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-07․04․2024)

Եվրոյով, ՌԴ ռուբլով Կայուն ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-29․02․2024) 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Թարմացվել է առ՝ 10-04-2024թ., 18:57

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ