VTB-BANK

Փաթեթ «Փրայմ»

Ավելի շատ հնարավորություններ VIP հաճախորդների համար

«Փրայմ» ծառայությունների փաթեթը ֆինանսապես ապահովված հաճախորդների համար նախատեսված համապարփակ առաջարկ է, որում համախմբված են դրամական միջոցների կառավարման յուրօրինակ հնարավորությունների լայն ընտրանի, յուրահատուկ բանկային սպասարկում և բացառիկ արտոնություններ։ Դա բարձրակարգ ծառայություների փաթեթ է, ինչը ենթադրում է բարձր հարմարավետությամբ սպասարկում: Դառնալով Բանկի VIP հաճախորդ Դուք կստանաք մեծ զեղչեր, բարձր տոկոսադրույէներով ավանդ ներդնելու հնարավորությոն, արտարժույթի շահավետ փոխարկում, ճանապարհորդությունների ընթացքում բժծկական ապահովագրություն և այլ առավելություններ: ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր VIP հաճախորդներին առաջարկում է ծառայությունների այնպիի շրջանակ, որոնք անհրաշեծտ են սեական կապիտալի մեծացման և պահպանման համար, ինչպես նաև հոգ է տանում իր հաճախորդների և նրանց ընտանիքի անդամների ընթացիկ ֆինանսական պահանջների մասին:

 

 

«Փրայմ» փաթեթի տրամադրման պայմաններ և սակագներ

«Փրայմ» փաթեթի սպասարկման վճար             տարեկան 400,000 ՀՀ դրամ
   կիսամյակային 200,000 ՀՀ դրամ
   եռամսյակային 100,000 ՀՀ դրամ
    ամսական 33,000 ՀՀ դրամ
Ժամկետային ավանդի նվազագույն գումար70 մլն ՀՀ դրամ/150 հազար ԱՄՆ դոլար/125 հազար Եվրո/9մլն Ռուբլի
Ավանդի ներգրավման պայմաններ (մինչև 250* մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ)"Պրայմ Դասական","Պրայմ Եկամտաբեր"  ավանդատեսակների համար սահմանվում է +0.25% Բանկում գործող  համապատասխանաբար "Շահավետ","Պրոգրես" ավանդատեսակներից

* Նշված գումարից ավել ավանդների ներգրավման դեպքում տոկոսադրույքը անցնում է առանձին հաստատման փուլ:

  Բանկային հաշվի բացումԱնվճար
  Բանկային հաշվի սպասարկում
  Բանկային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք0.01%
  Բանկային հաշվի չնվազող մնացորդՉի կիրառվում
  Բանկային հաշվի փակումԱնվճար
  Բանկային գրքույկի տրամադրում300 ՀՀ դրամ
  Քաղվածքների տրամադրում
  Հաշիվներից ամենամսյա քաղվածքի տրամադրումԱնվճար
  Հաճախորդի պահանջով այլ պարբերականությամբ քաղվածքների տրամադրում
  Այլ փաստաթղթերի տրամադրում5,000 ՀՀ դրամ
  Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքումԱնվճար
  Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքից դուրս25,000 ՀՀ դրամ
  Լիազորագրի ձևակերպում Բանկում10,000 ՀՀ դրամ
  Կանխիկ մուտք
  Հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում 

  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

  Անվճար

  ԵՎՐՈ1

  EUR արժույթի համար` մինչև 7,000 Եվրո անվճար;
  7,001 Եվրո և ավելիի դեպքում 0.2%

  ՌԴ ռուբլի1

  RUB - Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված ամենօրյա սակագնի, սակայն 1%-ից ոչ ավել

  Ֆունտ ստերլինգ

  մինչև 5,000 ֆունտ ստերլինգ` անվճար
  5,001-ից և ավելի դեպքում` 1%
   
  Կանխիկի ելքագրում
  Կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի

  Անվճար

  Ֆունտ ստերլինգ

  1.5% min 1,000 AMD
  Անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից

  ՀՀ դրամ

  Անվճար

  ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և ՌԴ ռուբլի

  0.3%

  Ֆունտ ստերլինգ

  1.5% min 1,000 AMD
  Փոխանցումներ և վճարումներ
  Փոխանցումներ ՀՀ դրամով

  Ներբանկային

  Անվճար

  ՀՀ տարածքում միջբանկային

  Վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ

  Փոխանցումներ արտարժույթով

  ԱՄՆդոլարով, Եվրոյով

  BEN 0.1% min 5,000, max -60,000 ՀՀ դրամ
  OUR 0.1% min 10,000, max -60,000 ՀՀ դրամ
  «ՎՏԲ Բանկ» ԲԲԸ-ի և «Սբերբանկ Ռոսիա» ԲԲԸ հաշիվներին ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով0.1%, min 5,000, max – 60,000 ՀՀ դրամ
  Այլ փոխանցումներ0.2%, min 10,000, max -60,000 ՀՀ դրամ
  Շտապ փոխանցման միջնորդավճար25,000 ՀՀ դրամ
  Պարբերական վճարումների հանձնարարականի ձևակերպումԱնվճար
  Կատարված փոխանցման հանձնարարականի ուղղում
  Ներբանկային փոխանցումԱնվճար
  Այլ բանկեր ՀՀ դրամով փոխանցում1,000 ՀՀ դրամ
  Այլ բանկեր արտարժույթով փոխանցում 

  ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքում

  25,000 ՀՀ դրամ

  Եվրոյով փոխանցումների դեպքում

  30,000 ՀՀ դրամ

  ՌԴ ռուբլով փոխանցումների դեպքում

  10,000 ՀՀ դրամ
  Բանկային հաշվին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկումԱնվճար
  Այլ ծառայություններ 
  Վճարման հանձնարարականի SWIFT հաղորդագրության պատճեի տրամադրումԱնվճար
  Վճարային փաստաթղթերի պատճեների տրամադրում 
  6Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 
  մինչև 1 տարի վաղեմության2,900 ՀՀ դրամ
  1 տարուց ավել վաղեմության4,900 ՀՀ դրամ
  Էլեկտրոնային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 1,900 ՀՀ դրամ

  MIR Privelege Plus դեբետային քարտերի թողարկում և սպասարկում

   

  Ծառայության անվանումը / սակագին (ՀՀ դրամ)

  MIR Privelege Plus

  1

  Թողարկում

  1.1

  Քարտի թողարկում1

   

  1.1․1

  ՀՀ ռեզիդենտների համար

  Անվճար

  1․1․2

  ՀՀ ոչ ռեզիդենտների համար

  Անվճար

  1.2

  Հավելյալ քարտի թողարկում2

  Անվճար

  2

  Սպասարկում

  2.1

  Քարտի սպասարկում

  Անվճար

  2.2

  Հավելյալ քարտի սպասարկում (տարեկան)

  Անվճար

  3

  Չնվազող մնացորդ

  0

  4

  Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք

  4.1

  AMD/USD/EUR/RUB

  0%

  5

  Քարտային հաշվի համալրում

  5.1

   Բանկի դրամարկղերում

  AMD -Անվճար
  USD - 0%
  EUR - 0%
  RUR - 0% - մինչև 500,000 RUR,
  1%, min 1,500 AMD- 500,001 RUR-ից բարձր

  5.2

  Cash-In բանկոմատներերով (ՀՀ դրամ)

  Անվճար

  5.3

  վճարային տերմինալների միջոցով

  Համաձայն գործարքի պահին գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների

  6

  Քարտով կանխիկ/անկանխիկ գործարքների իրականացում, այդ թվում POS-տերմինալներով կամ առանց քարտի կիրառության

  6.1.

  Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում`

  6.1.1

  "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում

  0%

  6.1.2

  ՎՏԲ խմբի բանկոմատներում3

  1%, min 2,000 АМD

  6.1.3

  այլ բանկերի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում4

  1%, min 2,000 АМD

  6.1.4

  Բանկի մասնաճյուղերում

  Առանց քարտի կիրառության՝

  կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների համար

  AMD/USD/EUR/RUR - 0%

  անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների համար

  AMD-0.15%, min 1,500 AMD*** / USD- 3.5%, min 1,500 AMD***
  EUR– 1.5%, min 1,500 AMD*** / RUR-0.4%, min 1,500 AMD***

  6.2

  Փոխանցում քարտային հաշվից`

  6.2.1

  Ներբանկային փոխանցում

  Անվճար

  6.2.2

  Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
   (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)

  ռեզիդենտ - 0.1%, min 500 AMD, max 50,000 AMD
  ոչ ռեզիդենտ - 0,5%, min 7,000 AMD

  6.2.3

  Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (EUR)

  0.1%, min 1,500 AMD

  6.2.4

  Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
  այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ (AMD/EUR)5

   6.2.2 և 6.2.3 կետերով սահմանված սակագներով  + 1,900 AMD

  6.2.5

  Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (RUR)

  ռեզիդենտ - 0.25%, min 5,000 AMD, max 100,000 AMD
  ոչ ռեզիդենտ - 0,5%, min 7,000 AMD

  6.2.6

  Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրս

  Համաձայն "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների և պայմանների

  6.3

  Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում

  0%

  6.4

  Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի առավելագույն սահմանաչափ

  Առանց սահմանափակման

  7

  Քարտիցքարտփոխանցումներ՝

  7․1

  Բանկի բանկոմատների միջոցով ("ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ MIR քարտերից Բանկի այլ քարտերին, ինչպես նաև այլ MIR քարտերին (տեղական և միջազգային) և ArCa (տեղական )****

  7․1․1

  Ներբանկային փոխանցումներ (AMD, USD, EUR, RUB)
  Բանկի բանկոմատների միջոցով միայն ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի MasterCard քարտերից ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի այլ  քարտերի

  Դեբետային քարտեր - 1.9%,  min 200 AMD

  7․1․2

  1 փոխանցման առավելագույն սահմանաչափ

  Ներբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
  Այլ փոխանցումներ - 250,000 AMD, առավելագույնը 5 փոխանցում 1 օրվա մեջ

  7․1․3

  Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում կատարված փոխանցումների սահամանաչափ

  Ներբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
  Այլ փոխանցումներ - 3,000,000 AMD, առավելագույնը 15 փոխանցում

  7.2

  Անկանխիկ գործարքներ Մոբայլ և Ինտերնետ Բանկինգի միջոցով

  Անվճար

  7.2.1

  Փոխանցում քարտային հաշվից ներբանկային/միջբանկային ՀՀ դրամով

  0,8%, min 1,500 AMD, 3USD/EUR/230RUR

  7.2.2

  Ժամկետային ավանդի ձևակերպում/համալրում7

  1% min 1.500 AMD, 3 USD/EUR/230 RUR

  7.2.3

  Վարկի մարում

  Անվճար

  7.2.4

  Կոմունալ ծառայությունների վճարում

  Անվճար

  8

  Բանկոմատների միջոցով վճարումներ 

  Անվճար

  9

  Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր8

  9․1

  "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատների կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումար

  500,000 AMD

  9․2

  Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար

  10.000.000 AMD/ 21.000 USD/19.000 EUR/ 1,400,000 RUR

  9․3

  Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ

  10

  9․4

  Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում (մեկանգամյա)

  Անվճար (max 15,000,000)

  10

  Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափ

  10․1

  Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ

  Առանց սահմանափակումների

  10․2

  Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար

  11

  Այլ պայմաններ (Ներառյալ ԱԱՀ)

  11․1

  Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ (քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո), Բանկի ավտոմատ վերաթողարկման պայմաններին քարտի համապատասխանության դեպքում

  Անվճար

  11․2

  Քարտի վերաթողարկում  (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/քարտի կորուստ/հաճախորդի տեղեկատվության բացահայտում)

  11․3

  Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում)

  12

  Քաղվածքի  տրամադրում քարտային հաշվից  (Կայքի միջոցով online քաղվածքների պատվերի դեպքում սակագինը նվազում է  900 ՀՀ դրամով)

  12․1

  Քարտային հաշվից ամսական քաղվածքների տրամադրում

  Համաձայն «Փրայմ» փաթեթի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների

  12․2

  Քարտային հաշվից հավելյալ քաղվածքների տրամադրում (այդ թվում տարբեր ժամանակահատվածների)

  12․5

  Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք

  Համաձայն գործարքի պահին ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված բանկային տոկոսադրույքի

  13

  Քարտի արգելափակում

  13.1

  Քարտի մուտքագրում/ելքագրում տեղական STOP-ցանկ

  Անվճար

  14

  Մնացորդի դիտում

  14.1

  "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայալ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում

  Անվճար

  14.2

  ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում

  Անվճար

  14.3

  ՀՀ տարածքից դուրս բանկերի բանկոմատներում

  Անվճար

  15

  Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)

  5

  16

  Բանկի բանկոմատի կողմից առգրավված քարտի շտապ տրամադրում

  Անվճար

   

  SMS-բանկինգ ծառայություն

  1

  "SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացում

  Անվճար

  2

  "SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար (ներառյալ ԱԱՀ )9

   

  Ծանոթություն

  ¹ Քարտը թողարկվում է 1 բանկային օրվա ընթացքում

  2  Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները

  3 ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:

  ՀՀ-ում և ՀՀ սահմաններից դուրս գործող բանկերի, այդ թվում` ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի POS-տերմինալների միջոցով

  5 "Շտապ" նշումով փոխանցումները (Բանկի կողմից մշակվում են արտահերթ)  ՀՀ տարածքում ընդունվում են մինչև գործառնական 15:30 ժամը և կատարվում են նույն օրը:  Այդ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ միջնորդավճար 1,900 AMD. "Շտապ" նշումով փոխանցումները չեն ընդունվում 15:30-ից հետո և կատարվում են հաջորդ աշխատանքային օրը:

  6 Փոխանցումներն իրականացվում են միայն ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտերից` նույն վճարային համակարգին պատկանող այլ քարտերի: Ներբանկային փոխանցման դեպքում ստացողի քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի: Քարտերին փոխանցված գումարը  հասանելի է դառնում մի քանի վայրկյանից մինչև 2 բանկային օրվա ընթացքում կախված  քարտը թողարկող բանկից: Ծառայությունը հասանելի չէ ԱՄՆ և Կանադայի բանկերի կողմից թողարկված քարտերի համար: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցման պահին և գանձվում է ուղարկողի քարտից:

  7 Մոբայլ/Ինտերնետ բանկ համակարգերում տվյալ հնարավորության առկայության դեպքում

  8 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում

  9 Քարտով շարժի վերաբերյալ անսահմանափակ թվով SMS հաղորդագրություններ ուղարկելու ամսական միջնորդավճար

  Ուշադրություն՝ 03.11.2023թ․-ից դադարեցված է VISA և MasterCard վճարահաշվարկային համակարգերի քարտերի թողարկումը և վերաթողարկումը

   Visa Infinite/ World Black Edition Քարտի սպասարկում /այսուհետ`Քարտ/
  Սպասարկում  
  Քարտի սպասարկումԱնվճար
  Հավելյալ քարտի սպասարկում 
  Չնվազող մնացորդ3-
  Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
  AMD/USD/EUR/RUB0.01%
  Քարտային հաշվի համալրում
  Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի դրամարկղերում AMD, USD արժույթների համար`  անվճար
  EUR արժույթի համար` մինչև 7,000 Եվրո անվճար; 
  7,001 Եվրո և ավելիի դեպքում 0.2%
  RUB - Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված ամենօրյա սակագնի, սակայն 1%-ից ոչ ավել
   (բացառությամբ վարկային գծի օգտագործված մասի մարման նպատակով կատարված մուտքերի, որի դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում)
  Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում վճարային տերմինալների միջոցով4Telcell/Easy Pay տերմինալային ցանցում` 300 ՀՀ դրամ
  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում տեղադրված Թել-Սել վճարային տերմինալներով` 100 ՀՀ դրամ
  Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ ներբանկային/միջբանկային փոխանցման միջոցովԱնվճար
  Քարտային հաշվին մուտքագրում Բանկի Cash-in բանկոմատների միջոցով Անվճար
  Քարտով կանխիկ գործարքների իրականացում
  Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում`  
  "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում և POS-տերմինալներում1%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ, 4 ԱՄՆ դոլար/ 4 Եվրո /250 ՌԴ ռուբլի
  ՎՏԲ խմբի բանկոմատներում5  
  Այլ բանկերի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում61.5%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ, 4 ԱՄՆ դոլար/ 4 Եվրո /250 ՌԴ ռուբլի
  Քարտով անկանխիկ գործարքների իրականացում 
  Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում0%
  Quasi cash գործարքներ73%
  Կանխիկացում քարտային հաշվից` առանց քարտի կիրառման8
  Հաճախորդի սեփական միջոցների հաշվին      
  Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում AMD, USD, EUR, RUR- անվճար
  Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում AMD - անվճար
  USD, EUR, RUR- 0.3%
   
  Հաճախորդին տրամադրված վարկային միջոցների հաշվին      
  Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում AMD, USD, EUR, RUR-  1%, min 2,000 AMD, 4 AMD/EUR/250 RUR
  Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում 
  Քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում`առանց քարտի կիրառման8
  Փոխանցում քարտային հաշվից`  
  Ներբանկային փոխանցում1% min 2,000 AMD
  Միջբանկային փոխանցում 
  Միջբանկային փոխանցում արտարժույթով (SWIFT) Համաձայն “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագների "Բանկային փոխանցումներ" գլխի 
  Ժամկետային ավանդի ձևակերպում1% min 2,000 AMD
  Ժամկետային ավանդի համալրում
  Վարկի մարումԱնվճար
  Կոմունալ վճարումների իրականցում
  Ինտերնետ/Մոբայլ բանկինգ համակարգի միջոցով քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում
  Փոխանցում քարտային հաշվից`  
  Ներբանկային փոխանցում1% min 2,000 AMD
  Միջբանկային փոխանցում 
  Միջբանկային փոխանցում արտարժույթով (SWIFT)9Համաձայն “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագների "Բանկային փոխանցումներ" գլխի 
  Ժամկետային ավանդի ձևակերպում91% min 2,000 AMD
  Ժամկետային ավանդի համալրում
  Վարկի մարումԱնվճար
  Կոմունալ վճարումների իրականցում
  Բանկոմատի միջոցով կոմունալ վճարումների իրականացում10Անվճար
  Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր11
  Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար10,000,000 AMD/20,000 USD/20,000 EUR/1,000,000 RUR
  Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ10
  Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառման/ անկանխիկ գործարքների իրականացման սահմանաչափեր 
  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն գումարԱնսահմանափակ
  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ
  Այլ պայմաններ
  Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ Անվճար
  (քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո)
  Քարտի վերաթողարկում10,000
   (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/PIN ծածկագրի կորուստ/քարտի կորուստ)
  Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում Անվճար
  Քարտային հաշվի լրացուցիչ այդ թվում նաև այլ պարբերականությամբ քաղվածքի տրամադրումԱնվճար
  Քարտի արգելափակում
  Քարտի մուտքագրում միջազգային STOP-ցանկ (14 օրով Visa/Mastercard-ի մեկ տարածաշրջանում)15,000
  Քարտի մուտքագրում լոկալ STOP-ցանկԱնվճար
  Քարտի ելքագրում լոկալ STOP-ցանկից
  Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից 
  SMS-բանկինգ
  "SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացումԱնվճար
  "SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար12
  Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)5
  Քարտին վարկային գծի տրամադրում
  Օգտագործված վարկային սահմանաչափի մարման համար արտոնյալ ժամանակահատվածՄինչև 25 օր
  Արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտին օգտագործված վարկային սահմանաչափից պարտադիր մարման ենթակա նվազագույն վճար10%
  Օրական ժամկետանցի տույժ130.10%
  Պարտադիր նվազագույն վճարը չկատարելու դեպքում հաշվարկվող տուգանք20,000
  Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ /օրական ժամկետանց գումարի նկատմամբ/20% min 5000 AMD, max 20,000 AMD
  Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույքՀամաձայն ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի
  Մնացորդի հարցում բանկոմատի միջոցով14     
  "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում Անվճար
  ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում10 ՀՀ դրամ
  Այլ բանկերի բանկոմատներում250 ՀՀ դրամ
  Ծանոթություն
  ¹ Քարտը թողարկվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
  2  Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները:Հավելյալ քարտերով կանխիկացումները մասնաճյուղի տարածքում հնարավոր է իրականացնել միայն սպասարկման սրահներում տեղադրված POS-տերմինալների միջոցով: Հիմնական քարտապանի անունով տրամադրվում է միայն մեկ հավելյալ քարտ, ընդ որում տարբերվող հիմնական քարտի վճարահաշվարկային համակարգից, այսինքն` եթե հիմնական քարտը Visa տեսակի է, ապա հավելյալ քարտը պետք է լինի MasterCard տեսակի և հակառակը: 
  3 Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին: 
  4 Քարտային հաշվի համալրման մեկ գործարքի առավելագույն գումարը Թել-Սելլ/Իզի Փեյ  ընկերության ցանցում կազմում է 60,300 ՀՀ դրամ, իսկ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի տերմինալային ցանցում` 100,300 ՀՀ դրամ: Ընդ որում, քարտային հաշվի համալրման գործարքների գծով չկա սահմանափակում: 
  5 ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:
  6 ՀՀ-ում և արտասահմանում գործող բանկեր, այդ թվում ՎՏԲ Խմբի POS տերմինալներում:
  7վարկային կազմակերպություններից ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում, այդ թվում Ինտերնետի միջոցով:
  8Իրականացվում է Բանկի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում` մասնաճյուղի կառավարչի հատուկ թույլտվությամբ:
  9 Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում հնարավորության առկայության դեպքում: 
  10 Կոմունալ վճարումներն ընդունվում են շուրջօրյա հետևյալ օպերատորների օգտին` «Յուքոմ-Մոբայլ», «Բիլայն» (ֆիքսված և բջջային կապ), «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր», «ՀայՌուսԳազԱրդ», «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Շիրակ ջրմուղկոյուղի», «Լոռի ջրմուղկոյուղի», «Արմավիր ջրմուղկոյուղի»,«Յուքոմ»,«Իդրամ», «Viva Cell-MTS», «Ռոստելեկոմ» :
  11 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում:
  12 Ամսական միջնորդավճար քարտի շարժի վերաբերյալ անսահմանափակ քանակությամբ SMS-հաղորդագրությունների ուղարկման համար:
  13 Կիրառվում է վարկային սահմանաչափի մարման վերջնաժամկետի ավարտից 15 օրացուցային օրվա ընթացքում վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասը չմարելու դեպքում: Տույժը կիրառվում է վարկային սահմանաչափի ժամկետանց գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ: 
  14 Յուրաքանչյուր դիտման համար
  Ժամկետային ավանդ «Փրայմ-Դասական»
  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
  • Ավանդը առանց լրացուցիչ մուտքագրումների և ելքագրումների է։
  • Ավանդի դիմաց տոկոսները վճարվում են ժամկետի ավարտին։  
    

  Սկզբնական ներդրում/Ժամկետ

  30 օր
  60 օր

  90 օր

  120 օր

  150 օր

  180 օր

  270 օր

  365 օր

  540 օր

  730 օր

  1095 օր

  1460 օր

  ՀՀ դրամ` 

  2 000 000-ից

  6.45%

  6.75%

  6.95%

  7.75%

  8.25%

  8.95%

  9.25%

  10.25%

  10.05%

  10.05%

  10.05%

  10.05%

  Եվրո`  

  5000-ից

  0.45%

  0.55%

  0.65%

  0.75%

  0.95%

  1.05%

  1.25%

  1.75%

  1.85%

  ---

  ՌԴ ռուբլի`  

  100 000-ից

  3.25%

  3.75%

  4.00%

  4.25%

  4.30%

  4.60%

  5.00%

  5.15%

  5.30%

  5.35%

  -

  -

  Տեղեկատվական ամփոփագիր               

   

    Ժամկետային ավանդ «Փրայմ - Եկամտաբեր»

  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
  • Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով է և առանց ելքագրումների։ Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրում կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ։
  • Ավանդի դիմաց տոկոսները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս։  

  Սկզբնական ներդրում/Ժամկետ

  30 օր

   

    60 օր

  90 օր

  120 օր

  150 օր

  180 օր

  270 օր

  365 օր

  540 օր

  730 օր

  1095 օր

  1460 օր

  ՀՀ դրամ` 

  1 000 000-ից

  6.45%

  6.75%

  6.95%

  7.75%

  8.25%

  8.95%

  9.25%

  10.25%

  10.05%

  10.05%

  10.05%

  10.05%

  Եվրո`  

  3000-ից

  0.35%

  0.45%

  0.55%

  0.65%

  0.85%

  0.95%

  1.15%

  1.65%

  1.75%-

  -

  -

  ՌԴ ռուբլի`  

  100 000-ից

  2.25%

  2.75%

  3.00%

  3.25%

  3.30%

  3.60%

  4.00%

  4.15%

  4.30%

  4.35%

  -

  -

  Տեղեկատվական ամփոփագիր 

  Ժամկետային ավանդ «Փրայմ - Հարմարավետ»

  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
  • Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով և ելքագրումներով է։ Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրումը և ելքագրումը կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ։
  • Ավանդի դիմաց տոկոսները վճարվում են ժամկետի ավարտին։  

  Նվազագույն գումար/Ժամկետ

  90 օր

    120 օր

  150 օր

  180 օր

  270 օր

  365 օր

  Սկսած 2 000 000 ՀՀ դրամ 

  5.75%

  6.45%

  6.95%

  7.25%

  7.75%

  8.25%

  Սկսած 3.000 EUR

  0.35%

  0.45%

  0.65%

  0.75%

  0.95%

  1.45%

  Սկսած 100.000 RUR

  1.50%

  1.75%

  2.00%

  2.25%

  2.50%

  2.75%

   

  Փրայմ Մանկություն ժամկետայինավանդ

  • Տարեկան տոկոսադրույք՝ 9.3% առաջին երեք տարվա համար
  • Ավանդի նվազագույն գումար՝ սկսած 1.000.000 ՀՀ դրամից
  • Ավադի առավելագույն գումար՝ 100.000․000 ՀՀ դրամ,
  • Ժամկետ՝ 730-ից մինչեւ 6570 օր: Ավանդի ներդրման պահին երեխայի տարիքը չի կարող գերազանցել 16 տարին, իսկ ավանդի վերջնաժամկետին երեխայի տարիքը չպետք է գերազանցի 18 տարեկանը:
  • Ավանդի արժույթ՝ ՀՀ դրամ,
  • Ավանդը համալրմամբ է և առանց նվազեցման,
  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից հօգուտ երրորդ անձի` անչափահասի:

   

  Ավանդի տոկոսադրույքներ*

  Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույք

  Նվազագույն գումար/Ժամկետ

  730-ից մինչեւ 6570 օր

  1.000.000 ֏

  9.3%

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (APY)

  Նվազագույնգումար/Ժամկետ

  730-իցմինչեւ 6570 օր

  1.000.000 ֏

  8.89%

   

   * Տոկոսադրույքը սահմանվում է Ավանդի բացման օրվանից 3 տարի (1095 оր) ժամկետով: Այնուհետև յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ (1096-րդ օրը) ավանդի տոկոսադրույքը ավտոմատ կերպով փոխվում է, և ընթացիկ տոկոսադրույքը սահմանվում է ՀՀ դրամ արժույթով 1095 օր ժամկետով «Ավելացող» (համալրման եղանակով) ավանդի տարեկան տոկոսադրույքին համապատասխան:

  Փրայմ-Մանկություն ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա)

  Վերոնշյալ սակագները կիրառվում են, եթե չեն գերազանցում 250 մլն ՀՀ դրամը (համարժեք արտարժույթը): Ներգրավման պահին նշված գումարից ավել գումար ներդնելու դեպքում տոկոսադրույքը անցնում է առանձին հաստատման փուլ: 

  Ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների պայմաններ

  Վարկավորման պայմաններ

   «Փրայմ» մասնաճյուղի հաճախորդների վարկավորումն իրականացվում է համաձայն Բանկում գործող մանրածախ վարկավորման պայմանների և սակագների: 
  Բացառություն են կազմում հիփոթեքային վարկավորման դեպքում հետևյալ պայմանները`

  Վարկի առավելագույն գումար գոյություն ունեցող/կառուցման ընթացքում գտնվող անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով ԱՄՆ դոլարով հիփոթեքային վարկի դեպքում

  500,000 ԱՄՆ դոլար

   Հայտի դիտարկման միանվագ միջնորդավճար

   

  Անվճար

   

  "Փրայմ" փաթեթի շրջանակներում վարկային պրոդուկտների տրամադրման պայմաններ

   

  Պրոդուկտի ընդհանուր նկարագրություն

  Նպատակային խումբ

  Խումբ 1. ՀՀ "1000 խոշոր հարկ վճարողների" ցանկի կազմակերպությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);    
  Խումբ 2. Պետ. հաստատությունների կամ  կազմակերպությունների վերին խավի ղեկավարներ, որտեղ հիմնական բաժնետեր հանդիսանում են  պետ. կազմակերպությունները, դիվանագիտական կորպուսի ղեկավար օղակի աշխատակիցներ, ԱԺ և ՀՀ կառավարության անդամներ;
  Խումբ 3. ՀՀ ԿԲ ռեյտինգով "G-" -ից ոչ ցածր ընկերությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
  Խումբ 4. Աուդիտ անցած ընկերությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
  Խումբ 5. Բանկի խոշոր/միջին հաճախորդների  (խոշոր/միջին - համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի) սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
  Խումբ 6. Միջազգային կազմակերպությունների լիցենզավորված աշխատակիցներ (World Bank, IMF, ADB, EBRD, UN, UNDP, USAID, WFSP, Council of Europe, etc.);
  Խումբ  7: Ավանդատուներ, որոնց ավանդների ընդհանուր ծավալը կազմում է`   100,000,000 ՀՀ դրամ և ավել (համարժեքայլ արժույթով) 2 ամսից ոչ պակաս վաղեմությամբ;                                                                                               

  Խումբ  8: Այլ հաճախորդներ: 

  Վարկառուի/երաշխավորի եկամուտների հաստատում 1-8 խմբերի հաճախորդների համար հաշվի է առնվում հաստատագրված եկամուտների 100%-ը:
  Հաճախորդի պատկանելիությունը 1.2 ենթակետում նշված որևէ խմբին որոշվում է "Փրայմ " մասնաճյուղի կառավարչի կողմից, հայտին կցելով ռիսկ-մենեջերի անունով ծառայողական գրություն 1.2 ենթակետում նշված որևէ խմբին հաճախորդի պատկանելիության մասին` ստորագրված "Փրայմ " մասնաճյուղի կառավարչի կողմից, ինչը հիմք է հանդիսանում հաճախորդին համապատասխան խմբին դասելու համար:
  ՎՍԾ-ի կողմից չի ստուգվում հաճախորդի պատկանելիությունը խմբին, որը նշված է ծառայողական գրությունում, ինչպես նաև հաճախորդների եկամուտները 

     

   Visa Infinite  Չափանիշներ 

  Արժույթ

  AMD, USD, EUR, RUR

   Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

   

  AMD 18%, USD 14%, EUR 12%, RUR 14%

  Վարկային գծերի գումար (այն դեպքում, եթե տրամադրվում է ցանկացած արժույթով մեկ վարկային գիծ )

  Եկամուտների քառապատիկ, բայց ոչ պակաս քան 3,000,000 AMD min (7,000 USD, 5,000 EUR, 230,000 RUR)
  Բոլոր վարկային գծերի նվազագույն գումար (այն դեպքում, երբ տրամադրվում են մի քանի վարկեր տարբեր քարտերին: Ընդ որում այլ/կից քարտը կարող է լինել ցանկացած տեսակի (Visa Classic, Visa Gold և այլն)) :

  3,000,000 AMD (համարժեք USD, Euro, RUR) 

  LTV առավելագույն չափ

  Առանց սահմանափակման

   

  Վարկային գծի առավելագույն ժամկետ

  36 ամիս

    Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ բոլոր վարկային պրոդուկտների մասով

  Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ

  Ստանդարտ

  Աշխատանքային ստաժ

  Չի պահանջվում

  Տարիքային սահմանափակումներ

  Սահմանված չեն

  Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ վճարունակության պահանջներ բոլոր վարկային պրոդուկտների մասով

   

   

   

  Որոշումների ընդունման կարգ

   Հայտը մուտքագրվում է ԱԲՀ, անցնում է յուրաքանչյուր պրոդուկտին համապատասխան փուլեր` առանց ավտոմատ մերժման և ստորագրված և սկանավորված ռիսկ-մենեջերի եզրակացությունը ներկայացվում է ՄԲԶԴ տնօրենին կամ նրա բացակայության ժամանակ վերադաս պաշտոնակատար անձին ( ռիսկ մենեջերի կողմից չի կայացվում որոշում վարկի տրամադրման մասին, նույնիսկ որևէ մեկ նվազագույն պահանջի անհամապատասխանության դեպքում, այլ տրամադրվում է եզրակացություն` պրոդուկտի պահանջներին համապատասխանության/ անհամապատասխանության նշումով) վարկի/վարկային սահմանաչափի տրամադրման որոշման հարցի լուծման համար:
  Վարկային գծի դեպքում` ԲՌՎԴ հայտի դիտարկման ժամկետ – կես աշխատանքային օր*: ՄԲՎԴ տնօրենի կողմից որոշման կայացման ժամկետ - կես աշխատանքային օր*:
  ՄԲԶԴ տնօրենը կարող է պահանջել ՓՄ կառավարչից կամ ՓՄՄ-ից ցանկացած այլ փաստաթղթեր`  հաճախորդի եկամուտը անուղակի կամ ուղակի հաստատող (ընկերության գործունեության վերլուծություն, որտեղ աշխատում է հաճախորդը, տեղեկատվության հրապարակային աղբյուրներից տեղեկատվություն, տեղեկանքներ և այլն):

   

    Գործարքի ձևակերպում և վարկի տրամադրում

   

  Փաստաթղթերի մշակման առաջնահերթություն

   

   «Փրայմ» փաթեթ ունեցող/հավանական ունեցող հաճախորդների վարկերի մասով փաստաթղթերը ընդունվում են, դիտարկվում են և մշակվում են Բանկի բոլոր ստորաբաժանումների կողմից առաջնահերթ կարգով- մնացած պրոդուկտների փաստաթղթաշրջանառության հիմնական հերթականությունից դուրս:

   

   

  Գործարքի ձևակերպում և վարկի տրամադրում

   

  Վարկերի դեպքում

   

  Վարկային գծերի դեպքում

   

  1. Բեք-օֆիսի կողմից պայմանագրերի ձևակերպման ժամկետ` գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ճիշտ կազմված ամբողջական փաթեթի ստացման պահից  (սքանավորված տեսքով) կես աշխատանքային օր*:
  2. Պայմանագրերը ձևակերպվում են բեք-օֆիսի կողմից և ուղարկվում են PDF ձևաչափով "Փրայմ" մասնաճյուղ` հաճախորդի և ՓՄ կառավարիչի/փոխարինող անձի/ ստորագրման համար:
  3. Ստորագրված պայմանագրերը սքանավորվում և ուղարկվում են բեք-օֆիս` 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաճախորդի հաշվին վարկի գումարի համալրման համար:
  4. Վարկային գործի բնօրինակը պահպանվում է ՓՄ-ում` հաճախորդի գործի մեջ:

  Visa Infinite քարտին վարկային գծի գործընթացը նշված է «Փրայմ» փաթեթի հաճախորդների սպասարկման մասին մեթոդական ուղեցույցի 5-րդ գլխում:

   

  Դեպոզիտային պահատուփերի վարձակալությունՀՀ դրամ*
  ԿարգՏեսակՉափսեր1-ից 15 օր16-ից 30 օր31-ից 90 օր91-ից 180 օր181-ից 365 օր
  А կարգA3(75x300x460) մմ9,00015,00025,00035,00045,000
  B կարգB3(125x300x460) մմ12,00018,00028,00038,00048,000
  B4(200x300x460) մմ15,00021,00031,00041,00055,000
  С կարգC3(150x600x460) մմ18,00025,00035,00045,00065,000
                 F կարգ(600x600x460) մմ25,00035,00045,00055,00090,000
                 G կարգ(2000x600x460) մմ 100,000  230,000
  Բանալու կորստի դեպքում նոր բանալու տրամադրման միջնորդավճար30,000
  Ապահովագրավճար10,000
  Պահատուփի սպասարկման պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար գանձվող տույժ1,000
  Պայմանագրի վաղաժամկետ խզման պայմանՎճարված միջնորդավճարը ենթակա չէ  վերադարձման
  Դեպոզիտային պահատուփի վարձակալություն 1-ից 50 տարի ժամկետովԳինը պայմանագրային 
  *Ներառյալ ԱԱՀ
  Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ), բացառությամբ ՙԱ՚ կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ
  Ծառայության անվանումըՖիզիկական անձինք
  Գործարքներ հայկական շուկայում 1
  մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամգործարքի 0.04%, min  7'000 ՀՀ դրամ
  50 մլն.- 200 մլն. ՀՀ դրամգործարքի  0.03%  
  200 մլն. ՀՀ դրամ և ավելիգործարքի  0.02%
  Գործարքներ ռուսական շուկայում 2
  մինչև 10 մլն. ՀՀ  դրամ0.04% գործաքրի գումարից, նվազագույնը 3'000 ՀՀ դրամ + Օպերատորի սակագին
  10 մլն.- 100 մլն. ՀՀ  դրամ0.035% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
  100 մլն. - 1 մլրդ. ՀՀ  դրամ0.025% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
  1 մլրդ. ՀՀ  դրամ և ավելի0.02% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
  Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան) 3
  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%
  նվազագույնը 3'000 ՀՀ դրամ
  առավելագույնը 20'000 ՀՀ դրամ
  Այլ կոնտրագենտների համակարգերի միջոցով բրոքերային ծառայությունների սակագները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով
  Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ) «Ա» կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ
  Ծառայության անվանումըՖիզիկական անձինք
  Բրոքերային հաշվի բացում և սպասարկում50'000 ՀՀ դրամ
  Գործարքներ հայկական շուկայում 11% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10'000 ՀՀ դրամ
  Գործարքներ ռուսական շուկայում 21% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10'000 ՀՀ դրամ
  Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան) 3«ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%, նվազագույնը 30'000 ՀՀ դրամ
  1  Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:
  2   Սակագներում ներառված չեն հարկերը:
  3 Սակագները չեն ներառում միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարները, ինչպես նաև միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը:
  * Ներառյալ ԱԱՀ:
  ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, բացառությամբ «Ա» կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ 4
  Ծառայության անվանումըՖիզիկական  անձինք
  Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկումանվճար
  Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում 50,05 % տարեկան
  min 1'000 ՀՀ դրամ 
  Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում  1'000 ՀՀ դրամ*   
  Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցումանվճար
  Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ առևտրային նպատակովանվճար
  Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով)1'000 ՀՀ դրամ (մեկ հանձնարարականի համար)
  Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններՊայմանագրային
  ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ «Ա»  4
  Ծառայության անվանումըՖիզիկական  անձինք
  Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկում50'000 ՀՀ դրամ
  Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում  50,5 % տարեկան, min 5'000 ՀՀ դրամ 
  Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում  2'000 ՀՀ դրամ*
  Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցումանվճար
  Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ առևտրային նպատակովանվճար
  Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով)2'000 ՀՀ դրամ* (մեկ հանձնարարականի համար)
  Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններՊայմանագրային
  4 Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ,դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:
  5  Վճարումը կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով միջին պորտֆելի անվանական արժեքի համար:
  * Ներառյալ ԱԱՀ
  Արժեթղթերի առք ու վաճառք ՀՀ ՖԻՆ. Նախարարության առաջնային տեղաբաշխման և հետգնման աճուրդներից0.025% գործարքի գումարից, նվազագույնը - 10,000 ՀՀ դրամ*, առավելագույնը - 50,000 ՀՀ դրամ* + Օպերատորի սակագին (§ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ¦ Արմենիա ԲԲԸ)
  *Սակագներում ներառված չէ ԱԱՀ
  «ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր» ՍՊԸ հարթակի միջոցով բրոքերային ծառայությունների մատուցում ռուսական շուկայում  
  Առևտրային օրվա ընթացքում շրջանառություն, Ռուբ.Սակագին
  մինչև 100 0000.035% գործաքրի գումարից, նվազագույնը 2'000 ՀՀ դրամ + Բրոքերի սակագին"
  100 000 մինչև 1 000 0000.03% գործաքրի գումարից + Բրոքերի սակագին"
   1 000 000, մինչև 10 000 0000.025% գործաքրի գումարից + Բրոքերի սակագին"
  10 000 000 մինչև 100 000 0000.02% գործաքրի գումարից + Բրոքերի սակագին"
  100 000 000 և ավելի0.015% գործաքրի գումարից + Բրոքերի սակագին"
  1  Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:
  2  Սակագներում ներառված չեն հարկերը,
  3 Սակագները չեն ներառում միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարները, ինչպես նաև միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը:
  *Բրոքերի սակագինը  սահմանվում է Բանկին Բրոքերի կողմից տրամադրված սակագնով                                

  "Lounge Key" ծառայության սակագները

  Ծառայության տրամադրումԱնվճար*
  Օդանավակայանի Longe Key տարածք մուտքի արժեք***
   6 մուտք մեկ տարվա ընթացքում` անվճար, հետո 27 ԱՄՆ դոլար**
  * Lounge Key տարածք մուտք գործելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել Visa Infinite քարտը, առանձին քարտ նախատեսված չէ*        
  ** Lounge Key տարածք մուտք գործելու միջնորդավճարը գանձվում է տեղում անկանխիկ եղանակով Ձեր Visa Infinite քարտից 
   ***Յուրաքանչյուր հյուրի մուտքի վճար համաձայն քարտապանին ծառայության տրամադրման վերը նշված սակագների

  Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
   
  Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

  Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

  Թարմացվել է առ՝ 03-11-2023թ., 17:55