VTB-BANK

Արժեթղթերի շուկայում խորհրդատվական ծառայություններ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատրաստ է աջակցել իր հաճախորդներին արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրման հարցերում: Այս ծառայությունը կարող է մատուցվել նաև Բանկին դիմած թողարկողներին, թողարկման գործընթացի կազմակերպման շրջանակներում։

Այս ծառայությունների շրջանակում «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ իրականացնում է նաև խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին` կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցում:

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կարող է իրականացնել նաև արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմում և տարածում:

Արժեթղթերի շուկայում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման կանոններ

Թարմացվել է առ՝ 11-11-2019թ., 05:33

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ