VTB-BANK

Բրոքերային սպասարկում

«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ առաջարկում է բորսայում և արտաբորսայում իր կամ հաճախորդի անունից, բայց հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների իրականացում։ Բրոքերային սպասարկումը նախատեսված է ֆոնդային շուկաներում ինքնուրույն աշխատող և ներդրումային որոշումներ կայացնող հաճախորդների համար։ Տվյալ ծառայության առավելություններից մեկն այն է, որ հաճախորդը մեկ անգամ կնքելով պայմանագիր Բանկի հետ, հնարավորություն է ստանում յուրաքանչյուր պահին, անսահմանափակ քանակով իրականացնել ներդրումներ ֆոնդային շուկայի տարբեր գործիքներում։

Մեր առավելությունները`

  • ՎՏԲ խմբի փորձը և գլոբալ հնարավորությունները,
  • Բարձր հուսալիությունը և անբասիր հեղինակությունը,
  • Պրոֆեսիոնալիզմը,
  • Համապարփակությունը,
  • Առանձնահատուկ մոտեցում,
  • Շահավետ սակագներ,
  • Հատուկ պայմաններ շուկայի պրոֆեսիոնալ մասնակիցների համար։

Իմանալ ավելին

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում: 

 

Իրավաբանական անձինք ներկայացնում են`

Ֆիզիկական անձինք ներկայացնում են`

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ), բացառությամբ «Ա» կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ  

Ծառայության անվանումըՖիզիկական անձինքԻրավաբանական անձինքՀՀ Բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններՀՀ Կենսաթոշակային ֆոնդեր
Գործարքներ հայկական շուկայում1
մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամգործարքի 0.04%, min 7000 ՀՀ դրամգործարքի 0.03%, min 5000 ՀՀ դրամգործարքի 0.02%, min 3000 ՀՀ դրամգործարքի 0.01%, min 2000 ՀՀ դրամ
50 մլն.- 200 մլն. ՀՀ դրամգործարքի 0.03%գործարքի 0.02%գործարքի 0.015%
200 մլն. ՀՀ դրամ և ավելիգործարքի 0.02%գործարքի 0.01%
Գործարքներ ռուսական շուկայում2
մինչև 10 մլն. ՀՀ դրամ0.04% գործաքրի գումարից, min 3000 ՀՀ դրամ + Օպերատորի սակագին 
10 մլն.- 100 մլն. ՀՀ դրամ0.035% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
100 մլն.- 1 մլրդ. ՀՀ դրամ0.025% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
1 մլրդ. ՀՀ դրամ և ավելի0.02% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան)3

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%

min 3000 ՀՀ դրամ

առավելագույնը 20000 ՀՀ դրամ

Այլ կոնտրագենտների համակարգերի միջոցով բրոքերային ծառայությունների սակագները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով 

Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ) «Ա» կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ 

Ծառայության անվանումըՖիզիկական անձինքԻրավաբանական անձինքՀՀ Բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ
Բրոքերային հաշվի բացում և սպասարկում50000 ՀՀ դրամ70000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ հայկական շուկայում 11% գործարքի գումարից, min 10000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ ռուսական շուկայում 21% գործարքի գումարից, min 10000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան) 3ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%, նվազագույնը 30000 ՀՀ դրամ

1 Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:

2 Սակագներում ներառված չեն հարկերը,

3 Սակագները չեն ներառում միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարները, ինչպես նաև միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը:

* Ներառյալ ԱԱՀ:

«ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր» ՍՊԸ հարթակի միջոցով բրոքերային ծառայությունների մատուցում ռուսական շուկայում, բացառությամբ «Ա» կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ

Առևտրային օրվա ընթացքում շրջանառություն, Ռուբ.Սակագին
մինչև 100 000 Ռուբ.0.087% գործարքի գումարից, նվազագույնը 1՚000 ՀՀ դրամ
100 000-ից Ռուբ. մինչև 1 000 000 Ռուբ.0.066% գործարքի գումարից, նվազագույնը 1՚000 ՀՀ դրամ
1 000 000-ից Ռուբ. մինչև 10 000 000 Ռուբ.    0.053% գործաքրի գումարից
10 000 000-ից Ռուբ. մինչև 100 000 000 Ռուբ.0.04% գործարքի գումարից
100 000 000-ից Ռուբ. և ավելի0.031% գործարքի գումարից

1. Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:
2. Սակագներում ներառված չեն հարկերը,
3. Սակագները ներառում  են «ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր» ՍՊԸ-ի միջնորդավճարները,
4. Սակագները չեն ներառում միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը:

«ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր» ՍՊԸ հարթակի միջոցով բրոքերային ծառայությունների մատուցում Ամերիկյան և Եվրոպական շուկաներում, բացառությամբ «Ա» կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ

ԵրկիրՍակագինՆվազագույնը*

ԱՄՆ
NYSE
NASDAQ

USD 0.01
յուրաքանչյուր արժեթղթի համար

USD 10   

Մեծ Բրիտանիա
LSE SETS
LSE IOB

0.12% գործարքի գումարից
0.11% գործարքի գումարից 

 GBP 26**/USD 26
USD 26

Գերմանա
XETRA
0.17%  գործարքի գումարից

EUR 26 

Փարիզ, Ամստերդամ
EURONEXT
0.17%  գործարքի գումարից

EUR 26  

1. Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:
2. Սակագներում ներառված չեն հարկերը,
3. Սակագները ներառում  են «ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր» ՍՊԸ-ի միջնորդավճարները,
4. Սակագները չեն ներառում միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը:
5. Սակագները գանձվելու են ԱՄՆ դոլարին/ Եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամով :
*  Սակագները սահմանվում են ամբողջ առևտրային օրվա ընթացքում մեկ հանձնարարականով կնքված ընդհանուր գործարքների ծավալի վրա:
** Եթե գործարքի արժույթը GBP է 

«ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր» ՍՊԸ-ի միջոցով բրոքերային ծառայությունների մատուցման առևտրի պայմանները և Պահառության սակագները, բացառությամբ «Ա» կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ   

Առևտրի պայմաններՍակագին

Բրոքերային հաշվի բացում

Անվճար

Արժեթղթերի փոխանցում (յուրաքանչյուր փոխանցման համար)

1,200 ՌԴ ռուբլուն  համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով 

Դրամական միջոցների փոխանցում (յուրաքանչյուր փոխանցման համար)`
- ՌԴ ռուբլու և այլ արտարժույթի դեպոնացում/ապադեպոնացում

Անվճար

Նվազագույն դեպոզիտ՝

1․ ռուսական շուկայում

2․ ամերիկյան և եվրոպական շուկաներում

 

1․ բացակայում է

2․3000 ԱՄՆ դոլար, կամ համարժեք այլ արժույթ

Պահառության (միջին օրական մնացորդ, Ռուբ.)Սակագին**
1-ից մինչև 10 000 000 Ռուբ.0.076% տարեկան, նվազագույնը 6՚000 ՀՀ դրամ
10 000 001-ից ավելի Ռուբ.0.05% տարեկան
Արժեթղթերի համար, որոնք չունեն շուկայական գին500 ՌԴ ռուբլի ամսական կամ համարժեք ՀՀ դրամ հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով
Արժեթղթերով կորպորատիվ գործողությունների իրականացման հետ կապված լրացուցիչ ծառայություններՍակագին
Ամերիկյան արժեթղթերի եկամուտների վճարման նպատակով անձի նույնականացման ձևաթղթի մշակում` արժեթղթերի պահառության վայր ներկայացնելու համար.
ա) ֆիզիկական անձի համար
բ) իրավաբանական անձի համար

ա) 700 ՌԴ Ռուբլի

 բ) 4,000 ՌԴ Ռուբլի

համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով

Կամավոր կորպորատիվ գործողությանը մասնակցելու համար հանձնարարականի ընդունում և մշակում / չեղարկում (յուրաքանչյուր հանձնարարականի դեպքում)

750 ՌԴ ռուբլի (Ոչ բանկային/վարկային կազմակերպություն ԲԸ ԱՀԴ-ի կատարմամբ)  

3,500 ՌԴ ռուբլի (ՎՏԲ Բանկ (ՀԲԸ) կատարմամբ)

համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով

Հարկային բացահայտում ԱՄՆ թողարկողների արժեթղթերի եկամտի վճարման համար (պատշաճ կերպով W8 ձևաթուղթ չտրամադրելու դեպքում)

2,500 Ռուբլի (յուրաքանչյուր բացահայտման համար)

համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով

1. Սակագները ներառում  են <<ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր>> ՍՊԸ-ի միջնորդավճարները, բացառությամբ միջազգային փոխանցումների սակագների, <<ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր>> ՍՊԸ-ի միջնորդ կազմակերպություների ծախսերը և հարկերը, որոնք սակագնի մեջ չեն ներառվել և առաջացել են ոչ ստանդարտ գործարքներից:    
* Սակագինը գանձվելու է միայն այն հաճախորդներից, ովքեր մեկ ամսվա ընթացքում չեն կնքել գործարքներ:

* *Սակագները գանձվելու են ամսական կտրվածքով:

 

Ներքին կանոններ

Օրինակելի պայմանագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

Թարմացվել է առ՝ 09-01-2024թ., 15:25

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ