VTB-BANK

Փաթեթ «Փրայմ»

Ավելի շատ հնարավորություններ VIP հաճախորդների համար

«Փրայմ» ծառայությունների փաթեթը ֆինանսապես ապահովված հաճախորդների համար նախատեսված համապարփակ առաջարկ է, որում համախմբված են դրամական միջոցների կառավարման յուրօրինակ հնարավորությունների լայն ընտրանի, յուրահատուկ բանկային սպասարկում և բացառիկ արտոնություններ։ Դա բարձրակարգ ծառայություների փաթեթ է, ինչը ենթադրում է բարձր հարմարավետությամբ սպասարկում: Դառնալով Բանկի VIP հաճախորդ Դուք կստանաք մեծ զեղչեր, բարձր տոկոսադրույէներով ավանդ ներդնելու հնարավորությոն, արտարժույթի շահավետ փոխարկում, ճանապարհորդությունների ընթացքում բժծկական ապահովագրություն և այլ առավելություններ: ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր VIP հաճախորդներին առաջարկում է ծառայությունների այնպիի շրջանակ, որոնք անհրաշեծտ են սեական կապիտալի մեծացման և պահպանման համար, ինչպես նաև հոգ է տանում իր հաճախորդների և նրանց ընտանիքի անդամների ընթացիկ ֆինանսական պահանջների մասին:

 

«Փրայմ» փաթեթի տրամադրման պայմաններ և սակագներ

«Փրայմ» փաթեթի սպասարկման վճար*   տարեկան 400,000 ՀՀ դրամ
   կիսամյակային 200,000 ՀՀ դրամ
   եռամսյակային 100,000 ՀՀ դրամ
    ամսական 33,333 ՀՀ դրամ
"Փրայմ" փաթեթը ներառում է հետևյալ  պրոդուկտները`
Բանկային հաշիվՀամաձայն "Փրայմ" փաթեթի բանկային հաշվի սպասարկման պայմանների և սակագների 
Քարտ Visa Infinite**Համաձայն "Փրայմ" փաթեթի  "Visa Infinite/Visa Platinum/Visa Gold քարտի թողարկման և սպասարկման" պայմանների ու սակագների 
Ավանդի ներգրավման պայմաններ"Փրայմ-դասական" և "Փրայմ-Եկամտաբեր" վանադատեսակների նկատմամբ միջինում + 0.25% ավանդների գործող տոկոսադրույքին ("Շահավետ", "Հարմարավետ", "Պրոգրես")
Ավանդային պահատուփերՀամաձայն "Փրայմ" փաթեթի "Ավանդային պահատուփեր" ծառայության սակագների 
Lounge Key ծառայությունՀամաձայն Lounge Key ծառայության սակագների 
ՎարկավորումՀամաձայն "Փրայմ" փաթեթի համար վարկավորման պայմանների
Մոբայլ/ինտերնետ բանկԱնվճար
Ճանապարհորդական ապահովագրություն ***Համաձայն "Փրայմ" փաթեթի Ճանապարհորդական ապահովագրության սակագների 
Կոնսյերժ ծառայություն***Համաձայն "Կոնսյերժ" ծառայության սակագների 
Հատուկ առաջարկներ***Համաձայն "Հատուկ առաջարկներ" ծառայության սակագների 

*"Փրայմ" փաթեթը   հաճախորդին տրամադրվում  է անվճար ստորև նշված պահանջներից  որևէ մեկին  բավարարելիս, հակառակ դեպքում գործում է նշված  "Փրայմ" փաթեթի համար սահմանված սակագինը.

- Հաճախորդի/ընտանիքի անդամների բոլոր հաշիվների/ավանդների միջին ամսական մնացորդը ամեն ամսվա կտրվածքով գումարային կազմում է 60 մլն ՀՀ դրամ/ 120 հազ. USD/ 115 հազ.EUR/ 8 մլն. RUR և ավել,

** Հաճախորդին "Փրայմ" փաթեթի շրջանակներում տրամադրվում է  Visa Infinite քարտ: Հաճախորդի  ընտանիքի անդամներին որպես հիմանական/լրացուցիչ քարտ տրամադրվում է  Visa Platinum/ Visa Gold քարտ, բայց ոչ ավել, քան 2 քարտ (ընտանիքի անդամ են համարվում՝ կին/ամուսին, երեխաներ, հայր/մայր, եղբայր/քույր)։ Վերոգրյալում չնկարագրված դեպքերում կարող է տրամադրվել լրացուցիչ քարտ Բանկում գործող ստանդարտ պայմաններով։
*** տրամադրվում է Visa կողմից

 

   Ծառայության անվանումՍակագին (ՀՀ դրամ)
  1Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում
  1.1Բանկային հաշվի բացումԱնվճար
  1.2Բանկային հաշվի սպասարկում
  1.3 Բանկային հաշվի նվազագույն մնացորդՉի կիրառվում
  1.4Բանկային հաշվի փակումԱնվճար
  2 Կանխիկով գործարքներ1
  2.1  Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին 
  2.1.1Մասնաճյուղի դրամարկղում 
   AMD,USDԱնվճար
   EURԱնվճար
   RUBհամարժեք 5,000 USD - անվճար
  Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն
   max 0.5%, min 3902
   GBPհամարժեք 5,000 USD -անվճար                                                                
     1%, min 1,000
  2.1.2Վճարային տերմինալներով«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ –ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների  համաձայն
  2.2 Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում3
  2.2.1

  AMD/USD/EUR

  USD

  Անվճար

  Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով

  2.2.2GBPԱնվճար
  2.3.Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում 3
  2.3.1.AMD  0.15%, min 390
  2.3.2.

  AMD/USD/EUR

   

  USD

  0.15%, նվազագույնը` 390 դրամ, EUR - 0.2%, RUB - 0.3%

   

  Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով, առավելագույնը 3.5%, նվազ․ 390 դրամ

  2.3.3.GBP41% min 1,000 
  3Փոխանցումներ
  3.1Փոխանցումներ բանկային հաշվից
  3.1.1Ներբանկային փոխանցումներ (AMD/USD/EUR/RUB)Անվճար
  3.1.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD) (այդ թվում ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)Անվճար
  3.1.3Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (USD/EUR) (USD/EUR) 0.1%, min 2,900, max 7,500 
  3.1.4Շտապ միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում  (այդ թվում ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)5 3.1.2 и 3.1.3 կետերի սակագներ + 1900 ՀՀ դրամ
  3.2Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով (SWIFT)6 
  3.2.1BEN համակարգ 
   USD/EUR/RUB0.15%, min 5,000  max 50,000 
  3.2.2OUR համակարգ 
   USD0.15%, min 7000 max 50,000 
   EURմինչև 12,500 EUR  - 0.15%, min 7,000  max 50,000 
   12,501 EUR-ից ավել - 0.15%, min 11,000  max 50,000 
   RUR0.15%, min 5,000  max 50,000
   ՌԴ" ՎՏԲ ԲԱՆԿ" ՀԲԸ (USD/EUR/RUB) 0.12%, min 2,000  max 30,000 
   "Խնայբանկ Ռուսաստան" ԲԲԸ (USD/EUR/RUB) 0.12%, min 3,000 max 30,000
  3.2.3GOUR համակարգ 
   USD0.15%, min 17,500 max 60,000 
   Այլ արժույթով փոխանցումներ ( BEN и OUR համակարգով)70.2%, min 7,000 max 100,000 
  4Անճշտությունների ուղղում վճարման հանձնարարականի տվյալներում, փոխանցումների ետ վերադարձ և փոխանցման մուտքագրման ամսաթվի կամ գումարի ճշտում  
  4.1Ներբանկային փոխանցումներԱնվճար
  4.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD, USD, EUR) 1,900
  4.3Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով (SWIFT) 
   USD23,900
   EUR և այլ արժույթով830,900
   RUB5,900
  5Տեղեկատվական ծառայություններ  8 
  5.1.Բանկային, քարտային և այլ հաշիվներով քաղվածքների տրամադրման սակագներ 
  5.1.1.Բանկից քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից հաղորդակցման նախընտրված եղանակով առաջին անգամ պարտադիր քաղվածքի տրամադրում
   Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
  5.1.2.Հաճախորդի պահանջով  մեկ անգամից ավել քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում   
   մինչև 2 տարի վաղեմությանԱնվճար
   2 տարուց ավել վաղեմության3,900
  5.2. Վարկային հաշիվներով քաղվածքների տրամադրում 
  5.2.1.Քաղվածքների ստացման Հաճախորդի  կողմից նախընտրված հաղորդակցման  եղանակով պարտադիր քաղվածքի տրամադրում առաջին անգամ 
   Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
  5.2.2.Հաճախորդի պահանջով  երկրորդ անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում 
   մինչև 2 տարի վաղեմությանԱնվճար
   2 տարուց ավել վաղեմության3,900
  5.2.3.Հաճախորդի պահանջով  երրորդ և ավել անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում 
   մինչև 2 տարի վաղեմությանԱնվճար
   2 տարուց ավել վաղեմության3,900
  5.2.4Հիպոթեքային վարկերովԱնվճար
  5.3Վճարային փաստաթղթերի պատճեների տրամադրում9 
  5.3.1Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 
   մինչև 2 տարի վաղեմությանԱնվճար
   2 տարուց ավել վաղեմության103,900
  5.3.2էլեկտրոնային ձևով պահպանվող փաստաթղթերի համարԱնվճար
  5.4.1Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ստանդարտ տիպային ձևով Անվճար
  5.4.2Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ոչ ստանդարտ ձևովԱնվճար
  5.4SWIFT հաղորդագրության պատճենի տրամադրում10 մեկ ամսվա ընթացքում - անվճար, մեկ ամսից հետո - 1,900
  5.5Լիազորագրերի ձևակերպում Բանկի ներսում 94,900
  5.6Փաստաթղթերի առաքում 
  5.6.1Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքումԱնվճար
  5.6.2Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքից դուրս25000*
  6Լրացուցիչ ծառայություններ 
  6.1Հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք0.0%
  7Պարբերական վճարման հանձնարարական 
  7.1Բանկային հաշվից պարբերական վճարման հանձնարարականԱնվճար
  Ծանոթություն
  1 Արտարժույթով (բացառությամբ USD/EUR/RUB/GBP արժույթով հաշիվների) հաշիվներից կանխիկացումները հնարավոր է իրականացնել բացառապես Բանկի Գանձապետարանի թույլտվության միջոցով, տվյալ գործարքի համար սահմանված սակագնով:
  2 Այն դեպքում, եթե գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագինը 0% է, ապա նվազագույն սակագին չի կիրառվում:
  3 Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է 400,000 USD կամ համարճեք արտարժույթը, ապա Հաճախորդը պետք է կանխիկ միջոցների ստացման հայտ ներկայացնի ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով: Կանխիկ միջոցների ստացման հայտը կարող է ներկայացվել գրավոր Բանկի մասնաճյուղում կամ բանավոր անհատական մենեջերի միջոցով: 
  4Բանկում GBP արժույթով գումարի կանխիկացումն  իրականացվում է հաճախորդի կողմից նախնական հայտ ներկայացնելու պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  5 ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության) ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրը ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , և տվյալ փոխանցումներն իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով:
  6SWIFT փոխանցումների իրականացման համար պետք է պարտդիր Բանկում ունենալ/բացել Բանկային/քարտային հաշիվ, որի միջոցով կատարվելու է տվյալ փոխանցումը:
  7GBP, CHF, GEL և Բանկի կողմից գնանշված այլ արժույթ:
  8 5.1 և 5.3 կերերի համաձայն Բանկի պաշտոնական կայքի միջոցով առցանց  տեղեկանքների կամ քաղվածքների պատվիրման դեպքում 5.1 և 5.3 կերտերում նշված սակագներից նվազեցվում է 900 ՀՀ դրամի չափով
  9 Ներառյալ ԱԱՀ
  10 Յուրաքանչյուր ձևի համար  
  * Եթե առաքման ծախսերը գերազանցում են նշված միջնորդավճարը, ապա համաձայն տրանսպորտային ընկերության տրված հաշվի

  Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին ծանոթանալու համար անցեք հետևյալ հղմամբ`  https://www.vtb.am/am/information/paper-list-for-bank-account: 

   “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

  Visa Infinite Քարտի թողարկման և սպասարկման պայմաններ

   Ծառայության անվանումըՍակագներ (ՀՀ դրամ)
  1Թողարկում 
  1.1.Քարտի թողարկում1Անվճար
  1.2.Հավելյալ քարտի թողարկում2 
  2Սպասարկում 
  2.1.Քարտի սպասարկման վճարԱնվճար
  2.2.Հավելյալ քարտի սպասարկման վճար
  3Նվազագույն մնացորդ0
  4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
  4.1.AMD/USD/EUR/RUB0.00%
  5Քարտային հաշվի համալրում
  5.1.Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերումAMD, USDԱնվճար
  EURմինչև 10,000 EUR - անվճար, ավելի - գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն max 0.3%, min 3903
  RUB մինչև 5000 USD գումարին համարժեք - անվճար, ավելի – գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն max 0.5%, min 3903
  5.2.Քարտային հաշվի համալրում  Cash in բանկոմատներով (ՀՀ դրամ)Անվճար
  5.3.Վճարային տերմինալների միջոցովՀամաձայն գործարքի պահին գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների
  5.4.Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ ներբանկային փոխանցմամբԱնվճար
  6Քարտով կանխիկ/անկանխիկ գործարքների իրականացում, այդ թվում POS-տերմինալներով կամ առանց քարտի կիրառության
  6.1.Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում` 
  6.1.1."ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներումսեփական միջոցներ - 0.15%
  վարկային միջոցներ -1%, min 1,500 AMD
  6.1.2."ՎՏԲ-Հայաստան ԲանկՓԲԸ POS տերմինալներում

  AMD, EUR, RUR-  1%, նվազագույն 2,000 AMD, 3EUR/230 RUR

  USD - Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով` նվազագույնը 1%, առավելագույնը` 3.5%, նվազագույն 3USD

  6.1.3.Այլ բանկերի POS տերմինալներում և բանկոմատներում51% նվազագույնը 2000 АМD, 4 USD/4 Euro, 300 RUR
  6.2Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերում
  6.2.1Հաճախորդի միջոցների հաշվին
  6.2.1.1Կանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում 

  AMD, EUR, RUR – անվճար

  USD - Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով

  6.2.1.2Անկանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում AMD - 0.15%,
  USD - Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով, առավելագույնը 3.5%, նվազ․ 390 դրամ, EUR - 0.2%, RUB - 0.3%
  6.2.2Հաճախորդի վարկային միջոցների հաշվին
  6.2.2.1Կանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում 

  AMD, EUR, RUR-  1%, նվազագույն 2,000 AMD, 3USD/EUR/230 RUR

   

  USD- Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով` նվազագույնը 1%, առավելագույնը` 3.5%, նվազագույն 2,000 AMD

  6.2.2.2Անկանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում 
  6.3Քարտային հաշվից փոխանցումներ/անկանխիկ գործարքներ  
  6.3.1Հաճախորդի հաշվին`Բանկի դրամարկղում 
  6.3.1.1Ներբանկային փոխանցումԱնվճար
  6.3.1.2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
   (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)
  Անվճար
  6.3.1.3Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (USD/EUR) 0.1%, 1,500 AMD, առավելագույն 7,500 AMD
  6.3.1.4Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
  այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ (AMD/USD/EUR)6 
   6.3.1.2 և 6.3.1.3 կետերով սահմանված սակագներով  + 1,900 AMD
  6.3.1.5Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրսՀամաձայն  "Արտոնություն Visa Signature" փաթեթի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների
  6.3.2Հաճախորդի վարկային միջոցներից
  6.3.2.1Ներբանկային փոխանցում1%, նվազագույն 1,500 AMD, 
  6.3.2.2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
   (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)
  6.3.2.3Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (USD/EUR) 1%, նվազագույն 1,500 AMD
  6.3.2.4Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
  այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ (AMD/USD/EUR)6 
   6.2.2 և 6.2.3 կետերով սահմանված սակագներով + 1,900 AMD
  6.3.2.5Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրսՀամաձայն  "Արտոնություն Visa Signature" փաթեթի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների, + 1%, նվազագույնը` 1,500 AMD
  6.4Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում0%
  6.5Quasi cash գործարքներ73%
  6.6Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափԱռանց սահմանափակումների
  7Քարտից քարտ փոխանցումներ
  7.1Բանկի բանկոմատներով8
  7.1.1Ներբանկային փոխանցումներ (AMD, USD, EUR, RUB)
  Ներբանկային փոխանցումների դեպքում ստացող քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի
  1,9%, նվազագույնը 200 AMD
  7.1.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ  բանկեր (AMD)1,9%, նվազագույնը 200 AMD
  7.1.3Միջազգային փոխանցումներ (USD, EUR, RUB)2%, նվազագույնը 1 000 AMD, 2 USD/EUR, 100 RUB
  7.1.4Մեկանգամյա փոխանցման առավելագույն գումար Ներբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
  Այլ փոխանցումներ -  250,000 AMD, առավելագույնը 5 փոխանցում 1 օրվա ընթացքում
  7.1.5Փոխանցման առավելագույն գումար 4 հերթական օրերի ընթացքումՆերբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
  Այլ փոխանցումներ - 3,000,000 AMD, առավելագույնը 15 փոխանցում
  8Քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում Մոբայլ/Ինտերնետ բանկ համակարգերի միջոցով
  8.1.Քարտային հաշվից փոխանցումներ 
  8.1.1Ներբանկային 0.8%, նվազագույնը 1500 AMD, 3 USD/EUR/230 RUR
  8.1.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ դրամով
  8.1.3Ժամկետային ավանդի ձևակերպում91%, նվազագույնը 1.500 AMD, 3 USD/EUR/230 RUR
  8.1.4Ժամկետային ավանդի համալրում
  8.1.5Վարկի մարումԱնվճար
  8.1.6Կոմունալ վճարումներ
  9Վճարումներ բանկոմատների միջոցովԱնվճար
  10Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր10
  10.1Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումարը "ՎՏԲ-Հայաստան բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում500,000 AMD
  10.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար10.000.000 AMD/ 21.000 USD/19.000 EUR/ 1,400,000 RUR
  10.3Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ10
  10.4Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում (մեկանգամյա)Անվճար
  11Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափ
  11.1.Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակԱռանց սահմանափակումների
  11.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար
  12Լրացուցիչ պայմաններ
  12.1.Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ
  (քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո), Բանկի կողմից սահմանված քարտերի ավտոմատ վերաթողարկման պայմաններին համապատասխանության դեպքում 
  Անվճար
  12.2.Քարտի վերաթողարկում
   (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/քարտի կորուստ/հաճախորդի տեղեկատվության բացահայտում )
  Անվճար
  12.3.Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում)Անվճար
  13Քաղվածքի  տրամադրում քարտային հաշվից 
  13.1.Քարտային հաշվից ամսական քաղվածքների տրամադրումՀամաձայն  "Փրայմ" փաթեթի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների
  13.2.Քարտային հաշվից հավելյալ քաղվածքների տրամադրում (այդ թվում` տարբեր ժամանակահատվածների) 
  14Քարտի արգելափակում
  14.1.Քարտի մուտքագրում միջազգային STOP-ցանկ (14 օրով VISA-ի մեկ տարածաշրջանում)15,000
  14.2.Քարտի մուտքագրում լոկալ STOP-ցանկԱնվճար
  14.3.Քարտի ելքագրում լոկալ STOP-ցանկ
  14.4.Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից 
  15SMS-բանկինգ ծառայություն
  15.1."SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացումԱնվճար
  15.2."SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար11
  16Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)5
  17Բանկի բանկոմատի կողմից կուլ տրված քարտի շտապ տրամադրում  Անվճար
  18Քարտին տրամադրվող վարկային գիծ 
  18.1.Օգտագործված վարկային սահմանաչափի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածմինչև 55 օր
  18.2.Արտոնյալ ժամանակահատվածում վարկային սահմանաչափի օգտագործված գումարից պարտադիր նվազագույն մարման ենթակա գումարի չափը10%
  18.3.Ժամկետանց տոկոսադրույքի նկատմամբ հաշվարկվող օրական տույժ120.10%
  18.4.Պարտադիր նվազագույն մարման ենթակա գումարը չվճարելու դեպքում հաշվարկվող տույժ 20,000 AMD
  18.5.Սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցված գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տույժ /օրական` ժամկետանց գումարի նկատմամբ/ 20%, նվազագույնը` 5,000 AMD, առավելագույնը` 20,000 AMD
  19Մնացորդի դիտում13
  19.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայալ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում  Անվճար
  19.2ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներումԱնվճար
  19.3ՀՀ տարածքից դուրս բանկերի բանկոմատներումԱնվճար
  Ծանոթություն
  ¹ Քարտը թողարկվում է 1 բանկային օրվա ընթացքում
  Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները
  3 Եթե գործարքի պահին սակագինը սահմանվել է 0, նվազագույն միջնորդավճարը չի գանձվում:
  4 ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:
  5 . ՀՀ-ում և ՀՀ սահմաններից դուրս գործող բանկերի, այդ թվում` ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի   POS-տերմինալների միջոցով
  6 "Շտապ" նշումով փոխանցումները (Բանկի կողմից մշակվում են արտահերթ)  ՀՀ տարածքում ընդունվում են մինչև գործառնական 15:30 ժամը և կատարվում են նույն օրը:  Այդ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ միջնորդավճար 1,900 AMD. "Շտապ" նշումով փոխանցումները չեն ընդունվում 15:30-ից հետո և կատարվում են հաջորդ աշխատանքային օրը: 
  7 Վարկային կազմակերպություններից ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում, այդ թվում Ինտերնետի միջոցով:
  8Փոխանցումներն իրականացվում են միայն ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտերից` նույն վճարային համակարգին պատկանող այլ քարտերի: Ներբանկային փոխանցման դեպքում ստացողի քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի: Քարտերին փոխանցված գումարը  հասանելի է դառնում մի քանի վայրկյանից մինչև 2 բանկային օրվա ընթացքում կախված  քարտը թողարկող բանկից: Ծառայությունը հասանելի չէ ԱՄՆ և Կանադայի բանկերի կողմից թողարկված քարտերի համար: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցման պահին և գանձվում է ուղարկողի քարտից:
  9 Մոբայլ/Ինտերնետ բանկ համակարգերում տվյալ հնարավորության առկայության դեպքում
  10 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում
  11 Քարտով շարժի վերաբերյալ անսահմանափակ թվով SMS հաղորդագրություններ ուղարկելու ամսական միջնորդավճար
  12 Կիրառվում է, եթե օգտագործված վարկային գծի գումարը չի մարվում վարկային գծի սահմանաչափը լրանալու օրվանից 15 օրվա ընթացքում: Տույժը կիրառվում է վարկային գծի ժամկետանց մասի և հաշվեգրված տոկոսների նկատմամբ:
  13 Յուրաքանչյուր դիտման համար:

  Անհրաժեշտփաստաթղթերն են անձը հաստատող փաստաթուղթը և սոցիալական քարտը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը/ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքը: 

   “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

  Ժամկետային ավանդ Փրայմ-Դասական

  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
  • Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով և ելքագրումներով է ։ Ավանդին/ից լրացուցիչ մուտքագրում/ելքագրում կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ։
  • Ավանդի դիմաց տոկոսները վճարվում են ավանդի ժամկետի ավարտին։

  18.11.2022թ-ից Բանկում դադարեցված են ԱՄՆ դոլար արժույթով ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների ներգրավումը:

  Սկզբնական ներդրում/Ժամկետ

  30 օր
  60 օր

  90 օր

  120 օր

  150 օր

  180 օր

  270 օր

  365 օր

  540 օր

  730 օր

  1095 օր

  1460 օր

  ՀՀ դրամ` 

  2 000 000-ից

  5.70%

  6.30%

  6.70%

  7.50%

  7.90%

  8.20% 

  9.25% 

  10.50%

  9.85%

  9.75%

  9.75%

  9.75%

  Եվրո`  

  5000-ից

  0.55%

  0.55%0.55%

  0.85%

  0.85%0.85%0.95%1.05%1.05%1.05%1.05%1.05%

  ՌԴ ռուբլի`  

  100 000-ից

  3.75%

  4.00%

  4.25%

  4.40%

  4.50%

  4.75%

  5.00%

  5.25%

  5.50%

  5.75%

  5.75%

  5.75%

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (APY)

  Սկզբնական ներդրում/Ժամկետ

  30 օր
  60 օր

  90 օր

  120 օր

  150 օր

  180 օր

  270 օր

  365 օր

  540 օր

  730 օր

  1095 օր

  1460 օր

  ՀՀ դրամ` 

  2 000 000-ից

  5.40%

  6.10%

  6.53%

  7.36%

  7.77%

  8.06% 

  9.32% 

  9.97%

  9.61%

  9.30%

  8.92%

  8.58%

  Եվրո`  

  5000-ից

  0.53%

  0.54%0.55%0.85%

  0.85%

  0.85%0.95%1.05%1.05%1.04%1.04%1.03%

  ՌԴ ռուբլի`  

  100 000-ից

  0.73%

  1.53%

  2.44%

  2.85%

  3.46%

  3.87%

  4.26%

  4.64%

  4.98%

  5.11%

  4.99%

  5.31%

  Տեղեկատվական ամփոփագիր               

    Ժամկետային ավանդ «Փրայմ - Եկամտաբեր»

  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
  • Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով է և առանց ելքագրումների։ Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրում կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ։
  • Ավանդի դիմաց տոկոսները ավանդատուի ընտրությամբ կարող են վճարվել`ժամկետի սկզբում, յուրաքանչյուր ամիս կամ ժամկետի ավարտին։

  18.11.2022թ-ից Բանկում դադարեցված են ԱՄՆ դոլար արժույթով ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների ներգրավումը:

  Սկզբնական ներդրում/Ժամկետ

  30 օր

    60 օր

  90 օր

  120 օր

  150 օր

  180 օր

  270 օր

  365 օր

  540 օր

  730 օր

  1095 օր

  1460 օր

  ՀՀ դրամ` 

  1 000 000-ից

  5.25%

  5.85%

  6.25%

  7.05%

  7.35%

  7.65% 

  8.85% 

  9.25%

  8.95%

  8.85%

  8.85%

  8.85%

  Եվրո`  

  3000-ից

  0.45%

  0.45%0.45%0.75%0.75%0.75%0.85%0.95%0.95%0.95%0.95%0.95%

  ՌԴ ռուբլի`  

  100 000-ից

  0.65%

  1.45%

  2.35%

  2.75%

  3.20%

  3.55%

  3.90%

  4.25%

  4.60%

  5.00%

  5.00%

  5.00%

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (APY)

  Սկզբնական ներդրում/Ժամկետ

  30 օր
  60 օր

  90 օր

  120 օր

  150 օր

  180 օր

  270 օր

  365 օր

  540 օր

  730 օր

  1095 օր

  1460 օր

  ՀՀ դրամ` 

  2 000 000-ից

  5.19%

  5.89%

  6.33%

  7.16%

  7.46%

  7.75% 

  8.92% 

  9.22%

  8.75%

  8.48%

  8.16%

  7.87%

  Եվրո`  

  3000-ից

  0.44%

  0.44%0.45%0.75%0.75%0.75%0.85%0.95%0.94%0.94%0.94%0.94%

  ՌԴ ռուբլի`  

  100 000-ից

  0.63%

  1.43%

  2.34%

  2.75%

  3.21%

  3.56%

  3.91%

  4.24%

  4.54%

  4.87%

  4.77%

  4.88%

  Տեղեկատվական ամփոփագիր 

   

  Ժամկետային ավանդ «Փրայմ - Հարմարավետ»

  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
  • Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով է և առանց ելքագրումների։ Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրում կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ։
  • Ավանդի դիմաց տոկոսները ավանդատուի ընտրությամբ կարող են վճարվել`ժամկետի սկզբում, յուրաքանչյուր ամիս կամ ժամկետի ավարտին։

  18.11.2022թ-ից Բանկում դադարեցված են ԱՄՆ դոլար արժույթով ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների ներգրավումը:

  Սկզբնական ներդրում/Ժամկետ

  90 օր

  120 օր

  150 օր

  180 օր

  270 օր

  365 օր

  ՀՀ դրամ` 

  2 000 000-ից

  5.75%

  6.45%

  6.95%

  7.25%

  7.75%

  8.25%

  Եվրո`  

  5000-ից

  0.35%

  0.65%0.65%0.65%0.75%0.85

  ՌԴ ռուբլի`  

  100 000-ից

  1.40%

  1.75%

  2.10%

  2.55%

  2.90%

  3.25%

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (APY)

  Սկզբնական ներդրում/Ժամկետ

  90 օր

  120 օր

  150 օր

  180 օր

  270 օր

  365 օր

  ՀՀ դրամ` 

  2 000 000-ից

  5.81%

  6.53%

  7.04%

  7.34% 

  7.80% 

  8.23%

  Եվրո`  

  5000-ից

  0.35%

  0.65%0.65%0.65%0.75%0.85%

  ՌԴ ռուբլի`  

  100 000-ից

  1.39%

  1.75%

  2.10%

  2.55%

  2.90%

  3.24%

  Տեղեկատվական ամփոփագիր 

  Վերոնշյալ սակագները կիրառվում են, եթե չեն գերազանցում 250 մլն ՀՀ դրամը (համարժեք արտարժույթը): Ներգրավման պահին նշված գումարից ավել գումար ներդնելու դեպքում տոկոսադրույքը անցնում է առանձին հաստատման փուլ: 

  Ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների պայմաններ

   “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

  Վարկավորման պայմաններ

   «Փրայմ» մասնաճյուղի հաճախորդների վարկավորումն իրականացվում է համաձայն Բանկում գործող մանրածախ վարկավորման պայմանների և սակագների
  Բացառություն են կազմում հիփոթեքային վարկավորման դեպքում հետևյալ պայմանները`
   Հայտի դիտարկման միանվագ միջնորդավճար

  Անվճար

  "Փրայմ" փաթեթի շրջանակներում վարկային պրոդուկտների տրամադրման պայմաններ

  Նպատակային խումբ

  Խումբ 1. ՀՀ "1000 խոշոր հարկ վճարողների" ցանկի կազմակերպությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);    
  Խումբ 2. Պետ. հաստատությունների կամ  կազմակերպությունների վերին խավի ղեկավարներ, որտեղ հիմնական բաժնետեր հանդիսանում են  պետ. կազմակերպությունները, դիվանագիտական կորպուսի ղեկավար օղակի աշխատակիցներ, ԱԺ և ՀՀ կառավարության անդամներ;
  Խումբ 3. ՀՀ ԿԲ ռեյտինգով "G-" -ից ոչ ցածր ընկերությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
  Խումբ 4. Աուդիտ անցած ընկերությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
  Խումբ 5. Բանկի խոշոր/միջին հաճախորդների  (խոշոր/միջին - համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի) սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
  Խումբ 6. Միջազգային կազմակերպությունների լիցենզավորված աշխատակիցներ (World Bank, IMF, ADB, EBRD, UN, UNDP, USAID, WFSP, Council of Europe, etc.);
  Խումբ  7: Ավանդատուներ, որոնց ավանդների ընդհանուր ծավալը կազմում է`   100,000,000 ՀՀ դրամ և ավել (համարժեքայլ արժույթով) 2 ամսից ոչ պակաս վաղեմությամբ;                                                                      
  Խումբ  8: Այլ հաճախորդներ: 

  Վարկառուի/երաշխավորի եկամուտների հաստատում 1-8 խմբերի հաճախորդների համար հաշվի է առնվում հաստատագրված եկամուտների 100%-ը:
  Հաճախորդի պատկանելիությունը 1.2 ենթակետում նշված որևէ խմբին որոշվում է "Փրայմ " մասնաճյուղի կառավարչի կողմից, հայտին կցելով ռիսկ-մենեջերի անունով ծառայողական գրություն 1.2 ենթակետում նշված որևէ խմբին հաճախորդի պատկանելիության մասին` ստորագրված "Փրայմ " մասնաճյուղի կառավարչի կողմից, ինչը հիմք է հանդիսանում հաճախորդին համապատասխան խմբին դասելու համար:
  ՎՍԾ-ի կողմից չի ստուգվում հաճախորդի պատկանելիությունը խմբին, որը նշված է ծառայողական գրությունում, ինչպես նաև հաճախորդների եկամուտները 

  Visa Infinite քարտին տրամադրվող վարկային գծի  սակագներն են`

  Արժույթ

  AMD, USD, EUR, RUR

  Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

  AMD 18%, USD 14%, EUR 12%, RUR 14%

  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք12.5-20.5%

  Վարկային գծերի գումար (այն դեպքում, եթե տրամադրվում է ցանկացած արժույթով մեկ վարկային գիծ )

  Եկամուտների քառապատիկ, բայց ոչ պակաս քան 3,000,000 AMD min (7,000 USD, 5,000 EUR, 230,000 RUR)
  Բոլոր վարկային գծերի նվազագույն գումար (այն դեպքում, երբ տրամադրվում են մի քանի վարկեր տարբեր քարտերին: Ընդ որում այլ/կից քարտը կարող է լինել ցանկացած տեսակի (Visa Classic, Visa Gold և այլն)) :

  3,000,000 AMD (համարժեք USD, Euro, RUR) 

  LTV առավելագույն չափ

  Առանց սահմանափակման

  Վարկային գծի նվազագույն ժամկետսահմանված չի

  Վարկային գծի առավելագույն ժամկետ

  36 ամիս

    Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ բոլոր վարկային պրոդուկտների մասով

  Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ

  Ստանդարտ

  Աշխատանքային ստաժ

  Չի պահանջվում

  Տարիքային սահմանափակումներ

  Սահմանված չեն

  Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

  1.Անձը հաստատող փաստաթուղթ

  2.Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) (ՀՀ քաղաքացու դեպքում), բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

  Խումբ 2, Խումբ 3`

  1.Անձը հաստատող փաստաթուղթ

  2.Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) (ՀՀ քաղաքացու դեպքում), բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

  3.Եկամուտների մասին տեղեկանք կամ այլ եկամուտները հավաստիացնող փաստաթղթերի պատճեներ (բացառությամբ այն դեպքի, երբ ստանում են աշխատավարձ/եկամուտ Բանկում)

   “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

   ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրեր

  Դեպոզիտային պահատուփերի վարձակալությունՀՀ դրամ*
  ԿարգՏեսակՉափսեր/Ժամկետ1-ից 15 օր16-ից 30 օր31-ից 90 օր91-ից 180 օր181-ից 365 օր
  А կարգ (ՀՀ դրամ*)A3(75x300x460) մմ5,0007,50012,50017,50022,500
  B կարգ (ՀՀ դրամ*)B3(125x300x460) մմ6,0009,00014,00019,00024,000
  B4(200x300x460) մմ7,50010,50015,00020,50027,500
  С կարգ (ՀՀ դրամ*)C3(150x600x460) մմ9,00022,50017,50022,50032,500
                 F կարգ (ՀՀ դրամ*)(600x600x460) մմ12,50017,50022,50022,50045,000
                 G կարգ (ՀՀ դրամ*)(2000x600x460) մմ 50,000  115,000
  Բանալու կորստի դեպքում նոր բանալու տրամադրման միջնորդավճար30,000 ՀՀ դրամ*
  Ապահովագրավճար10,000 ՀՀ դրամ*
  Պահատուփի սպասարկման պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար գանձվող տույժ1,000 ՀՀ դրամ*
  Պայմանագրի վաղաժամկետ խզման պայմանՎճարված միջնորդավճարը ենթակա չէ  վերադարձման
  Դեպոզիտային պահատուփի վարձակալություն 1-ից 50 տարի ժամկետովԳինը պայմանագրային 
  *Ներառյալ ԱԱՀ

  "Lounge Key" ծառայության սակագները

  Ծառայության տրամադրումԱնվճար, առանձին քարտ նախատեսված չէ*
  Օդանավակայանի Longe Key տարածք մուտքի արժեք
   Visa Infinite - 6 մուտք մեկ տարվա ընթացքում` անվճար, հետո 27 ԱՄՆ դոլար**
  Օդանավակայանի Longe Key տարածք մուտքի արժեք կից քարտի համար Visa Platinum - 2 մուտք մեկ տարվա ընթացքում` անվճար, հետո 27 ԱՄՆ դոլար**
  * Lounge Key տարածք մուտք գործելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել Visa Infinite/Visa Platinum քարտը  
  ** Lounge Key տարածք մուտք գործելու միջնորդավճարը գանձվում է տեղում կանխիկ/անկանխիկ եղանակով Ձեր։ Վճար գանձվում է Lounge Key տարածք մուտք գործած յուրաքանչյուր հյուրի համար համաձայն սահմանված սակագների։ Անվճար մուտքեր նախատեսված են միայն քարտապանների համար։

  Ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է քարտապանի գրանցում հետևյալ հղումով՝

  • Visa Infinite քարտապանի համար: https://www.loungekey.com/ru/visacisseeloungeprogramvi
  • Visa Platinum քարտապանի համար: https://www.loungekey.com/ru/visacisseeloungeprogramvp   

  Ճանապարհորդական ապահովագրություն

  Ծառայության անվանումըՊայմաններն ու սակագները
  Ապահովագրավճարի տրամադրման միջնորդավճարԱնվճար*
  Ապահովագրավճար1 մինչև 1,000,000 USD2 
  Գնումների պաշտպանություն3Ապահովագրություն համապատասխան ապրանքների կորստից, գողությունից կամ պատահական վնասից `գնումից հետո 90 օրվա ընթացքում
  պատահարի համար` մինչև 7,500  USDտարեկան` 20,000 USD
  Թռիչքի հետաձգման վճարում4  500 USD 
  Ուղեբեռի ուշացման փոխհատուցում4 500 USD 
  1Ապահովագրական ծածկույթը ներառում է  հետևյալ ծախսերը. Բժշկական հաշիվներ, պատահարներ, չվերթի չեղարկում կամ հետաձգում, ուղեբեռի կորուստ/ուշացում, վարձակալած մեքենայի վնասից հրաժարում,  վնասվածքներ ակտիվ սպորտաձևերի ժամանակ: Ապահովագրական ծածկույթը  ներառում է նաև քարտապանների հետ ճանապարհորդող ամուսիններին և երեխաներին (մինչև 5 մարդ):
  2Ապահովագրական ծածկույթի գումարը հասանելի է, եթե ճանապարհորդության, հյուրանոցի ամրագրման կամ կանխավճարի ծախսերը վճարվել են  քարտապանի Visa Infinite  քարտով:   
  3 Ապահովագրված իրի նվազագույն գումարը պետք է լինի 100 ԱՄՆ դոլարին համարժեք, ներառյալ ԱԱՀ. Նվազեցվող գումար` 50 ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուրի համար:
  4Ապահովագրությունը ծածկում է նաև քարտապանի  ամուսնուն/կնոջը և երեխաներին.  Ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել հետևյալ կայքում https://cardholderbenefitsonline.com
  Ծառայության միջնորդավճարԱնվճար
  Visa ChatBot -դա տեղեկատվական  հարթակ է քարտապանների համար, ոտեղ կարելի է գտնել արտի տեղեկություններ Visa- ի բոլոր նորությունների, առաջարկների և ծառայությունների, ինչպես նաև գործընկերների կողմից բոլոր զեղչերի և արտոնությունների մասին:
  VISA CHATBOT ծառայությունը հասանելի է  2 հավելվածներում` Telegram և Viber:
  Ծառայությունից օգտվելու համար Հաճախորդը պետք է մուտք գործի հավելված և ընտրի իր քարտի դասը, ինչից հետո կարող է տեսնել հավելվածում.
  1. Տեղեկատվություն գործընկեր կազմակերպությունների հետ ծրագրերի մասին
  2. Հասանելի ծառայությունների ցանկն ըստ քարտի դասի
  3. Կոնսյերժ ծառայության հասանելիություն
  Քարտապանը կարող է լրացնել քարտի տվյալները հավելվածում, այնուհետև վճարել «Կոնսյերժ» ծառայության միջոցով գնված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց: Հավելվածում քարտը գրանցելուց հետո քարտապանն իր անձնական հաշվի մեջ տեղեկություններ է տեսնում հասանելի ծառայությունների մասին, օրինակ`
  1. Lounge Key ծառայություն,
  2. Բարիսպոլի օդանավակայանում Fasttrack ծառայություն,
  3. Ուղեբեռի փաթեթավորում
  Visa Chatbot- ը հնարավորություն է տալիս հարմարավետ և անվտանգ փոխանցել միջոցները քարտից VISA քարտերին:

  Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
   
  Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

  Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

  Թարմացվել է առ՝ 03-11-2020թ., 13:26