VTB-BANK

Հաճախորդի իրավունքները

 

Հայտարարություն՝

Սպառողական վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում կրեդիտավորման ծախսի համամասնորեն նվազեցման մեխանիզմը:

 

Հարգելի հաճախորդ,

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապատեությունում կորոնավիրուսով պայմանավորված ներկայիս իրավիճակը՝ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ հորդորում է Բանկի հետ հաղորդակցությունն իրականացնել նաև էլեկտրոնային կապի միջոցներով:

Ուստի, Ձեր դիմումը կամ բողոքը (առկայության դեպքում) կարող եք ուղարկել claimcenter@vtb.am հասցեին՝ կցելով տվյալ բաժնում առկա բողոքի կամ դիմումի համապատասխան ձևաթղթի Ձեր կողմից լրացված, ստորագրված և սկանավորված տարբերակը:

Բողոքի հայտ

Դիմումի հայտ

Գործարքի բողոքարկման դիմում

Բողոքի կամ դիմումի պատասխանը Բանկի կողմից կուղարկվի բողոքի կամ դիմումի հայտում Ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային հասցեին:

Առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ զանգահարելով Բանկի Կոնտակտային կենտրոն` 87-87 հեռախոսահամարով:

Ձեր դիմումը ստանալուց հետո այն գրանցվում և ուղարկվում է Բանկի համապատասխան բաժին` հետագա ուսումնասիրման, հարցի լուծման և պատասխանի պատրաստման համար:

Ուշադրություն

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ 
Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան 

Հասցե` ք. Երևան, Խորենացի 15, "Էլիտ պլազա" բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ  

Հեռ.` (374 60)  70 11 11

Ֆաքս` (374 10) 58 24 21 

Էլ. հասցե` info@fsm.am,

               www.fsm.am 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակն աշխատում է երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 9:00-ից մինչև 18:00, ընդմիջման ժամ` 13:00-ից 14:00:

Ուշադրությո´ւն.

Ցանկացած անձ իրավունք ունի «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ վերաբերյալ ստանալ.

  • «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, սահմանված տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճենները։ Վճարը` թղթային տպագիր 1 էջը 3 դրամ, էլեկտրոնային տարբերակի դեպքում` անվճար:
  • «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ, 120-րդ հոդվածներով, 126-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճենները անվճար:

Վերոնշված տեղեկությունները ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը տրամադրում է գրավոր դիմումի հիման վրա դիմումը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ, եթե տեղեկատվության մեջ այլ ժամկետ նշված չէ։ Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով`

  • առձեռն` բանկի գլխամասային գրասենյակում կամ ցանկացած մասնաճյուղում;
  • էլեկտրոնային փոստի միջոցով` headoffice@vtb.am կամ փոստով` ՀՀ, 0002, ք. Երևան, Մոսկովյան փ. 35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ:

Օրենքները կարող եք գտնել` սույն կայքի «Կարգավորում» բաժնում։  

Հայտարարություն`

 Ֆիզիկական անձ հաճախորդը հնարավորություն ունի ներկայացնելու Բանկի եւ հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

 

Բանկի և հաճախորդների պարտականություններում փոփոխություն FATCA-ի համաձայն  


Ի՞նչ է FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act):

«Արտասահմանյան հաշիվների հարկման մասին» ԱՄՆ Օրենքը (այսուհետ` FATCA) կոչված է կանխել ԱՄՆ հարկատուներիկողմից ԱՄՆ-ից դուրս ստացվող շահույթի համար հարկերի վճարումից խուսափելու հնարավորությունը:


Ի՞նչ է փոփոխվում Բանկի պարտականությունների մեջ համաձայն FATCA-ի:

FATCA-ի պահանջներին հետևելու նպատակով «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ համագործակցում է ԱՄՆ Հարկայինծառայության (IRS) հետ որպես Մոդել 2-ի  համաձայն մասնակցող Ֆինանսական ինստիտուտ (Reporting Model 2 FFI):

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ որպես Մոդել 2-ի համաձայն մասնակցող Ֆինանսական ինստիտուտ (Reporting Model 2 FFI) ԱՄՆ Հարկային ծառայության կողմից շնորհվել է հետևյալ նույնականացման համարը` (GIIN) 3FZXN5.00040.ME.051:

Համաձայն FATCA-ի պահանջների «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ որպես Մոդել 2-ի  համաձայն մասնակցող Ֆինանսականինստիտուտ (Reporting Model 2 FFI) պարտավոր է տրամադրել ԱՄՆ Հարկային ծառայությանը (IRS) ԱՄՆ հարկատուներիկողմից բացված ֆինանսական հաշիվների վերաբերյալ FATCA-ով սահմանված տեղեկատվությունը:

Ինչ՞ է փոխվում Հաճախորդի պարտականություններում համաձայն FATCA-ի:

Հարգելի հաճախորդ,

Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել, որ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ համաձայն FATCA-ի պահանջի ձեռնարկել է Բանկիհաճախորդների միջև ամերիկյան հարկատուների բացահայտելու միջոցառումներ, որոնք ներառում են` Բանկի կողմից Ձեր հարկային ռեզիդենտության կարգավիճակը հավաստող FATCA-ով սահմանված տեղեկատվության/փաստաթղթերի հարցում` Ձեզ հետ պայմանագրային հարաբերություններ հաստատելիս:

FATCA (foreign account tax compliance act) նպատակներով ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ ինքնահայտարարագրման ձեվ

 

Թարմացվել է առ՝ 06-04-2022թ., 11:30

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ