VTB-BANK

Հաշվով կատարված գործառնությունների դիմաց քաղվածքների, կրկնօրինակների եւ այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմանները:

  • Բանկի կողմից սահմանված ձևով տրամադրվում են հաշիվների քաղվածքներ՝ կազմված ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ պահանջների պահպանմամբ։ 
  • Բանկը պարտավոր չէ քաղվածքներ տրամադրել, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում Բանկային հաշվով շարժը բացակայում է (հաշիվը չի դեբետավորվել կամ կրեդիտավորվել)։ 
  • Հաճախորդի պահանջով Բանկը պարտավոր է 5 օրվա ընթացքում Բանկային հաշվիների քաղվածքներ տրամադրել Սակագներին համապատասխան։ 
  • Հաճախորդը քաղվածքի ստացման եղանակն ընտրում է Բանկային հաշվի բացման ժամանակ (անձամբ՝ Բանկում, փոստով, էլեկտրոնային փոստով և այլն)։ 
  • Քաղվածքի վրա նշվում է քաղվածքի տրամադրման ժամանակը։ 
  • Բանկային հաշվի քաղվածքը վավերացնում է Բանկի իրավասու աշխատակիցի կողմից` ստորագրությամբ և քաղվածքի վավերացման ամսաթիվը և անձնական դրոշմակնիքը դնելու միջոցով։
Բանկային հաշվով քաղվածքի տրամադրում
ընթացիկ կամ նախորդ ամսվա համարԱնվճար
2-ից 12 ամիս վաղեմության 1.900
1 տարուց ավել վաղեմության

3.900

Սոցհաշվով քաղվածքի տրամադրումԱնվճար
Վճարային փաստաթղթերի պատճեների տրամադրում
Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 
մինչև 1 տարի վաղեմության2.900
1 տարուց ավել վաղեմության4.900
Էլեկտրոնային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում1.900
Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ստանդարտ տիպային ձևով
հայերեն լեզվով2.900
ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով3.900
Սոցհաշվով տեղեկանքների տրամադրում Սոցփաթեթի սպասարկման շրջանակներում ներկայացման նպատակով (հաշվի բացման տեղեկանքներ, Սոցփաթեթի շրջանակներում  պարտավորությունների վերաբերյալ և այլ տեղեկանքներ, որոնք նախատեսված  են Բանկի ներքին փաստաթղթերով)Անվճար
Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ոչ ստանդարտ ձևով5.900
ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու գործընթացի շրջանակներում տեղեկանքների տրամադրում1.900

 

Թարմացվել է առ՝ 25-06-2019թ., 14:41

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին