VTB-BANK
Կենսաթոշակային քարտեր

Կենսաթոշակային քարտեր

  • Անվճար տարեկան սպասարկում
  • Անվճար կանխիկացում ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում
  • Քարտային հաշվի արժույթ ՀՀ դրամ

01.07.2020թ. -ից սկսած «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի» միջոցով կենսաթոշակ ստանալու համար Ձեզ անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության ծառայության տարածքային ստորաբաժանում, տրամադրել Ձեր տվյալները և ընտրել այն Բանկը, որտեղ փոխանցվելու է Ձեր կենսաթոշակը:

  • Սոցիալական ապահովության հաշվով վճարվում են կենսաթոշակի գումարներ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի գումարներ և օրենքով սահմանված այլ գումարներ:
  • Սոցիալական ապահովության հաշիվը բացվում է Հաճախորդի անվամբ  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայության կողմից տրամադրված Հաճախորդի տվյալների հիման վրա` առանց հաճախորդի ներկայության:
  • Սոցիալական ապահովության հաշիվները բացվում են հերթական ամսվա կենսաթոշակների վճարման օրը:
  • Հաճախորդը հաշվետիրոջ իրավունքներ է ձեռքբերում և կարող է տնօրինել Սոցիալական ապահովության հաշվին փոխանցված գումարները Բանկի կողմից պատշաճ նույնականացվելու և Բանկի հետ Սոցիալական ապահովության հաշվի բացման պայմանագիր կնքելու օրվանից:
  • Սոցիալական ապահովության հաշվին կից Բանկը տրամադրում է VISA Classic/MasterCard Standard վճարային քարտ (այսուհետ՝ Քարտ):
  • Մինչև 68 տարեկան կենսաթոշակառուները, իրենց համաձայնության հիման վրա, կարող են ստանալ Visa Classic/Mastercard Standard կենսաթոշակային քարտեր` արտերկրում և ինտերնետային կայքերում գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ:

Սոցիալական ապահովության հաշվի բացման և սպասարկման սակագներ

Սոցիալական ապահովության հաշվի տեղեկատվական ամփոփագիր

Սոցիալական ապահովության հաշվի պայմաններ (գործել են մինչև 14․09․2020թ.-ը ներառյալ)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Թարմացվել է առ՝ 25-03-2024թ., 11:09

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

 

Տեղեկատվություն քարտապանների համար

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

Այլ բանկերի քարտերի սպասարկումը ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կողմից

ՀՀ ռեզիդենտ և Իրանի քաղաքացիներ հանդիսացող անձանց դեբետային քարտերի սպասարկումը (Ուշադրություն՝ 06.04.2023թ․-ից դադարեցված է նշված պայմաններով քարտերի թողարկումը և վերաթողարկումը)

MasterCard դեբետային քարտերի սակագներ (Ուշադրություն՝ 03.11.2023թ․-ից դադարեցված է VISA և MasterCard վճարահաշվարկային համակարգերի քարտերի թողարկումը և վերաթողարկումը):

VISA դեբետային քարտերի սակագներ (Ուշադրություն՝ 03.11.2023թ․-ից դադարեցված է VISA և MasterCard վճարահաշվարկային համակարգերի քարտերի թողարկումը և վերաթողարկումը):

MIR դեբետային քարտերի սակագներ

"Ա" կարգի երկրների քաղաքացիների դեբետային քարտերի սպասարկումը

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՝   որոշ տեսակի ծառայությունները ժամանակավորապես անհասանելի են:

SMS բանկինգ

Քարտից քարտ փոխանցումների

 

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ