VTB-BANK

Վավերապայմաններ

Ամբողջական անվանումը`

 • «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Կրճատ անվանումը`

 • «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

Իրավաբանական հասցե`

 • ՀՀ, 0006, ք․ Երևան, Մանանդյան փ. 33/3

Կենտրոնական բանկում թ/հ`

 • 103002101600

ՀՎՀՀ

 • 00400222

SWIFT

 • ARMJAM22

Փոստային հասցե`

 • ՀՀ, 0006, ք․ Երևան, Մանանդյան փ. 33/3

Էլեկտրոնային հասցե`

Կայք`

Միասնական տեղեկատվական ծառայության հեռախոսահամար`

 • (+374 8000) 87-87

Ֆաքս`

 • (+3741) 56-55-78

Բանկի աուդիտորի մասին տեղեկություն`

 • «Բեյքեր Թիլլի Արմենիա» ՓԲԸ

Լիցենզիաներ, որոնց հիման վրա գործում է բանկը`

 • Բանկի գրանցման վկայական N0386 առ 25.05.1994թ.; ՀՀ ԿԲ Բանկային գործունեության լիցենզիա Թիվ 64 առ 20.06.2006թ. 

Թարմացվել է առ՝ 12-01-2024թ., 18:23

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ