VTB-BANK

Կարիերա

.

 • 23/02/2024
 • 23/02/2024
 • 23/02/2024
 • 23/02/2024
 • Կորպորատիվ վաճառքի մենեջերներ

  24/02/2024
  ք․ Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                        Կորպորատիվ վաճառքի մենեջերներ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտ

  ՎԱՅՐ`                             ք․ Երևան

   

  Աշխատանքայինպարտականություններ.

  • Բանկի փոքր բիզնեսի հաճախորդների ընթացիկ համագործակցության վերլուծություն և առաջարկների պատրաստում այդ համագործակցությունը զարգացնելու համար,
  • Բանակցությունների վարում փոքր բիզնեսի հաճախորդների ու նրանց գործընկերների հետ վերջիններիս սպասարկումը Բանկում կազմակերպելու նպատակով,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդներին խորհրդատվության մատուցում Բանկի բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ և սպասվելիք սպասարկման վերաբերյալ,
  • Բանկային բոլոր ծառայությունների ու պրոդուկտների վաճառքի իրականացում,
  • Բանկում սպասարկման հետ կապված հարցերով կորպորատիվ հաճախորդների բողոքների կարգավորում,
  • Փոքր բիզնեսի գծով բիզնես պլանի քանակական ցուցանիշների կատարման ապահովում,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների համար նոր բանկային ծառայությունների մշակման ու ներդրման առաջարկությունների պատրաստման նախաձեռնում ու համագործակցում:

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Վաճառքի հմտություններ,
  • Աշխատանքային փորձը վաճառքի ոլորտում, բանկերում, ապահովագրության ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն,
  • Փոփոխություններին պատրաստակամություն,
  • Պատասխանատվություն արդյունքի համար,
  • Թիմային աշխատանք,
  • Հաճախորդամետություն,
  • Բանակցային հմտություններ,
  • Կազմակերպչական հմտություններ:

   

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Կորպորատիվ վաճառքի մենեջերներ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

   

 • Գլխավոր մասնագետ

  23/02/2024
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Գլխավոր մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Ցանցում իրացման վարչություն

  ՎԱՅՐ`                                               ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`                    23.02.2024թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

   

  • Նախապատրաստել և ներկայացնել մասնաճյուղերի կառավարիչների և այլ հաստիքների պաշտոնեական պարտականությունների  իրավունքի իրականացումը հաստատող լիազորագրեր,
  • Ուսումնասիրել մասնաճյուղերի կողմից ուղարկված փաստաթղթերը և պատրաստել հիմնավորված զեկուցագրեր,
  • Կատարել  ՄԲԶԴ տնօրենի տեղակալի և ՑԻՎ պետի ընթացիկ հանձնարարականները,
  • Մասնաճյուղերի վարչատնտեսական գործունեության ապահովում,
  • Մեթոդաբանական աջակցում մասնաճյուղերին,
  • Մասնաճյուղերից տեղեկատվության հավաքագրում և ամփոփում, Ցանցում իրացման վարչության և այլ ստորաբաժանումների հարցմամբ հաշվետվությունների, շնորհանդեսների և այլ միջոցառումների նախապատրաստում,
  • Մասնաճյուղերի և բանկոմատների գործող վարձակալության պայմանագրերի ժամկետների և վերակնքման գործընթացի վերահսկում,
  • Ծառայողական թղթակցության և փաստաթղթերի ուղարկման/ստացման, Բանկի մասնաճյուղերի օպերատիվ և անխափան աշխատանքի ապահովման համար անհրաժեշտ գրենական պիտույքների, ոսկու հարգի որոշման ռեագենտների, քարտրիջների և բուկլետների պատվիրման, ձեռքբերման և առաքման գործընթացում ներգրավված կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների, պատասխանատու անձանց գործողությունների և պարտականությունների կարգավորում,
  • Նոր մասնաճյուղերի ստեղծման և գրանցման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում և կոորդինացում (այդ թվում հասցեների փոփոխություն, փակում և այլն): Մասնաճյուղերի բացման / փակման / վերանորոգման / վերակառուցման / տեղափոխման նախագծերի կառավարման գործընթացին աջակցում,
  • Մասնաճյուղերի գործունեության հետ առնչվող Կանոնակարգերի, Ուղեցույցների և այլ փաստաթղթերի մշակում,
  • Մասնաճյուղերին ճիշտ ժամանակին ապահովում իրենց գործունեության հետ առնչվող արդիական Կանոնակարգերով, Ուղեցույցներով և այլ փաստաթղթերով,
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների պատշաճ կատարում:

   

   

   

  Թեկնածուին ներկայացվող հիմնական պահանջները:

   

   

  • Բարձրագույն  կրթություն,
  • 1 տարվա աշխատանքային փորձ Բանկում,
  • Պատասխանատվության զգացում,
  • MS Office, LS Bank, PowerPoint իմացություն,
  • Վերլուծական մտածելակերպ,
  • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Հայերենի և ռուսերենի տիրապետում (գրավոր և բանավոր):

   

 • Մասնագետ

  23/02/2024
  ք. Եղեգնաձոր

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Եղեգնաձոր  մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Եղեգնաձոր  

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        23․02․2024թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /ք․Եղեգնաձորի մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

   

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Տվյալների բազայի ադմինիստրատոր

  23/02/2024
  ք․ Երևան

  Պաշտոն՝  Տվյալների բազայի ադմինիստրատոր

  Բաժին: ՏՏՏ

  Տևողությունը՝ լրիվ դրույք

  Վայրը՝ ք․ Երևան

  Աշխատանքային պարտականություններ՝

  • Տվյալների բազայի ձևավորում;
  • Տվյալների բազայի կատարողականի օպտիմալացում;
  • Տվյալների բազա մուտքի ապահովում և վերահսկում;
  • Տվյալների բազայում անվտանգության ապահովում;
  • Տվյալների բազայի կրկնօրինակում և վերականգնում;
  • Տվյալների բազաների ամբողջականության ապահովում.
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի կառավարման համար կիրառական ծրագրային ապահովման տեղադրում և կազմաձևում;
  • Տվյալների բազայի համակարգերի ծրագրային կառավարում;
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի սերվերային ծրագրակազմի տեղադրում և կազմաձևում;
  • Տվյալների բազայի օբյեկտների հասանելիության մակարդակների կառավարում;
  • Օգտատերի հաշվի կառավարում;
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում;
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի աշխատանքի խափանումների վերացում;
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի մոնիտորինգ;
  • Տվյալների բազաների կրկնօրինակման, արխիվացման և վերականգնման սովորական ընթացակարգերի իրականացում;
  • Ծրագրերի միգրացիա կամ տեղադրում փորձնական տվյալների բազայի կոնֆիգուրացիայից աշխատանքային կոնֆիգուրացիա;
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգի նոր տարբերակի անցման ապահովում:

   

  Անհրաժեշտ որակավորումներ և մասնագիտական հմտություններ՝

  • ՏՏ տեխնոլոգիաների ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
  • DBMS-ի հիմունքների իմացություն;
  • Տվյալների բազայի նախագծման տեխնոլոգիաների տիրապետում;
  • Տվյալների բազայի կառուցվածքների կազմակերպում;
  • Ծրագրավորման լեզուների և ծրագրերի իմացություն? ;
  • Սերվերների ներդրման և շահագործման սկզբունքների, դրա աշխատանքի ալգորիթմների իմացություն;
  • Արտաքին համակարգերի հետ հավելվածների ինտեգրման սկզբունքների իմացություն (API, վեբ ծառայություններ);
  • Տարբեր տեսակի ցանցային արձանագրությունների և փոխգործակցության սկզբունքների իմացություն;
  • Տեխնիկական տեղեկատվության կրիչների տեսակների իմացություն;
  • Տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման մեթոդների իմացություն;
  • Տեղեկատվության ծրագրային պաշտպանության մեթոդների իմացություն:
 • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերներ

  23/02/2024
  Արտաշատ, ք․ Էջմիածին, ք․ Արմավիր, ք․ Աբովյան

  ՊԱՇՏՈՆ`                        Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերներ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտ

  ՎԱՅՐ`                             Արտաշատ, ք․ Էջմիածին, ք․ Արմավիր, ք․ Աբովյան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        23.02.2024թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Փոքր բիզնեսի ոլորտի հաճախորդների ներգրավում,
  • Հաճախորդների ներգրավման նպատակով անցկացվող մարկետինգային միջոցառումների նախաձեռնում,
  • Գործող հաճախորդների ընթացիկ սպասարկում,
  • Դիմորդի ֆինանսական վիճակի մոնիտորինգ և վերլուծություն,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների վարկունակության գնահատում և եզրակացութանների պատրաստում,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքների, ինչպես նաև հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Փոքրբիզնեսիհաճախորդներիհետաշխատանքիմենեջեր /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Կոնտակտային կենտրոն

  23/02/2024
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Կոնտակտային կենտրոն

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մասնագետ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        23.02.2024թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդներին / պոտենցիալ հաճախորդներին Բանկի աշխատանքի, բոլոր պրոդուկտների և ծառայությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի տրամադրում,
  • Հաճախորդի զանգի վերահասցեավորում Բանկի այլ ստորաբաժանման աշխաակցի,
  • Բանկային պրոդուկտների վաճառք մուտքային և ելքային զանգերի միջոցով, ընտրած պրոդուկտի տրամադրման դիմում- հայտի լրացում հեռախոսով,
  • Բանկի բոլոր պրոդուկտների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում, հաճախորդի վարկունակության նախնական գնահատում Բանկի վարկային պրոդուկտների մասով,
  • Բանկի հաճախորդներից հեռախոսով ստացված հարցերի, սպասարկման վերաբերյալ կարծիքների, առաջարկների և բողոքների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդին անձնական ինֆորմացիայի տարմադրում բոլոր առկա պայմանագրերի շրջանակներում – ընթացիկ և քարտային հաշվի բալանս, միջոցների շարժ, վճարումների գումարի և ժամկետների մասին ինֆորմացիա,
  • «Հեռախոս բանկինգ» ծառայության շրջանակներում Հաճախորդի հաշիվներով գործարքների իրականացում,
  • Հաճախորդների պլաստիկ քարտերի սպասարկում,
  • Call center-ի ղեկավարի կարգադրությունների ու հանձնարարությունների իրականացում,
  • Այլ պարտականությունների կատարում` Բանկի լոկալ նորմատիվ ակտերի և ղեկավարի կարգադրությունների համաձայն:

                                   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • Համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Կոնտակտային կենտրոնի մասնագետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ

  23/02/2024
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Ապառիկ վարկավորման բաժին

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        23.02.2024թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Ապառիկ վարկավորման շրջանակներում հաճախորդների ներգրավում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների և պրոդուկտների վերաբերյալ,
  • Շուկայի վերլուծությունների իրականացում, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների և կարգերի համապատասխան,
  • Վաճառքի ստանդարտների և Բանկի ինֆորմացիայի գաղտնիության պահպանում,
  • Հաճախորդին տալ տեղեկատվություն անհրաժեշտ փաստաթղթերի և դրանց լրացման վերաբերյալ,
  • Ստուգել անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը և  ճշտությունը,
  • Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը,
  • Համապատասխան լիազորագրի հիման վրա Բանկի անունից կնքել պայմանագրեր,
  • Ապահովում է պլանային ցուցանիշների կատարումը,
  • Հիմնական ապրանքի վաճառքի ժամանակ  առաջարկել հաճախորդին հաճախորդի կարիքները բավարարող լրացուցիչ բանկային  ապրանք,
  • Օգնել հաճախորդին օպտիմալ լրացուցիչ ապրանքի ընտրության  հարցում,
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների պատշաճ կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • Համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի լեզուների իմացություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  23/02/2024
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Մասնաճյուղային ցանց

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        23.02.2024թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Երևան մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • 23/02/2024
 • 23/02/2024
 • Սրահի ադմինիստրատոր

  23/02/2024
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Սրահի ադմինիստրատոր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մասնաճյուղային ցանց

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        23.02.2024թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում,
  • Հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • Այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն:

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Սրահի ադմինիստրատոր ք․Երևան /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ուղիղ վաճառքի մասնագետ

  23/02/2024
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ուղիղ վաճառքի մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Կորպորատիվ ուղղվածության վաճառքի բաժին

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       23.02.2024թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Հեռախոսազանգերի միջոցով նախնական վաճառքների իրականացում,
  • Պոտենցիալ հաճախորդների ցանկի պատրաստում, վարում, հաճախորդների ներգրավում,
  • Այցելություններ Բանկի գործընկեր կազմակերպություններ, Բանկի պրոդուկտների հայտերի ընդունում, խաչաձև վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի կողմից առաջարկվող պրոդուկտների և ծառայությունների պրեզենտացիաների կազմակերպում և անցկացում,
  • Շուկայի վերլուծությունների իրականացում, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների և կարգերի համապատասխան

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է (կարող են դիմել նաև հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողները)
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում առաջադրանքներ կատարելու ունակություն,
  • բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • համակարգչային հմտություններ,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

Համագործակցություն ԲՈՒՀ-երի հետ

Եթե դու ուսանող ես և ցանկանում ես ուսումնական պրակտիկան անցկացնել մեզ մոտ, ՎՏԲ Հայաստան բանկը կօգնի ամրապնդել տեսական գիտելիքներդ և ձեռք բերել պրակտիկ հմտություններ պրոֆեսիոնալ միջավայրում:

Մենք կօգնենք քեզ դառնալ ամենալավ բանկիրներից մեկը:

Մրցակիցների հանդեպ գերակայելու միակ հուսալի

 եղանակը նրանցից ավելի արագ սովորելն է:

Արյի դե Գեյզ

 

Մենք ստեղծում ենք ժամանակակից լուծումներով հագեցած ՈՒսումնական Կենտրոն, որտեղ մեր աշխատակիցները ստանում են այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են՝

 • Դասընթաց նորեկների համար՝ ‹‹Բարի գալուստ ՎՏԲ Աշխարհ››
 • Առաջնորդների զարգացում
 • Անձնային աճ
 • Քոուչինգ և մենթորինգ
 • Վարպետության դասեր Բանկի ղեկավարների կողմից
 • Բանկի վառ, պայծառ, արդյունավետ աշխատակիցները կարող են դառնալ ֆունկցիոնալ բիզնես թրեյներներ
 • Ժամանակակից բիզնես գրականությամբ հագեցած գրադարանից օգտվելու հնարավորություն:

 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի Ուսումնական կենտրոնը հնարավորություն է զարգանալու, կատարելագործվելու եւ բարձրացնելու անձնակազմի որակավորումը:

Բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցները եւ նոր գաղափարները Բանկի հաջողակ զարգացման հիմնական պայմաններից են:

Ուսումնական կենտրոնի առաքելությունը մենք տեսնում ենք մեր աշխատակիցների գիտելիքների ձեռք բերման, գործնական հմտությունների զարգացման, համակարծիք թիմ ձևավորելու մեջ, որոնք ուղղված են ի շահ Բանկի եւ հաճախորդների:   

Կորպորատիվ ուսուցումը, անշուշտ, արդյունավետ միջոց է  անձնակազմի զարգացման և հմտությունների կատարելագործման համար: Կորպորատիվ ուսուցման դրական կողմը հանդիսանում է համակարգվածությունը , որն ուղղված է Բանկի ռազմավարական նպատակներին:

Նորագույն տեխնոլոգիաներին զուգընթաց, Բանկի ամենօրյա կյանքում արագորեն տեղ գտան այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են բիզնես-թրեյնինգները, սեմինարները, կոնֆերանսները, վարպետության դասերը, կլոր սեղանները, քոուչինգը և ֆունքցիոնալ թրեյներությունը:

Ուսումնական կենտրոնում աշխատակիցները ոչ միայն անցնում են ուսուցում, այլ նաև կարող են դառնալ թրեյներներ և քոուչեր: Մենք հավատում ենք, որ փորձի և գիտելիքի փոխանցման ամենալավ թրեյներները Բանկի լիդերները են:

Հենց կորպորատիվ ուսուցման եւ կորպորատիվ «ոգու» ձեւավորման միջոցով է շուկայում ստեղծվում մրցակցային առավելության մոդելը՝ հիմնված Բանկի յուրահատուկ կարողությունների վրա:

 

Ցանկանու՞մ եք աճել և զարգանալ:

Դուք նախաձեռնո՞ղ եք և ձգտու՞մ եք փորձել սեփական ուժերը ու հնարավորությունները  բանկային համակարգում:

Պատրա՞ստ եք միանալ պրոֆեսիոնալների թիմին, ուս ուսի աշխատել լավագույնների հետ և դառնալ նրանցից մեկը,

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատրաստ է ընձեռել Ձեզ հնարավորություն` մասնագիտական կարիերան սկսելու և  զարգացնելու համար:

 

Աշխատանքը մեզ մոտ երաշխիք է կայունության, նյութական ապահովվածության և մասնագիտական աճի:

Առողջ աշխատանքային միջավայրի ստեղծումը և թիմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի ապահովումը, խրախուսման արդյունավետ համակարգը և աշխատակիցների մասնագիտական զարգացումը մեր առանցքային արժեքներն են, որոնց հիման վրա որոշվում են անձնակազմի հետ աշխատանքի հիմնական ուղղությունները:

Հոգ տանելով մեր աշխատակիցների մոտիվացիայի պահպանման և բարձրացման, ինչպես նաև  բարեկեցության ապահովման մասին` մենք տրամադրում ենք`

 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Վարկավորման արտոնյալ պայմաններ,
 • Պարգևատրումներ` հիմնված աշխատանքի անհատական գնահատման վրա,
 • Մասնագիտական դասընթացներ`ուղղված անձնային և մասնագիտական աճին,
 • Ֆինանսական աջակցություն կյանքի տարբեր իրավիճակներում,
 • 4 հավելյալ հանգստյան օր` բացի հասանելիք վճարովի արձակուրդից,
 • Հավելյալ հանգստյան օր` ծննդյան օրվա կապակցությամբ,
 • Հարմարավետ և տեխնիկապես հագեցած աշխատանքային միջավայր,
 • Ֆուտբոլային, բասկետբոլային և վոլեյբոլային թիմերում մասնակցություն,
 • Տարաբնույթ կորպորատիվ միջոցառումներ:

եթե Դուք`

 • Նպատակասլաց եք,
 • Պատասխանատու եք,
 • Ձեր գործի գիտակն եք կամ ուզում քս դառնալ այդպիսին,

ապա ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը բաց է Ձեզ համար:

Ուշադիր եղեք թափուր աշխատատեղերի մեր հայտարարություններին:

Մենք հավատացած ենք, որ Մեր հաջողության երաշխիքը Մեր անձնակազմն է:

Բաց չթողնե´ք Ձեր հնարավարությունը դառնալ մեր թիմի անդամ:

Ձեր ինքնակենսագրականը կամ լրացված մեր ձևանմուշը ուղարկե´ք   hr@vtb.am էլեկտրոնային հասցեին` թեմա դաշտում նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք:

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ