VTB-BANK

Վճարային տերմինալներ և էլեկտրոնային դրամապանակներ

Վճարային տերմինալներ և էլեկտրոնային դրամապանակներ

Մենք անում ենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի մեր ծառայություններից օգտվելը Ձեզ համար լինի դյուրին, արագ, հարմարավետ և հաճելի։

ՎՏԲ-Հայաստան բանկի կողմից տրամադրվող հետևյալ ծառայությունները հասանելի են վճարային տերմինալների և էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է բանկային հաշիվների համալրման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ. վճարային տերմինալների և էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով համալրե՛ք Ձեր բանկային հաշիվները: Կատարված հաշիվների համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

 • երկուշաբթիից-ուրբաթ 09:00-19:00-ն,
 • շաբաթ օրը` 09:00-18:00-ն,
 • մնացած օրերին և ժամերին` հաջորդ բանկային օրը` 09:00-ին:

Արտարժույթով հաշիվների համալրման դեպքում տերմինալ մուտքագրված կամ էլեկտրոնային դրամապանակում առկա ՀՀ դրամով գումարը կփոխարկվի բանկային հաշվին վերջինիս հաշվեգրման (քաղվածքում արտացոլման) պահին Բանկում անկանխիկ գործարքների համար գործող փոխարժեքով:

Telcell

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա TelCell ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 2600 տերմինալների և Telcell Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով

Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումTelcell տերմինալային ցանցում

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում

տեղադրված Telcell վճարային տերմինալներով

Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ1 100 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²100 300 ՀՀ դրամ200 100 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ100 ՀՀ դրամ

¹Telcell Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով կատարվող գործարքների սակագներն և պայմանները սահմանվում է Թել-Սել ՓԲԸ կողմից:

²Եթե վճարման գումարը համալրման նվազագույն գումարից փոքր է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Telcell  Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

3Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ:

Բանկի մասնաճյուղերում վճարային տերմինալների ցանկ

EasyPay

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա EasyPay ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 1500 տերմինալների և EasyWallet  էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումEasyPay տերմինալային ցանցում
Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²60 300 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ

¹ EasyWallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով կատարվող գործարքների սակագներն և պայմանները սահմանվում է Իզի Փեյ ՍՊԸ կողմից:

² Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

3 Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Եթե վճարման գումարը համալրման առավելագույն գումարից մեծ է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ EasyWallet  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

Idram

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա Idram ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 250 տերմինալների և Idram էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումIdram տերմինալային ցանցում և էլեկտրոնային դրամապանակում
Նվազագույն գումար¹300 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²402 400 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար

Մինչև 35 000 ՀՀ դրամ գործարքի դիմաց - 200 ՀՀ դրամ

35 001 – 400 000  ՀՀ դրամ գործարքի դիմաց – 0.6%

1 Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

2 Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Առավելագույն գումարից ավելի գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ.-ից)  

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ.-ից)   

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» » ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ.-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է քարտային հաշիվների համալրման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ. վճարային տերմինալների և էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով համալրե՛ք Ձեր քարտերը: Կատարված քարտային հաշիվների համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

 • երկուշաբթիից-ուրբաթ 09:00-19:00-ն,
 • շաբաթ օրը` 09:00-18:00-ն,
 • մնացած օրերին և ժամերին` հաջորդ բանկային օրը` 09:00-ին:

Արտարժույթով քարտային հաշիվների համալրման դեպքում տերմինալ մուտքագրված կամ էլեկտրոնային դրամապանակում առկա ՀՀ դրամով գումարը կփոխարկվի քարտային հաշվին վերջինիս հաշվեգրման (քաղվածքում արտացոլման) պահին Բանկում անկանխիկ գործարքների համար գործող փոխարժեքով:

Telcell

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա TelCell ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 2600 տերմինալների և Telcell Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով:

Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումTelcell տերմինալային ցանցում

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում

տեղադրված Telcell վճարային տերմինալներով

Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ1 100 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²100 300 ՀՀ դրամ200 100 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ100 ՀՀ դրամ

 ¹Telcell Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով կատարվող գործարքների սակագներն և պայմանները սահմանվում է Թել-Սել ՓԲԸ կողմից:

²Եթե վճարման գումարը համալրման նվազագույն գումարից փոքր է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Telcell  Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

3Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ:

EasyPay

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա EasyPay ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 1500 տերմինալների և EasyWallet  էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումEasyPay տերմինալային ցանցում
Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²60 300 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ

 ¹ EasyWallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով կատարվող գործարքների սակագներն և պայմանները սահմանվում է Իզի Փեյ ՍՊԸ կողմից:

² Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

3 Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Եթե վճարման գումարը համալրման առավելագույն գումարից մեծ է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ EasyWallet  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

Idram

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա Idram ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 250 տերմինալների և Idram էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումIdram տերմինալային ցանցում և էլեկտրոնային դրամապանակում
Նվազագույն գումար¹101 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²404 000 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
գործարքի գումարի 1%

 1 Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

2 Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Առավելագույն գումարից ավելի գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

Բանկի մասնաճյուղերում վճարային տերմինալների ցանկ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է ավանդային հաշիվների համալրման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ. վճարային տերմինալների և էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով համալրե՛ք Ձեր ավանդները: Կատարված համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

 • երկուշաբթիից-ուրբաթ 09:00-19:00-ն,
 • շաբաթ օրը` 09:00-18:00-ն,
 • մնացած օրերին և ժամերին` հաջորդ բանկային օրը` 09:00-ին:

Արտարժույթով ավանդների համալրման դեպքում տերմինալ մուտքագրված կամ էլեկտրոնային դրամապանակում առկա ՀՀ դրամով գումարը կփոխարկվի ավանդային հաշվին վերջինիս հաշվեգրման (քաղվածքում արտացոլման) պահին Բանկում անկանխիկ գործարքների համար գործող փոխարժեքով:

Telcell

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա TelCell ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 2600 տերմինալների և Telcell Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով:

Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումTelcell տերմինալային ցանցում

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում

տեղադրված Telcell վճարային տերմինալներով

Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ1 100 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²100 300 ՀՀ դրամ200 100 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ100 ՀՀ դրամ

¹Telcell Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով կատարվող գործարքների սակագներն և պայմանները սահմանվում է Թել-Սել ՓԲԸ կողմից:

²Եթե վճարման գումարը համալրման նվազագույն գումարից փոքր է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Telcell  Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

3Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ:

EasyPay

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա EasyPay ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 1500 տերմինալների և EasyWallet  էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումEasyPay տերմինալային ցանցում
Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²60 300 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ

¹ EasyWallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով կատարվող գործարքների սակագներն և պայմանները սահմանվում է Իզի Փեյ ՍՊԸ կողմից:

² Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

3 Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Եթե վճարման գումարը համալրման առավելագույն գումարից մեծ է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ EasyWallet  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

Idram

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա Idram ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 250 տերմինալների և Idram էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումIdram տերմինալային ցանցում և էլեկտրոնային դրամապանակում
Նվազագույն գումար¹300 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²402 400 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար

Մինչև 35 000 ՀՀ դրամ գործարքի դիմաց - 200 ՀՀ դրամ

35 001 – 400 000  ՀՀ դրամ գործարքի դիմաց – 0.6%

1 Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

2 Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Առավելագույն գումարից ավելի գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

Բանկի մասնաճյուղերում վճարային տերմինալների ցանկ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի մարման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ. վճարային տերմինալների և էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով կատարե'ք ՀՀ դրամով տրամադրված և ժամանակացույց ունեցող բոլոր տեսակի վարկերի հերթական  և մայր գումարի վաղաժամկետ մարումներ (բացառությամբ  վաղաժամկետ մարման տույժ ունեցող վարկերի):

Վարկերի մարումներ կատարելու համար վճարային տերմինալի վրա կամ էլեկտրոնային դրամապանակում անհրաժեշտ է մուտքագրել վարկային պայմանագրի կոդը կամ ՀՀ ԿԲ վարկային կոդը, որն արտացոլվում է վարկային պայմանագրում և վարկային ամսական քաղվածքներում, ինչպես նաև ուղարկվում է Ձեզ sms-հաղորդագրության միջոցով:

Կատարված վարկերի մարումները փաստացի կատարվում են ժամանակի իրական ռեժիմում`

 • երկուշաբթիից-ուրբաթ 09:00-19:00-ն
 • շաբաթ օրը` 09:00-18:00-ն,
 • մնացած օրերին և ժամերին` հաջորդ բանկային օրը` 09:00-ին:
Վարկի հերթական մարումՎարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարում
Վարկի ժամանակացույցով նախատեսված հերթական մարման դեպքում մուտքագրված գումարն ուղղվում է վարկի մարմանը  Բանկի հետ կնքված վարկային պայմանագրով սահմանված հերթականությամբ, իսկ ավել մուտքագրված գումարն ուղղվում է վարկի մայր գումարի մարմանը: Վարկի հերթական մարման եղանակով վարկը մարելու դեպքում  ժամանակցույցով նախատեսված ժամկետից շուտ վարկը մարելիս մարվում են ժամանակացույցով նախատեսված  տոկոսագումարները և կուտակված տույժերն ու տուգանքները, եթե այդպիսիք առկա են:

Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ նվազեցման դեպքում կատարված վճարումները չեն համարվում վարկի հերթական մարում և մուտքագրված գումարն ուղղվում է տվյալ օրվա դրությամբ կուտակված պարտքերի /տոկոս, տույժ, տուգանք և այլն/ մարմանը, այնուհետև մնացած մասը` վարկի մայր գումարի նվազեցմանը: Այս դեպքում փոփոխվում է վարկի մարման ժամանակացույցը և նոր ժամանակացույցը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել Բանկի մասնաճյուղ:

Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարման եղանակով վարկը մարելու դեպքում մարվում են միայն այդ պահին հաշվեգրված տոկոսագումարները, տույժերն ու տուգանքները, եթե այդպիսիք առկա են, իսկ մնացած տոկոսագումարներն անհրաժեշտ է մարել ժամանակացույցով նշված օրը` ժամկետանցվելուց խուսափելու համար:

 

Telcell

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա TelCell ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 2600 տերմինալների և Telcell Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով:

Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումTelcell տերմինալային ցանցում

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում

տեղադրված Telcell վճարային տերմինալներով

Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ1 100 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²100 300 ՀՀ դրամ200 100 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ100 ՀՀ դրամ

 ¹Telcell Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով կատարվող գործարքների սակագներն և պայմանները սահմանվում է Թել-Սել ՓԲԸ կողմից:

²Եթե վճարման գումարը համալրման նվազագույն գումարից փոքր է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Telcell  Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

3Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ:

EasyPay

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա EasyPay ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 1500 տերմինալների և EasyWallet  էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումEasyPay տերմինալային ցանցում
Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²60 300 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ

 ¹ EasyWallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով կատարվող գործարքների սակագներն և պայմանները սահմանվում է Իզի Փեյ ՍՊԸ կողմից:

² Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

3 Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Եթե վճարման գումարը համալրման առավելագույն գումարից մեծ է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ EasyWallet  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

Idram

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա Idram ընկերության ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում տեղակայված շուրջ 250 տերմինալների և Idram էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումIdram տերմինալային ցանցում և էլեկտրոնային դրամապանակում
Նվազագույն գումար¹300 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²402 400 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար

Մինչև 35 000 ՀՀ դրամ գործարքի դիմաց - 200 ՀՀ դրամ

35 001 – 400 000  ՀՀ դրամ գործարքի դիմաց – 0.6%

1 Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

2 Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Առավելագույն գումարից ավելի գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

Բանկի մասնաճյուղերում վճարային տերմինալների ցանկ

 

Թարմացվել է առ՝ 08-02-2024թ., 15:09

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ