VTB-BANK

Ներդրեք Ձեր միջոցները արդյունավետ

Բանկը իր հաճախորդներին մատուցում է ներդրումային ծառայություններ.

ՀՀ արժեթղթերի շուկայում`իրականացնելով  բորսայական և արտաբորսայական գործառնություններ

Ռուսական և միջազգային արժեթղթերի շուկաներում բորքերային ծառայությունների մատուցում:

Իմանալ ավելին
Ներդրումներ արժեթղթերում

Բանկը իրականացնում է արժեթղթերի պահպանման, որակյալ հաշվառման, արժեթղթերի սեփականության իրավունքի ամրագրման և փոխանցման ապահովում:

Բանկը մատուցում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման և արժեթղթերի հաշվառման, հաշվարկային միասնական համակարգում գործառնությունների կատարման, միջնորդավորման ծառայություն:

Իմանալ ավելին
Արժեթղթերի պահառություն

Բանկը առաջարկում է ՀՀ և միջազգային բորսայում և արտաբորսայում իր կամ հաճախորդի անունից, բայց հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների իրականացում։ Բրոքերային սպասարկումը նախատեսված է ‎‎ֆոնդային շուկաներում ինքնուրույն աշխատող և ներդրումային որոշումներ կայացնող հաճախորդների համար։ Տվյալ ծառայության առավելություններից մեկն այն է, որ հաճախորդը մեկ անգամ կնքելով պայմանագիր Բանկի հետ, հնարավորություն է ստանում յուրաքանչյուր պահին, անսահմանափակ քանակով իրականացնել ներդրումներ ‎‎ֆոնդային շուկայի տարբեր գործիքներում։

Իմանալ ավելին
Բրոքերային սպասարկում

Բանկը իրականացնում է ՀՀ պետական, կորպորատիվ պարտատոմսերի առք ու վաճառք, ռեպո/հակադարձ ռեպո գործառնություններ, ինչպես նաև առաջարկում է արժեթղթերի գրավադրմամբ ‎ֆինանսավորում։

Իմանալ ավելին
Առևտրային գործառնություններ

Բանկը իր հաճախորդներին մատուցում է ներդրումային ծառայություններ.

ՀՀ արժեթղթերի շուկայում`իրականացնելով  բորսայական և արտաբորսայական գործառնություններ

Ռուսական և միջազգային արժեթղթերի շուկաներում բորքերային ծառայությունների մատուցում:

Իմանալ ավելին
Ներդրումներ արժեթղթերում

Բանկը իրականացնում է արժեթղթերի պահպանման, որակյալ հաշվառման, արժեթղթերի սեփականության իրավունքի ամրագրման և փոխանցման ապահովում:

Բանկը մատուցում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման և արժեթղթերի հաշվառման, հաշվարկային միասնական համակարգում գործառնությունների կատարման, միջնորդավորման ծառայություն:

Իմանալ ավելին
Արժեթղթերի պահառություն

Բանկը առաջարկում է ՀՀ և միջազգային բորսայում և արտաբորսայում իր կամ հաճախորդի անունից, բայց հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների իրականացում։ Բրոքերային սպասարկումը նախատեսված է ‎‎ֆոնդային շուկաներում ինքնուրույն աշխատող և ներդրումային որոշումներ կայացնող հաճախորդների համար։ Տվյալ ծառայության առավելություններից մեկն այն է, որ հաճախորդը մեկ անգամ կնքելով պայմանագիր Բանկի հետ, հնարավորություն է ստանում յուրաքանչյուր պահին, անսահմանափակ քանակով իրականացնել ներդրումներ ‎‎ֆոնդային շուկայի տարբեր գործիքներում։

Իմանալ ավելին
Բրոքերային սպասարկում

Բանկը իրականացնում է ՀՀ պետական, կորպորատիվ պարտատոմսերի առք ու վաճառք, ռեպո/հակադարձ ռեպո գործառնություններ, ինչպես նաև առաջարկում է արժեթղթերի գրավադրմամբ ‎ֆինանսավորում։

Իմանալ ավելին
Առևտրային գործառնություններ
Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ