VTB-BANK

Կարիերա

.

 • Վերլուծաբան

  30/09/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`        Վերլուծաբան

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Ռիսկերի վերլուծության ծառայություն

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`   30.09.2023                     

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստների հաշվարկը` համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (այսուհետ` ՖՀՄՍ),
  • Վարկային պորտֆելի որակի պլանավորում` չաշխատող վարկեր, հնարավոր կորուստներ, պահուստներ, դուրսգրումների և այլն,
  • Ռիսկերի հաշվետվությունների կազմում, այլ խմբային հաշվետվության,
  • Վարկային ռիսկերի հաշվարկում և վերլուծության իրականացում,
  • Վարկային պորտֆելի մոդելավորում,
  • Տարբեր սցենարային վերլուծությունների օգտագործում վարկավորման արդյունավետության բարձրացման նպատակով,

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • 1-3 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան հաստիքներում,
  • MS Excel –ի լավ իմացություն,
  • Մոդելավորման և կանխատեսման գործիքների տիրապետումը ցանկալի է,
  • Ռուսերեն և անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
  • Անալիտիկ մտածելակերպ,
  • Սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Պատասխանատվություն արդյունքի համար,
  • Թիմային աշխատանք:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Վերլուծաբան/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Գլխավոր տնօրենի օգնական

  30/10/2023
  ք․ Երևան

  Պաշտոն՝ Գլխավոր տնօրենի օգնական

  Բաժին՝ Աշխատակազմ

  Տևողությունը՝ լրիվ դրույք

  Վայրը՝ ք․ Երևան

  Գլխավոր տնօրենի օգնականը պատասխանատու է ամենօրյա գրասենյակային ծառայությունների վերաբերյալ ԳՏ-ին համապարփակ աջակցություն տրամադրելու համար:

  Աշխատանքային պարտականություններ՝

  • գործնական հանդիպումների կազմակերպում,
  • փաստաթղթաշրջանառության վարում,
  • գլխավոր տնօրենի աշխատանքային օրացույցի վարում,
  • անհրաժեշտ հաշվետվությունների  պատրաստում և ներկայացում,
  • պրեզենտացիաների պատրաստում,
  • գլխավոր տնօրենի մոտ վարվող քննարկումների, խորհրդակցությունների արձանագրում (ըստ անհրաժեշտության),
  • գլխավոր տնօրենի ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանումներին տրված հանձնարարականների կատարման հսկողության վարում, տրված հանձնարականների կատարման ամփոփում,
  • անձնակազմի և գործընկեր ընկերությունների հետ նամակագրությունների վարում,
  • գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելիս բարձր պատասխանատվության դրսևորում, 
  • հյուրերի դիմավորում և հյուրընկալում,
  • պատասխանել հեռախոսազանգերին և հարցումներին,
  • գլխավոր տնօրենի և աշխատակազմի ղեկավարի կողմից տրված այլ ադմինիստրատիվ հանձնարարականների կատարում,
  • պաշտոնից բխող այլ գործառույթների կատարում:

  Անհրաժեշտ հմտություններ

  • նվազագույնը 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ ադմինիստրատիվ ոլորտում,
  • հայերեն և ռուսերեն լեզուների գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն,
  • MS Office-ի  (Excel, Word), Power Point-ի  լավ իմացություն,
  • ժամանակի կառավարման հմտություն,
  • բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
  • կազմակերպչական հմտություններ և պատասխանատվության բարձր զգացում,
  • արագ կողմնորոշվելու և արագ ըմբռնելու կարողություն,
  • թիմում աշխատելու պատրաստակամություն,
  • մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու փորձ (ցանկալի է)

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք         «Գլխավոր տնօրենի օգնական»:

  Մաղթում ենք հաջողություն!

 • Գլխավոր մասնագետ

  30/10/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`      Գլխավոր մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`    Ֆիզիկական անձանց վարկային հայտերի փորձաքննության բաժին

  ՎԱՅՐ`    ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`      30.10.2023թ.

   

  Աշխատանքայինպարտականություններ.

  • վերահսկել ՄՎՀ և ԱԲՀ կարգավորումների ինտեգրումը որը կապված է վարկային ռիսկերի հետ,
  • պարբերաբար իրականացնել ՄՎՀ և ԱԲՀ կարգավորումներում հետագա վերահսկողություն,
  • տվյալ բաժնի կամ ՌԴ այլ ստորաբաժանումների կողմից բացահայտված անհրաժեշտության արդյունքներով` վերլուծության, ինչպես նաև այլ կարգավորումների առկա ռազմավարության օպտիմալացում` ՎՌՎ ղեկավարի համաձայնությամբ,
  •  ապահովել կատարված կարգավորումների անսխալ աշխատանքը, ադեկվատ և ժամանակին արձագանքել սխալներին, կազմակերպել արագ և արդյունավետ լուծում խնդիրներին,
  • կազմել ՖՊ և վերահսկել բաժնին վերաբերող տեխնիկական առաջադրանքները, վերահսկել դրանց ներդրման, կազմակերպել փորձարկումներ, հետադարձ կապ պահպանել ՏՏ ստորաժանման հետ՝ առաջադրանքի հետ կապված,
  • մասնակցել Բաժնի իրավասության շրջանակներում անցկացվող հանձնաժողովներին, կոմիտեներին, քննարկումներին, աշխատանքային խմբերին և այլն,
  • մշակել, նախաձեռնել և հսկել վարկային ռիսկերի կառավարման հարցերով նորմատիվ փաստաթղթերը,
  • ընթացիկ և ապագա կտրվածքով ապահովել աշխատանքային պլանների պատրաստումը,
  • ցուցաբերել հաստատված կարգով  վարկային ռիսկերի գծով մեթոդական օգնություն Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին,
  • բանկը ՓԼ/ԱՖ-ի հետ կապված ռիսկերից կանխելու և պաշտպանելու համար նախաձեռնել ներքին վերահսկողության կանոնների միջոցներ համաձայն “ՎՏԲ Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ-ում ՓԼ/ԱՖ ներքին վերահսկողության կանոնների:

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
  • աշխատանքային փորձ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առնվազն 2 տարի, որից 1 տարին ցանկալի է բանկային համակարգում,
  • JavaScript-ի լավ իմացություն,
  • SQL-ի, Python-ի և  PHP-ի իմացությունը ցանկալի է,
  • հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,
  • վերլուծական մտածողություն:

   

  Արտոնությունների փաթեթ

  • բժշկական ապահովագրություն,
  • կորպորատիվ միջոցառումներ,
  • արտոնյալ ֆինանսական ծառայություններ,
  • լրացուցիչ վճարովի հանգստյան օրեր,
  • բոնուսներ՝ հիմնված կատարողականի վրա:

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Ֆիզիկական անձանց վարկային հայտերի փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

 • Վարկային պրոդուկտների բաժնի պետ

  30/10/2023
  ք․ Երևան

  Պաշտոն՝ Վարկային պրոդուկտների բաժնի պետ

  Բաժին: Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչություն

  Տևողությունը՝ լրիվ դրույք

  Վայրը՝ ք․ Երևան

   

  «ՎՏԲ Հայաստան» Բանկը փնտրում է «Վարկային պրոդուկտների բաժնի պետի», ով ունի վերլուծական լավ մտածողություն և թիմ ղեկավարելու հմտություններ:

  Աշխատանքային պարտականություններ՝

  • Բաժնի աշխատակիցների կողմից առաջադրանքների կատարման պլանավորում և վերահսկում:
  • Ծրագրերի կառավարում:
  • Վարկային ընթացիկ գործընթացների վերանայում:
  • Վարկային պորտֆելների շահութաբերության վերահսկում:
  • Պրոդուկտների տարբեր սեգմենտների ռիսկի մակարդակի վերլուծություն:
  • Վարկային գործընթացների վերաբերյալ ինդիկատիվ և վերլուծական հաշվետվության ձևավորում:
  • Նոր վարկային պրոդուկտների մշակում:
  • Համագործակցություն արտաքին գործընկերների հետ (գործընկերներ, Կենտրոնական բանկ և այլն):
  • Համագործակցություն Բանկի հարակից ստորաբաժանումների հետ (ռիսկեր, ՏՏ, ԳԴ):
  • Պայմանների և սակագների օպտիմալացում:

  Պահանջվող հմտություններ՝

  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն (գործարար հաղորդակցություն և գրավոր նամակագրություն):
  • Microsoft Office-ի լավ իմացություն (Excel, Power Point, Word, Outlook):
  • Ժամանակի և առաջադրանքների կառավարման հմտություն:
  • Անձնակազմի ղեկավարման լավ հմտություն:
  • Բանկային գործի և վարկավորման գործընթացի ընդհանուր պատկերացում:
  • Ֆինանսական և կառավարման հաշվետվությունների լավ իմացություն (PL, BS, Ratios):
  • Ռիսկերի կառավարման փորձ (վարկի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթաց, IFRS 9-ի դրույթների հաշվարկ):

  Արտոնությունների փաթեթ`

  • Բժշկական ապահովագրություն:
  • Կորպորատիվ միջոցառումներ:
  • Արտոնյալ ֆինանսական ծառայություններ:
  • Լրացուցիչ վճարովի հանգստյան օրեր:
  • Բոնուսներ՝ հիմնված կատարողականի վրա:

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեով: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք «Վարկային պրոդուկտների բաժնի պետ»:

  Մաղթում ենք հաջողություն!

 • Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի մասնագեր

  25/11/2023
  ք․ Երևան

   

  ՊԱՇՏՈՆ`                        Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի մասնագեր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`       Տեղեկատվական անվտանգության բաժին

  ՎԱՅՐ`                              ք․ Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`         25.11.2023 թ․

   

  Աշխատանքայինպարտականություններ.

  • ապահովում, հսկում և իրականացնում է անվտանգության խնդիրների լուծում  բանկի կիրառական ծրագրերի համակարգում,
  • տեղեկատվական անվտանգության դիտարկումների անցկացման և իրադարձությունների վերլուծության գործընթացին մասնակցություն,
  • ստորաբաժանման տարեկան բյուջեի կազմման գործընթացին մասնակցություն,
  • պայմանագրային գործընթացների փաստաթղթավորում/վերահսկողություն,
  • ընթացիկ և կառավարչական հաշվետվությունների կազմում,
  • արխիվացված տվյալների պահպանում և հաշվառում:

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • բարձրագույն կրթություն, ցակալի է տեխնիկական ոլորտում,
  • հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
  • համակարգչով աշխատելու հմտություններ, Windows  համակարգի իմացություն,
  • անալիտիկ մտածելակերպ,
  • պատասխանատվություն արդյունքի համար,
  • հաճախորդամետություն,
  • թիմային աշխատանքի հմտություններ,
  • կազմակերպչական հմտություններ,
  • նախձեռնողականություն,
  • խնդիրները լուծելու ունակություն,
  • համագործակցելու և բանակցելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի մասնագեր /:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մարքեթինգի մասնագետ

  15/12/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մարքեթինգի մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն

  ՎԱՅՐ`                                               ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`                       15.12.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Մանրածախ և կորպորատիվ բիզնեսի պրոդուկտների խթանման մարքեթինգային պլանի մշակում
  • Գովազդային նյութերի մշակում և տեղադրում համապատասխան հարթակներում
  • Մասնաճյուղային ցանցին տրամադրելու համար գովազդային տեքստերի, նյութերի մշակում, տպագրություն /թռուցիկներ, պոստերներ, բուկլետներ և այլն/
  • Բանկային ծառայությունների և պրոդուկտների  տեղական և միջազգային շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրություն
  • Բանկի սոցկայքերի վերլուծություն և սպասարկում
  • Մարքեթինգային գործունեության ծավալում և նորարարական գործիքների ներդրում
  • Պատասխանատվություն բրենդի առաջխաղացման, հեղինակության պահպանման, գովազդային արշավների կազմակերպման և ընթացքի համար
  • Մատակարարների հետ պայմանագրերի կազմում և դրանց պատշաճ իրագործման համակարգում, հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Մարքեթինգային գործիքների  տիրապետում
  • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
  • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի լավ տիրապետում
  • MS Office-ի տիրապետում
  • Անալիտիկ մտածելակերպ
  • Պատասխանատվություն արդյունքի համար
  • Կազմակերպչական հմտություններ
  • Թիմային աշխատանք
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն
  • Նկարների և տեսահոլովակների խմբագրման ծրագրերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Մարքեթինգի մասնագետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Տվյալների բազայի ադմինիստրատոր

  30/10/2023
  ք․ Երևան

  Պաշտոն՝  Տվյալների բազայի ադմինիստրատոր

  Բաժին: ՏՏՏ

  Տևողությունը՝ լրիվ դրույք

  Վայրը՝ ք․ Երևան

  Աշխատանքային պարտականություններ՝

  • Տվյալների բազայի ձևավորում;
  • Տվյալների բազայի կատարողականի օպտիմալացում;
  • Տվյալների բազա մուտքի ապահովում և վերահսկում;
  • Տվյալների բազայում անվտանգության ապահովում;
  • Տվյալների բազայի կրկնօրինակում և վերականգնում;
  • Տվյալների բազաների ամբողջականության ապահովում.
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի կառավարման համար կիրառական ծրագրային ապահովման տեղադրում և կազմաձևում;
  • Տվյալների բազայի համակարգերի ծրագրային կառավարում;
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի սերվերային ծրագրակազմի տեղադրում և կազմաձևում;
  • Տվյալների բազայի օբյեկտների հասանելիության մակարդակների կառավարում;
  • Օգտատերի հաշվի կառավարում;
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում;
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի աշխատանքի խափանումների վերացում;
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի մոնիտորինգ;
  • Տվյալների բազաների կրկնօրինակման, արխիվացման և վերականգնման սովորական ընթացակարգերի իրականացում;
  • Ծրագրերի միգրացիա կամ տեղադրում փորձնական տվյալների բազայի կոնֆիգուրացիայից աշխատանքային կոնֆիգուրացիա;
  • Տվյալների բազայի կառավարման համակարգի նոր տարբերակի անցման ապահովում:

   

  Անհրաժեշտ որակավորումներ և մասնագիտական հմտություններ՝

  • ՏՏ տեխնոլոգիաների ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
  • DBMS-ի հիմունքների իմացություն;
  • Տվյալների բազայի նախագծման տեխնոլոգիաների տիրապետում;
  • Տվյալների բազայի կառուցվածքների կազմակերպում;
  • Ծրագրավորման լեզուների և ծրագրերի իմացություն? ;
  • Սերվերների ներդրման և շահագործման սկզբունքների, դրա աշխատանքի ալգորիթմների իմացություն;
  • Արտաքին համակարգերի հետ հավելվածների ինտեգրման սկզբունքների իմացություն (API, վեբ ծառայություններ);
  • Տարբեր տեսակի ցանցային արձանագրությունների և փոխգործակցության սկզբունքների իմացություն;
  • Տեխնիկական տեղեկատվության կրիչների տեսակների իմացություն;
  • Տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման մեթոդների իմացություն;
  • Տեղեկատվության ծրագրային պաշտպանության մեթոդների իմացություն:
 • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերներ

  30/10/2023
  ք․ Երևան, ք․ Արմավիր,ք․ Արտաշատ, ք․ Աշտարակ, ք․ Իջևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                        Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերներ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտ

  ՎԱՅՐ`                             ք․ Երևան, ք․ Արմավիր,ք․ Արտաշատ, ք․ Աշտարակ, ք․ Իջևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        30.10.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Փոքր բիզնեսի ոլորտի հաճախորդների ներգրավում,
  • Հաճախորդների ներգրավման նպատակով անցկացվող մարկետինգային միջոցառումների նախաձեռնում,
  • Գործող հաճախորդների ընթացիկ սպասարկում,
  • Դիմորդի ֆինանսական վիճակի մոնիտորինգ և վերլուծություն,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների վարկունակության գնահատում և եզրակացութանների պատրաստում,
  • Փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքների, ինչպես նաև հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Փոքրբիզնեսիհաճախորդներիհետաշխատանքիմենեջեր /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Բիզնես վերլուծաբան ՏՏ համակարգերի զարգացման վարչությունում

  25/11/2023
  ք․ Երևան

  Հաստիք՝Բիզնես վերլուծաբան ՏՏ համակարգերի զարգացման վարչությունում

   Աշխատանքի պայմաններ՝ մշտական

   Աշխատանքի տեսակը՝ ամբողջ դրույք

   Գտնվելու վայրը՝  ք․ Երևան

  Աշխատանքի նկարագրություն

  ՎՏԲ Հայաստան Բանկի ՏՏ համակարգերի զարգացման վարչությունը փնտրում է մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող Բիզնես վերլուծաբանի:

  Աշխատանքային պարտականություններ

  • Ավտոմատացված բանկային համակարգի զարգացման ապահովում,
  • Մասնակցություն նոր ավտոմատացված համակարգի ներդրմանը և շահագործմանը,
  • Ծրագրային փոփոխությունների ներդրման կամ դրանց մշակման համար տեխնիկական առաջադրանքների (ՏԱ) պատրաստում,
  • Տեխնիկական առաջադրանքների ժամկետների կատարման վերահսկում, պատվիրատուների և փոխկապակցված ստորաբաժանումների հետ հանդիպումների կազմակերպում, բանակցությունների վարում,
  • Նոր ֆունկցիոնալի ներդրման թեստավորում թեստային միջավայրում, սխալների հայտնաբերում և դրանց ուղղման վերահսկում,
  • ՏՏ համակարգերում փոփոխությունների գործընթացի վերահսկում և սպասարկում,
  • ՏՏ համակարգերի ադմինիստրավորում՝ ապահովելով դրանց անխափան աշխատանքը,
  • Տվյալների բազաների հետ աշխատանք, հրամանների կազմում համապատասխան չափանիշներով,
  • SQL հաշվետվությունների կազմում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի,
  • Ստորաբաժանման նորմատիվ ակտերի մշակում և նրանց կատարման վերահսկում:

  Անհրաժեշտ հմտություններ

  • Բարձրագույն տեխնիկական կամ տնտեսագիտական կրթություն,
  • 3 տարվա աշխատանքային փորձ (ՏՏ կամ Բանկային ոլորտում),
  • Alfa/Betta թեստավորման փորձ,
  • Jira համակարգի հետ աշխատելու փորձ,
  • MS Excel –ի գերազանց իմացություն,
  • Նորմատիվ ակտերի մշակման փորձ,
  • Տեխնիկական առաջադրանքների մշակման, վերլուծության փորձ,
  • PL/SQL կամ այլ ծրագրավորման լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  • Տվյալների բազաների կառուցվածքների իմացություն,
  • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
  • Անալիտիկ մտածելակերպ,
  • Սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Թիմային աշխատանք:

  Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

  Լրացուցիչ տեղեկություն

  Համալրելով ընկերության Թիմը՝ հնարավորություն կունենաք օգտվել նաև հետևյալ արտոնությունների փաթեթից `

  • Բժշկական ապահովագրություն,
  • Կորպորատիվ միջոցառումներ,
  • Սպորտային փաթեթ,
  • Արտոնյալ ֆինանսական ծառայություններ,
  • Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր,
  • Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ:

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեով: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք՝ «Բիզնես վերլուծաբան ՏՏ համակարգերի զարգացման վարչությունում»:

 • Մասնագետ

  30/09/2023
  ք. Մարտունի

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մարտունի  մ/ճ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Մարտունի

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        30․09․2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / մասնագետ ք․Մարտունի /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Կոնտակտային կենտրոն

  30/10/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Կոնտակտային կենտրոն

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մասնագետ

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        30.10.2023թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդներին / պոտենցիալ հաճախորդներին Բանկի աշխատանքի, բոլոր պրոդուկտների և ծառայությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի տրամադրում,
  • Հաճախորդի զանգի վերահասցեավորում Բանկի այլ ստորաբաժանման աշխաակցի,
  • Բանկային պրոդուկտների վաճառք մուտքային և ելքային զանգերի միջոցով, ընտրած պրոդուկտի տրամադրման դիմում- հայտի լրացում հեռախոսով,
  • Բանկի բոլոր պրոդուկտների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում, հաճախորդի վարկունակության նախնական գնահատում Բանկի վարկային պրոդուկտների մասով,
  • Բանկի հաճախորդներից հեռախոսով ստացված հարցերի, սպասարկման վերաբերյալ կարծիքների, առաջարկների և բողոքների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդին անձնական ինֆորմացիայի տարմադրում բոլոր առկա պայմանագրերի շրջանակներում – ընթացիկ և քարտային հաշվի բալանս, միջոցների շարժ, վճարումների գումարի և ժամկետների մասին ինֆորմացիա,
  • «Հեռախոս բանկինգ» ծառայության շրջանակներում Հաճախորդի հաշիվներով գործարքների իրականացում,
  • Հաճախորդների պլաստիկ քարտերի սպասարկում,
  • Call center-ի ղեկավարի կարգադրությունների ու հանձնարարությունների իրականացում,
  • Այլ պարտականությունների կատարում` Բանկի լոկալ նորմատիվ ակտերի և ղեկավարի կարգադրությունների համաձայն:

                                   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • Համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Կոնտակտային կենտրոնի մասնագետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ

  30/10/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Ապառիկ վարկավորման բաժին

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        30.10.2023թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Ապառիկ վարկավորման շրջանակներում հաճախորդների ներգրավում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների և պրոդուկտների վերաբերյալ,
  • Շուկայի վերլուծությունների իրականացում, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների և կարգերի համապատասխան,
  • Վաճառքի ստանդարտների և Բանկի ինֆորմացիայի գաղտնիության պահպանում,
  • Հաճախորդին տալ տեղեկատվություն անհրաժեշտ փաստաթղթերի և դրանց լրացման վերաբերյալ,
  • Ստուգել անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը և  ճշտությունը,
  • Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը,
  • Համապատասխան լիազորագրի հիման վրա Բանկի անունից կնքել պայմանագրեր,
  • Ապահովում է պլանային ցուցանիշների կատարումը,
  • Հիմնական ապրանքի վաճառքի ժամանակ  առաջարկել հաճախորդին հաճախորդի կարիքները բավարարող լրացուցիչ բանկային  ապրանք,
  • Օգնել հաճախորդին օպտիմալ լրացուցիչ ապրանքի ընտրության  հարցում,
  • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների պատշաճ կատարում:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • Բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • Համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի և ռուսերենի լեզուների իմացություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Ապառիկ վաճառքի գծով մասնագետ /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Մասնագետ

  30/10/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Մասնաճյուղային ցանց

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        30.10.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • բանկային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում,
  • բանկային փոխանցումների կատարում,
  • բանկային հաշիվների բացում և վարում,
  • ավանդների ընդունում,
  • կանխիկ և անկանխիկ վճարումների ընդունում,
  • հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան:

   

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն կրթություն,
  • բանկային գործի իմացություն,
  • հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Երևան մասնագետ/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • 25/11/2023
 • 25/11/2023
 • Հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջեր ագրովարկավորման գծով

  30/10/2023
  ք․ Էջմիածին

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջեր ագրովարկավորման գծով

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտ

  ՎԱՅՐ`                             ք․ Էջմիածին

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        30.10.2023 թ․

   

  Աշխատանքայինպարտականություններ.

  • տեղեկացնել և խորհրդատվություն տալ մասնաճյուղերին և  գյուղատնտեսական վարկերի հաճախորդներին առաջարկվող պրոդուկտների մասին,
  • ընդունունել վարկային հայտերը և ապահովել դրանց հետագա հաստատման գործընթացը,
  • հավաքագրել գործարքների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ստեղծել հաճախորդների էլեկտրոնային փաթեթ,
  • անցկացնել դիմորդի ֆինանսական վիճակի վերլուծություն՝ Բանկի ներքին ընթացակարգերի համապատասխան, պատրաստել ռեզյումե,տալ վարկունակության գնահատական,
  • տալ վարկի վերակառուցման անհրաժեշտության առաջնային գնահատական,
  • տանել աշխատանքներ խնդրահարույց վարկերի հետ ` ըստ Բանկի ներքին ընթացակարգերի,
  • իրականացնել մասնաճյուղի կողմից տրամադրված վարկերի մոնիտորինգ՝ ըստ սահմանված ժամանակացույցի,
  • ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել մասնաճյուղի կառավարչի կամ Գլխամասային Գրասենյակի կողմից կազմակերպված վաճառքների խթանմանն ուղղված նախաձեռնություններին,
  • ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ամբողջականության և Բանկի կարգերով սահմանված դրույթներին համապատասխանության ստուգում,
  • հաճախորդի սպասարկում իրականացնելիս հետևում է ՓԼԱՖ ֆինանսավորման կանխարգելման կանոններով սահմանված դրույթներին,
  • ղեկավարությանը տեղեկացնել ծագած խնդիրների և ընթացիկ հաճախորդների հետ կապված պոտենցիալ:

   

  Թեկնածուին ներկայացվող  հիմնական  պահանջները:

  • բարձրագույն կրթություն,
  • հայերեն, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերենի իմացությունը՝ ցանկալի,
  • համակարգչով աշխատելու հմտություններ,
  • անալիտիկ մտածելակերպ,
  • պատասխանատվություն արդյունքի համար,
  • հաճախորդամետություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
  • բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

   

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջեր ագրովարկավորման գծով /:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Սրահի ադմինիստրատոր

  30/10/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Սրահի ադմինիստրատոր

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`      Մասնաճյուղային ցանց

  ՎԱՅՐ`                             ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`        30.10.2023թ․

   

  Աշխատանքային պարտականություններ.

  • Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում,
  • Հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
  • Հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
  • Այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:

  Ներկայացվող պահանջներ.

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Բանկային գործի իմացություն,
  • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
  • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
  • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • Շփման զարգացած հմտություններ,
  • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
  • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
  • Թիմում աշխատելու ունակություն:

  Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիրնշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Սրահի ադմինիստրատոր ք․Երևան /, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով:

  Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 • Ուղիղ վաճառքի մասնագետ

  30/10/2023
  ք. Երևան

  ՊԱՇՏՈՆ`                       Ուղիղ վաճառքի մասնագետ

  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ`     Կորպորատիվ ուղղվածության վաճառքի բաժին

  ՎԱՅՐ`                            ք. Երևան

  ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ`       30.10.2023թ.

   

  Աշխատանքային պարտականություններ`

  • Հեռախոսազանգերի միջոցով նախնական վաճառքների իրականացում,
  • Պոտենցիալ հաճախորդների ցանկի պատրաստում, վարում, հաճախորդների ներգրավում,
  • Այցելություններ Բանկի գործընկեր կազմակերպություններ, Բանկի պրոդուկտների հայտերի ընդունում, խաչաձև վաճառքի իրականացում,
  • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
  • Բանկի կողմից առաջարկվող պրոդուկտների և ծառայությունների պրեզենտացիաների կազմակերպում և անցկացում,
  • Շուկայի վերլուծությունների իրականացում, հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
  • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների և կարգերի համապատասխան

   

  Ներկայացվողպահանջներ`

  • բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է (կարող են դիմել նաև հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողները)
  • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
  • հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
  • թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,
  • բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
  • հստակ սահմանված ժամկետներում առաջադրանքներ կատարելու ունակություն,
  • բանակցություններ վարելու հմտություններ,
  • համակարգչային հմտություններ,
  • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

Համագործակցություն ԲՈՒՀ-երի հետ

Եթե դու ուսանող ես և ցանկանում ես ուսումնական պրակտիկան անցկացնել մեզ մոտ, ՎՏԲ Հայաստան բանկը կօգնի ամրապնդել տեսական գիտելիքներդ և ձեռք բերել պրակտիկ հմտություններ պրոֆեսիոնալ միջավայրում:

Մենք կօգնենք քեզ դառնալ ամենալավ բանկիրներից մեկը:

Մրցակիցների հանդեպ գերակայելու միակ հուսալի

 եղանակը նրանցից ավելի արագ սովորելն է:

Արյի դե Գեյզ

 

Մենք ստեղծում ենք ժամանակակից լուծումներով հագեցած ՈՒսումնական Կենտրոն, որտեղ մեր աշխատակիցները ստանում են այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են՝

 • Դասընթաց նորեկների համար՝ ‹‹Բարի գալուստ ՎՏԲ Աշխարհ››
 • Առաջնորդների զարգացում
 • Անձնային աճ
 • Քոուչինգ և մենթորինգ
 • Վարպետության դասեր Բանկի ղեկավարների կողմից
 • Բանկի վառ, պայծառ, արդյունավետ աշխատակիցները կարող են դառնալ ֆունկցիոնալ բիզնես թրեյներներ
 • Ժամանակակից բիզնես գրականությամբ հագեցած գրադարանից օգտվելու հնարավորություն:

 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի Ուսումնական կենտրոնը հնարավորություն է զարգանալու, կատարելագործվելու եւ բարձրացնելու անձնակազմի որակավորումը:

Բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցները եւ նոր գաղափարները Բանկի հաջողակ զարգացման հիմնական պայմաններից են:

Ուսումնական կենտրոնի առաքելությունը մենք տեսնում ենք մեր աշխատակիցների գիտելիքների ձեռք բերման, գործնական հմտությունների զարգացման, համակարծիք թիմ ձևավորելու մեջ, որոնք ուղղված են ի շահ Բանկի եւ հաճախորդների:   

Կորպորատիվ ուսուցումը, անշուշտ, արդյունավետ միջոց է  անձնակազմի զարգացման և հմտությունների կատարելագործման համար: Կորպորատիվ ուսուցման դրական կողմը հանդիսանում է համակարգվածությունը , որն ուղղված է Բանկի ռազմավարական նպատակներին:

Նորագույն տեխնոլոգիաներին զուգընթաց, Բանկի ամենօրյա կյանքում արագորեն տեղ գտան այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են բիզնես-թրեյնինգները, սեմինարները, կոնֆերանսները, վարպետության դասերը, կլոր սեղանները, քոուչինգը և ֆունքցիոնալ թրեյներությունը:

Ուսումնական կենտրոնում աշխատակիցները ոչ միայն անցնում են ուսուցում, այլ նաև կարող են դառնալ թրեյներներ և քոուչեր: Մենք հավատում ենք, որ փորձի և գիտելիքի փոխանցման ամենալավ թրեյներները Բանկի լիդերները են:

Հենց կորպորատիվ ուսուցման եւ կորպորատիվ «ոգու» ձեւավորման միջոցով է շուկայում ստեղծվում մրցակցային առավելության մոդելը՝ հիմնված Բանկի յուրահատուկ կարողությունների վրա:

 

Ցանկանու՞մ եք աճել և զարգանալ:

Դուք նախաձեռնո՞ղ եք և ձգտու՞մ եք փորձել սեփական ուժերը ու հնարավորությունները  բանկային համակարգում:

Պատրա՞ստ եք միանալ պրոֆեսիոնալների թիմին, ուս ուսի աշխատել լավագույնների հետ և դառնալ նրանցից մեկը,

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատրաստ է ընձեռել Ձեզ հնարավորություն` մասնագիտական կարիերան սկսելու և  զարգացնելու համար:

 

Աշխատանքը մեզ մոտ երաշխիք է կայունության, նյութական ապահովվածության և մասնագիտական աճի:

Առողջ աշխատանքային միջավայրի ստեղծումը և թիմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի ապահովումը, խրախուսման արդյունավետ համակարգը և աշխատակիցների մասնագիտական զարգացումը մեր առանցքային արժեքներն են, որոնց հիման վրա որոշվում են անձնակազմի հետ աշխատանքի հիմնական ուղղությունները:

Հոգ տանելով մեր աշխատակիցների մոտիվացիայի պահպանման և բարձրացման, ինչպես նաև  բարեկեցության ապահովման մասին` մենք տրամադրում ենք`

 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Վարկավորման արտոնյալ պայմաններ,
 • Պարգևատրումներ` հիմնված աշխատանքի անհատական գնահատման վրա,
 • Մասնագիտական դասընթացներ`ուղղված անձնային և մասնագիտական աճին,
 • Ֆինանսական աջակցություն կյանքի տարբեր իրավիճակներում,
 • 4 հավելյալ հանգստյան օր` բացի հասանելիք վճարովի արձակուրդից,
 • Հավելյալ հանգստյան օր` ծննդյան օրվա կապակցությամբ,
 • Հարմարավետ և տեխնիկապես հագեցած աշխատանքային միջավայր,
 • Ֆուտբոլային, բասկետբոլային և վոլեյբոլային թիմերում մասնակցություն,
 • Տարաբնույթ կորպորատիվ միջոցառումներ:

եթե Դուք`

 • Նպատակասլաց եք,
 • Պատասխանատու եք,
 • Ձեր գործի գիտակն եք կամ ուզում քս դառնալ այդպիսին,

ապա ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը բաց է Ձեզ համար:

Ուշադիր եղեք թափուր աշխատատեղերի մեր հայտարարություններին:

Մենք հավատացած ենք, որ Մեր հաջողության երաշխիքը Մեր անձնակազմն է:

Բաց չթողնե´ք Ձեր հնարավարությունը դառնալ մեր թիմի անդամ:

Ձեր ինքնակենսագրականը կամ լրացված մեր ձևանմուշը ուղարկե´ք   hr@vtb.am էլեկտրոնային հասցեին` թեմա դաշտում նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք:

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ