VTB-BANK

Ներդրեք Ձեր միջոցները արդյունավետ

Բանկը իր հաճախորդներին մատուցում է ներդրումային ծառայություններ.

ՀՀ արժեթղթերի շուկայում`իրականացնելով  բորսայական և արտաբորսայական գործառնություններ

Ռուսական և միջազգային արժեթղթերի շուկաներում բորքերային ծառայությունների մատուցում:

Ներդրումներ արժեթղթերում

Բանկը իրականացնում է արժեթղթերի պահպանման, որակյալ հաշվառման, արժեթղթերի սեփականության իրավունքի ամրագրման և փոխանցման ապահովում:

Բանկը մատուցում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման և արժեթղթերի հաշվառման, հաշվարկային միասնական համակարգում գործառնությունների կատարման, միջնորդավորման ծառայություն:

Իմանալ ավելին
Արժեթղթերի պահառություն

Բանկը առաջարկում է ՀՀ և միջազգային բորսայում և արտաբորսայում իր կամ հաճախորդի անունից, բայց հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների իրականացում։ Բրոքերային սպասարկումը նախատեսված է ‎‎ֆոնդային շուկաներում ինքնուրույն աշխատող և ներդրումային որոշումներ կայացնող հաճախորդների համար։ Տվյալ ծառայության առավելություններից մեկն այն է, որ հաճախորդը մեկ անգամ կնքելով պայմանագիր Բանկի հետ, հնարավորություն է ստանում յուրաքանչյուր պահին, անսահմանափակ քանակով իրականացնել ներդրումներ ‎‎ֆոնդային շուկայի տարբեր գործիքներում։

Իմանալ ավելին
Բրոքերային սպասարկում

Բանկը իրականացնում է ՀՀ պետական, կորպորատիվ պարտատոմսերի առք ու վաճառք, ռեպո/հակադարձ ռեպո գործառնություններ, ինչպես նաև առաջարկում է արժեթղթերի գրավադրմամբ ‎ֆինանսավորում։

Իմանալ ավելին
Առևտրային գործառնություններ

Բանկը իր հաճախորդներին մատուցում է ներդրումային ծառայություններ.

ՀՀ արժեթղթերի շուկայում`իրականացնելով  բորսայական և արտաբորսայական գործառնություններ

Ռուսական և միջազգային արժեթղթերի շուկաներում բորքերային ծառայությունների մատուցում:

Իմանալ ավելին
Ներդրումներ արժեթղթերում

Բանկը իրականացնում է արժեթղթերի պահպանման, որակյալ հաշվառման, արժեթղթերի սեփականության իրավունքի ամրագրման և փոխանցման ապահովում:

Բանկը մատուցում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման և արժեթղթերի հաշվառման, հաշվարկային միասնական համակարգում գործառնությունների կատարման, միջնորդավորման ծառայություն:

Իմանալ ավելին
Արժեթղթերի պահառություն

Բանկը առաջարկում է ՀՀ և միջազգային բորսայում և արտաբորսայում իր կամ հաճախորդի անունից, բայց հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների իրականացում։ Բրոքերային սպասարկումը նախատեսված է ‎‎ֆոնդային շուկաներում ինքնուրույն աշխատող և ներդրումային որոշումներ կայացնող հաճախորդների համար։ Տվյալ ծառայության առավելություններից մեկն այն է, որ հաճախորդը մեկ անգամ կնքելով պայմանագիր Բանկի հետ, հնարավորություն է ստանում յուրաքանչյուր պահին, անսահմանափակ քանակով իրականացնել ներդրումներ ‎‎ֆոնդային շուկայի տարբեր գործիքներում։

Իմանալ ավելին
Բրոքերային սպասարկում

Բանկը իրականացնում է ՀՀ պետական, կորպորատիվ պարտատոմսերի առք ու վաճառք, ռեպո/հակադարձ ռեպո գործառնություններ, ինչպես նաև առաջարկում է արժեթղթերի գրավադրմամբ ‎ֆինանսավորում։

Իմանալ ավելին
Առևտրային գործառնություններ
Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ