VTB-BANK

Ավելացող ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  6.25%-10.25%
  Եկամտաբերություն
  6.21%-10.22%

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  30-ից մինչեւ 1095օր

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  30.000 ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  ավելացմամբ

  առանց նվազեցման


Online հայտ

Ավելացող ժամկետային ավանդ

Ավանդի տոկոսադրույքներ*

Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

30.000 ֏

6.25%6.55%6.75%7.55%8.05%8.75%9.25%10.25%10.05%10.05%10.05%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

30.000 ֏

6.21%6.62%6.84%7.68%8.19%8.89%9.32%10.22%9.81%9.58%9.17%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

50 €

0.10%0.20%0.30%0.40%0.60%0.70%0.90%1.40%1.50%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

50 €

0.1%0.2%0.3%0.4%0.6%0.7%0.9%1.4%1.49%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

5.000 ₽

2.00%2.50%2.75%3.00%3.25%3.50%3.75%4.00%4.15%4.20%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

30 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

5.000 ₽

0.48%2.48%2.75%3.0%3.26%3.51%3.75%3.99%4.1%4.11%

Ձեր ընտրությամբ ավանդի դիմաց տոկոսագումարը կարող է վճարվել`

 • ավանդի ժամկետի ավարտին
 • ամսական պարբերականությամբ
 • ամսական կապիտալացումով
 • Տոկոսների ստացման «ամսական պարբերականությամբ/ ամսական կապիտալացումով» եղանակով ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում՝ «Ավելացող- ժամկետի ավարտին» ավանդի համար գործող տոկոսադրույքից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ` (-0.50%), Եվրո` (-0.2%), ՌԴ ռուբլի`(-0.4%):
 • Տոկոսները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:
 • Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:
 • *Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Ավելացող ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

ՀՀ դրամով Ավելացող ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-07․04․2024)

Եվրոյով, ՌԴ ռուբլով Ավելացող ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-29․02․2024)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Ձեր Ավանդը կարող  եք  համալրել հետևյալ տարբերակներով`

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Ավելացող ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

ՀՀ դրամով Ավելացող ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-07․04․2024)

Եվրոյով, ՌԴ ռուբլով Ավելացող ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-29․02․2024)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Դուք ցանկացած պահի կարող եք վաղաժամկետ փակել և ստանալ Ավանդի գումարը, ընդ որում՝

Վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում տոոսների վերահաշվարկը կատարվում է հետևյալ պայմաններով․

Դադարեցման ժամկետ

ՀՀ դրամ

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

մինչև 90 օրը ներառյալ

0.01%

0.01%

0.01%

91 - 180-րդ օր ներառյալ

2.5%

0.05%

1.2%

181-րդ օրից հետո

3.5%

0.25%

1.6%

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Ռուբլի արժույթով ավանդների վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գործում է 2%-ի չափով միջնորդավճար:

Ավելացող ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

ՀՀ դրամով Ավելացող ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-07․04․2024)

Եվրոյով, ՌԴ ռուբլով Ավելացող ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-29․02․2024)

,ՎՏԲ-Հայաստան Բանկե ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.    Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով  ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Ավելացող ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

ՀՀ դրամով Ավելացող ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-07․04․2024)

Եվրոյով, ՌԴ ռուբլով Ավելացող ավանդի պայմաններ (գործել է 15․11․2023-29․02․2024)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Թարմացվել է առ՝ 10-04-2024թ., 19:01

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ