VTB-BANK

«Փրայմ» փաթեթի ծառայությունները

«Փրայմ» ծառայությունների փաթեթը նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր գնահատում են բարձրակարգ սպասարկումը և բացառիկ արտոնությունները։ «Փրայմ» փաթեթը Ձեզ համար կբացի լայն ֆինանսական հորիզոններ՝ համադրելով մի շարք բացառիկ ծառայություններ ու արտոնություններ`

  • 4 արժույթ մեկ քարտում
  • Անվճար քարտի թողարկում և սպասարկում
  • Կանխիկացման օրական սահմանաչափ մինչև 10 մլն դրամ
  • Անհրաժեշտ նվազագույն մնացորդ` 0 դրամ