VTB-BANK

Անսահման ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  4% - 7.5%

  Եկամտաբերություն

  4.01% - 7.48%

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  90-ից մինչեւ 365 օր

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  30.000 ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  Համալրմամբ,նվազեցմամբ


Online հայտ

Անսահման ժամկետային ավանդ

Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

30.000 ֏

4.00%4.80%5.30%6.00%6.50%7.50%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

30.000 ֏

4.01%4.84%5.35%6.06%6.53%7.48%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

50 €

0.10%0.20%0.40%0.50%0.70%1.20%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

50 €

0.1%0.2%0.4%0.5%0.7%1.2%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

5.000 ₽

1.25%1.50%1.75%2.00%2.25%2.50%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

5.000 ₽

1.24%1.49%1.75%2.0%2.25%2.49%
 • Ավանդի արժույթ՝ ՀՀ դրամ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի
 • Ավանդը համալրմամբ է և նվազեցմամբ
 • Ավանդի ժամկետ՝ 90 օրից մինչև 365 օր
 •  Ավանդի նվազագույն գումար՝ 30.000 ՀՀ դրամ, 50 Եվրո, 5.000 ՌԴ ռուբլի
 • Ավանդից նվազեցումներ հնարավոր է կատարել մինչև ավանդի նվազագույն շեմը:

 

Անսահման ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Ձեր  Ավանդը  կարող  եք  համալրել  հետևյալ  տարբերակներով`

Անսահման ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Դուք ցանկացած պահի կարող եք վաղաժամկետ փակել և ստանալ Ավանդի գումարը, ընդ որում՝

 • վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում տոոսների վերահաշվարկը կատարվում է տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով:
 • Ռուբլի արժույթով ավանդների վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գործում է 2%-ի չափով միջնորդավճար:

Անսահման ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

 

 • Ձեր ավանդը կարող է ավտոմատ երկարաձգվել ավանդի ժամկետի ավարտին:
 • Ավանդն ավտոմատ երկարաձգվում է նույն ժամկետով և պայմաններով, իսկ տոկոսադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքը:

Անսահման ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.    Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-
ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Թարմացվել է առ՝ 29-11-2023թ., 16:54

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ