VTB-BANK
MIR ակնթարթային տրամադրման քարտեր

MIR ակնթարթային տրամադրման քարտեր

  • Քարտի տրամադրում հաշված րոպեների ընթացքում 
  • Քարտի գործողության ժամկետ՝2 տարի
  • Քարտային հաշվի անվճար համալրում Cash-In բանկոմատների միջոցով

Ակնթարթային տրամադրման քարտեր 
MIR
 
Քարտի ձեռքբերում մեկ ակնթարթում
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը Ձեզ է ներկայացնում MIR վճարահաշվարկային համակարգի ՀՀ դրամով ակնթարթային տրամադրման քարտեր: Ակնթարթային տրամադրման քարտն ընձեռում է Ձեզ բացառիկ հնարավորություն ձեռք բերել վճարային քարտ անմիջապես Բանկ դիմելու պահին` հաշված րոպեների ընթացքում:
MIR քարտեր` ավելի արագ, ավելի հարմար և բացարձակ ապահով:
Եթե Դուք չունեք անհրաժեշտ ժամանակ ստանդարտ վճարային քարտ ձևակերպելու համար, սակայն ցանկանում եք ձեռք բերել վճարային քարտ` վերջինիս հասանելի բանկային ծառայությունների ողջ փաթեթով, ապա MIR ակնթարթային քարտերը նախատեսված են Ձեզ համար:


MIR ակնթարթայինքարտիառավելությունները.

  1. Քարտի տրամադրում առավելագույնը 15 րոպեի ընթացքում,
  2. Քարտային հաշվի համալրում իրական ռեժիմում Բանկի Cash-in բանկոմատների, Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերի, ինչպես նաև TelCell և EasyPay վճարային տերմինալների միջոցով,
  3. Քարտով կատարված գործարքների վերաբերյալ շուրջօրյա տեղեկատվության ստացում SMS-բանկինգ ծառայության միջոցով (ծառայության ակտիվացման դեպքում):

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերիլվացմանևահաբեկչությանֆինանսավորմանդեմպայքարիմասին» ՀՀօրենքովսահմանվածՀաճախորդիպատշաճուսումնասիրությաննպատակով, կարողէՀաճախորդից «Ճանաչիրքոհաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքիհիմանվրապահանջելլրացուցիչփաստաթղթերկամայլտեղեկություններ, ինչպեսնաևբանավորհաղորդակցմանընթացքումլրացուցիչհարցերտալՀաճախորդին (նմանպահանջիառկայությանդեպքում):
 
Ուշադրություն` Օտարերկրյահաշիվներիհարկայինհամապատասխանությանակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիմանվրաԱՄՆ-իհետկնքածհամաձայնագրիհամաձայնԲանկըՁեր՝ԱՄՆհարկատուհանդիսանալուհանգամանքըպարզելուհամարկարողէիրականացնելլրացուցիչտեղեկատվությանհավաքագրում:

Ուշադրություն՝ԴուքիրավունքունեքհաղորդակցվելֆինանսականկազմակերպությանհետՁերնախընտրածեղանակով՝փոստայինկապիմիջոցովկամէլեկտրոնայինեղանակով: էլեկտրոնայինեղանակովտեղեկատվությանստացումըամենահարմարավետնէ: Այնհասանելիէ 24/7 ռեժիմով, զերծէթղթայինտեղեկատվությանկորստիռիսկերիցևապահովումէգաղտնիություն:

MIR ակնթարթային քարտերի սակագներ

MIR ակնթարթային քարտերի տեղեկատվական ամփոփագիր

MIR ակնթարթային քարտերի սակագների արխիվ (գործել է 06.06.2022-01.12.2023թթ․)

Դեբետային քարտերի սակագներում փոփոխություններ (ուժի մեջ է մտնում 01․12․2023թ-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Թարմացվել է առ՝ 22-05-2024թ., 13:45

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

 

Տեղեկատվություն քարտապանների համար

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Այլ բանկերի քարտերի սպասարկումը ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կողմից

ՀՀ ռեզիդենտ և Իրանի քաղաքացիներ հանդիսացող անձանց դեբետային քարտերի սպասարկումը (Ուշադրություն՝ 06.04.2023թ․-ից դադարեցված է նշված պայմաններով քարտերի թողարկումը և վերաթողարկումը)

MasterCard դեբետային քարտերի սակագներ (Ուշադրություն՝ 03.11.2023թ․-ից դադարեցված է VISA և MasterCard վճարահաշվարկային համակարգերի քարտերի թողարկումը և վերաթողարկումը):

VISA դեբետային քարտերի սակագներ (Ուշադրություն՝ 03.11.2023թ․-ից դադարեցված է VISA և MasterCard վճարահաշվարկային համակարգերի քարտերի թողարկումը և վերաթողարկումը):

MIR դեբետային քարտերի սակագներ

"Ա" կարգի երկրների քաղաքացիների դեբետային քարտերի սպասարկումը

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՝   որոշ տեսակի ծառայությունները ժամանակավորապես անհասանելի են:

SMS բանկինգ

Քարտից քարտ փոխանցումների

 

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ