VTB-BANK

Quik առևտրային համակարգ և «ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր» ՍՊԸ-ի «Мои Инвестиции» հեռախոսային հավելված

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն առաջարկում է էլեկտրոնային հասանելիություն ռուսական, ամերիկյան և եվրոպական շուկաներում արժեթղթերով բրոքերային գործարքներ իրականացնելու համար Quik առևտրային համակարգի և «ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր» ՍՊԸ-ի «Мои Инвестиции» հեռախոսային հավելվածի միջոցով:

QUIK (անգլ. Quickly Updatable Information KitԱրագ թարմացվող Ինֆորմացիոն Հարթակ) — ծրագրային ամբողջություն բորսայական առևտրին առցանց ռեժիմով հասանելիություն ստանալու  համար:

  • ֆոնդային շուկաների բորսայական առևտրին ամբողջական հասանելիություն հավաստագրված մոդուլների միջոցով:
  • Առցանց ինտեգրում տեխնիկական անալիզի, արխիվի և տվյալների բազայի, մասնագիտացված համակարգերի և հաճախորդների գործառնությունների հաշվառման համակարգի միջոցով:                               
  • Բորսայական տեղեկատվության և հաճախորդների հանձնարարականների օպերատիվ ընդունում (նվազագույն ուշացումները հիմնականում կախված են հաղորդակցման ուղիներից):

QUIKհամակարգի ինտերֆեյս

Առևտրային համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ համակարգչային և ծրագրային նվազագույն պահանջներն են․

  • Համակարգչի օպերացիոն համակարգ - Windows (x64, Vista/Server 2008/7/Server 2012/8/10/Server 2016/Server 2019,                                                                                                            
  • Պրոցեսոր - Pentium 4, 2.0  GHz կամ ավելի արագ,                                        
  • Օպերացիոն հիշողություն – ոչ պակաս 2 GB (նախընտրելի է 4 GB),
  • Կոշտ սկավառակի ազատ հիշողություն - 2  GB,                          
  • Էկրանի նվազագույն չափանիշներ - 1024 x 600 pixel,                                               
  • Պարբերաբար թարմացվող հակավիրուսային ծրագիր:

«Мои Инвестиции» հեռախոսային հավելվածն ապահովում է լայն և հարմարավետ հասանելիություն ռուսական, ամերիկյան և եվրոպական արժեթղթերի շուկաների ներդրումային գործիքներին և ուղղված է այն հաճախորդներին, ովքեր ինքնուրույն են կառավարում իրենց ներդրումները:

Հավելվածի միջոցով կարելի է գնել և վաճառել արժեթղթեր, տեսնել յուրաքանչյուր գործարքից և ամբողջ պորտֆելից ձևավորված ֆինանսական արդյունքները, հետևել բորսայական գործիքների գնանշումների փոփոխություններին:

Բրոքերային և պահառության ծառայությունների սակագներ և պայմաններ

'ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր' ՍՊԸ հարթակի միջոցով բրոքերային ծառայությունների մատուցում ռուսական շուկայում, բացառությամբ 'Ա' կարգի պետությունների և oվշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ

Առևտրային օրվա ընթացքում շրջանառություն, Ռուբ.

Սակագին

մինչև 100 000 Ռուբ.

0.087% գործարքի գումարից, նվազագույնը 1'000 ՀՀ դրամ

100 000-ից մինչև 1 000 000 Ռուբ.

0.066% գործարքի գումարից, նվազագույնը 1'000 ՀՀ դրամ

1 000 000-ից  մինչև 10 000 000 Ռուբ.

0.053% գործաքրի գումարից

10 000 000-ից մինչև 100 000 000 Ռուբ.

0.04% գործարքի գումարից

100 000 000 Ռուբ. և ավելի

0.031% գործարքի գումարից

1. Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:

2. Սակագներում ներառված չեն հարկերը:

3. Սակագները ներառում  են ՙՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր՚ ՍՊԸ-ի միջնորդավճարները։

4. Սակագները չեն ներառում միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը։

'ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր' ՍՊԸ հարթակի միջոցով բրոքերային ծառայությունների մատուցում Ամերիկյան և Եվրոպական շուկաներում, բացառությամբ 'Ա' կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ

Երկիր

Սակագին

Նվազագույնը*

ԱՄՆ

NYSE

NASDAQ

USD 0.01 յուրաքանչյուր արժեթղթի համար

USD 10

Մեծ Բրիտանիա

LSE SETS

LSE IOB

0.12% գործարքի գումարից

0.11% գործարքի գումարից

GBP 26**/USD 26

USD 26

Գերմանիա

XETRA

0.17% գործարքի գումարից  

EUR 26

Փարիզ, Ամստերդամ

EURONEXT

0.17% գործարքի գումարից

EUR 26

1. Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:

2. Սակագներում ներառված չեն հարկերը:

3. Սակագները ներառում  են ՙՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր՚ ՍՊԸ-ի միջնորդավճարները։

4. Սակագները չեն ներառում միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը։

5. Սակագները գանձվելու են ԱՄՆ դոլարին/ Եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամով:

** Եթե գործարքի արժույթը GBP է 

'ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր' ՍՊԸ-ի միջոցով բրոքերային ծառայությունների մատուցման առևտրի պայմանները և Պահառության սակագները, բացառությամբ 'Ա' կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ

Առևտրի պայմաններ

Սակագին

Բրոքերային հաշվի բացում

Անվճար

Արժեթղթերի փոխանցում (յուրաքանչյուր փոխանցման համար)

1,200 ՌԴ ռուբլուն 

համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով 

Դրամական միջոցների փոխանցում (յուրաքանչյուր փոխանցման համար)`  - ՌԴ ռուբլու և այլ արտարժույթի դեպոնացում/ապադեպոնացում

Անվճար

Նվազագույն դեպոզիտ՝

1. ռուսական շուկայում

2. ամերիկյան և եվրոպական շուկաներում

1. բացակայում է 

2. 3,000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ

Բրոքերային գործարքների կնքման նպատակով QUIK էլեկտրոնային առևտրային համակարգի հեռացված տերմինալի և հեռախոսային հավելվածի տրամադրում և սպասարկում

500 ՀՀ դրամ ամսական*

Պահառության (միջին օրական մնացորդ, Ռուբ.)

Սակագին**

1-ից մինչև 10 000 000 Ռուբ.

0.076% տարեկան, նվազագույնը 6,000 ՀՀ դրամ

10 000 001-ից ավելի Ռուբ.

0.05% տարեկան

Արժեթղթերի համար, որոնք չունեն շուկայական գին

500 ՌԴ ռուբլի ամսական կամ համարժեք ՀՀ դրամ հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով 

Արժեթղթերով կորպորատիվ գործողությունների իրականացման հետ կապված լրացուցիչ ծառայություններ

Սակագին

Ամերիկյան արժեթղթերի եկամուտների վճարման նպատակով անձի նույնականացման ձևաթղթի մշակում` արժեթղթերի պահառության վայր ներկայացնելու համար.

ա) ֆիզիկական անձի համար

բ) իրավաբանական անձի համար

ա) 700 ՌԴ Ռուբլի

բ) 4,000 ՌԴ Ռուբլի

համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով 

Կամավոր կորպորատիվ գործողությանը մասնակցելու համար հանձնարարականի ընդունում և մշակում / չեղարկում (յուրաքանչյուր հանձնարարականի դեպքում)

750 ՌԴ ռուբլի (Ոչ բանկային/վարկային կազմակերպություն ԲԸ ԱՀԴ-ի կատարմամբ)

3,500 ՌԴ ռուբլի (ՎՏԲ Բանկ (ՀԲԸ) կատարմամբ)

համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով 

Հարկային բացահայտում ԱՄՆ թողարկողների արժեթղթերի եկամտի վճարման համար (պատշաճ կերպով W8 ձևաթուղթ չտրամադրելու դեպքում)

2,500 ՌԴ Ռուբլի  (յուրաքանչյուր բացահայտման համար)

համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով 

Թարմացվել է առ՝ 04-05-2021թ., 17:30

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ