VTB-BANK

Կարիերա

.

 • Արժեթղթերի գործառնությունների փորձնակ

  16/06/2023
  ք․ Երևան

  Պաշտոն՝  Արժեթղթերի գործառնությունների փորձնակ

  Բաժին՝ Ֆինանսական դեպարտամենտ

  Տևողությունը՝ լրիվ դրույք/ժամանակավոր փոխարինում

  Վայրը՝ ք․ Երևան

   

  Աշխատանքային պարտականություններ՝

  • Բանկի ներդրումային քաղաքականության շրջանակներում արժեթղթերի հետ գործարքների իրականացում` արժեթղթերի պորտֆելը ձևավորելու և վերակառուցելու, բանկի ընթացիկ իրացվելիությունը կառավարելու և լրացուցիչ շահութաբերություն ապահովելու նպատակով,
  • արժեթղթերի սեփական պորտֆելի ձևավորում և կառավարում,
  • արժեթղթերի պորտֆելի ընթացիկ շուկայական գնահատման մոնիտորինգ,
  • շուկայում արժեթղթերի գործարքների իրականացում և համապատասխան փաստաթղթերի (տոմսեր, պայմանագրեր) կազմում բանկի ներքին իրավական ակտերին համապատասխան,
  • կնքված պայմանագրերին, Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերի և Բորսայի ներքին կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան բորսայում գնանշումների սահմանում,
  • շուկայում առկա արժեթղթերի գործարքների վերլուծություն և ընթացիկ գործարքների ծավալի, ժամկետների և տոկոսադրույքների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում.
  • աշխատանքային (ֆունկցիոնալ) պարտականությունների կատարման ժամանակ ՀՀ օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նորմատիվ ակտերի, Բանկի տեղական նորմատիվ իրավական ակտերի և վարչական փաստաթղթերի պահանջների կատարումը:

   

  Պահանջվող որակավորումներ՝

  • Բարձրագույն տնտեսական կամ տեխնիկական կրթություն, կարող են մասնակցել նաև բուհի ավարտական կուրսի ուսանողները,
  • ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
  • զարգացած հաղորդակցման և թիմային աշխատանքի հմտություններ,
  • լարված միջավայրում արագ կողմնորոշվելու և աշխատելու ունակություն, սթրեսակայունություն,
  • աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունք,
  • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն (գրավոր և բանավոր),
  • համակարգչային ծրագրերի հետ աշխատելու հմտություններ:

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք <<Արժեթղթերի գործառնությունների փորձնակ>>:

  Մաղթում ենք հաջողություն!

 • Մասնագետ

  22/06/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                      Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Կոնտակտային կենտրոն

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`      22.06.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Հաճախորդներին / պոտենցիալ հաճախորդներին Բանկի կողմից տրամադրվող բոլոր պրոդուկտների և ծառայությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի տրամադրում հեռահար սպասարկման բոլոր ուղիներով,
  • Բանկային պրոդուկտների վաճառք Բանկի գործող և պոտնեցիալ հաճախորդներին՝ հեռահար հաղորդակցման բոլոր ուղիներով,
  • Բանկի հաճախորդների առկա պայմանագրերի և հաշիվների վերաբերյալ խորհրդատվության/անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում,
  • Բանկի հաճախորդների հաշիվներով անկանխիկ գործարքների իրականացնում,
  • Հաճախոդրների քարտերի սպասարկում (ակտիվացում, բլոկավորում/ապաբլոկավորում, հաշվի ստուգում և այլն),
  • Բանկի հաճախորդներից հեռահար եղանակով ստացված հարցերի, սպասարկման վերաբերյալ կարծիքների, առաջարկների և բողոքների ընդունում և մշակում,
  • Այլ պարտականությունների կատարում` Բանկի լոկալ նորմատիվ ակտերի և ղեկավարի կարգադրությունների համաձայն:

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ (MS Office, LSBank),
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Վերլուծական մտածելակերպ,
  • Սթրեսակայունություն,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:
 • Արժեթղթերի գործառնությունների վարչության գլխավոր մասնագետ

  16/06/2023
  ք․ Երևան

  Պաշտոն՝ Արժեթղթերի գործառնությունների վարչության գլխավոր մասնագետ

  Բաժին: Ֆինանսական դեպարտամենտ

  Տևողությունը՝ լրիվ դրույք/ժամանակավոր փոխարինում

  Վայրը՝ ք․ Երևան

   

  Աշխատանքային պարտականություններ՝

  • Բանկի ներդրումային քաղաքականության շրջանակներում արժեթղթերի հետ գործարքների իրականացում` արժեթղթերի պորտֆելը ձևավորելու և վերակառուցելու, բանկի ընթացիկ իրացվելիությունը կառավարելու և լրացուցիչ շահութաբերություն ապահովելու նպատակով,
  • արժեթղթերի սեփական պորտֆելի ձևավորում և կառավարում,
  • արժեթղթերի պորտֆելի ընթացիկ շուկայական գնահատման մոնիտորինգ,
  • շուկայում արժեթղթերի գործարքների իրականացում և համապատասխան փաստաթղթերի (տոմսեր, պայմանագրեր) կազմում բանկի ներքին իրավական ակտերին համապատասխան,
  • կնքված պայմանագրերին, Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերի և Բորսայի ներքին կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան բորսայում գնանշումների սահմանում,
  • շուկայում առկա արժեթղթերի գործարքների վերլուծություն և ընթացիկ գործարքների ծավալի, ժամկետների և տոկոսադրույքների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում.
  • ներդրումային պրոդուկների մշակում, ներդրում և սպասարկում,
  • Բանկի հաճախորդներին և գործընկերներին արժեթղթերի շուկայում գործարքներ իրականացնելու վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում,
  • մասնակցություն արժեթղթերի գործառնությունների վարչության իրավասության շրջանակներում անցկացվող հանձնաժողովներին, նիստերին, աշխատանքային խմբերին և այլն,
  • Բաժնի գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքների և վերլուծական այլ առաջադրանքների պատրաստում,
  • Բանկի տեղական օրենսդրությամբ սահմանված, օրենքով պահպանվող և  գաղտնիք կազմող տեղեկատվության (բանկային, առևտրային և այլ) պաշտպանության և Բանկի առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները չհրապարակելու կարգի պահպանում,
  • սահմանված ժամկետներում բանկի ղեկավարության և անմիջական ղեկավարի հանձնարարականների ճշգրիտ կատարում,
  • աշխատանքային (ֆունկցիոնալ) պարտականությունների կատարման ժամանակ ՀՀ օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նորմատիվ ակտերի, Բանկի տեղական նորմատիվ իրավական ակտերի և վարչական փաստաթղթերի պահանջների կատարումը:

  Պահանջվող որակավորումներ՝

  • բարձրագույն տնտեսական կամ տեխնիկական կրթություն,
  • առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ բանկային կամ ներդրումային ոլորտում,
  • ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
  • զարգացած հաղորդակցման և թիմային աշխատանքի հմտություններ,
  • լարված միջավայրում արագ կողմնորոշվելու և աշխատելու ունակություն, սթրեսակայունություն,
  • աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունք,
  • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր),
  • MS Office, Lotus Notes; LS Bank համակարգչային ծրագրերի հետ աշխատելու հմտություն:

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեով: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք «Արժեթղթերի գործառնությունների վարչության գլխավոր մասնագետ»:

  Մաղթում ենք հաջողություն!

 • Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի գլխավոր մենեջեր

  16/06/2023
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`      Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի գլխավոր  մենեջեր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`   Կորպորատիվ հաճախորդների  հետ աշխատան բաժին

  ՎԱՅՐ`    ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`      16.06.2023թ.

   

  Աշխատանքայինպարտականություններ.

  • Բանկի  կորպորատիվ հաճախորդների ընթացիկ համագործակցության վերլուծություն և առաջարկների պատրաստում այդ համագործակցությունը զարգացնելու համար,
  • Բանակցությունների վարում  կորպորատիվ հաճախորդների ու նրանց գործընկերների հետ վերջիններիս սպասարկումը Բանկում կազմակերպելու նպատակով
  • Կորպորատիվ հաճախորդներին խորհրդատվության մատուցում Բանկի բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ և սպասվելիք սպասարկման վերաբերյալ
  • Բանկային բոլոր ծառայությունների ու պրոդուկտների վաճառքի իրականացում կորպորատիվ հաճախորդներին
  • Առաջարկների նախաձեռնում ու ներկայացում  կորպորատիվ հաճախորդների համար անհատական սակագներ կիրառելու մասին Բանկում սպասարկման հետ կապված հարցերով  կորպորատիվ հաճախորդների բողոքների կարգավորում
  • Կորպորատիվ բիզնեսի գծով բիզնես պլանի քանակական ու որակական ցուցանիշների կատարման ապահովում
  • Կորպորատիվ հաճախորդների համար նոր բանկային ծառայությունների մշակման ու ներդրման առաջարկությունների պատրաստման նախաձեռնում ու համագործակցում

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
  • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
  • Ոչ պակաս քան 3 տարվա փորձ բանկային համակարգում կամ այլ ֆինանսական կազմակերպություններում, որից առնվազն 1-ը կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի բնագավառում:
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների հետ աշխատելու զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Արտոնությունների փաթեթ

  • Բժշկական ապահովագրություն,
  • Կորպորատիվ միջոցառումներ,
  • Արտոնյալ ֆինանսական ծառայություններ,
  • Պարգևատրման համակարգ,
  • Լրացուցիչ վճարովի հանգստյան օրեր,
  • Բոնուսներ՝ հիմնված կատարողականի վրա:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի գլխավոր  մենեջեր/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի բաժնի պետ

  10/06/2023
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի բաժնի պետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտ

  ՎԱՅՐ`                              ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`         10.06.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Բաժնի առջև դրված խնդիրների ու ֆուկցիաների կատարման ապահովում,
  • Կորպորատիվ հաճախորդների բազայի ստեղծում, պահպանում ու ընդլայնում,
  • Կորպորատիվ հաճախորդներին բանկային պրոդուկտների ու ծառայությունների արդյունավետ վաճառքի նախաձեռնում ու կազմակերպում,
  • Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և մասնաճյուղերի գործողությունների կոորդինացման և համաձայնեցման ապահովում կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկման գծով,
  • Պրոդուկտների և ծառայությունների խաչաձև վաճառքների ապահովում կորպորատիվ հաճախորդներին։

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
  • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
  • Ոչ պակաս քան 3 տարվա փորձ բանկային համակարգում կամ այլ ֆինանսական կազմակերպություններում,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի բաժնի պետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Բիզնես վերլուծաբան

  05/06/2023
  ք․ Երևան

  Պաշտոն՝             Բիզնես վերլուծաբան

  Բաժին:                Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչություն

  Տևողությունը՝   լրիվ դրույք

  Վայրը՝                 ք․ Երևան

  «ՎՏԲ Հայաստան Բանկը» ՓԲԸ-ն  աշխատանքի է հրավիրում Բիզնես Վերլուծաբանների թվային պրոդուկների թիմում աշխատելու համար:

  Աշխատանքային պարտականություններ՝

  • հավաքագրել մանրածախ բիզնեսի պահանջները բջջային/Ինտերնետ բանկինգի հարթակներում պրոդուկների ներդրման համար,
  • Նոր պրոդուկների համար ֆունկցիոնալ պահանջների ձևավորում,
  • նախագծերին վերաբերող  փաստաթղթաշրջանառության վարում,
  • սերտ համագործակցել պրոդուկտի զարգացման թիմերի հետ,
  • վարել նախագծերը, սահմանել առաջադրանքների առաջնահերթությունը
  • գեներացնել գաղափարներ և նախաձեռնել նոր նախագծեր:

   

  Պահանջվող հմտություններ և որակավորումներ՝

  • բարձրագույն տեխնիկական կամ մաթեմատիկական կրթություն,
  • ֆինանսական ոլորտում Բիզնես վերլուծաբանի առնվազն 2 տարվա  աշխատանքային փորձ
  • բիզնեսի ֆունկցիոնալ պահանջների հավաքագրման, նկարագրման  գործնական փորձ
  • մանրածախ պրոդուկտների  կառավարում
  • UML դիագրամների, BPMN դիագրամների ստեղծման գործնական փորձ
  • գործնական փորձ պահանջների փաստաթղթավորման համակարգերում, առաջադրանքների ստուգում

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեով: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք Բիզնես Վերլուծաբան:

  Մաղթում ենք հաջողություն!

 • Վարկային պրոդուկտների մենեջեր

  16/06/2023
  ք․ Երևան

  Պաշտոն՝ Վարկային պրոդուկտների մենեջեր

  Բաժին: Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչություն

  Տևողությունը՝ լրիվ դրույք

  Վայրը՝ ք․ Երևան

   

  «ՎՏԲ Հայաստան Բանկը» ՓԲԸ-ն  աշխատանքի է հրավիրում Վարկային պրոդուկտների մենեջերի մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչությունում աշխատելու համար:

  Աշխատանքային պարտականություններ՝

  • Բանկի առկա և պոտենցիալ վարկային պրոդուկտների շահութաբերության վերլուծություն
  • Նոր վարկային պրոդուկտների մշակում
  • Պայմանների և սակագների բարելավում
  • Վարկային ընթացիկ գործընթացների վերանայում
  • Վարկային գործընթացների վերաբերյալ ինդիկատիվ և վերլուծական հաշվետվության ձևավորում
  • Բանկային նոր նախագծերի մշակում
  • Ընթացիկ և նպատակային գործընթացների համար ֆունկցիոնալ պահանջների մշակում
  • Համագործակցություն արտաքին գործընկերների հետ (գործընկերներ, Կենտրոնական բանկ և այլն)

   

  Պահանջվող հմտություններ և որակավորումներ՝

  Աշխատանքային փորձ բանկային ոլորտում

  Ռուսերեն լեզվի գրավոր և բանավոր լավ տիրապետում

  Microsoft office-ի գերազանց իմացություն (Excel, Power Point, Word, Outlook)

  Վերլուծական միտք

  ֆինանսական հաշվետվությունների հիմունքների տիրապետում (PL, BS)

  Բանկային գործունեության ընդհանուր իմացություն (վարկավորում, պասիվ գործարքներ, այլ բանկային պրոդուկտներ)

  Լրացուցիչ պահանջներ

  Աուդիտի/խորհրդատվության փորձ

  ACCA/CFA

  Ֆինանսական մոդելավորում

  Ռիսկերի կառավարման փորձ

  Ներդրումների գնահատում

  Data-analytics / Data-science

  Python / SQL

  Power BI, Power Query

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեով: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք «Վարկային պրոդուկտների մենեջեր»:

  Մաղթում ենք հաջողություն!

 • Մասնագետ

  22/06/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                      Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Խնդրահարույց ակտիվների հետ աշխատանք

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       22.06.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Ֆիզ. անձանց տրամադրված խնդրահարույց վարկերի հավաքագրմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում Բանկում գործող ընթացակարգերի համապատասխան,
  • Պայմանագրի պահանջները խախտած հաճախորդների հետ հեռախոսային բանակցությունների վարում,
  • Հաճախորդների դիմումների պատասխանների պատրաստում և վերջիններիս կողմից ներկայացված դիմումների վերաբերյալ հեռախոսային բանակցությունների վարում,
  • Խնդրահարույց վարկառուների/գրավատուների/երաշխավորների վերաբերյալ ինֆորմացիայի հավաքագրում և մուտքագրում համապատասխան համակարգ,
  • Կապ հաստատելու նպատակով հաճախորդների կոնտակտային տվյալների որոնում հնարավոր տարբերակներով (սոց. ցանց, ԱԲՀ համակարգ),
  • Բաժնի աշխատանքներին առնչվող բազաների վարում:

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ իրավաբանական կրթություն (կդիտարկվեն 2-րդ և բարձր կուրսի ուսանողները),
  • MS Office-ի տիրապետում,
  • Բանկային գործի և ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
  • Հայերեն լեզվի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն,
  • Բանակցություններ վարելու հմտությունները պարտադիր են,
  • Բանկային համակարգում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն:
 • Ոսկերիչ-մասնագետ,

  22/06/2023
  ք. Եղեգնաձոր

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ոսկերիչ-մասնագետ,

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     ք. Եղեգնաձոր

  ՎԱՅՐ`                            ք. Եղեգնաձոր

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       22.06.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Գրավադրվող ոսկյա իրերի մասնագիտական ստուգում, հարգի և քաշի որոշում,
  • Գրավադրված ոսկյա իրերի ընդունում և հանձնում,
  • Գրավադրված ոսկյա իրերի վիճակի ընթացիկ ստուգումներին մասնակցություն,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • Անհրաժեշտության դեպքում հիմնական աշխատանքին առնչվող այլ գործառույթների կատարում:

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • Մասնագիտական կրթություն,
  • Որակավորման վկայականի առկայությունը ցանկալի է,
  • Հաճախորդների սպասարկման հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման հմտություններ,
  • Լարված միջավայրում աշխատելու ունակություն,
  • Հայերենի լավ տիրապետում, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է:

   

 • Բաժնի պետ

  17/04/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                        Բաժնի պետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`       Արտագնա և գործընթացային ստուգումների բաժին

  ՎԱՅՐ`                              ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`         10.04.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Բանկի գործունեությունը կարգավորող ներքին քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և կարգերի մշակմանը մասնակցում, դրանց ընթացքի օբյեկտիվ գնահատման կատարում
  • Իրականացման ենթակա ստուգումների վերաբերյալ առաջարկությունների /ծրագրերի/ մշակում
  • Ստուգման արդյունքների հիման վրա հաշվետվությունների կազմում, քննարկում և լրամշակում
  • Ստուգման արդյունքներով տրված առաջարկների կատարման հետագա ընթացքի նկատմամբ հսկողություն

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Հայերենի և ռուսերենի տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • Անալիտիկ մտածելակերպ
  • Պատասխանատվություն արդյունքի համար
  • Թիմային աշխատանք
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
 • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերներ

  10/06/2023
  ք․ Երևան, ք․ Արմավիր,ք․ Արտաշատ, ք․ Աշտարակ, ք․ Իջևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                        Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերներ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտ

  ՎԱՅՐ`                             ք․ Երևան, ք․ Արմավիր,ք․ Արտաշատ, ք․ Աշտարակ, ք․ Իջևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        10.06.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Փոքր բիզնեսի ոլորտի հաճախորդների ներգրավում,
  • Հաճախորդների ներգրավման նպատակով անցկացվող մարկետինգային միջոցառումների նախաձեռնում,
  • Գործող հաճախորդների ընթացիկ սպասարկում,
  • Դիմորդի ֆինանսական վիճակի մոնիտորինգ և վերլուծություն,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների վարկունակության գնահատում և եզրակացութանների պատրաստում,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքների, ինչպես նաև հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Փոքրբիզնեսիհաճախորդներիհետաշխատանքիմենեջեր /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ

  17/04/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                      Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     ք. Չարենցավան

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       10.04.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Բանկի կողմից առաջարկվող բանկային պրոդուկտների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,
  • Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների հաշիվների բացում, վճարային քարտերի տրամադրման և փակման հայտերի ընդունում, հաճախորդի կողմից պատվիրված քարտերի տրամադրում,
  • Հաճախորդների կողմից հայցած բանկային պրոդուկտների համապատասխան հայտերի լրացում, վարկային հայտերի ընդունում,
  • Առկա և պոտենցիալ հաճախորդների հետ մասնաճյուղի ներսում և մասնաճյուղից դուրս հանդիպումների կազմակերպում և մասնակցություն,
  • Խաչաձև վաճառքի իրականացում,
  • Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում և փոխանցում, ներբանկային, միջբանկային փոխանցումների իրականացում,
  • Հաճախորդների կողմից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,
  • Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ հաշիվներով կանխիկ և անկանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում:

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային աշխատանքաին փորձը ցանկալի է,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

 • Իրավաբան

  22/06/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                      Իրավաբան

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`    Դատական բռնագանձման բաժին

  ՎԱՅՐ`                           ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`      22.06.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Ֆիզիկանան անձանց վերաբերյալ հայցերի, դիմումների, բողոքների, բացատրությունների, հայցերի պատասխանների և այլ փաստաթղթերի նախագծերի կազմում
  • Բանկի շահերը դատարաններում և արբիտրաժում ներկայացում
  • Բանկի շահերը պետական և ոչ պետական մարմիններում ներկայացում
  • Հարցումների կազմում ՝ ուղղված պետական մարմիններին
  • Բանակցությունների վարում պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ
 • Մասնագետ

  22/06/2023
  ք. Մարտունի

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մարտունի  մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Մարտունի

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        22․06․2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / մասնագետ ք․Մարտունի /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  22/06/2023
  ք. Եղեգնաձոր

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Եղեգնաձոր  մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Եղեգնաձոր  

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       22․06․2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /ք․Եղեգնաձորի մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

   

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Կոնտակտային կենտրոն

  17/04/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Կոնտակտային կենտրոն

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մասնագետ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        31.01.2023թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդներին / պոտենցիալ հաճախորդներին Բանկի աշխատանքի, բոլոր պրոդուկտների և ծառայությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի տրամադրում,
  • Հաճախորդի զանգի վերահասցեավորում Բանկի այլ ստորաբաժանման աշխաակցի,
  • Բանկային պրոդուկտների վաճառք մուտքային և ելքային զանգերի միջոցով, ընտրած պրոդուկտի տրամադրման դիմում- հայտի լրացում հեռախոսով,
  • Բանկի բոլոր պրոդուկտների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում, հաճախորդի վարկունակության նախնական գնահատում Բանկի վարկային պրոդուկտների մասով,
  • Բանկի հաճախորդներից հեռախոսով ստացված հարցերի, սպասարկման վերաբերյալ կարծիքների, առաջարկների և բողոքների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդին անձնական ինֆորմացիայի տարմադրում բոլոր առկա պայմանագրերի շրջանակներում – ընթացիկ և քարտային հաշվի բալանս, միջոցների շարժ, վճարումների գումարի և ժամկետների մասին ինֆորմացիա,
  • «Հեռախոս բանկինգ» ծառայության շրջանակներում Հաճախորդի հաշիվներով գործարքների իրականացում,
  • Հաճախորդների պլաստիկ քարտերի սպասարկում,
  • Call center-ի ղեկավարի կարգադրությունների ու հանձնարարությունների իրականացում,
  • Այլ պարտականությունների կատարում` Բանկի լոկալ նորմատիվ ակտերի և ղեկավարի կարգադրությունների համաձայն:

                                   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • Համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Կոնտակտային կենտրոնի մասնագետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ

  22/06/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Ապառիկ վարկավորման բաժին

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        22.06.2023թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Ապառիկ վարկավորման շրջանակներում հաճախորդների ներգրավում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների և պրոդուկտների վերաբերյալ,
  • Շուկայի վերլուծությունների իրականացում, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների և կարգերի համապատասխան,
  • Վաճառքի ստանդարտների և Բանկի ինֆորմացիայի գաղտնիության պահպանում,
  • Հաճախորդին տալ տեղեկատվություն անհրաժեշտ փաստաթղթերի և դրանց լրացման վերաբերյալ,
  • Ստուգել անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը և  ճշտությունը,
  • Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը,
  • Համապատասխան լիազորագրի հիման վրա Բանկի անունից կնքել պայմանագրեր,
  • Ապահովում է պլանային ցուցանիշների կատարումը,
  • Հիմնական ապրանքի վաճառքի ժամանակ  առաջարկել հաճախորդին հաճախորդի կարիքները բավարարող լրացուցիչ բանկային  ապրանք,
  • Օգնել հաճախորդին օպտիմալ լրացուցիչ ապրանքի ընտրության  հարցում,
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների պատշաճ կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • Համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի լեզուների իմացություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  22/06/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Մասնաճյուղային ցանց

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        22.06.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Երևան մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  17/04/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Դատական բռնագանձման բաժին

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        10.04.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Պետական և ոչ պետական մարմիններում Բանկի շահերի ներկայացում
  • Համապատասխան զեկուցագրերի և ծառայողական գրությունների կազմում
  • Համապատասխան պետական մարմիններ հարցումների կատարում
  • Հաշտության համաձայնությունների կազմում և ստորագրման ապահովում
  • Կատարողական թերթերի փոխանցում ԴԱԿՀ ծառայության հետ աշխատանքի բաժին
  • Տեղեկատվության մուտքագրում ԱԲՀ/ՔոլլեքշնԱնմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների պատշաճ կատարում:

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ իրավաբանական կրթություն,
  • MS Office-ի տիրապետում,
  • Բանկային գործի և ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
  • Հայերեն լեզվի գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն,
  • Բանակցություններ վարելու հմտությունները պարտադիր են,
  • Բանկային համակարգում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն:
 • Սրահի ադմինիստրատոր

  22/06/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Սրահի ադմինիստրատոր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մասնաճյուղային ցանց

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        22.06.2023թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում,
  • Հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • Այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն:

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Սրահի ադմինիստրատոր ք․Երևան /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ուղիղ վաճառքի մասնագետ

  22/06/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ուղիղ վաճառքի մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Կորպորատիվ ուղղվածության վաճառքի բաժին

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       22.06.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Հեռախոսազանգերի միջոցով նախնական վաճառքների իրականացում,
  • Պոտենցիալ հաճախորդների ցանկի պատրաստում, վարում, հաճախորդների ներգրավում,
  • Այցելություններ Բանկի գործընկեր կազմակերպություններ, Բանկի պրոդուկտների հայտերի ընդունում, խաչաձև վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի կողմից առաջարկվող պրոդուկտների և ծառայությունների պրեզենտացիաների կազմակերպում և անցկացում,
  • Շուկայի վերլուծությունների իրականացում, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների և կարգերի համապատասխան

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է (կարող են դիմել նաև հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողները)
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում առաջադրանքներ կատարելու ունակություն,
  • բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • համակարգչային հմտություններ,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:
 • Պրոդուկտ-առաջնորդ Քարտային և ապահովագրական   պրոդուկտների գծով

  17/04/2023
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Պրոդուկտ-առաջնորդ Քարտային և ապահովագրական   պրոդուկտների գծով

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչության

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        28.02.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների գծով (այդ թվում պրեմիում դասի) նորմատիվ-մեթոդոլոգիական փաստաթղթերի, այդ թվում` որոշումների, հրամանների, ընթացակարգերի, դիմումների և պայմանագրերի տիպային ձևերի, պրոդուկտի պայմանների և բիզնես ընթացակարգերի, մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ,
  • Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների գծով ֆունկցիոնալ պահանջների մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ և մշակված ֆունցիոնալ պահանջներին համաձայն կատարված փոփոխությունների և լրացումների թեստավորում,
  • Ուսումնական նյութերի և ընթացակարգերի մշակում,
  • Պրոդուկտների փորձնական մեկնարկի կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և մասնաճյուղերի հետադարձ կարծիքների ամփոփում,
  • Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների մասով փոփոխությունների կատարում և դրանց վերաբերյալ մասնաճյուղային ցանցին և այլ ստորաբաժանումներին պարզաբանող գրությունների պատրաստում,
  • Պրոդուկտների մասով մասնաճյուղերում ծագած ընթացիկ հարցերի լուծմանը մասնակցություն,
  • Քարտային (այդ թվում պրեմիում դասի) և ապահվագրական պրոդուկտների գծով շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրություն,
  • Բաժնի կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկների ներկայացում,
  • Ղեկավարի կողմից տրվող այլ հանձնարարականների կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում,
  • պատասխանատվության զգացում,
  • թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • համակարգչային հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր):

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Պրոդուկտ-առաջնորդ Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների գծով/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

Համագործակցություն ԲՈՒՀ-երի հետ

Եթե դու ուսանող ես և ցանկանում ես ուսումնական պրակտիկան անցկացնել մեզ մոտ, ՎՏԲ Հայաստան բանկը կօգնի ամրապնդել տեսական գիտելիքներդ և ձեռք բերել պրակտիկ հմտություններ պրոֆեսիոնալ միջավայրում:

Մենք կօգնենք քեզ դառնալ ամենալավ բանկիրներից մեկը:

Մրցակիցների հանդեպ գերակայելու միակ հուսալի

 եղանակը նրանցից ավելի արագ սովորելն է:

Արյի դե Գեյզ

 

Մենք ստեղծում ենք ժամանակակից լուծումներով հագեցած ՈՒսումնական Կենտրոն, որտեղ մեր աշխատակիցները ստանում են այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են՝

 • Դասընթաց նորեկների համար՝ ‹‹Բարի գալուստ ՎՏԲ Աշխարհ››
 • Առաջնորդների զարգացում
 • Անձնային աճ
 • Քոուչինգ և մենթորինգ
 • Վարպետության դասեր Բանկի ղեկավարների կողմից
 • Բանկի վառ, պայծառ, արդյունավետ աշխատակիցները կարող են դառնալ ֆունկցիոնալ բիզնես թրեյներներ
 • Ժամանակակից բիզնես գրականությամբ հագեցած գրադարանից օգտվելու հնարավորություն:

 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի Ուսումնական կենտրոնը հնարավորություն է զարգանալու, կատարելագործվելու եւ բարձրացնելու անձնակազմի որակավորումը:

Բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցները եւ նոր գաղափարները Բանկի հաջողակ զարգացման հիմնական պայմաններից են:

Ուսումնական կենտրոնի առաքելությունը մենք տեսնում ենք մեր աշխատակիցների գիտելիքների ձեռք բերման, գործնական հմտությունների զարգացման, համակարծիք թիմ ձևավորելու մեջ, որոնք ուղղված են ի շահ Բանկի եւ հաճախորդների:   

Կորպորատիվ ուսուցումը, անշուշտ, արդյունավետ միջոց է  անձնակազմի զարգացման և հմտությունների կատարելագործման համար: Կորպորատիվ ուսուցման դրական կողմը հանդիսանում է համակարգվածությունը , որն ուղղված է Բանկի ռազմավարական նպատակներին:

Նորագույն տեխնոլոգիաներին զուգընթաց, Բանկի ամենօրյա կյանքում արագորեն տեղ գտան այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են բիզնես-թրեյնինգները, սեմինարները, կոնֆերանսները, վարպետության դասերը, կլոր սեղանները, քոուչինգը և ֆունքցիոնալ թրեյներությունը:

Ուսումնական կենտրոնում աշխատակիցները ոչ միայն անցնում են ուսուցում, այլ նաև կարող են դառնալ թրեյներներ և քոուչեր: Մենք հավատում ենք, որ փորձի և գիտելիքի փոխանցման ամենալավ թրեյներները Բանկի լիդերները են:

Հենց կորպորատիվ ուսուցման եւ կորպորատիվ «ոգու» ձեւավորման միջոցով է շուկայում ստեղծվում մրցակցային առավելության մոդելը՝ հիմնված Բանկի յուրահատուկ կարողությունների վրա:

 

Ցանկանու՞մ եք աճել և զարգանալ:

Դուք նախաձեռնո՞ղ եք և ձգտու՞մ եք փորձել սեփական ուժերը ու հնարավորությունները  բանկային համակարգում:

Պատրա՞ստ եք միանալ պրոֆեսիոնալների թիմին, ուս ուսի աշխատել լավագույնների հետ և դառնալ նրանցից մեկը,

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատրաստ է ընձեռել Ձեզ հնարավորություն` մասնագիտական կարիերան սկսելու և  զարգացնելու համար:

 

Աշխատանքը մեզ մոտ երաշխիք է կայունության, նյութական ապահովվածության և մասնագիտական աճի:

Առողջ աշխատանքային միջավայրի ստեղծումը և թիմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի ապահովումը, խրախուսման արդյունավետ համակարգը և աշխատակիցների մասնագիտական զարգացումը մեր առանցքային արժեքներն են, որոնց հիման վրա որոշվում են անձնակազմի հետ աշխատանքի հիմնական ուղղությունները:

Հոգ տանելով մեր աշխատակիցների մոտիվացիայի պահպանման և բարձրացման, ինչպես նաև  բարեկեցության ապահովման մասին` մենք տրամադրում ենք`

 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Վարկավորման արտոնյալ պայմաններ,
 • Պարգևատրումներ` հիմնված աշխատանքի անհատական գնահատման վրա,
 • Մասնագիտական դասընթացներ`ուղղված անձնային և մասնագիտական աճին,
 • Ֆինանսական աջակցություն կյանքի տարբեր իրավիճակներում,
 • 4 հավելյալ հանգստյան օր` բացի հասանելիք վճարովի արձակուրդից,
 • Հավելյալ հանգստյան օր` ծննդյան օրվա կապակցությամբ,
 • Հարմարավետ և տեխնիկապես հագեցած աշխատանքային միջավայր,
 • Ֆուտբոլային, բասկետբոլային և վոլեյբոլային թիմերում մասնակցություն,
 • Տարաբնույթ կորպորատիվ միջոցառումներ:

եթե Դուք`

 • Նպատակասլաց եք,
 • Պատասխանատու եք,
 • Ձեր գործի գիտակն եք կամ ուզում քս դառնալ այդպիսին,

ապա ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը բաց է Ձեզ համար:

Ուշադիր եղեք թափուր աշխատատեղերի մեր հայտարարություններին:

Մենք հավատացած ենք, որ Մեր հաջողության երաշխիքը Մեր անձնակազմն է:

Բաց չթողնե´ք Ձեր հնարավարությունը դառնալ մեր թիմի անդամ:

Ձեր ինքնակենսագրականը կամ լրացված մեր ձևանմուշը ուղարկե´ք   hr@vtb.am էլեկտրոնային հասցեին` թեմա դաշտում նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք:

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ