VTB-BANK

Կարիերա

.

 • Պրոդուկտ-առաջնորդ Վարկային պրոդուկտների և բիզնես գործընթացների բարելավման գծով

  31/01/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Պրոդուկտ-առաջնորդ Վարկային պրոդուկտների և բիզնես գործընթացների բարելավման գծով

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչության                                             

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Պրոդուկտների և ծառայությունների ներդրման, բարելավման և առաջխաղացման համար համապատասխան քայլերի ձեռնարկում (ուղեցույցներ/ընթացակարգեր/պայմաններ և սակագներ մշակում, համաձայնեցում), ինչպես նաև վաճառքների խթանմանն ուղղված նախաձեռնությունների մշակում,
  • Ավտոմատացված բանկային համակարգում ծրագրային բարելավումների և փոփոխությունների նախաձեռնում,
  • Վարկային պրոդուկտների բաժնի աշխանքներին աջակցում, ինչպես նաև իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկների ներկայացում,
  • Վարկային պրոդուկտների մասով համապատասխան նյութերի պատրաստում (պրեզենտացիաներ, ուսուցողական նյութեր) և անհրաժեշտության դեպքում համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ,
  • Պրոդուկտների փորձնական մեկնարկի կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և մասնաճյուղերի հետադարձ կարծիքների ամփոփում,
  • Մասնաճյուղերի աշխատակիցների ուսուցանման աջակցում, ինչպես նաև պրոդուկտների մասով ընթացիկ հարցերում աջակցում, 
  • Ղեկավարի կողմից տրվող այլ հանձնարարականների կատարում:

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
  • ֆինանսաբանկային ոլորտում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ,
  • բանկային գործի և ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
  • նախաձեռնողականություն,
  • լարվածության տակ աշխատելու ունակություն,
  • արագ կողմնորոշվելու և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հմտություններ,
  • ժամանակի կառավարման հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի հմտություններ,
  • համակարգչային հմտություններ,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք                       /Պրոդուկտ-առաջնորդ Վարկային պրոդուկտների և բիզնես գործընթացների բարելավման գծով/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի բաժնի պետ

  31/01/2023
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի բաժնի պետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտ

  ՎԱՅՐ`                              ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`         31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Բաժնի առջև դրված խնդիրների ու ֆուկցիաների կատարման ապահովում,
  • Կորպորատիվ հաճախորդների բազայի ստեղծում, պահպանում ու ընդլայնում,
  • Կորպորատիվ հաճախորդներին բանկային պրոդուկտների ու ծառայությունների արդյունավետ վաճառքի նախաձեռնում ու կազմակերպում,
  • Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և մասնաճյուղերի գործողությունների կոորդինացման և համաձայնեցման ապահովում կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկման գծով,
  • Պրոդուկտների և ծառայությունների խաչաձև վաճառքների ապահովում կորպորատիվ հաճախորդներին։

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
  • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
  • Ոչ պակաս քան 3 տարվա փորձ բանկային համակարգում կամ այլ ֆինանսական կազմակերպություններում,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի բաժնի պետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերներ

  31/01/2023
  ք․ Երևան, ք․ Արմավիր, ք․ Կապան, ք․ Հրազդան, ք․ Արտաշատ, ք․ Աշտարակ, ք․ Աբովյան, ք․ Մարտունի

  ՊԱՇՏՈՆ`                        Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերներ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտ

  ՎԱՅՐ`                             ք․ Երևան, ք․ Արմավիր, ք․ Կապան, ք․ Հրազդան, ք․ Արտաշատ, ք․ Աշտարակ, ք․ Աբովյան, ք․ Մարտունի

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Փոքր բիզնեսի ոլորտի հաճախորդների ներգրավում,
  • Հաճախորդների ներգրավման նպատակով անցկացվող մարկետինգային միջոցառումների նախաձեռնում,
  • Գործող հաճախորդների ընթացիկ սպասարկում,
  • Դիմորդի ֆինանսական վիճակի մոնիտորինգ և վերլուծություն,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների վարկունակության գնահատում և եզրակացութանների պատրաստում,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքների, ինչպես նաև հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջեր /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ոսկերիչ-մասնագետ

  31/01/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ոսկերիչ-մասնագետ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • գրավադրվող ոսկյա իրերի մասնագիտական ստուգում, հարգի և քաշի որոշում,
  • գրավադրված ոսկյա իրերի ընդունում և հանձնում,
  • գրավադրված ոսկյա իրերի վիճակի ընթացիկ ստուգումներին մասնակցություն,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • անհրաժեշտության դեպքում հիմնական աշխատանքին առնչվող այլ գործառույթների կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • մասնագիտական կրթություն,
  • որակավորման վկայականի առկայություն ցանկալի է,
  • հաճախորդների սպասարկման հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման հմտություններ,
  • լարված միջավայրում աշխատելու ունակություն,
  • հայերենի լավ տիրապետում, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Ոսկերիչ-մասնագետ, ք.Երևան/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Անձնակազմի կառավարման վարչության ղեկավար

  31/01/2023
  ք․ Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Անձնակազմի կառավարման վարչության ղեկավար

   ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Անձնակազմի կառավարման վարչություն

  ՎԱՅՐ`                             ք․ Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Վարչության աշխատակիցների առանցքային պարտականությունների սահմանում, առաջնահերթության որոշում, մենթորություն,
  • ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան կադրային գործավարության վարման վերահսկուղություն,
  • Աշխատակիցներին և ղեկավարներին աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
  • Անձնակազմի կառավարման ոլորտի գործընթացների օպտիմալացում,
  • Աշխատակազմի ծախսերի պլանավորում և դրա պահպանման վերահսկում,
  • Անձնակազմի համալրման կազմակերպում և վերահսկում՝ այդ թվում թեկնածուների ուղղակի որոնումը
  • Անձնակազմի գնահատման մեթոդների մշակում և կազմակերպում
  • Ուսուցման կարիքների բացահայտում,
  • Կորպորատիվ ուսուցման կազմակերպում,
  • Հայաստանի մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցության զարգացում,
  • Բանկի աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության պայմանագրերի ապահովման աջակցություն,
  • Անձնակազմի պարգևատրման գործընթացի աջակցություն,
  • HR գործընթացների բարելավում,
  • Մասնակցություն ՎՏԲ Խմբի գլխամասի HR նախագծերին և դրանց իրագործում ՎՏԲ Հայաստան Բանկում,
  • Ամսական/ եռամսյակային/կիսամյակային/տարեկան հաշվետվությունների պատրաստում՝ ՎՏԲ Խմբի անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումներին ներկայացնելու համար,
  • Անձնակազմի կառավարման վարչության գործունեության շրջանակներում Կենտրոնական բանկի հետ համագործակցություն:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն (անձնակազմի կառավարման ոլորտում կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն)
  • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն,
  • Առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ մեծ ընկերություններում,
  • Անձնակազմի կառավարման փորձ HR ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում առնվազն 2 տարի,
  • ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի փորձագիտական գիտելիքներ (կադրային գործավարության աշխատանքների վերահսկման փորձ),
  • HR բիզնես գործընթացները ՚՚զրոյից՚՚ կառուցելու փորձառություն և պատրաստակամություն,
  • հեռավոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համագործակցելու փորձ,
  • Անձնակազմի համալրման և գնահատման, ադապտացիայի, արտոնությունների (C&B) ժամանակակից տենդենցների իմացություն,
  • Անձնակազմի համալրման ժամանակակից աղբյուրների կիրառման հմտություն, այդ թվում head hunting,
  • Դժվար պաշտոնների համալրման փորձառություն,
  • Հայաստանի բանկերում որպես HRD աշխատանքի փորձը կդիտվի որպես առավելություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները moivanova@vtb.ru հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել    HRD Armenia:

  Կոնտակտային անձ՝ Մարինա Իվանովա: Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել +7-951-680-15-89 հեռախոսահամարով:

 • Ուղիղ վաճառքի գծով մասնագետ

  31/01/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ուղիղ վաճառքի գծով մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կորպորատիվ ուղղվածության վաճառքի բաժին

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Այցելություններ Բանկի գործընկեր կազմակերպություններ, Բանկի պրոդուկտների հայտերի ընդունում, կրոս վաճառքի իրականացում;
  • Բանկի կողմից առաջարկվող պրոդուկտների և ծառայությունների պրեզենտացիաների կազմակերպում և անցկացում;
  • Հեռախոսազանգերի միջոցով նախնական վաճառքների իրականացում;
  • Պոտենցիալ հաճախորդների ցանկի պատրաստում, վարում, հաճախորդների ներգրավում;
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ;
  • Շուկայի վերլուծությունների իրականացում, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում;
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների և կարգերի համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • Համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / DSA /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Կոնտակտային կենտրոն

  31/01/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Կոնտակտային կենտրոն

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մասնագետ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդներին / պոտենցիալ հաճախորդներին Բանկի աշխատանքի, բոլոր պրոդուկտների և ծառայությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի տրամադրում,
  • Հաճախորդի զանգի վերահասցեավորում Բանկի այլ ստորաբաժանման աշխաակցի,
  • Բանկային պրոդուկտների վաճառք մուտքային և ելքային զանգերի միջոցով, ընտրած պրոդուկտի տրամադրման դիմում- հայտի լրացում հեռախոսով,
  • Բանկի բոլոր պրոդուկտների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում, հաճախորդի վարկունակության նախնական գնահատում Բանկի վարկային պրոդուկտների մասով,
  • Բանկի հաճախորդներից հեռախոսով ստացված հարցերի, սպասարկման վերաբերյալ կարծիքների, առաջարկների և բողոքների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդին անձնական ինֆորմացիայի տարմադրում բոլոր առկա պայմանագրերի շրջանակներում – ընթացիկ և քարտային հաշվի բալանս, միջոցների շարժ, վճարումների գումարի և ժամկետների մասին ինֆորմացիա,
  • «Հեռախոս բանկինգ» ծառայության շրջանակներում Հաճախորդի հաշիվներով գործարքների իրականացում,
  • Հաճախորդների պլաստիկ քարտերի սպասարկում,
  • Call center-ի ղեկավարի կարգադրությունների ու հանձնարարությունների իրականացում,
  • Այլ պարտականությունների կատարում` Բանկի լոկալ նորմատիվ ակտերի և ղեկավարի կարգադրությունների համաձայն:

                                   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • Համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Կոնտակտային կենտրոնի մասնագետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ

  31/01/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Ապառիկ վարկավորման բաժին

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Ապառիկ վարկավորման շրջանակներում հաճախորդների ներգրավում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների և պրոդուկտների վերաբերյալ,
  • Շուկայի վերլուծությունների իրականացում, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների և կարգերի համապատասխան,
  • Վաճառքի ստանդարտների և Բանկի ինֆորմացիայի գաղտնիության պահպանում,
  • Հաճախորդին տալ տեղեկատվություն անհրաժեշտ փաստաթղթերի և դրանց լրացման վերաբերյալ,
  • Ստուգել անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը և  ճշտությունը,
  • Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը,
  • Համապատասխան լիազորագրի հիման վրա Բանկի անունից կնքել պայմանագրեր,
  • Ապահովում է պլանային ցուցանիշների կատարումը,
  • Հիմնական ապրանքի վաճառքի ժամանակ  առաջարկել հաճախորդին հաճախորդի կարիքները բավարարող լրացուցիչ բանկային  ապրանք,
  • Օգնել հաճախորդին օպտիմալ լրացուցիչ ապրանքի ընտրության  հարցում,
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների պատշաճ կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • Համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի լեզուների իմացություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  31/01/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Մասնաճյուղային ցանց

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Երևան մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ֆինանսական վերահսկողության ծառայության Գլխավոր մասնագետ

  31/01/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                     Ֆինանսական վերահսկողության ծառայության Գլխավոր մասնագետ  

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`    Ֆինանսական վերահսկողության ծառայություն

  ՎԱՅՐ`                           ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`     31.01.2023թ․

   

  Աշխատանքայինպարտականություններ.

  • Վարչակառավարչական ծախսերի  և կապիտալ ներդրումների պլանի վերահսկողության իրականացում,
  • Բանկի վարչակառավարչական ծախսերի և կապիտալ ներդրումների վերլուծության նպատակով տվյալների նախախատրաստում,
  • Վարչակառավարչական ծախսերի դետալիզացիայի տրամադրում ամսական, եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով,
  • Բյուջետային պլանավորման և ՌՊ համար տվյալների կազմում և ամփոփում,
  • Հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների և կապիտալ ներդրուրմների հաշվետվության ներկայացում ամենօրյա, շաբաթական և եռամսյակային կտրվածքով,
  • Ծախսերի տեղաբաշխման հաշվետվությունների վերլուծություն,
  • Բաժնի նորմատիվ ակտերի կազման աշխատանքներին մասնակցություն ,
  • Ծառայության ղեկավարի ընթացիկ առաջադրանքներ կատարում,
  • Աշխատանքային անհրաժեշտությունից ելնելով` նոր առաջարկների ներկայացնում:
  • Ծառայության այլ աշխատանքներին մասնակցնություն:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • Անալիտիկ մտածելակերպ
  • Պատասխանատվության զգացում
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր  նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Ֆինանսական  վերահսկողության   ծառայության Գլխավոր մասնագետ  /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Առաջատար մասնագետ

  31/01/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                      Առաջատար մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`    Պրոցեսինգի բաժին

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`      31.01.2023թ․

   

  Աշխատանքայինպարտականություններ.

  • Ֆայլերի փոխանակում պրոցեսինգային կենտրոնի հետ
  • Վճարային համակարգերով հաշվարկային հաշիվների մնացորդների վերահսկում
  • Քարտային հաշվի մնացորդների համապատասխանության վերահսկում
  • Քլիրինգի իրականացում
  • Վիճելի գործարքների իրականացում
  • «ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված քարտերով այլ բանկերում իրականացված գործարքների ստուգում,
  • Քարտերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում՝ համաձայն Բանկում գործող կարգի,
  • Կեղծ գործարքների մոնիտորինգի իրականացում,
  • Այլ գործառույթների և Բաժնի պետի հանձնարարականների իրականացում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում կամ այլ ֆինանսական կազմակերպություններում,
  • MC, Visa, MIR, ArCA վճարային համակարգերի հետ աշխատանքային փորձ
  • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Պրոցեսինգի բաժնի առաջատար մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  31/01/2023
  ք. Եղեգնաձոր

  ՊԱՇՏՈՆ`                      Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Եղեգնաձոր  մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                            ք. Եղեգնաձոր  

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /ք․Եղեգնաձորի մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  31/01/2023
  ք. Սիսիան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Սիսիան  մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Սիսիան  

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Սիսիան մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  31/01/2023
  ք. Աբովյան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կոտայք  մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Աբովյան  

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /ք․Աբովյան  մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  31/01/2023
  ք. Ապարան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Ապարան  մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Ապարան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Մասնագետ, ք․Ապարան /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Գլխավոր մեթոդաբան

  31/01/2023
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Գլխավոր մեթոդաբան

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Վերահսկողության (compliance) ծառայություն

  ՎԱՅՐ`                              ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`          31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Բանկում մեկ միասնական մեթոդաբանության ապահովման համար Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին և աշխատակիցներին մեթոդական աջակցության տրամադրման գործընթացի կազմակերպում,
  • ՀՀ նորմատիվ ակտերով սահմանված ժամկետներում և կարգով Բանկի ներքին իրավական ակտերի վերանայման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
  • Բանկում ներքին իրավական ակտերի պահուստի առկայության և դրա հետագա կառավարման ապահովում,
  • ՀՀ կետրոնական բանկ Բանկի ներքին իրավական ակտերի ներկայացման հետ կապված ՀՀ կենտրոնական բանկի պահանջների կատարման ապահովում,
  • Միասնական իրավական-մեթոդական պահանջների, կանոնների և չափորոշիչների մշակման գործընթացի կազմակերպում,
  • Բանկում գործող ներքին իրավական ակտերի գործողության ժամկետների և դրանց բովանդակության տեսանկյունից ստուգման և մշտադիտարկման իրականացման ապահովում,
  • Բանկի նոր և նոր խմբագրությամբ/ինկորպորացիայով հաստատվող ներքին իրավական ակտերի նախագծերի համաձայնեցում ՀՀ Օրենսդրության, ներքին իրավական ակտերի և Բանկի մեթոդաբանական ստանդարտներին համապատասխանեցման նպատակով,
  • Անհրաժեշտության դեպքում կամ Բանկի ստորաբաժանումների հայտի հիման վրա Բանկում միասնական մեթոդաբանության ապահովման համար Բանկի ներքին իրավական ակտերի (փաստաթղթերի) օրինակելի ձևերի մշակման գործընթացի կազմակերպում,
  • Բանկի կառուցվածքաին ստորաբաժանումներին Բանկի ներքին իրավական ակտերի կիրառման վերաբերյալ իրավա-մեթոդաբանական աջակցության (պարզաբանման) տրամադրում,
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների պատշաճ կատարում:

   

  Թեկնածուիններկայացվողհիմնականպահանջները:

  • Բարձրագույն իրավաբանական  կրթություն,
  • 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում,
  • Պատասխանատվության զգացում,
  • MS Office, LS Bank իմացություն
  • Վերլուծական մտածելակերպ,
  • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Հայերենի և ռուսերենի տիրապետում (գրավոր և բանավոր):
  • փոփոխություններին պատրաստակամություն

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Գլխավոր մեթոդաբան /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Սրահի ադմինիստրատոր

  31/01/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Սրահի ադմինիստրատոր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մասնաճյուղային ցանց

  ՎԱՅՐ`                                               ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`                       31.01.2023թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում,
  • Հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • Այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն:

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Սրահի ադմինիստրատոր ք․Երևան /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Պրոդուկտ-առաջնորդ Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով

  31/01/2023
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Պրոդուկտ-առաջնորդ Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչության              

  ՎԱՅՐ`                              ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`         31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով նորմատիվ-մեթոդոլոգիական փաստաթղթերի, այդ թվում` որոշումների, հրամանների, ընթացակարգերի, դիմումների և պայմանագրերի տիպային ձևերի, պրոդուկտի պայմանների և բիզնես ընթացակարգերի մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ,
  • Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով ֆունկցիոնալ պահանջների մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ և մշակված ֆունցիոնալ պահանջներին համաձայն կատարված փոփոխությունների և լրացումների թեստավորում,
  • Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով ուսումնական նյութերի, ԱԲՀ և վճարային համակարգերի շահագործման ընթացակարգի մշակում,
  • Պրոդուկտների փորձնական մեկնարկի կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և մասնաճյուղերի հետադարձ կարծիքների ամփոփում,
  • Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով մասնաճյուղերի համար ընթացիկ պարզաբանող գրությունների պատրաստում,
  • Մասնաճյուղերի Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով, այդ թվում դրամական փոխանցումների համակարգերով ընթացիկ խնդիրների լուծման մասնակցություն,
  • Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրություն,
  • Ավանդների տոկոսադրույքների պարբերաբար փոփոխման դեպքում համապատասխան փաստաթղթերի մշակում և փոփոխություն,
  • Բաժնի կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկների ներկայացում,
  • Ղեկավարի կողմից տրվող այլ հանձնարարականների կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում,
  • պատասխանատվության զգացում,
  • թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • համակարգչային հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր):

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /           Պրոդուկտ-առաջնորդՊասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

   

 • Պրոդուկտ-առաջնորդ Քարտային և ապահովագրական   պրոդուկտների գծով

  31/01/2023
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Պրոդուկտ-առաջնորդ Քարտային և ապահովագրական   պրոդուկտների գծով

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչության

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների գծով (այդ թվում պրեմիում դասի) նորմատիվ-մեթոդոլոգիական փաստաթղթերի, այդ թվում` որոշումների, հրամանների, ընթացակարգերի, դիմումների և պայմանագրերի տիպային ձևերի, պրոդուկտի պայմանների և բիզնես ընթացակարգերի, մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ,
  • Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների գծով ֆունկցիոնալ պահանջների մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ և մշակված ֆունցիոնալ պահանջներին համաձայն կատարված փոփոխությունների և լրացումների թեստավորում,
  • Ուսումնական նյութերի և ընթացակարգերի մշակում,
  • Պրոդուկտների փորձնական մեկնարկի կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և մասնաճյուղերի հետադարձ կարծիքների ամփոփում,
  • Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների մասով փոփոխությունների կատարում և դրանց վերաբերյալ մասնաճյուղային ցանցին և այլ ստորաբաժանումներին պարզաբանող գրությունների պատրաստում,
  • Պրոդուկտների մասով մասնաճյուղերում ծագած ընթացիկ հարցերի լուծմանը մասնակցություն,
  • Քարտային (այդ թվում պրեմիում դասի) և ապահվագրական պրոդուկտների գծով շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրություն,
  • Բաժնի կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկների ներկայացում,
  • Ղեկավարի կողմից տրվող այլ հանձնարարականների կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում,
  • պատասխանատվության զգացում,
  • թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • համակարգչային հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր):

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Պրոդուկտ-առաջնորդ Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների գծով/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

Համագործակցություն ԲՈՒՀ-երի հետ

Եթե դու ուսանող ես և ցանկանում ես ուսումնական պրակտիկան անցկացնել մեզ մոտ, ՎՏԲ Հայաստան բանկը կօգնի ամրապնդել տեսական գիտելիքներդ և ձեռք բերել պրակտիկ հմտություններ պրոֆեսիոնալ միջավայրում:

Մենք կօգնենք քեզ դառնալ ամենալավ բանկիրներից մեկը:

Մրցակիցների հանդեպ գերակայելու միակ հուսալի

 եղանակը նրանցից ավելի արագ սովորելն է:

Արյի դե Գեյզ

 

Մենք ստեղծում ենք ժամանակակից լուծումներով հագեցած ՈՒսումնական Կենտրոն, որտեղ մեր աշխատակիցները ստանում են այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են՝

 • Դասընթաց նորեկների համար՝ ‹‹Բարի գալուստ ՎՏԲ Աշխարհ››
 • Առաջնորդների զարգացում
 • Անձնային աճ
 • Քոուչինգ և մենթորինգ
 • Վարպետության դասեր Բանկի ղեկավարների կողմից
 • Բանկի վառ, պայծառ, արդյունավետ աշխատակիցները կարող են դառնալ ֆունկցիոնալ բիզնես թրեյներներ
 • Ժամանակակից բիզնես գրականությամբ հագեցած գրադարանից օգտվելու հնարավորություն:

 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի Ուսումնական կենտրոնը հնարավորություն է զարգանալու, կատարելագործվելու եւ բարձրացնելու անձնակազմի որակավորումը:

Բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցները եւ նոր գաղափարները Բանկի հաջողակ զարգացման հիմնական պայմաններից են:

Ուսումնական կենտրոնի առաքելությունը մենք տեսնում ենք մեր աշխատակիցների գիտելիքների ձեռք բերման, գործնական հմտությունների զարգացման, համակարծիք թիմ ձևավորելու մեջ, որոնք ուղղված են ի շահ Բանկի եւ հաճախորդների:   

Կորպորատիվ ուսուցումը, անշուշտ, արդյունավետ միջոց է  անձնակազմի զարգացման և հմտությունների կատարելագործման համար: Կորպորատիվ ուսուցման դրական կողմը հանդիսանում է համակարգվածությունը , որն ուղղված է Բանկի ռազմավարական նպատակներին:

Նորագույն տեխնոլոգիաներին զուգընթաց, Բանկի ամենօրյա կյանքում արագորեն տեղ գտան այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են բիզնես-թրեյնինգները, սեմինարները, կոնֆերանսները, վարպետության դասերը, կլոր սեղանները, քոուչինգը և ֆունքցիոնալ թրեյներությունը:

Ուսումնական կենտրոնում աշխատակիցները ոչ միայն անցնում են ուսուցում, այլ նաև կարող են դառնալ թրեյներներ և քոուչեր: Մենք հավատում ենք, որ փորձի և գիտելիքի փոխանցման ամենալավ թրեյներները Բանկի լիդերները են:

Հենց կորպորատիվ ուսուցման եւ կորպորատիվ «ոգու» ձեւավորման միջոցով է շուկայում ստեղծվում մրցակցային առավելության մոդելը՝ հիմնված Բանկի յուրահատուկ կարողությունների վրա:

 

Ցանկանու՞մ եք աճել և զարգանալ:

Դուք նախաձեռնո՞ղ եք և ձգտու՞մ եք փորձել սեփական ուժերը ու հնարավորությունները  բանկային համակարգում:

Պատրա՞ստ եք միանալ պրոֆեսիոնալների թիմին, ուս ուսի աշխատել լավագույնների հետ և դառնալ նրանցից մեկը,

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատրաստ է ընձեռել Ձեզ հնարավորություն` մասնագիտական կարիերան սկսելու և  զարգացնելու համար:

 

Աշխատանքը մեզ մոտ երաշխիք է կայունության, նյութական ապահովվածության և մասնագիտական աճի:

Առողջ աշխատանքային միջավայրի ստեղծումը և թիմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի ապահովումը, խրախուսման արդյունավետ համակարգը և աշխատակիցների մասնագիտական զարգացումը մեր առանցքային արժեքներն են, որոնց հիման վրա որոշվում են անձնակազմի հետ աշխատանքի հիմնական ուղղությունները:

Հոգ տանելով մեր աշխատակիցների մոտիվացիայի պահպանման և բարձրացման, ինչպես նաև  բարեկեցության ապահովման մասին` մենք տրամադրում ենք`

 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Վարկավորման արտոնյալ պայմաններ,
 • Պարգևատրումներ` հիմնված աշխատանքի անհատական գնահատման վրա,
 • Մասնագիտական դասընթացներ`ուղղված անձնային և մասնագիտական աճին,
 • Ֆինանսական աջակցություն կյանքի տարբեր իրավիճակներում,
 • 4 հավելյալ հանգստյան օր` բացի հասանելիք վճարովի արձակուրդից,
 • Հավելյալ հանգստյան օր` ծննդյան օրվա կապակցությամբ,
 • Հարմարավետ և տեխնիկապես հագեցած աշխատանքային միջավայր,
 • Ֆուտբոլային, բասկետբոլային և վոլեյբոլային թիմերում մասնակցություն,
 • Տարաբնույթ կորպորատիվ միջոցառումներ:

եթե Դուք`

 • Նպատակասլաց եք,
 • Պատասխանատու եք,
 • Ձեր գործի գիտակն եք կամ ուզում քս դառնալ այդպիսին,

ապա ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը բաց է Ձեզ համար:

Ուշադիր եղեք թափուր աշխատատեղերի մեր հայտարարություններին:

Մենք հավատացած ենք, որ Մեր հաջողության երաշխիքը Մեր անձնակազմն է:

Բաց չթողնե´ք Ձեր հնարավարությունը դառնալ մեր թիմի անդամ:

Ձեր ինքնակենսագրականը կամ լրացված մեր ձևանմուշը ուղարկե´ք   hr@vtb.am էլեկտրոնային հասցեին` թեմա դաշտում նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք:

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ