VTB-BANK

Գործընկերներ

Գնահատող ընկերություններ

Ընկերություն

Հասցե/մասնաճյուղեր

Հեռախոս

Կայք/էլ.հասցե

"ԳԱՌԴԻ" ՍՊԸ

ք. Երևան, Թումանյան 8, 3-րդ հարկ, 317 սենյակ

(374 95) 52 05 90

(374 96) 52 05 90

gardiltd@gmail.com

"Էս Ջի Էմ Գրանդ" ՍՊԸ

ք. Երևան, Սունդուկյան 64ա, 1/1 տարածք

(374 91) 85 75 75

(374 93) 85 75 75

sgmgrand@mail.ru

"Օֆման Մորգիդջ Քոնսալթինգ" ՍՊԸ

ք. Երևան, Կողբացի 42-37 

(374 10) 53 71 79 
(374 43) 53 71 79

ofmanmc@mail.ru

"Տիտան Օպտիմում" ՍՊԸ

ք. Երևան, Արշակունյաց 2ա, 4-րդ հարկ

(374 93) 97 44 97
(374 94) 56 22 06

titan-optimum@mail.ru

"Վի Էմ - Ար Փի" ՍՊԸ

ք. Երևան, Վարդանանց փող., փակուղի 8, շ. 3-13

(374 10) 58 87 97
(374 99) 58 87 97

vm-rp@mail.ru

"ԱԲԻՏ" ՍՊԸ

ք. Երևան, Կենտրոն, Բուզանդ 1/3, 4-րդ հարկ

(374 33) 99 98 80

(374 10) 52 15 55

abit.agency@gmail.com

"Ա.Գ.Բորսա" ՍՊԸ       

ք. Երևան, Նաիրի Զարյան 22ա, հ3

(374 10) 25 27 89

(374 10) 25 90 31

(374 94) 01 09 99

agborsa@mail.ru

Գնահատման աշխատանքների սակագներ

 

Ապահովագրական ընկերություններ

ԸնկերությունՀասցեՀեռախոսՎեբ կայքԷլ. փոստ
«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Ավետ Ավետիսյան փողոց 116/1 և 116/5

+(374 60) 500060

https://imnairi.aminfo@imnairi.am
«Լիգա Ինշուրանս» ԱՓԲԸՀՀ ք.Երևան,
Հյուսիսային պողոտա 1

+(374 12) 888888

https://ligainsurance.aminfo@ligainsurance.am
«ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 62 շենք, №93-93/1+ (374 60) 275757https://regoinsurance.aminfo@rego.am
«Սիլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸՀՀ ք.Երևան,
Արամի փող., 3 շենք («Սիլ Պլազա» առևտրի կենտրոնի շենքում)

+(374-60) 540000

http://www.silinsurance.aminfo@silinsurance.net

Թարմացվել է առ՝ 27-03-2024թ., 18:09

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ