VTB-BANK

Մանկություն ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  9%
  Եկամտաբերություն
  8.99%
 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  730-ից մինչեւ 6570 օր

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  50.000 ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  ավելացմամբ

  առանց նվազեցման


Online հայտ

Մանկություն ժամկետային ավանդ

Ավանդի տոկոսադրույքներ*

Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

730-6570 օր

50.000 ֏

9%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

730-6570 օր

50.000 ֏

8.99%
 • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից հօգուտ երրորդ անձի` անչափահասի:

 • Ավանդի արժույթ՝ ՀՀ դրամ,
 • Ավանդը համալրմամբ է և առանց նվազեցման,
 • Ավանդի ժամկետ՝ 730 օրից մինչև 6.570 օր (2-ից 18 տարի): Ավանդի ներդրման պահին երեխայի տարիքը չի կարող գերազանցել 16 տարին, իսկ ավանդի վերջնաժամկետին երեխայի տարիքը չպետք է գերազանցի 18 տարեկանը:
 • Ավանդի նվազագույն գումար՝ 50.000 ՀՀ դրամ,
 • Ավադի առավելագույն գումար՝ 50.000․000 ՀՀ դրամ,

Ավանդի ձևակերպումն իրականացվում է Ավանդատուի` իր և երրորդ անձի` (երեխայի) անձը հաստատող փաստաթղթերի(ծննդյան վկայական կամ անձնագիր, ՀԾՀ) ներկայացմամբ:

 * Տոկոսադրույքը սահմանվում է Ավանդի բացման օրվանից 3 տարի (1095 оր) ժամկետով: Այնուհետև յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ (1096-րդ օրը) ավանդի տոկոսադրույքը ավտոմատ կերպով փոխվում է, և ընթացիկ տոկոսադրույքը սահմանվում է ՀՀ դրամ արժույթով 1095 օր ժամկետով «Ավելացող» (համալրման եղանակով) ավանդի տարեկան տոկոսադրույքին համապատասխան:

 

 

Ձեր ընտրությամբ ավանդի դիմաց տոկոսագումարը կարող է վճարվել`

 • Տարեկան կապիտալացմամբ  
 • Տարեկան վճարմամբ հաշվին

Տոկոսները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:

Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Ձեր Ավանդը կարող  եք  համալրել հետևյալ տարբերակներով`

Դուք ցանկացած պահի կարող եք վաղաժամկետ փակել և ստանալ Ավանդի գումարը, հետևյալ պայմաններով՝

 • ավանդի ներդրման օրվանից մինչև 365-րդ օրը  խզման դեպքում՝ կկատարվի տոկոսագումարի վերահաշվարկ տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով,
 • ավանդի ներդրման օրվանից 366 օր հետո խզման դեպքում - կապիտալացված կամ վճարված տոկոսները պահպանվում են, իսկ ընթացիկ տարվա համար կհաշվարկվի 0,01% տարեկան տոկոսադրույք:

 

 • Ձեր ավանդը կարող է ավտոմատ երկարաձգվել ավանդի ժամկետի ավարտին, սակայն ոչ ավել, քան երեխայի 18 տարեկանի լրանալը:
 • Ավանդն ավտոմատ երկարաձգվում է նույն ժամկետով և պայմաններով, իսկ տոկոսադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքը:

 

1.Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

2.Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3.Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Թարմացվել է առ՝ 01-06-2024թ., 00:41

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ