VTB-BANK

Կարիերա

.

 • Ծրագրային ապահովման մշակման և ներդրման գլխավոր մասնագետ

  30/04/2022
  Ք․ Երևան

  Պաշտոն: Ծրագրային ապահովման մշակման և ներդրման գլխավոր մասնագետ

  Վերջնաժամկետ:  30/04/2022

  Հասցե:  Ք․ Երևան

   

  Հիմնական աշխատանքային պարտականություններ:

  • Մասնակցություն բանկային գործունեության տեխնոլոգիական սխեմաների մշակման գործընթացին;
  • Մասնակցություն ՏՏ նախագծերի իրականացմանը;
  • Ստորաբաժանման գործառույթներին առնչվող Բանկային նոր գործիքների և ծառայությունների մշակում և ներդրում
  • Տեղեկատվական համակարգի աշխատանքի խափանումների և խախտումների պատճառների վերլուծություն, դրանց վերացման և կանխարգելման, ինչպես նաև տեղեկատվական համակարգերի որակի հուսալիության բարելավմանն ուղղված առաջարկների մշակում

   

  Հիմնական պահանջներ:

  • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
  • 2 տարվա աշխատանքային փորձ ՏՏ ոլորտում
  • Ռուսերեն լեզվի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի տիրապետումը կդիտվի որպես առավելություն
  • Համակարգչային հմտություններ: MS office, ծրագրավորման հիմնական գիտելիքներ, տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի իմացություն
  • Վերլուծական մտածողություն
  • Փոփոխությունների պատրաստակամություն
  • Պատասխանատվություն արդյունքի համար

   

   

   

   

   
 • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի ուղեկցման բաժնի պետ (DBA)

  30/04/2022
  Ք․ Երևան

  Պաշտոն: Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի ուղեկցման բաժնի պետ(DBA)

   

  Վերջնաժամկետ:  30/04/2022

  Հասցե:  Ք․ Երևան

  Հիմնական աշխատանքային պարտականություններ:

  • Տվյալների հենքերի ադմինիստրավորում, պահուստավորում, վերականգնում, աշխատանքի անընդհատության ապահովում, թեստային տարբերակների ստեղծում/թարմացում, ավտոմատ խնդիրների ստեղծում/ադմինիստրավորում, օգտվողների դերերի ստեղծում,
  • Օգտվողների աջակցում, տվյալների բազաներին միացման համակարգերի տեղադրում/սպասարկում – PLSQL Developer, DBeaver, MS Access, Oracle Discovery, Microsoft SQL Server Management Studio,
  • Տեխնիկական առաջադրանքների կազմում նոր մոդուլների կամ առաջացած խնդիրները/սխալները ուղղելու համար,
  • Տվյալների հենքերի կառավարման համակարգերի արտոնագրերի գնումների և թարմացումների մրցույթների / գնառաջարկների ստացման կազմակերպում, ժամկետների պահպանում:

   

  Հիմնական պահանջներ:

  • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
  • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ ՏՏ ոլորտում, որից 2-ը ղեկավար հաստիքում
  • Oracle 11, 12 և Microsoft SQL Server 2012, 2016 տվյալների հենքերի կառավարման համակարգերի լավ իմացություն,
  • Windows և Linux ընտանիքների օպերացիոն համակարգերի իմացություն,
  • Ավտոմատ բանկային համակարգի (Core Banking) աշխատանքի սկզբունքների իմացությունը ցանկալի է,
  • SQL (PL/SQL կամ T-SQL) իմացությունը պարտադիր է,
  • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
  • Անալիտիկ մտածելակերպ,
  • Փոփոխություններին պատրաստակամություն,
  • Պատասխանատվություն արդյունքի համար:
   
 • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի ուղեկցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (DBA)

  30/04/2022
  Ք․ Երևան

  Պաշտոն: Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի աջակցման բաժնի գլխավոր մասնագետ (DBA)

   

  Վերջնաժամկետ:  30/04/2022

  Հասցե:  Ք․ Երևան

   

  Հիմնական աշխատանքային պարտականություններ:

  • Data WareHouse (ETL) ծրագրի կառավարում,
  • Նոր հաշվետվությունների ստացում Data WareHouse ծրագրում (PL/SQL reports, տեխնիկական առաջադրանքների կազմում);
  • Oracle DB (backup-restore, Stand-by, Streams) կառավարում.

   

  Հիմնական պահանջներ:

  • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
  • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալների բազայի կառավարման համակարգի հետ;
  • Ռուսերեն լեզվի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի տիրապետումը կդիտվի որպես առավելություն
  • Համակարգչային հմտություններ: Oracle DB, PL/SQL;
  • Վերլուծական մտածողություն
  • Փոփոխությունների պատրաստակամություն
  • Պատասխանատվություն արդյունքի համար

   

   

   

   
 • Տեղեկատվական անվտանգության գլխավոր մասնագետ

  30/04/2022
  Ք․ Երևան

  Պաշտոն: Տեղեկատվական անվտանգության գլխավոր մասնագետ

  •   30/04/2022
  •   Ք․ Երևան

  Հիմնական աշխատանքային պարտականություններ:

  • Դրամական փոխանցումների և «Հեռախոս Բանկ» համակարգերում անվտանգության խնդիրների ապահովում, վերահսկում և ներդրում,
  • Բանկի տեղեկատվական ռեսուրսների տեխնոլոգիական մոնիտորինգի կազմակերպում և իրականացում
  • Վերահսկողություն բանկային տեղեկատվության արխիվացման գործընթացների և բանկային տեղեկատվության արխիվների պահպանման կարգի նկատմամբ
  • Տեղեկատվական անվտանգության գործիքների հետ աշխատող օգտատերերի ուսուցման կազմակերպում
  • Տեղեկատվական անվտանգության համակարգերի մոնիտորինգ և վերլուծություն
  • Տեղեկատվական պաշտպանության կրիպտոգրաֆիկ միջոցների գործունեության ապահովում

   

  Հիմնական պահանջներ:

  • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն (ՏԱ);
  • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ Տեղեկատվական Անվտանգության ոլորտում;
  • Ռուսերեն լեզվի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի տիրապետումը կդիտվի որպես առավելություն
  • Համակարգչային հմտություններ: TCP/IP, Routing, network, Windows/Linux, AD administration, Firewall, IPS/IDS, SIEM, PAM/PIM, Sandbox, DLP, Vulnerability scanners;
  • ISO 27001 ստանդարտների իմացություն;
  • Վերլուծական մտածողություն
  • Փոփոխությունների պատրաստակամություն
  • Պատասխանատվություն արդյունքի համար

   

   

   

   

   
 • Նախագծի ղեկավար

  30/04/2022
  Ք․ Երևան

  Պաշտոն: Նախագծի ղեկավար

  Վերջնաժամկետ:  30/04/2022

  Հասցե:  Ք․ Երևան

   

  Հիմնական աշխատանքային պարտականություններ:

  • Նախագծի ընդհանուր հայեցակարգի մշակում ու հաստատում, աշխատանքի մեկնարկ, տարանջատում առանձին քայլերի, դրանց կատարման վերահսկողություն, արդյունքների վրա կենտրոնացում և նախատեսված ժամկետների պահպանումը
  • Պատվիրատուների հետ համագործակցություն
  • Փաստաթղթավարում, հաշվետվությունների կազմում նախագծի յուրաքանչյուր փուլում
  • Բազմակողմանի վերլուծություն կատարելու համար մասնագիտական հմտություններ

   

  Հիմնական պահանջներ:

  • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
  • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ նախագծերի կառավարման ոլորտում;
  • Ռուսերեն լեզվի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի տիրապետումը կդիտվի որպես առավելություն
  • Համակարգչային հմտություններ: MS Office    
  • Վերլուծական մտածողություն
  • Փոփոխությունների պատրաստակամություն
  • Նորարարություն;
  • Պատասխանատվություն արդյունքի համար:

   

   

   

   
 • Ոսկերիչ-մասնագետ

  14/05/2022
  ք. Երևան

  Պաշտոն` Ոսկերիչ-մասնագետ, ք. Երևան

  Վերջնաժամկետ` 14/05/2022

  Հասցե՝ ք․ Երևան

  Հիմնականաշխատանքայինպարտականություններ`

  • Գրավադրվող ոսկյա իրերի մասնագիտական ստուգում, հարգի և քաշի որոշում,
  • Գրավադրված ոսկյա իրերի ընդունում և հանձնում,
  • Գրավադրված ոսկյա իրերի վիճակի ընթացիկ ստուգումներին մասնակցություն,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • Անհրաժեշտության դեպքում հիմնական աշխատանքին առնչվող այլ գործառույթների կատարում:

  Հիմնականպահանջներ՝

  • Մասնագիտական կրթություն,
  • Որակավորման վկայականի առկայություն ցանկալի է,
  • Հաճախորդների սպասարկման հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման հմտություններ,
  • Լարված միջավայրում աշխատելու ունակություն,
  • Հայերենի լավ տիրապետում, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է:

  Դիմելու կարգ՝

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք        /Ոսկերիչ-մասնագետ, ք․ Երևան/։

Համագործակցություն ԲՈՒՀ-երի հետ

Եթե դու ուսանող ես և ցանկանում ես ուսումնական պրակտիկան անցկացնել մեզ մոտ, ՎՏԲ Հայաստան բանկը կօգնի ամրապնդել տեսական գիտելիքներդ և ձեռք բերել պրակտիկ հմտություններ պրոֆեսիոնալ միջավայրում:

Մենք կօգնենք քեզ դառնալ ամենալավ բանկիրներից մեկը:

Մրցակիցների հանդեպ գերակայելու միակ հուսալի

 եղանակը նրանցից ավելի արագ սովորելն է:

Արյի դե Գեյզ

 

Մենք ստեղծում ենք ժամանակակից լուծումներով հագեցած ՈՒսումնական Կենտրոն, որտեղ մեր աշխատակիցները ստանում են այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են՝

 • Դասընթաց նորեկների համար՝ ‹‹Բարի գալուստ ՎՏԲ Աշխարհ››
 • Առաջնորդների զարգացում
 • Անձնային աճ
 • Քոուչինգ և մենթորինգ
 • Վարպետության դասեր Բանկի ղեկավարների կողմից
 • Բանկի վառ, պայծառ, արդյունավետ աշխատակիցները կարող են դառնալ ֆունկցիոնալ բիզնես թրեյներներ
 • Ժամանակակից բիզնես գրականությամբ հագեցած գրադարանից օգտվելու հնարավորություն:

 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի Ուսումնական կենտրոնը հնարավորություն է զարգանալու, կատարելագործվելու եւ բարձրացնելու անձնակազմի որակավորումը:

Բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցները եւ նոր գաղափարները Բանկի հաջողակ զարգացման հիմնական պայմաններից են:

Ուսումնական կենտրոնի առաքելությունը մենք տեսնում ենք մեր աշխատակիցների գիտելիքների ձեռք բերման, գործնական հմտությունների զարգացման, համակարծիք թիմ ձևավորելու մեջ, որոնք ուղղված են ի շահ Բանկի եւ հաճախորդների:   

Կորպորատիվ ուսուցումը, անշուշտ, արդյունավետ միջոց է  անձնակազմի զարգացման և հմտությունների կատարելագործման համար: Կորպորատիվ ուսուցման դրական կողմը հանդիսանում է համակարգվածությունը , որն ուղղված է Բանկի ռազմավարական նպատակներին:

Նորագույն տեխնոլոգիաներին զուգընթաց, Բանկի ամենօրյա կյանքում արագորեն տեղ գտան այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են բիզնես-թրեյնինգները, սեմինարները, կոնֆերանսները, վարպետության դասերը, կլոր սեղանները, քոուչինգը և ֆունքցիոնալ թրեյներությունը:

Ուսումնական կենտրոնում աշխատակիցները ոչ միայն անցնում են ուսուցում, այլ նաև կարող են դառնալ թրեյներներ և քոուչեր: Մենք հավատում ենք, որ փորձի և գիտելիքի փոխանցման ամենալավ թրեյներները Բանկի լիդերները են:

Հենց կորպորատիվ ուսուցման եւ կորպորատիվ «ոգու» ձեւավորման միջոցով է շուկայում ստեղծվում մրցակցային առավելության մոդելը՝ հիմնված Բանկի յուրահատուկ կարողությունների վրա:

 

Ցանկանու՞մ եք աճել և զարգանալ:

Դուք նախաձեռնո՞ղ եք և ձգտու՞մ եք փորձել սեփական ուժերը ու հնարավորությունները  բանկային համակարգում:

Պատրա՞ստ եք միանալ պրոֆեսիոնալների թիմին, ուս ուսի աշխատել լավագույնների հետ և դառնալ նրանցից մեկը,

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատրաստ է ընձեռել Ձեզ հնարավորություն` մասնագիտական կարիերան սկսելու և  զարգացնելու համար:

 

Աշխատանքը մեզ մոտ երաշխիք է կայունության, նյութական ապահովվածության և մասնագիտական աճի:

Առողջ աշխատանքային միջավայրի ստեղծումը և թիմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի ապահովումը, խրախուսման արդյունավետ համակարգը և աշխատակիցների մասնագիտական զարգացումը մեր առանցքային արժեքներն են, որոնց հիման վրա որոշվում են անձնակազմի հետ աշխատանքի հիմնական ուղղությունները:

Հոգ տանելով մեր աշխատակիցների մոտիվացիայի պահպանման և բարձրացման, ինչպես նաև  բարեկեցության ապահովման մասին` մենք տրամադրում ենք`

 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Վարկավորման արտոնյալ պայմաններ,
 • Պարգևատրումներ` հիմնված աշխատանքի անհատական գնահատման վրա,
 • Մասնագիտական դասընթացներ`ուղղված անձնային և մասնագիտական աճին,
 • Ֆինանսական աջակցություն կյանքի տարբեր իրավիճակներում,
 • 4 հավելյալ հանգստյան օր` բացի հասանելիք վճարովի արձակուրդից,
 • Հավելյալ հանգստյան օր` ծննդյան օրվա կապակցությամբ,
 • Հարմարավետ և տեխնիկապես հագեցած աշխատանքային միջավայր,
 • Ֆուտբոլային, բասկետբոլային և վոլեյբոլային թիմերում մասնակցություն,
 • Տարաբնույթ կորպորատիվ միջոցառումներ:

եթե Դուք`

 • Նպատակասլաց եք,
 • Պատասխանատու եք,
 • Ձեր գործի գիտակն եք կամ ուզում քս դառնալ այդպիսին,

ապա ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը բաց է Ձեզ համար:

Ուշադիր եղեք թափուր աշխատատեղերի մեր հայտարարություններին:

Մենք հավատացած ենք, որ Մեր հաջողության երաշխիքը Մեր անձնակազմն է:

Բաց չթողնե´ք Ձեր հնարավարությունը դառնալ մեր թիմի անդամ:

Ձեր ինքնակենսագրականը կամ լրացված մեր ձևանմուշը ուղարկե´ք   hr@vtb.am էլեկտրոնային հասցեին` թեմա դաշտում նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք:

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ