VTB-BANK

Հաշվով կատարված գործառնությունների դիմաց քաղվածքների, կրկնօրինակների եւ այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմանները:

  • Բանկի կողմից սահմանված ձևով տրամադրվում են հաշիվների քաղվածքներ՝ կազմված ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ պահանջների պահպանմամբ։ 
  • Բանկը պարտավոր չէ քաղվածքներ տրամադրել, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում Բանկային հաշվով շարժը բացակայում է (հաշիվը չի դեբետավորվել կամ կրեդիտավորվել)։ 
  • Հաճախորդի պահանջով Բանկը պարտավոր է 5 օրվա ընթացքում Բանկային հաշվիների քաղվածքներ տրամադրել Սակագներին համապատասխան։ 
  • Հաճախորդը քաղվածքի ստացման եղանակն ընտրում է Բանկային հաշվի բացման ժամանակ (անձամբ՝ Բանկում, փոստով, էլեկտրոնային փոստով և այլն)։ 
  • Քաղվածքի վրա նշվում է քաղվածքի տրամադրման ժամանակը։ 
  • Բանկային հաշվի քաղվածքը վավերացնում է Բանկի իրավասու աշխատակիցի կողմից` ստորագրությամբ և քաղվածքի վավերացման ամսաթիվը և անձնական դրոշմակնիքը դնելու միջո
Քաղվածքի տրամադրում
Բանկային, քարտային և այլ հաշիվներով
Քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից նախընտրված հաղորդակցման եղանակով պարտադիր քաղվածքի տրամադրում առաջին անգամ
Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
Հաճախորդի պահանջով  մեկ անգամից ավել քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում
Մինչև 1 տարի վաղեմության1,900 ՀՀ դրամ
1 տարուց ավել վաղեմության

3,900 ՀՀ դրամ

Վարկային հաշիվներով քաղվածքների տրամադրման սակագներ
Քաղվածքների ստացման Հաճախորդի  կողմից նախընտրված հաղորդակցման  եղանակով պարտադիր քաղվածքի տրամադրում առաջին անգամ
Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
Հաճախորդի պահանջով  երկրորդ անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում
Մինչև 1 տարի վաղեմությանԱնվճար
1 տարուց ավել վաղեմության3,900 ՀՀ դրամ
Հաճախորդի պահանջով  երրորդ և ավել անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում
Մինչև 1 տարի վաղեմության1,900 ՀՀ դրամ
1 տարուց ավել վաղեմության 3,900 ՀՀ դրամ
Հիպոթեքային վարկերովԱնվճար
Սոց. Փաթեթի հաշիվներովԱնվճար
Վճարային փաստաթղթերի պատճեների տրամադրում
Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 
մինչև 1 տարի վաղեմության2.900
1 տարուց ավել վաղեմության4.900
Էլեկտրոնային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում1.900
Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ստանդարտ տիպային ձևով
հայերեն լեզվով2.900
ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով3.900
Սոցհաշվով տեղեկանքների տրամադրում Սոցփաթեթի սպասարկման շրջանակներում ներկայացման նպատակով (հաշվի բացման տեղեկանքներ, Սոցփաթեթի շրջանակներում  պարտավորությունների վերաբերյալ և այլ տեղեկանքներ, որոնք նախատեսված  են Բանկի ներքին փաստաթղթերով)Անվճար
Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ոչ ստանդարտ ձևով5.900
ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու գործընթացի շրջանակներում տեղեկանքների տրամադրում1.900

 

Թարմացվել է առ՝ 25-06-2019թ., 14:41

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ