VTB-BANK

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒՅԹՈՒՆ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ/ԴԱՍԵՐԸ

Ոչ կյանքի ապահովագրություն/ ֆինանսական վնասների ապահովագրություն

 

ԻՆՉՆ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

Բանկի հիփոթեքային վարկավորման շրջանակներում Ձեր կողմից վճարման ենթակա կանխավճարը (հիփոթեքային պարտավորությունը)՝ Բանկի կողմից սահմանված պարտադիր վճարման ենթակա կանխավճարի և Ձեր կողմից փաստացի վճարված կանխավճարի դրական տարբերության չափով:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓԸ

Ապահովագրական գումարը հիփոթեքային պարտավորության մասով վճարման ենթակա հնարավոր ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է, որը վարկային պայմանագրով սահմանված կանխավճարի և Ձեր կողմից կատարված կանխավճարի տարբերությունն է` համաձայն Ձեր վարկային պայմանագրի:

 

ՈՐՔԱՆ Է ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԸ

Չհատուցվող գումար չի կիրառվում:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

Ապահովագրության վկայագիրը կնքվում/ վերակնքվում է մեկ տարով մինչև այն պահը, երբ վարկի հետագա մարումների արդյունքում վարկի մայր գումար/գրավի արժեք հարաբերակցությունը կազմում է 70% կամ 80%՝ կախված ծրագրից և այն հանգամանքից, թե որ շուկայից է գույքը ձեռք բերվել:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ

Ապահովագրավճարը հաճախորդից գանձվում է ամսական կտրվածքով` համաձայն վարկային պայմանագրին կից ժամանակացույցի:

Տարեկան ապահովագրավճարը կազմում է ապահովագրական գումարի 2%:

 

ԻՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ապահովագրությունն իրականացվում է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից վարկային պայմանագրի տվյալների հիման վրա:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

Վարկի հետագա մարումների արդյունքում վարկի մայր գումարի/գրավի արժեքի հարաբերակցությունը 70% կամ 80% կազմելու (կախված ծրագրից և շուկայից) կամ գերազանցելու դեպքում ապահովագրության վկայագիրը վաղաժամկետ դադարեցվում է:

 

ԻՆՉԻՑ Է ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ապահովագրական պատահարներ են համարվում`

  • Վարկառուի կողմից չեն կատարվել Բանկի հանդեպ ստանձնած վարկային պարտավորությունները,
  • Գրավի առարկայի բռնագանձման և իրացման արդյունքում գոյացած միջոցների հաշվին ամբողջական չեն կատարվել Բանկի հանդեպ վարկի մայր գումարի մասով ունեցած պարտավորությունները:

Ապահովագրական պատահարի հետևանքով հիփոթեքային պարտավորության գծով վնասի գնահատման կարգը հետևյալն է`

  • Ապահովագրական հատուցումը որոշվում է որպես վարկի մայր գումարի մնացորդի փաստացի չափի մաս, որը որոշվում է ապահովագրության պայմանագրի պայմաններով և հաշվարկվում` հաշվի առնելով հիփոթեքի առարկայի իրացումից բանկի ստացած գումարը,
  • Ցանկացած դեպքում ապահովագրական հատուցման գումարը չի կարող գերազանցել ապահովագրության պայմանագրով սահմանված ընդհանուր ապահովագրական գումարի չափը:

 

ԻՆՉԻՑ ՉԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ցանկացած պարագայում հատուցման ենթակա չեն այն վնասները, որոնք առաջացել են հետևյալի արդյունքում.

  • Վարկի չմարման կամ ոչ պատշաճ մարման հետևանքով առաջացած տույժերը, տուգանքները, կոմիսիոն վճարները և պարտադիր այլ վճարները,
  • Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալուն ուղղված հակաօրինական կանխամտածված գործողությունների (անգործության) արդյունքում,
  • Վարկառուի և Բանկի միջև կնքված պայմանագիրը դատարանի կողմից անվավեր ճանաչելու արդյունքում առաջացած վնասները,
  • Գրավի առարկայի նկատմամբ Վարկառուի սեփականության իրավունքի կորստի և/կամ սահմանափակման արդյունքում առաջացած վնասները, բացառությամբ ի օգուտ Բանկի գրավի առարկայի բռնագանձման,
  • Ապահովագրական ընկերության պայմաններով նախատեսված այլ դեպքերում:

 

ԻՆՉ ՔԱՅԼԵՐ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ապահովագրական պատահարի դեպքում և ապահովագրական հատուցում ստանալու համար բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները կատարում է Բանկը:

 

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Հիփոթեքային պարտավորության (կանխավճարի) ապահովագրությամբ հատուցման ենթակա չեն գույքին հասցված վնասները:

 

Ապահովագրության պայմաններ

ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ  ԱՓԲԸ

ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸԱպահովագրության կանոններին կարող եք ծանոթանալ` այցելելով «ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ-ի գրասենյակ:

 

Հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ

ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ  ԱՓԲԸ

ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ

 

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Թարմացվել է առ՝ 08-02-2024թ., 14:35

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ