VTB-BANK
Կենսաթոշակային քարտեր

Կենսաթոշակային քարտեր

  • Անվճար տարեկան սպասարկում
  • Անվճար կանխիկացում ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում
  • Քարտային հաշվի արժույթ ՀՀ դրամ

01.07.2020թ. -ից սկսած «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի» միջոցով կենսաթոշակ ստանալու համար Ձեզ անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության ծառայության տարածքային ստորաբաժանում, տրամադրել Ձեր տվյալները և ընտրել այն Բանկը, որտեղ փոխանցվելու է Ձեր կենսաթոշակը:

  • Սոցիալական ապահովության հաշվով վճարվում են կենսաթոշակի գումարներ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի գումարներ և օրենքով սահմանված այլ գումարներ:
  • Սոցիալական ապահովության հաշիվը բացվում է Հաճախորդի անվամբ  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայության կողմից տրամադրված Հաճախորդի տվյալների հիման վրա` առանց հաճախորդի ներկայության:
  • Սոցիալական ապահովության հաշիվները բացվում են հերթական ամսվա կենսաթոշակների վճարման օրը:
  • Հաճախորդը հաշվետիրոջ իրավունքներ է ձեռքբերում և կարող է տնօրինել Սոցիալական ապահովության հաշվին փոխանցված գումարները Բանկի կողմից պատշաճ նույնականացվելու և Բանկի հետ Սոցիալական ապահովության հաշվի բացման պայմանագիր կնքելու օրվանից:
  • Սոցիալական ապահովության հաշվին կից Բանկը տրամադրում է VISA Classic/MasterCard Standard վճարային քարտ (այսուհետ՝ Քարտ):
  • Մինչև 68 տարեկան կենսաթոշակառուները, իրենց համաձայնության հիման վրա, կարող են ստանալ Visa Classic/Mastercard Standard կենսաթոշակային քարտեր` արտերկրում և ինտերնետային կայքերում գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ:

Սոցիալական ապահովության հաշվի բացման և սպասարկման սակագներ

Սոցիալական ապահովության հաշվի տեղեկատվական ամփոփագիր

Սոցիալական ապահովության հաշվի պայմաններ (գործել են մինչև 14․09․2020թ.-ը ներառյալ)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Թարմացվել է առ՝ 15-09-2023թ., 13:19

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ