VTB-BANK

Հաճախորդի իրավունքները

Հարգելի հաճախորդ,

Ձեր կողմից Բանկին ներկայացված բողոքների, դիմումների և հարցումների ընդունման, գրանցման, քննության և պատասխանների ներկայացման գործընթացը կարգավորում է  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդների բողոքների, դիմումների և հարցումների ընդունման, գրանցման, քննության և պատասխանների ներկայացման գործընթացի մասին» ընթացակարգով:

Ձեր հարցերը և բողոքները կարող եք ուղղել Բանկին հետևյալ եղանակներով:

  • Օնլայն՝     
  • էլեկտրոնային հասցեով` claimcenter@vtb.am կցելով ներքոհիշյալ բողոքի-պահանջի, դիմումի կամ գործարքի բողոքարկման դիմումի Ձեր կողմից լրացված, ստորագրված և սկանավորված տարբերակը․

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենքի համաձայն ֆիզիկական անձը, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի համաձայն, միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող անհատ ձեռնարկատերը, իրավաբանական անձը հնարավորություն ունի ներկայացնելու Բանկի և իր միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

Բանկը կնքել է ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ համաձայնագիր այն պահանջներով, որոնց ընդհանուր չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը և գործարքի ընդհանուր գումարը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Գլխավոր հաշտարար, Գրասենյակի կառավարիչ՝ Վազգեն Մնացականյան 
Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան 

Հասցե` ք. Երևան, Խորենացի 15, "Էլիտ պլազա" բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ  

Հեռ.` (374 60)  70 11 11

Ֆաքս` (374 10) 58 24 21 

Էլ. հասցեinfo@fsm.am; Վեբ կայք՝ www.fsm.am (https://fsm.am/)

Աշխատանքային ժամերը՝ Երկ.-ուրբ.՝ 9:00-18:00 (ընդմիջում` 13:00-14:00)

Հայտարարություն՝

Սպառողական վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում կրեդիտավորման ծախսի համամասնորեն նվազեցման մեխանիզմը

Ուշադրությո´ւն.

Ցանկացած անձ իրավունք ունի «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ վերաբերյալ ստանալ.

  • «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, սահմանված տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճենները։ Վճարը` թղթային տպագիր 1 էջը 3 դրամ, էլեկտրոնային տարբերակի դեպքում` անվճար:
  • «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ, 120-րդ հոդվածներով, 126-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճենները անվճար:

Վերոնշված տեղեկությունները ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը տրամադրում է գրավոր դիմումի հիման վրա դիմումը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ, եթե տեղեկատվության մեջ այլ ժամկետ նշված չէ։ Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով`

  • առձեռն` բանկի գլխամասային գրասենյակում կամ ցանկացած մասնաճյուղում;
  • էլեկտրոնային փոստի միջոցով` headoffice@vtb.am կամ փոստով` ՀՀ, 0006, ք. Երևան, Մանանդյան 33/3:

Օրենքները կարող եք գտնել` սույն կայքի «Կարգավորում» բաժնում։  

 

Բանկի և հաճախորդների պարտականություններում փոփոխություն FATCA-ի համաձայն  


Ի՞նչ է FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act):

«Արտասահմանյան հաշիվների հարկման մասին» ԱՄՆ Օրենքը (այսուհետ` FATCA) կոչված է կանխել ԱՄՆ հարկատուներիկողմից ԱՄՆ-ից դուրս ստացվող շահույթի համար հարկերի վճարումից խուսափելու հնարավորությունը:


Ի՞նչ է փոփոխվում Բանկի պարտականությունների մեջ համաձայն FATCA-ի:

FATCA-ի պահանջներին հետևելու նպատակով «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ համագործակցում է ԱՄՆ Հարկայինծառայության (IRS) հետ որպես Մոդել 2-ի  համաձայն մասնակցող Ֆինանսական ինստիտուտ (Reporting Model 2 FFI):

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ որպես Մոդել 2-ի համաձայն մասնակցող Ֆինանսական ինստիտուտ (Reporting Model 2 FFI) ԱՄՆ Հարկային ծառայության կողմից շնորհվել է հետևյալ նույնականացման համարը` (GIIN) 3FZXN5.00040.ME.051:

Համաձայն FATCA-ի պահանջների «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ որպես Մոդել 2-ի  համաձայն մասնակցող Ֆինանսականինստիտուտ (Reporting Model 2 FFI) պարտավոր է տրամադրել ԱՄՆ Հարկային ծառայությանը (IRS) ԱՄՆ հարկատուներիկողմից բացված ֆինանսական հաշիվների վերաբերյալ FATCA-ով սահմանված տեղեկատվությունը:

Ինչ՞ է փոխվում Հաճախորդի պարտականություններում համաձայն FATCA-ի:

Հարգելի հաճախորդ,

Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել, որ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ համաձայն FATCA-ի պահանջի ձեռնարկել է Բանկիհաճախորդների միջև ամերիկյան հարկատուների բացահայտելու միջոցառումներ, որոնք ներառում են` Բանկի կողմից Ձեր հարկային ռեզիդենտության կարգավիճակը հավաստող FATCA-ով սահմանված տեղեկատվության/փաստաթղթերի հարցում` Ձեզ հետ պայմանագրային հարաբերություններ հաստատելիս:

FATCA (foreign account tax compliance act) նպատակներով ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ ինքնահայտարարագրման ձեվ

 

Թարմացվել է առ՝ 10-06-2024թ., 16:31

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ