VTB-BANK

Unistream

 • Սակագին

  Սակագին

  Սկսած 1 %-ից

 • Երկրներ

  Երկրներ

  90երկիր

 • Արագություն

  Արագություն

  10րոպե

 • Արժույթ

  Արժույթ

  USD, EUR, RUB


Unistream

Ստացե՛ք դրամական փոխանցումներ Ձեր Visa/Mastercard/VTB Transfer քարտին արագ և հարմար՝

 • լրացնելով online հայտ Բանկի կայքում
 • զանգահարելով 87-87 հեռախոսահամարով
 • ուղարկելով հայտ Mobile banking հավելվածի միջոցով
 • պատվիրելով զանգ Բանկ կայքի միջոցով
 • Փոխանցման ուղարկում և ստացում՝ USD, EUR, RUB արժույթներով
 • Երկարժույթ փոխանցումների ուղարկում և ստացում` հետևյալ սակագներով՝

Միջնորդավճար

Կանխիկ ստացումով

փոխանցման ուղարկում

Փոխանցում ՌԴ բանկերի կողմից թողարկված

Visa/ Mastercard/МИР

քարտերին

Փոխանցում արտասահմանյան բանկերի կողմից թողարկված

Visa/Mastercard

քարտերին (այդ թվում՝ ՀՀ)

Union Pay (China)

քարտերին փոխանցում

Երկարժույթ փոխանցման սակագին

0%

USD/RUB

0,1% min. 1 USD

 

EUR/RUB

0,1% min. 1 EUR

 

AMD/RUB:

մինչև 200,000 AMD – 1,000 AMD
սկսած 200, 001 AMD - 0%

AMD/USD

մինչև 200,000 AMD – 1,000 AMD
սկսած 200,001 AMD -0%

 

 

AMD/EUR

մինչև 200,000 AMD – 1,000 AMD
սկսած 200,001 AMD -0%

 

RUB/USD

մինչև 15,000 RUB - 300 RUB

սկսած 15,000 RUB - 0%
 

EUR/USD

մինչև 250 EUR - 5 EUR

սկսած 250 EUR - 0%
 

AMD/USD

մինչև 120,000 AMD – 2,500 AMD
սկսած 120,000 AMD - 0%

Ուղարկման արժույթՀամալրման արժույթ

AMD – USD

RUB – RUB

USD – USD

USD – USD

AMD – RUB

EUR – EUR

AMD – USD

AMD – EUR

USD – RUB

AMD – USD

RUB – USD

AMD – RUR

EUR – RUB

AMD – EUR

EUR – USD

ԱՊՀ երկրներ փոխանցման ուղարկման սակագներ

 • Գումար – մինչև 20.000 USD, 15.000 EUR, 900.000 RUB
 • Սակագին – 1-ից 1.5% (կախված փոխանցման ուղղությունից)

Այլ երկրներ փոխանցման ուղարկման սակագներ

 • Գումար – մինչև 20.000 USD, 20.000 EUR, 900.000 RUB
 • Սակագին -1-ից 3% (կախված փոխանցման ուղղությունից)

Երկրների ցանկին և սակագներին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ

Դրամական փոխանցում ուղարկելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է՝

 • Մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ,
 • Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Բանավոր հայտնել փոխանցման ուղարկման երկիրն ու քաղաքը, փոխանցումը ստացողի ԱԱՀ-ն և Unistream համակարգին անհրաժեշտ այլ տվյալներ,
 • Դրամարկղ մուտքագրել դրամական փոխանցման գումարը և միջնորդավճարը,
 • Փոխանցման միջնորդավճարը վճարվում է ՀՀ դրամով,
 • Փոխանցման իրականացման առավելագույն ժամկետները, որի ընթացքում փոխանցումը հասանելի կլինի վճարման ստացողին` մինչև 10 րոպե:

 

Ուշադրություն! Փոխանցումն ուղարկելուց հետո Ձեզ կտրամադրվի փոխանցման կոդ (ստուգիչ համար), որն անհրաժեշտ է տրամադրել միայն տվյալ փոխանցումն ստացողին:

 

 • Դուք կարող եք փոփոխել փոխանցման տվյալները կամ չեղյալացնել փոխանցումը, եթե այն դեռ վճարված չէ ստացողին:
 • Եթե փոխանցման չեղյալացումը կատարվում է ընթացիկ օրը, ապա միջնորդավճարը հետ է վերադարձվում Հաճախորդին: Մնացած դեպքերում այն վերադարձի ենթակա չէ:

Դրամական փոխանցումն ստանալու համար Ձեզ անհրաժեշտ է՝

 • Ուղարկել հայտ Բանկում հեռահար սպասարկման ծառայություններից որևէ մեկով կամ մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ
 • Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Բանավոր հայտնել փոխանցման կոդը (ստուգիչ համար), գումարի չափը, արժույթը, փոխանցումն ուղարկողի ԱԱՀ-ն և քարտի համարը, եթե գումարը փոխանցվելու է քարտին,
 • Դրամական փոխանցման կանխիկով ստացում Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերից՝ 150 ՀՀ դրամ:

Ուշադրություն! Փոխանցումն ուղարկողի կողմից փոխանցումը ստացողին տրամադրված փոխանցման կոդը (ստուգիչ համար) գաղտնի է և ենթակա չեն հայտնման կամ տրամադրման այլ անձանց:

Ստացե՛ք դրամական փոխանցումներ VTB Transfer քարտին՝

 • Արագ – Բանկի մասնաճյուղեր այցելելու անհրաժեշտություն չկա,
 • Հեշտ – փոխանցումը հաշվեգրվում է քարտին 87-87 հեռախոսահամարին մեկ զանգով,
 • Հարմար – Դուք կստանաք sms հաղորդագրություն փոխանցման հաշվեգրման վերաբերյալ,
 • Անվճար – անվճար կանխիկացրե՛ք գումարը ՀՀ դրամով Բանկի 176 բանկոմատներում կամ արտարժույթով՝ Բանկի 68 մասնաճյուղերում,
 • Արտոնություններ –փոխարկե՛ք գումարը ՀՀ դրամի արտոնյալ փոխանակման փոխարժեքով,
 • Վարկային գիծ – ստացե՛ք մինչև 1 մլն. ՀՀ դրամ վարկային գիծ քարտին՝ փոխանցումները պարբերաբար քարտով ստանալու դեպքում:

Մանրամասն տեղեկատվություն ծառայության վերաբերյալ

Ուղարկե´ք Unistream դրամական փոխանցումներ անմիջապես Visa/Mastercard/МИР/Union Pay վճարային քարտերին

 • Փոխանցումները կարող են ուղարկվել ՌԴ և արտասահամանյան բանկերի կողմից թողարկված Visa/ Mastercard/МИР/Union Pay քարտերին
 • Փոխանցումը հաշվեգրվում է քարտին` փոխանցումն ուղարկելուց հետո` սկսած 5 րոպեից,
 • Փոխանցումն ուղարկվում է ռուսական ռուբլի արժույթով ՌԴ բանկերի կողմից թողարկված քարտերին և Եվրո/ԱՄՆ դոլար արժույթներով` արտասահմանյան բանկերի կողմից թողարկված քարտերին:

 

Փոխանցման սակագներ

Դրամական փոխանցման ուղարկում քարտին

Սակագին

ՌԴ բանկերի կողմից թողարկված Visa/ Mastercard/МИР քարտերին

1.5% min 150 RUR,

5 USD/EUR

Արտասահմանյան բանկերի կողմից թողարկված Visa/Mastercard քարտերին

1.5% min 150 RUR,

5 USD/EUR

ՌԴ «Տինկոֆֆբանկ» բանկի քարտերին

0%

Չինաստան՝  Union Pay (China) քարտերին*

2%, min 5 USD

*Փոխանցումներն ուղարկվում են միայն ԱՄՆ դոլար արժույթով

Դրամական փոխանցում ուղարկելու համար անհրաժեշտ է`

 • Այցելել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ,
 • Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Նշել փոխանցումը ստացողի քարտի համարը և թողարկման երկիրը:

Ուղարկե´ք Unistream դրամական փոխանցումներ անմիջապես Եվրոպական միության բանկերի հաշվեհամարներին

 • Փոխանցումներն ուղարկվում են միայն Եվրո արժույթով,
 • Փոխանցումը հաշվեգրվում է հաշվին` 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
 • Փոխանցման առավելագույն գումար՝ 4,500 Եվրա:

 

Փոխանցման սակագներ

Դրամական փոխանցման ուղարկում ԵՄ բանկային հաշվի

Սակագին

մինչև 1,000 Եվրո

10 EUR

սկսած 1,001 Եվրոից

20 EUR

 

Դրամական փոխանցում ուղարկելու համար անհրաժեշտ է`

 • Այցելել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ,
 • Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Նշել փոխանցումը ստացողի IBAN (International bank account number) բանկային հաշվեհամարը և երկիրը:

Դրամական փոխանցման ուղարկման, վճարման, չեղյալացման կամ վերադարձի գործարք կատարելիս Բանկը Հաճախորդին պարտադիր տրամադրում է գործարքը հավաստող անդորրագիր:

Դրամական փոխանցումների ուղարկման, ստացման, չեղյալացման, փոփոխման և հետ վերադարձման պայմաններ

Սակագներ

Հաճախորդի իրավունքները և բողոքարկման ընթացակարգը

Թարմացվել է առ՝ 15-07-2022թ., 02:59:42

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ