VTB-BANK

Ապահովագրություն

Ապրեք լիարժեք կյանքով, իսկ մենք կհոգանք պատահականությունների մասին:


Այցելելով «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ` Դուք հնարավորություն եք ստանում բանկային գործարքներ կատարելու հետ մեկտեղ ապահովագրել նաև Ձեր ռիսկերը` խնայելով ժամանակն ու ջանքերը: 

Բանկը համագործակցում է ՀՀ շուկայի խոշարգույն և առաջատար ապահովագրական ընկերությունների հետ:

Ապահովագրական պրոդուկտները հասանելի են Բանկի 72 մասնաճյուղերում, որոնք տեղակայված են Երևանում և ՀՀ բոլոր մարզերում: 

 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՊՐՈԴՈՒԿՏՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՍԿՈ                              

Ապահովագրության ժամկետ - 1 տարի                                                                                                                                                   

Ապահովագրական ռիսկեր
•    ճանապարհատրանսպորտային պատահար
•    հրդեհ
•    պայթյուն
•    բնական աղետներ
•    երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ
և այլն
 

 

ԿԱՍԿՈ-ն ավտոտրանսպորտային միջոցի կամավոր ապահովագրությունն է, որն իրականացվում է Բանկում տրամադրով ավտովարկերի գծով գրավադրված ավտոմեքենաների համար: Ընդ որում, հատուցումն իրականացվում է անկախ այն փաստից, թե ով է պատահարի մեղավորը համաձայն գործող պայմանագրի ու պայմանների:

Ապահովագրական ծածկույթի մեջ մտնում են հետևյալ ռիսկերը`
•    ճանապարհատրանսպորտային պատահարները,
•    հրդեհը, պայթյունը,
•    ավտոմեքենայի վրա  տարատեսակ առարկաների վայր ընկնելը,
•    տարերային աղետները (երկրաշարժ, ջրհեղեղ, կարկուտ, կայծակ և այլն),
•    կենդանիների կողմից հասցված վնասը,
•    երրորդ անձանց հակաօրինկան գործողությունները և այլն:

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է`
•    ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալուց և հայտնի դառնալու պահից հետո անհապաղ զանգահարել Ապահովագրական ընկերություն և հայտնել պատահարի մասին,
•    կախված ապահովագրական պատահարի բնույթից` զանգահարել նաև ՀՀ Ոստիկանություն, Պետավտոտեսչութոյւն (ՊԱՏ), Հրշեջ ծառայություն ,
•    չտեղաշարժել ավտոտրանսպորտային միջոցը մինչև ապահովագրական ընկերության և ՊԱՏ-ի ժամանումը, գրանցել ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակից տրանսպորտային միջոցների տվյալները,
•    առանց Ապահովագրական ընկերության գրավոր համաձայնության ոչ մի դեպքում չընդունել իր մեղքը` լրիվ կամ մասնակի, և չվերցնել ոչ մի պարտավորություն իր վրա,
•    դեպքի մասին Ապահովագրողին տեղեկացնելուց հետո ներկայացնել  ապահովագրական հատուցում ստանալու գրավոր դիմում:

Ապահովագրական ծածկույթի չափը սահմանվում է վարկային պայմանագրով:

Ուշադրություն !  - Ավտոմեքենան անհրաժեշտ է օգտագործել բացառապեu անձնական oգտագործման համար նախատեuված և ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չառնչվող նպատակներով, այդ թվում` չօգտագործել որպես տաքսի: Այլապես ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում Ապահովագրական ընկերությունը կարող է հրաժարվել կատարել հատուցում:

Ապահովագրական պայմանագրի ռիսկերին, բացառություններին, ինչպես նաև հատուցման ընթակարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ ընթերցելով ստորև ներկայացված հակիրճ տեղեկատվական թերթիկները, ինչպես նաև ԿԱՍԿՈ-ի գծով Ապահովագրական ընկերությունների պայմանները ըստ ստորև նշված հղումների`

ԿԱՍԿՈ Ապահովագրության պայմաններ Նաիրի Ինշուրանս 
ԿԱՍԿՈ Ապահովագրության պայմաններ Ինգո Արմենիա 
ԿԱՍԿՈ Ապահովագրության պայմաններ Ռոսգոսստրախ Արմենիա 
ԿԱՍԿՈ Ապահովագրության պայմաններ Ռեսո 

 


ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապահովագրության ժամկետ - 1 տարի                                                                                                                                                   

Ապահովագրական ռիսկեր
•    հրդեհ
•    պայթյուն
•    ջրի ազդեցություն
•    մեխանիկական ազդեցություն
•    բնական աղետներ
•    երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ և այլն

 

Ապահովագրական ծածկույթի մեջ մտնում են հետևյալ ռիսկերը`
•    հրդեհ,
•    պայթյուն,
•    ջրի ազդեցություն,
•    մեխանիկական ազդեցություն,
•    բնական աղետներ,
•    երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ,
և այլն:
Անշարժ գույքի ապահովագրությունը չի ներառում Տնային գույքին պատճառված վնասը:

Ապահովագրական ծածկույթի չափը սահմանվում է վարկային պայմանագրով:

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է`
•    ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալուց և հայտնի դառնալու պահից հետո անհապաղ զանգահարել Ապահովագրական ընկերություն և կատարել Ապահովագրողի կողմից տրված հրահանգները,
•    սահմանափակել գույքի վնասվածքի հետագա տարածումը,
•    կախված ապահովագրական պատահարի բնույթից` զանգահարել համապատասխան մարմիններին/ կառուցվածքային ստորաբաժանումներին (ՀՀ Ոստիկանություն, Հրշեջ ծառայություն, և այլն),
•    Ապահովագրողին ապահովագրական պատահարի մասին տեղեկացնելուց հետո ներկայացնել հատուցման մասին գրավոր դիմում-պահանջ,
•     վնասված անշարժ գույքը թողնել  անփոփոխ վիճակում` Ապահովագրողի կողմից զննություն անցկացնելու նպատակով:

Ապահովագրական պայմանագրի ռիսկերին, բացառություններին, ինչպես նաև հատուցման ընթակարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ ընթերցելով ստորև ներկայացված հակիրճ տեղեկատվական թերթիկները, ինչպես նաև Անշարժ գույքի ապահովագրական պրոդուկտի գծով Ապահովագրական ընկերությունների պայմանները ըստ ստորև նշված հղումների `

Անշարժ գույքի Ապահովագրության պայմաններ Ինգո Արմենիա 
Անշարժ գույքի Ապահովագրության պայմաններ Ռոսգոսստրախ Արմենիա 
Անշարժ գույքի Ապահովագրության պայմաններ Ռեսո 
 


ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒՅԹՈՒՆ

Ապահովագրության ժամկետ –1 տարի                                                                                                                                                   

Ապահովագրական ռիսկեր
•    դժբախտ պատահարի արդյունքում ի հայտ եկած մահ
•    դժբախտ պատահարի արդյունքում աշխատունակության մշտական կորուստ
•    դժբախտ պատահարի արդյունքում աշխատունակության ժամանակավոր կորուստ


 

Ապահովագրական ծածկույթի մեջ մտնում են հետևյալ ռիսկերը`
•    աշխատունակության ժամանակավոր կորուստ դժբախտ պատահարի արդյունքում, 
•    աշխատունակության մշտական կորուստ դժբախտ պատահարի արդյունքում (աշխատունակության մշտական կորուստ հասկացության տակ հասկանում ենք 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կարգի հաշմանդամությունը` համաձայն փաստաթղթերի/համապատասխան կառույցներից տրամադրված տեղեկանքների),
•    դժբախտ պատահարի արդյունքում ի հայտ եկած մահ:

Ապահովագրական ծածկույթի չափը սահմանվում է վարկային պայմանագրով:

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է`
•    անհապաղ հայտնել Ապահովագրական ընկերությանը ապահովագրական պատահարի առաջացման մասին, 
•    կատարել Ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի/օպերատորի ցուցումները,
•    հայտնել համապատասխան մարմիններին/կառուցվածքային ստորաբաժանումներին (ՀՀ Ոստիկանություն, Բժշկական հաստատություն և այլն),
•    Ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել դիմում-հայտ հատուցման վերաբերյալ, ինչպես նաև Ապահովագրական ընկերության կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր:


Ապահովագրական պայմանագրի ռիսկերին, բացառություններին, ինչպես նաև հատուցման ընթակարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ ընթերցելով ստորև ներկայացված հակիրճ տեղեկատվական թերթիկները, ինչպես նաև Դժբախտ պատահարներից ապահովագրական պրոդուկտի գծով Ապահովագրական ընկերությունների պայմանները ըստ ստորև նշված հղումների `
 

Դժբախտ պատահարներից Ապահովագրության պայմաններ Նաիրի Ինշուրանս 
Դժբախտ պատահարներից Ապահովագրության պայմաններ Ինգո Արմենիա 
Դժբախտ պատահարներից Ապահովագրության պայմաններ Ռոսգոսստրախ Արմենիա 
Դժբախտ պատահարներից Ապահովագրության պայմաններ Ռեսո 

 ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒՅԹՈՒՆ

Ապահովագրության ժամկետ - 1 տարի                                                                                                                                                   

Ապահովագրական ծածկույթ`
Չվճարված կանխավճար
 

 

 

Կանխավճարի ապահովագրությունը դա վարկառուի հիփոթեքային պարտավորության մի մասի ապահովագրումն է:

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն տրամադրում է հիփոթեքային վարկեր կանխավճարի ապահովագրության պայմանով, ըստ որի Ձեր կողմից վճարվող կանխավճարը կարող է նվազեցվել գույքի արժեքի մինչև 10 և ավելի տոկոսի չափով, պայմանով, որ չվճարված կանխավճարի գումարը կապահովագրվի: 


Կանխավճարի ապահովագրության դեպքում չհատուցվող գումար չի կիրառվում:

Ապահովագրական պայմանագրի ռիսկերին, բացառություններին, ինչպես նաև հատուցման ընթակարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ ընթերցելով ստորև ներկայացված հակիրճ տեղեկատվական թերթիկները, ինչպես նաև Դժբախտ պատահարներից ապահովագրական պրոդուկտի գծով Ապահովագրական ընկերությունների պայմանները ըստ ստորև նշված հղումների `
 

Կանխավճարի Ապահովագրության պայմաններ Ռոսգոսստրախ Արմենիա 
Կանխավճարի Ապահովագրության պայմաններ Սիլ Ինշուրանս 


ԱՊԱՀՈՎ ՔԱՐՏ


Ապահովագրական հատուցման առավելագույն սահմանաչափ`
Ապահովագրական գումար  մինչև 500,000 ՀՀ դրամ
 
Չհատուցվող գումար ` չի նախատեսվում


 

 

Ինչպիսի՞ ռիսկեր են ապահովագրվում`
•    երրորդ անձանց կողմից բանկային քարտերը կեղծելու միջոցով չարտոնված գործարքների իրականացումը,
•    գողացված կամ կորցրած բանկային քարտերի միջոցով երրորդ անձանց կողմից չարտոնված գործարքների իրականացումը քարտի արգելափակմանը նախորդող 24 ժամվա ընթացքում,
•    կողոպուտի կամ ավազակության ճանապարհով դրամական միջոցների հափշտակությունը Քարտապանի կողմից գումարի` բանկոմատից ստացմանը հաջորդող 15 րոպեների ընթացքում,
•    կորցրած, գողացված կամ կեղծված բանկային քարտերի օգտագործմամբ չարտոնված գործարքների իրականացման արդյունքում ձևավորված պարտավորությունների հատուցումը,
•    Ապահովագրված քարտի վերաթողարկման արդյունքում համապատասխան ծախսերի հատուցումը:

Ապահովագրական պատահար չեն համարվում և հատուցման ենթակա չեն վնասները, որոնք առաջացել են`
•    քարտապանի կողմից քարտը ստոպ-լիստ չգցելու (արգելափակելու), ինչպես նաև PIN կոդի տվյալները կողմնակի անձանց հասանելի դարձնելու կամ նման կասկածի հետևանքով,
•    քարտապանի կանխամտածված և/կամ անօրինական գործողությունների արդյունքում,
•    քարտապանի կողմից բանկային քարտի օգտագործման կանոնների և/կամ սպասարկման կարգի խախտման հետևանքով,
•    քարտապանի կողմից բանկային քարտերի օգտագործումն ու սպասարկումը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի խախտման դեպքում:

Ի՞նչ պետք է անել Ապահովագրական պատահարի դեպքում`
•    անմիջապես արգելափակել քարտը և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, բայց ոչ ուշ, քան պատահարի պահից 48 ժամվա ընթացքում` զանգահարել ՌԵՍՈ ԱՓԲԸ (060) 27 57 57 շուրջօրյա հեռախոսահամարով,
•    անմիջապես դիմել ՀՀ Ոստիկանություն կամ այլ իրավասու մարմիններին,
•    ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել դիմում-պահանջագիր ապահովագրական հատուցման մասին, ինչպես նաև ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ ուղեկցող փաստաթղթեր:

Ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում ապահովագրական հատուցումը կատարվում է համաձայն Ապահովագրական ընկերության Ապահովագրության պայմանների, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ` այցելելով ՌԵՍՈ ԱՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակ, ինչպես նաև ընթերցելով ստորև ներկայացված փաստաթղթերը:

Ապահով քարտ հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ Ռեսո

Հուշաթերթիկ Ապահովագրված անձի համար Ռեսո


ԱՅԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՊՊԱ


Ապահովագրական հատուցման առավելագույն սահմանաչափ`
•    անձնական վնասների փոխհատուցում մինչև 33,000,000 ՀՀ դրամ
•    գույքին պատճառված վնասների հատուցում մինչև 18,000,000 ՀՀ դրամ

Ապահովագրական ծածկույթ` ՀՀ, ԼՂՀ
 

 

Ի՞նչ է ԱՊՊԱ-ն`
ԱՊՊԱ-ն Ավտոտրասպորտային միջոցների պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն է, որի շրջանակներում հատուցվում են ավտոտրասպորտային միջոցների օգտագործման արդյունքում երրորդ անձանց (տուժող կողմի) առողջությանը և/կամ գույքին պատճառված վնասները:

Ովքե՞ր կարող են կնքել ԱՊՊԱ պայմանագիր
•    ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատերը,
•    առուվաճառքի պայմանագրով գնորդը,
•    ավտոտրանսպորտային միջոցները ՀՀ տարածք վարելու միջոցով նորմուծող անձինք` անկախ սեփականատեր լինելու հանգամանքից,
•    ֆինանասական վարձակալության պայմանագրի դեպքում`  վարձակալը:

Ինչպե՞ս է որոշվում ապահովագրավճարի չափը
Ապահովագրավճարի չափը կախված է հետևյալ գործոններից`

•    ավտոտրանսպորտային միջոցի տեսակ (օրինակ` մարդատար, բեռնատար և այլն),
•    ավտոտրանսպորտային միջոցի շարժիչ հզորություն,
•    ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործման նպատակ,
•    ապահովագրական վկայագրի ժամկետ,
•    Բոնուս-մալուս դաս

ԱՊՊԱ-ի շրջանակներում «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի գործընկերներն են` 
•    «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ
•    «ԻՆԳՈ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ
•    «Ռեսո» ԱՓԲԸ

Ի՞նչ պետք է անել Ապահովագրական պատահարի դեպքում` 
•    վթարից անմիջապես հետո ավտովթարի վայր հրավիրել Ճանապարհային ոստիկանությանը և հետևել վերջինիս ցուցումներին, 
•    մինչև Ճանապարհային ոստիկանության ժամանումը չտեղաշարժել ավտոմեքենաները և միջոցներ ձեռնարկել ավտոմեքենաների հետքերն ու առարկաները պահպանելու ուղղությամբ, վթարը տեղի ունենալուց հետո առավելագույնը 40 րոպեի ընթացքում հեռախոսով տեղեկացնել համապատասխան ապահովագրական ընկերություններին, 
•    առանց Ապահովագրական ընկերության համաձայնության չվերցնել Ձեզ վրա որևէ պատասխանատվություն և/կամ պարտականություն,
•    մասնակցել Ճանապարհային ոստիկանության կողմից սահմանված կարգի փաստաթղթերը կազմելու գործընթացին՝ դրանցում ներկայացնելով իրենց վերաբերող պատասխանները։
 

Առավել մանրամասն ապահովագրության պայմաններին կարող եք ծանոթանալ` այցելելով Հայաստանի Ավտոապահովագրոցների բյուրոյի www.paap.am և/կամ,  ապահովագրական ընկերությունների պաշտոնական կայքերը:


ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԱԿՏԻՎ


Ապահովագրական հատուցման առավելագույն սահմանաչափ`
Ապահովագրական գումար մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ 
Ապահովագրական ռիսկեր` 
•    ներքին հարդարանք և ինժեներական սարքավորումներ 
•     քաղաքացիական պատասխանատվություն 

Ապահովագրավճար` 14,900 ՀՀ դրամ

Չհատուցվող գումար` չի նախատեսվում

Ապահովագրությունն իրականացվում է առանց գույքի զննման

 

 

Ապահովագրական ծածկույթի մեջ ներառված ռիսկերն են`

•    բնակարանի ներքին հարդարանքի և/կամ ինժեներական սարքավորումների վնասումը հրդեհի, պայթյունի, կայծակի, տրանսպորտային միջոցների վրաերթի, կենդանու հետ բախման, ապահովագրության օբյեկտի վրա թռչող սարքերի, դրանց մասերի, բեռի կամ ծառերի վայր ընկնելու արդյունքում, սեփականության նկատմամբ հանցագրծությունները՝ կոտրանքով գողություն, ավազակություն, այլ անձանց կողմից գույքի դիտավորությամբ ոչնչացում և այլն,
•    երրորդ անձանց առողջությանը և/կամ գույքին պատճառված վնասը` հրդեհի, պայթյունի, ջրի արտահոսքի և այլ ռիսկերի ի հայտ գալու դեպքում:

Ապահովագրության չեն ընդունվում`

•    բազմաբնակարանային տներում տեղակայված բնակարանները, որոնցում իրականացվում է կապիտալ վերանորոգում կամ որոնք ունեն կապիտալ վերանորոգման կարիք, 
•    բազմաբնակարանային տներում տեղակայված բնակարանները, որոնք ներառված են տարաբնակեցման պլաններում մոտակա 12 ամիսների ընթացքում, 
•    խարխուլ շինությունները, որոնց մաշվածությունը կազմում է 75 և ավելի տոկոս, 
•    150 քառ.մ գերազանցող մակերես ունեցող բնակարանները, 
•    վթարային վիճակում գտնվող կամ քանդման ենթակա շենքերում գտնվող բնակարանները, 
•    փայտից տները և շինությունները, ինքնակամ կառույցները:

 Ի՞նչ պետք է անել Ապահովագրական պատահարի դեպքում`

•    անհապաղ (առաջին իսկ հնարավորության դեպքում) հայտնել «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ-ին ապահովագրական պատահարի առաջացման մասին` զանգահարելով (012) 88 88 88 շուրջօրյա հեռախոսահամարով,
•    տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձության մասին անհապաղ հայտնել համապատասխան իրավասու մարմիններին (ՀՀ Ոստիկանություն, Հրշեջ ծառայություն և այլն),
•    Ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել դիմում-պահանջագիր ապահովագրական հատուցման մասին, ինչպես նաև ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ ուղեկցող փաստաթղթեր:

Ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում ապահովագրական հատուցումը կատարվում է համաձայն Ապահովագրական ընկերության Ապահովագրության պայմանների, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ` այցելելով Ապահովագրական ընկերության գլխամասային գրասենյակ, կամ ընթերցելով ապահովագրական պրոդուկտի գծով  Ծրագիրը, ինչպես նաև ստորև ներկայացված հակիրճ տեղեկատվական թերթիկը`

Բնակարան ակտիվ հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ Ռոսգոսստրախ Արմենիա


ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ


Ապահովագրական հատուցման առավելագույն սահմանաչափ`
•    Ապահովագրական գումար մինչև 1,500,000 ՀՀ դրամ 
Ապահովագրական ռիսկեր` 
•    մարմնական վնասվածք
•    հաշմանդամության կարգի ստացում
•    մահ 
Չհատուցվող գումար` չի նախատեսվում

Ապահովագրավճար` 14,900 ՀՀ դրամ

 

 

 

Ինչպիսի՞ ռիսկեր են ապահովագրվում`

Դժբախտ պատահարի կամ սխալ բժշկական մանիպուլյացիաների արդյունքում Ապահովագրված անձի կյանքին և առողջությանը պատճառված վնասներ, որոնք հանգեցնում են `

•    մարմնական վնասվածքների,
•    1-ին, 2-րդ 3-րդ խմբի հաշմանդամության ձեռք բերման, 
•    «Հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակիչ ձեռք բերման,
•    Մահվան:

Ո՞վ կարող է կնքել ապահովագրության պայմանագիր`
 
18-70 տարեկան ցանկացած անձ 

Ապահովագրության ծածկույթը տարածվում է ապահովագրության պայմանագիր կնքած անձի 3-70 տարեկան ընտանիքի անդամների վրա:

Ապահովագրված անձի ընտանիքի անդամներ են հանդիսանում

•    կինը կամ ամուսինը, 
•    երեխաները, այդ թվում` որդեգրված,
•    ամուսնու կամ կնոջ ծնողները, 
•    ամուսնու կամ կնոջ քույրերն ու եղբայրները, ովքեր Ապահովագրված անձի հետ  միասին վարում են ընդհանուր տնտեսություն:


Ի՞նչ պետք է անել Ապահովագրական պատահարի դեպքում 

•    անհապաղ (առաջին իսկ հնարավորության դեպքում) հայտնել «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ-ին ապահովագրական պատահարի առաջացման մասին` զանգահարելով (012) 88 88 88 շուրջօրյա հեռախոսահամարով,
•    տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձության մասին անհապաղ հայտնել համապատասխան իրավասու մարմիններին (ՀՀ Ոստիկանություն, Բժշկական հաստատություն և այլն),
•    ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել դիմում-պահանջագիր ապահովագրական հատուցման մասին, ինչպես նաև ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ ուղեկցող փաստաթղթեր: 

Ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում ապահովագրական հատուցումը կատարվում է համաձայն Ապահովագրական ընկերության Ապահովագրության պայմանների, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ` այցելելով Ապահովագրական ընկերության գլխամասային գրասենյակ, կամ ընթերցելով ապահովագրական պրոդուկտի գծով  Ծրագիրը, ինչպես նաև ստորև ներկայացված հակիրճ տեղեկատվական թերթիկը`

Ընտանիքի ապահովագրության հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ Ռոսգոսստրախ Արմենիա 

 

 

Թարմացվել է առ՝ 10-11-2019թ., 22:42

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին