VTB-BANK

Կարիերա

.

 • Պրոդուկտ-առաջնորդ Վարկային պրոդուկտների և բիզնես գործընթացների բարելավման գծով

  26/09/2022
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Պրոդուկտ-առաջնորդ Վարկային պրոդուկտների և բիզնես գործընթացների բարելավման գծով

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչության                                             

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        26.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Պրոդուկտների և ծառայությունների ներդրման, բարելավման և առաջխաղացման համար համապատասխան քայլերի ձեռնարկում (ուղեցույցներ/ընթացակարգեր/պայմաններ և սակագներ մշակում, համաձայնեցում), ինչպես նաև վաճառքների խթանմանն ուղղված նախաձեռնությունների մշակում,
  • Ավտոմատացված բանկային համակարգում ծրագրային բարելավումների և փոփոխությունների նախաձեռնում,
  • Վարկային պրոդուկտների բաժնի աշխանքներին աջակցում, ինչպես նաև իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկների ներկայացում,
  • Վարկային պրոդուկտների մասով համապատասխան նյութերի պատրաստում (պրեզենտացիաներ, ուսուցողական նյութեր) և անհրաժեշտության դեպքում համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ,
  • Պրոդուկտների փորձնական մեկնարկի կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և մասնաճյուղերի հետադարձ կարծիքների ամփոփում,
  • Մասնաճյուղերի աշխատակիցների ուսուցանման աջակցում, ինչպես նաև պրոդուկտների մասով ընթացիկ հարցերում աջակցում, 
  • Ղեկավարի կողմից տրվող այլ հանձնարարականների կատարում:

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
  • ֆինանսաբանկային ոլորտում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ,
  • բանկային գործի և ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
  • նախաձեռնողականություն,
  • լարվածության տակ աշխատելու ունակություն,
  • արագ կողմնորոշվելու և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հմտություններ,
  • ժամանակի կառավարման հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի հմտություններ,
  • համակարգչային հմտություններ,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք                       /Պրոդուկտ-առաջնորդ Վարկային պրոդուկտների և բիզնես գործընթացների բարելավման գծով/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Կոնտակտային կենտրոնի մասնագետ /գիշերային հերթափոխ/

  25/09/2022
  ք․ Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Կոնտակտային կենտրոնի մասնագետ /գիշերային հերթափոխ/

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Հաճախորդների սպասարկման վարչություն

  ՎԱՅՐ`                              ք․ Երևան       

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`         25.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդներին / պոտենցիալ հաճախորդներին Բանկի կողմից տրամադրվող բոլոր պրոդուկտների և ծառայությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի տրամադրում հեռահար սպասարկման բոլոր ուղիներով,
  • Բանկային պրոդուկտների վաճառք Բանկի գործող և պոտնեցիալ հաճախորդներին՝ հեռահար հաղորդակցման բոլոր ուղիներով,
  • Բանկի հաճախորդների առկա պայմանագրերի և հաշիվների վերաբերյալ խորհրդատվութայն/աանհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում,
  • Բանկի հաճախորդների հաշիվներով անկանխիկ գործարքների իրականացնում,
  • Հաճախոդրներ քարտերի սպասարկում (ակտիվացում, բլոկավորում/ապաբլոկավորում, հաշվի ստուգում և այլն),
  • Բանկի հաճախորդներից հեռահար եղանակով ստացված հարցերի, սպասարկման վերաբերյալ կարծիքների, առաջարկների և բողոքների ընդունում և մշակում,
  • Այլ պարտականությունների կատարում` Բանկի լոկալ նորմատիվ ակտերի և ղեկավարի կարգադրությունների համաձայն:

   

  Թեկնածուիններկայացվողհիմնականպահանջները:

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ (MS Office, LSBank),
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Վերլուծական մտածելակերպ,
  • Սթրեսակայունություն,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Կոնտակտային կենտրոնի մասնագետ /գիշերային հերթափոխ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի բաժնի պետ

  11/09/2022
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի բաժնի պետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտ

  ՎԱՅՐ`                              ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`         11.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Բաժնի առջև դրված խնդիրների ու ֆուկցիաների կատարման ապահովում,
  • Կորպորատիվ հաճախորդների բազայի ստեղծում, պահպանում ու ընդլայնում,
  • Կորպորատիվ հաճախորդներին բանկային պրոդուկտների ու ծառայությունների արդյունավետ վաճառքի նախաձեռնում ու կազմակերպում,
  • Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և մասնաճյուղերի գործողությունների կոորդինացման և համաձայնեցման ապահովում կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկման գծով,
  • Պրոդուկտների և ծառայությունների խաչաձև վաճառքների ապահովում կորպորատիվ հաճախորդներին։

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
  • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
  • Ոչ պակաս քան 3 տարվա փորձ բանկային համակարգում կամ այլ ֆինանսական կազմակերպություններում,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Կորպորատիվ հաճախորդների հետ աշխատանքի բաժնի պետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  26/09/2022

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Բողոքների կենտրոն

                                           Հաճախորդների սպասարկման վարչություն

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`          26.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Իրականացնում է բոլոր հնարավոր ուղիներով ստացած (գրավոր, Բանկի էլեկտրոնային փոստով և պաշտոնական ինտերներտային կայքով, սոցիալական կայքերով, մասնաճյուղերի և այլ միջոցներով) հաճախորդների բողոքների ընդունման և պատասխանների ուղարկման գործընթացը՝ տվյալ ընթացակարգի մասով գործող կարգերին համապատասխան,
  • Կատարում է հաճախորդների դիմումներում/բողոքներում ներկայացված խնդիրների վերլուծություն, կազմում եզրակացություններ, ինչպես նաև իրականացնում դիմումների/բողոքների ամսական, եռամսյակային վերլուծություն և մոնիտորինգ, ներկայացնում առաջարկներ սպասարկման և պրոցեսների մասով հայտնաբերված թերությունների շտկման ուղղությամբ,
  • Պատրաստում է Կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացված այն ծանուցումների պատասխանները, որոնք վերաբերվում են Կենտրոնական բանկ ներկայացված հաճախորդների դիմումներին/բողոքներին, հետևում է  պատասխանների ճիշտ ժամանակին ծանուցմանը,
  • Հաճախորդների բողոքների/դիմումների պատասխանների պատրաստման գործընթացում կարող է համագործակցել Բանկի տարբեր ստորաբաժանումների, մասնաճյուղերի հետ, անհրաժեշտության դեպքում ստանալ բողոքների/դիմումների հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն, եզրակացություն, կարծիք, փաստաթղթերի պատճեններ,
  • Բողոքների/դիմումների ուսումնասիրության արդյունքում կարող է Կենտրոնի կողմից կազմված բողոքների/դիմումների վերաբերյալ  եզրակացությունն ուղարկել տարբեր ստորաբաժանումներին՝ համապատասխան շտկումներ կատարելու նպատակով՝ գործող կարգերին համապատասխան, 
  • Հաճախորդների Բանկ այցելելու դեպքում հանդիպում է հաճախորդների հետ՝ վերջիններիս կողմից ներկայացված խնդիրներին լուծում տալու նպատակով:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Առնվազն 2 տրավա աշխատանքային փորձ բանկային ոլորտում,
  • Պատասխանատվության զգացում,
  • Ուշադրություն,
  • Սթրեսակայունություն,
  • Թիմային աշխատանքի ունակություն,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Հայերենի և ռուսերենի տիրապետում (գրավոր և բանավոր):

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Մասնագետ- Բողոքների կենտրոն /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  26/09/2022
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Բողոքների կենտրոն  Հաճախորդների սպասարկման վարչություն

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`         26.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Իրականացնում է բոլոր հնարավոր ուղիներով ստացած (գրավոր, Բանկի էլեկտրոնային փոստով և պաշտոնական ինտերներտային կայքով, սոցիալական կայքերով, մասնաճյուղերի և այլ միջոցներով) հաճախորդների բողոքների ընդունման և պատասխանների ուղարկման գործընթացը՝ տվյալ ընթացակարգի մասով գործող կարգերին համապատասխան,
  • Կատարում է հաճախորդների դիմումներում/բողոքներում ներկայացված խնդիրների վերլուծություն, կազմում եզրակացություններ, ինչպես նաև իրականացնում դիմումների/բողոքների ամսական, եռամսյակային վերլուծություն և մոնիտորինգ, ներկայացնում առաջարկներ սպասարկման և պրոցեսների մասով հայտնաբերված թերությունների շտկման ուղղությամբ,
  • Պատրաստում է Կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացված այն ծանուցումների պատասխանները, որոնք վերաբերվում են Կենտրոնական բանկ ներկայացված հաճախորդների դիմումներին/բողոքներին, հետևում է  պատասխանների ճիշտ ժամանակին ծանուցմանը,
  • Հաճախորդների բողոքների/դիմումների պատասխանների պատրաստման գործընթացում կարող է համագործակցել Բանկի տարբեր ստորաբաժանումների, մասնաճյուղերի հետ, անհրաժեշտության դեպքում ստանալ բողոքների/դիմումների հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն, եզրակացություն, կարծիք, փաստաթղթերի պատճեններ,
  • Բողոքների/դիմումների ուսումնասիրության արդյունքում կարող է Կենտրոնի կողմից կազմված բողոքների/դիմումների վերաբերյալ  եզրակացությունն ուղարկել տարբեր ստորաբաժանումներին՝ համապատասխան շտկումներ կատարելու նպատակով՝ գործող կարգերին համապատասխան, 
  • Հաճախորդների Բանկ այցելելու դեպքում հանդիպում է հաճախորդների հետ՝ վերջիններիս կողմից ներկայացված խնդիրներին լուծում տալու նպատակով:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Առնվազն 2 տրավա աշխատանքային փորձ բանկային ոլորտում,
  • Պատասխանատվության զգացում,
  • Ուշադրություն,
  • Սթրեսակայունություն,
  • Թիմային աշխատանքի ունակություն,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Հայերենի և ռուսերենի տիրապետում (գրավոր և բանավոր):

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Մասնագետ- Բողոքների կենտրոն /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Սրահի ադմինիստրատոր

  15/09/2022
  ք.Կապան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Սրահի ադմինիստրատոր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կապան մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                              ք.Կապան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        15.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում,
  • Հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • Այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Սրահի ադմինիստրատոր ք․Կապան /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  15/09/2022
  ք. Սիսիան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Սիսիան  մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Սիսիան  

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        15.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Սիսիան մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերներ

  25/09/2022
  ք․ Երևան, ք․ Արմավիր, ք․ Կապան, ք․ Հրազդան, ք․ Արտաշատ, ք․ Աշտարակ, ք․ Աբովյան, ք․ Մարտունի

  ՊԱՇՏՈՆ`                        Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերներ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտ

  ՎԱՅՐ`                             ք․ Երևան, ք․ Արմավիր, ք․ Կապան, ք․ Հրազդան, ք․ Արտաշատ, ք․ Աշտարակ, ք․ Աբովյան, ք․ Մարտունի

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        25.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Փոքր բիզնեսի ոլորտի հաճախորդների ներգրավում,
  • Հաճախորդների ներգրավման նպատակով անցկացվող մարկետինգային միջոցառումների նախաձեռնում,
  • Գործող հաճախորդների ընթացիկ սպասարկում,
  • Դիմորդի ֆինանսական վիճակի մոնիտորինգ և վերլուծություն,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների վարկունակության գնահատում և եզրակացութանների պատրաստում,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքների, ինչպես նաև հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջեր /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ավագ վերլուծաբան

  15/09/2022
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ավագ վերլուծաբան

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Ռիսկերի վերլուծության ծառայություն

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        15.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստների հաշվարկը` համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների
  • Վարկային պորտֆելի որակի պլանավորում` չաշխատող վարկեր, հնարավոր կորուստներ, պահուստներ, դուրսգրումների և այլն
  • Կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգի հաշվետվությունների կազմում, այլ խմբային հաշվետվության
  • Վարկային ռիսկերի հաշվարկում և վերլուծության իրականացում

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն,
  • 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում,
  • MS office տիրապետում,
  • Վերլուծական մտածելակերպ,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Հայերենի և ռուսերենի տիրապետում (գրավոր և բանավոր):
  • Python-ի կամ SQL-ի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Ավագ վերլուծաբան /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Գլխավոր մասնագետ

  14/10/2022
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Գլխավոր մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Գործառնական դեպարտամենտի Բանկային գործարքների ուղեկցման վարչության Ապահովագրության և բանկային գործարքների ուղեկցման բաժին

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       14.10.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Մանրածախ և կորպորատիվ բիզնես վարկերի ապահովագրության կազմակերպում,
  • Մանրածախ և կորպորատիվ բիզնես վարկերի ապահովագրական հատուցումների կազմակերպում և տրամադրում,
  • ՀՀ ԿԲ, ՖՀՀ, ապահովագրական ընկերություններ ուղարկվող նամակների, գրությունների կազմում, հարցումներին պատասխան գրությունների կազմում,
  • Ապահովագրական ընկերությունների կատարողական ակտերի կազմում, ստուգում, հաստատում և փոխանցումների իրականացում,
  • Ապահովագրության վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում,
  • Ապահավագրական ընկերությունների ներկայացուցիչների, Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի և Բանկի ստորաբաժանումների հետ հաղորդակցություն,
  • Ապահովագրական պրոդուկտների նոր տեսակների/նախագծերի, ուղեցույցների մշակում և աջակցում,
  • Ապահովագրության վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկների կազմում,
  • Բանկի պաշտոնական կայքի ապահովագրության մասով տեղեկատվության թարմացում,
  • Բանկի ծրագրի բարելավման հետ կապված ֆունկցիոնալ պահանջների կազմում,
  • Բանկի գործառնական գործունեությանը վերաբերող ներքին նորմատիվային ակտերի և փաստաթղթերի մշակում ու պատրաստում
  • Բանկի պարտավորությունների իրականացում և վերահսկողություն ԴԱՀԿ առջև
  • ԴԱՀԿ կողմից ուղարկված որոշումների ընդունում և մշակում
  • Արգելանքների կատարում և ԴԱՀԿ/ Հարկային ծառայության կողմից ստացված որոշումների համար պատասխանների ձևավորում
  • ԴԱՀԿ կողմից ստացված որոշումների հիման վրա բռնագանձման որոշումների իրականացում
  • ԴԱՀԿ/Հարկային ծառայության կողմից ստացված որոշումների հիման վրա արգելանքի հանում հաշիվներից
  • Հաճախորդի հաշիվներին մուտքագրված գումարների վերաբերյալ տեղեկատվության ուղարկում ԴԱՀԿ (SendMessage)
  • Ոսկու գրավի վերբերյալ պատասխանների ձևավորում էլեկտրոնային փոստով
  • ԴԱՀԿ հետ արգելանք դնելու որոշումների վերաբերյալ պարզաբանում,Help Desk համակարգով և Էլեկտրոնային փոստով  և պատասխանների ձևավորում ԴԱՀԿ գծով
  • Անհրաժեշտության դեպքում Բաժնի այլ աշխատակիցների բացակայության ժամանակ վերջիններիս պարտականությունների կատարում:

   

  Թեկնածուին ներկայացվող հիմնական պահանջները:

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական  կրթություն,
  • 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում,
  • Պատասխանատվության զգացում,
  • MS Office, LS Bank իմացություն
  • Վերլուծական մտածելակերպ,
  • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին օրենքի իմացություն,
  • Հայերենի և ռուսերենի տիրապետում (գրավոր և բանավոր):
 • Սրահի ադմինիստրատոր

  23/10/2022
  ք. Հրազդան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Սրահի ադմինիստրատոր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Հրազդան մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Հրազդան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        23.10.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում,
  • Հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • Այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:
  •  

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն:

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Սրահի ադմինիստրատոր ք․Հրազդան /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ոսկերիչ-մասնագետ

  15/10/2022
  Ամասիա մ/ճ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ոսկերիչ-մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Ամասիա մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             գ.Ամասիա

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        15.10.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • գրավադրվող ոսկյա իրերի մասնագիտական ստուգում, հարգի և քաշի որոշում,
  • գրավադրված ոսկյա իրերի ընդունում և հանձնում,
  • գրավադրված ոսկյա իրերի վիճակի ընթացիկ ստուգումներին մասնակցություն,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • անհրաժեշտության դեպքում հիմնական աշխատանքին առնչվող այլ գործառույթների կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • մասնագիտական կրթություն,
  • որակավորման վկայականի առկայություն ցանկալի է,
  • հաճախորդների սպասարկման հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման հմտություններ,
  • լարված միջավայրում աշխատելու ունակություն,
  • հայերենի լավ տիրապետում, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /գ․ Ամասիա-Ոսկերիչ-մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ոսկերիչ-մասնագետ

  15/10/2022
  Գյումրի մ/ճ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ոսկերիչ-մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Գյումրի մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Գյումրի

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        15.10.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • գրավադրվող ոսկյա իրերի մասնագիտական ստուգում, հարգի և քաշի որոշում,
  • գրավադրված ոսկյա իրերի ընդունում և հանձնում,
  • գրավադրված ոսկյա իրերի վիճակի ընթացիկ ստուգումներին մասնակցություն,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • անհրաժեշտության դեպքում հիմնական աշխատանքին առնչվող այլ գործառույթների կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • մասնագիտական կրթություն,
  • որակավորման վկայականի առկայություն ցանկալի է,
  • հաճախորդների սպասարկման հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման հմտություններ,
  • լարված միջավայրում աշխատելու ունակություն,
  • հայերենի լավ տիրապետում, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /ք․ Գյումրի-Ոսկերիչ-մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ոսկերիչ-մասնագետ

  27/10/2022
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ոսկերիչ-մասնագետ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        27.10.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • գրավադրվող ոսկյա իրերի մասնագիտական ստուգում, հարգի և քաշի որոշում,
  • գրավադրված ոսկյա իրերի ընդունում և հանձնում,
  • գրավադրված ոսկյա իրերի վիճակի ընթացիկ ստուգումներին մասնակցություն,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • անհրաժեշտության դեպքում հիմնական աշխատանքին առնչվող այլ գործառույթների կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • մասնագիտական կրթություն,
  • որակավորման վկայականի առկայություն ցանկալի է,
  • հաճախորդների սպասարկման հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման հմտություններ,
  • լարված միջավայրում աշխատելու ունակություն,
  • հայերենի լավ տիրապետում, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Ոսկերիչ-մասնագետ, ք.Երևան/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Սրահի ադմինիստրատոր

  15/10/2022
  ք. Գյումրի

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Սրահի ադմինիստրատոր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Գյումրի մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Գյումրի

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        15.10.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում,
  • Հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • Այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Սրահի ադմինիստրատոր ք․Գյումրի /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ոսկերիչ-մասնագետ

  15/10/2022
  ք. Ալավերդի

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ոսկերիչ-մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Թումանյան մասնաճյուղ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Ալավերդի

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       15.10.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • գրավադրվող ոսկյա իրերի մասնագիտական ստուգում, հարգի և քաշի որոշում,
  • գրավադրված ոսկյա իրերի ընդունում և հանձնում,
  • գրավադրված ոսկյա իրերի վիճակի ընթացիկ ստուգումներին մասնակցություն,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • անհրաժեշտության դեպքում հիմնական աշխատանքին առնչվող այլ գործառույթների կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • մասնագիտական կրթություն,
  • որակավորման վկայականի առկայություն ցանկալի է,
  • հաճախորդների սպասարկման հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման հմտություններ,
  • լարված միջավայրում աշխատելու ունակություն,
  • հայերենի լավ տիրապետում, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /ք․ Ալավերդի-Ոսկերիչ-մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Սրահի ադմինիստրատոր

  15/10/2022
  ք. Աշտարակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Սրահի ադմինիստրատոր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Աշտարակ մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Աշտարակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       15.10.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում,
  • Հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • Այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Սրահի ադմինիստրատոր ք․Աշտարակ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Սրահի ադմինիստրատոր

  15/10/2022
  ք. Գյումրի

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Սրահի ադմինիստրատոր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Գյումրի մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Գյումրի

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        15.10.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում,
  • Հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • Այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Սրահի ադմինիստրատոր, ք․Գյումրի /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  20/10/2022
  ք. Ալավերդի

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Թումանյան  մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Ալավերդի  

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        20.10.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /ք․Ալավերդի մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Թվային ուղիների զարգացման մենեջեր

  26/09/2022
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                        Թվային ուղիների զարգացման մենեջեր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԱՅՐ`                              ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`          26.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  1. Ֆիզիկական անձանց համար նոր թվային պրոդուտների ներդրման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում,
  2. Թվային պրոդուկտների ներդրման պլանի/հայեցակարգի/պայմանների և սակագների/ֆինանսական մոդելի մշակում, համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ և հաստատում,
  3. Թվային պրոդուկտների գծով նորմատիվ փաստաթղթերի, այդ թվում` դիմումի, պայմանագրերի օրինակելի ձևերի, բիզնես գործընթացի, ընթացակարգի և այլնի մշակում, համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ և հաստատում,
  4. Թվային պրոդուկտների գծով ֆունկցիոնալ պահանջների մշակում/համաձայնեցում և մշակված ֆունցիոնալ պահանջներին համաձայն կատարված փոփոխությունների և լրացումների թեսթավորում:
  5. Թվային պրոդուկտների գծով ուսուցողական նյութերի մշակում,
  6. Մասնաճյուղային ցանցի աշխատակիցների ուսուցանում,
  7. Թվային պրոդուկտների գծով գործող բիզնես-գործընթացների բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում և համապատասխան աշխատանքների վարում,
  8. Թվային պրոդուկտների փորձնական մեկնարկումների/լայնածավալ ներդրումների  իրականացման համար միջոցառումների կազմակերպում,
  9. Գործարար հարաբերությունների շրջանակներում գործընկերների հետ մշտական կապի պահպանում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • թվային պրոդուկտների հետ աշխատանքի առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ,
  • ՀՀ բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • վերլուծական և ստեղծարար մտածողություն,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետումը (գրավոր և բանավոր) պարտադիր է, իսկ անգլերեն լեզվի լավ իմացությունը` ցանկալի:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Գլխավոր մեթոդաբան /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Գլխավոր մեթոդաբան

  22/08/2022
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Գլխավոր մեթոդաբան

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Վերահսկողության (compliance) ծառայություն

  ՎԱՅՐ`                              ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`          22.08.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Բանկում մեկ միասնական մեթոդաբանության ապահովման համար Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին և աշխատակիցներին մեթոդական աջակցության տրամադրման գործընթացի կազմակերպում,
  • ՀՀ նորմատիվ ակտերով սահմանված ժամկետներում և կարգով Բանկի ներքին իրավական ակտերի վերանայման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
  • Բանկում ներքին իրավական ակտերի պահուստի առկայության և դրա հետագա կառավարման ապահովում,
  • ՀՀ կետրոնական բանկ Բանկի ներքին իրավական ակտերի ներկայացման հետ կապված ՀՀ կենտրոնական բանկի պահանջների կատարման ապահովում,
  • Միասնական իրավական-մեթոդական պահանջների, կանոնների և չափորոշիչների մշակման գործընթացի կազմակերպում,
  • Բանկում գործող ներքին իրավական ակտերի գործողության ժամկետների և դրանց բովանդակության տեսանկյունից ստուգման և մշտադիտարկման իրականացման ապահովում,
  • Բանկի նոր և նոր խմբագրությամբ/ինկորպորացիայով հաստատվող ներքին իրավական ակտերի նախագծերի համաձայնեցում ՀՀ Օրենսդրության, ներքին իրավական ակտերի և Բանկի մեթոդաբանական ստանդարտներին համապատասխանեցման նպատակով,
  • Անհրաժեշտության դեպքում կամ Բանկի ստորաբաժանումների հայտի հիման վրա Բանկում միասնական մեթոդաբանության ապահովման համար Բանկի ներքին իրավական ակտերի (փաստաթղթերի) օրինակելի ձևերի մշակման գործընթացի կազմակերպում,
  • Բանկի կառուցվածքաին ստորաբաժանումներին Բանկի ներքին իրավական ակտերի կիրառման վերաբերյալ իրավա-մեթոդաբանական աջակցության (պարզաբանման) տրամադրում,
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների պատշաճ կատարում:

   

  Թեկնածուիններկայացվողհիմնականպահանջները:

  • Բարձրագույն իրավաբանական  կրթություն,
  • 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում,
  • Պատասխանատվության զգացում,
  • MS Office, LS Bank իմացություն
  • Վերլուծական մտածելակերպ,
  • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Հայերենի և ռուսերենի տիրապետում (գրավոր և բանավոր):
  • փոփոխություններին պատրաստակամություն

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Գլխավոր մեթոդաբան /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Պրոդուկտ-առաջնորդ Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով

  26/09/2022
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Պրոդուկտ-առաջնորդ Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչության              

  ՎԱՅՐ`                              ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`         26.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով նորմատիվ-մեթոդոլոգիական փաստաթղթերի, այդ թվում` որոշումների, հրամանների, ընթացակարգերի, դիմումների և պայմանագրերի տիպային ձևերի, պրոդուկտի պայմանների և բիզնես ընթացակարգերի մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ,
  • Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով ֆունկցիոնալ պահանջների մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ և մշակված ֆունցիոնալ պահանջներին համաձայն կատարված փոփոխությունների և լրացումների թեստավորում,
  • Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով ուսումնական նյութերի, ԱԲՀ և վճարային համակարգերի շահագործման ընթացակարգի մշակում,
  • Պրոդուկտների փորձնական մեկնարկի կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և մասնաճյուղերի հետադարձ կարծիքների ամփոփում,
  • Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով մասնաճյուղերի համար ընթացիկ պարզաբանող գրությունների պատրաստում,
  • Մասնաճյուղերի Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով, այդ թվում դրամական փոխանցումների համակարգերով ընթացիկ խնդիրների լուծման մասնակցություն,
  • Պասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրություն,
  • Ավանդների տոկոսադրույքների պարբերաբար փոփոխման դեպքում համապատասխան փաստաթղթերի մշակում և փոփոխություն,
  • Բաժնի կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկների ներկայացում,
  • Ղեկավարի կողմից տրվող այլ հանձնարարականների կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում,
  • պատասխանատվության զգացում,
  • թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • համակարգչային հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր):

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /           Պրոդուկտ-առաջնորդՊասիվային և կոմիսիոն պրոդուկտների գծով/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

   

 • Պրոդուկտ-առաջնորդ Քարտային և ապահովագրական   պրոդուկտների գծով

  26/09/2022
  ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Պրոդուկտ-առաջնորդ Քարտային և ապահովագրական   պրոդուկտների գծով

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչության

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան, Գլխամասային գրասենյակ

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        26.09.2022թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների գծով (այդ թվում պրեմիում դասի) նորմատիվ-մեթոդոլոգիական փաստաթղթերի, այդ թվում` որոշումների, հրամանների, ընթացակարգերի, դիմումների և պայմանագրերի տիպային ձևերի, պրոդուկտի պայմանների և բիզնես ընթացակարգերի, մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ,
  • Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների գծով ֆունկցիոնալ պահանջների մշակում և համաձայնեցում համապատասխան ստորաբաժանումների հետ և մշակված ֆունցիոնալ պահանջներին համաձայն կատարված փոփոխությունների և լրացումների թեստավորում,
  • Ուսումնական նյութերի և ընթացակարգերի մշակում,
  • Պրոդուկտների փորձնական մեկնարկի կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և մասնաճյուղերի հետադարձ կարծիքների ամփոփում,
  • Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների մասով փոփոխությունների կատարում և դրանց վերաբերյալ մասնաճյուղային ցանցին և այլ ստորաբաժանումներին պարզաբանող գրությունների պատրաստում,
  • Պրոդուկտների մասով մասնաճյուղերում ծագած ընթացիկ հարցերի լուծմանը մասնակցություն,
  • Քարտային (այդ թվում պրեմիում դասի) և ապահվագրական պրոդուկտների գծով շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրություն,
  • Բաժնի կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկների ներկայացում,
  • Ղեկավարի կողմից տրվող այլ հանձնարարականների կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում,
  • պատասխանատվության զգացում,
  • թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • համակարգչային հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր):

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Պրոդուկտ-առաջնորդ Քարտային և ապահովագրական պրոդուկտների գծով/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

Համագործակցություն ԲՈՒՀ-երի հետ

Եթե դու ուսանող ես և ցանկանում ես ուսումնական պրակտիկան անցկացնել մեզ մոտ, ՎՏԲ Հայաստան բանկը կօգնի ամրապնդել տեսական գիտելիքներդ և ձեռք բերել պրակտիկ հմտություններ պրոֆեսիոնալ միջավայրում:

Մենք կօգնենք քեզ դառնալ ամենալավ բանկիրներից մեկը:

Մրցակիցների հանդեպ գերակայելու միակ հուսալի

 եղանակը նրանցից ավելի արագ սովորելն է:

Արյի դե Գեյզ

 

Մենք ստեղծում ենք ժամանակակից լուծումներով հագեցած ՈՒսումնական Կենտրոն, որտեղ մեր աշխատակիցները ստանում են այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են՝

 • Դասընթաց նորեկների համար՝ ‹‹Բարի գալուստ ՎՏԲ Աշխարհ››
 • Առաջնորդների զարգացում
 • Անձնային աճ
 • Քոուչինգ և մենթորինգ
 • Վարպետության դասեր Բանկի ղեկավարների կողմից
 • Բանկի վառ, պայծառ, արդյունավետ աշխատակիցները կարող են դառնալ ֆունկցիոնալ բիզնես թրեյներներ
 • Ժամանակակից բիզնես գրականությամբ հագեցած գրադարանից օգտվելու հնարավորություն:

 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի Ուսումնական կենտրոնը հնարավորություն է զարգանալու, կատարելագործվելու եւ բարձրացնելու անձնակազմի որակավորումը:

Բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցները եւ նոր գաղափարները Բանկի հաջողակ զարգացման հիմնական պայմաններից են:

Ուսումնական կենտրոնի առաքելությունը մենք տեսնում ենք մեր աշխատակիցների գիտելիքների ձեռք բերման, գործնական հմտությունների զարգացման, համակարծիք թիմ ձևավորելու մեջ, որոնք ուղղված են ի շահ Բանկի եւ հաճախորդների:   

Կորպորատիվ ուսուցումը, անշուշտ, արդյունավետ միջոց է  անձնակազմի զարգացման և հմտությունների կատարելագործման համար: Կորպորատիվ ուսուցման դրական կողմը հանդիսանում է համակարգվածությունը , որն ուղղված է Բանկի ռազմավարական նպատակներին:

Նորագույն տեխնոլոգիաներին զուգընթաց, Բանկի ամենօրյա կյանքում արագորեն տեղ գտան այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են բիզնես-թրեյնինգները, սեմինարները, կոնֆերանսները, վարպետության դասերը, կլոր սեղանները, քոուչինգը և ֆունքցիոնալ թրեյներությունը:

Ուսումնական կենտրոնում աշխատակիցները ոչ միայն անցնում են ուսուցում, այլ նաև կարող են դառնալ թրեյներներ և քոուչեր: Մենք հավատում ենք, որ փորձի և գիտելիքի փոխանցման ամենալավ թրեյներները Բանկի լիդերները են:

Հենց կորպորատիվ ուսուցման եւ կորպորատիվ «ոգու» ձեւավորման միջոցով է շուկայում ստեղծվում մրցակցային առավելության մոդելը՝ հիմնված Բանկի յուրահատուկ կարողությունների վրա:

 

Ցանկանու՞մ եք աճել և զարգանալ:

Դուք նախաձեռնո՞ղ եք և ձգտու՞մ եք փորձել սեփական ուժերը ու հնարավորությունները  բանկային համակարգում:

Պատրա՞ստ եք միանալ պրոֆեսիոնալների թիմին, ուս ուսի աշխատել լավագույնների հետ և դառնալ նրանցից մեկը,

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատրաստ է ընձեռել Ձեզ հնարավորություն` մասնագիտական կարիերան սկսելու և  զարգացնելու համար:

 

Աշխատանքը մեզ մոտ երաշխիք է կայունության, նյութական ապահովվածության և մասնագիտական աճի:

Առողջ աշխատանքային միջավայրի ստեղծումը և թիմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի ապահովումը, խրախուսման արդյունավետ համակարգը և աշխատակիցների մասնագիտական զարգացումը մեր առանցքային արժեքներն են, որոնց հիման վրա որոշվում են անձնակազմի հետ աշխատանքի հիմնական ուղղությունները:

Հոգ տանելով մեր աշխատակիցների մոտիվացիայի պահպանման և բարձրացման, ինչպես նաև  բարեկեցության ապահովման մասին` մենք տրամադրում ենք`

 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Վարկավորման արտոնյալ պայմաններ,
 • Պարգևատրումներ` հիմնված աշխատանքի անհատական գնահատման վրա,
 • Մասնագիտական դասընթացներ`ուղղված անձնային և մասնագիտական աճին,
 • Ֆինանսական աջակցություն կյանքի տարբեր իրավիճակներում,
 • 4 հավելյալ հանգստյան օր` բացի հասանելիք վճարովի արձակուրդից,
 • Հավելյալ հանգստյան օր` ծննդյան օրվա կապակցությամբ,
 • Հարմարավետ և տեխնիկապես հագեցած աշխատանքային միջավայր,
 • Ֆուտբոլային, բասկետբոլային և վոլեյբոլային թիմերում մասնակցություն,
 • Տարաբնույթ կորպորատիվ միջոցառումներ:

եթե Դուք`

 • Նպատակասլաց եք,
 • Պատասխանատու եք,
 • Ձեր գործի գիտակն եք կամ ուզում քս դառնալ այդպիսին,

ապա ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը բաց է Ձեզ համար:

Ուշադիր եղեք թափուր աշխատատեղերի մեր հայտարարություններին:

Մենք հավատացած ենք, որ Մեր հաջողության երաշխիքը Մեր անձնակազմն է:

Բաց չթողնե´ք Ձեր հնարավարությունը դառնալ մեր թիմի անդամ:

Ձեր ինքնակենսագրականը կամ լրացված մեր ձևանմուշը ուղարկե´ք   hr@vtb.am էլեկտրոնային հասցեին` թեմա դաշտում նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք:

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ