VTB-BANK

Սոցիալական ապահովության հաշվի բացման և սպասարկման սակագներ (Visa Classic և Mastercard Standard)

 

Սոցիալական ապահովության հաշվի բացման և սպասարկման սակագներ (Visa Classic և Mastercard Standard)1
 Ծառայության անվանումը / սակագին (ՀՀ դրամ)MasterCard Standard DebitVISA Classic Debit
1Թողարկում
1.1Քարտի թողարկում2Անվճար
1.2Քարտի շտապ թողարկում 34,900
1.3MasterCard Standard Debit քարտի հիման վրա լրացուցիչ քարտի թողարկում4Անվճար
1.4Հաշվի արժույթ, կցված քարտին AMD
1.5Քարտի դարձերեսի CVV կոդ   Բացակայում է
1.6Հիմնական քարտի տեսակը Մագնիսային
1.7Լրացուցիչ քարտի տեսակը Չիպային 
2Սպասարկում5
2.1Հիմնական քարտի տարեկան սպասարկում6Անվճար
2.2MasterCard Standard Debit քարտի հիման վրա լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկում1900
2.3.Քարտի հատուկ սպասարկման վճար (ըստ հաճախորդի ընտրության)*14,500 AMD
3Չնվազող մնացորդ 70
4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
4.1AMD0.01%
5Քարտային հաշվի համալրում
5.1Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերումԱնվճար - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված չեն Cash-In բանկոմատներ
200 ՀՀ դրամ - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ8
5.2Քարտային հաշվի համալրում Cash-In բանկոմատներով (ՀՀ դրամ)Անվճար
5.3Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում վճարային տերմինալների միջոցովՀամաձայն գործարքի պահին գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագներով և պայմաններով 
5.4Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ ներբանկային/միջբանկային փոխանցման միջոցովԱնվճար
6Քարտով կանխիկ/անկանխիկ գործարքների իրականացում, այդ թվում POS-տերմինալներով կամ առանց քարտի կիրառության
6.1Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում`  
6.1.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում և POS-տերմինալներում  Անվճար
6.1.2ՎՏԲ խմբի բանկոմատներում 9 (միայն լրացուցիչ քարտերով)   Անվճար
6.1.3ՀՀ-ում այլ բանկոմատներում0.5%10
6.1.4ՀՀ  տարածքից դուրս այլ բանկերի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում (միայն լրացուցիչ քարտերը)111%  նվազագույնը`  1,500 AMD
6.1.5Հաշվից կանխիկացում Բանկի դրամարկղերում 12Քարտով կամ առանց քարտի կիրառման - Անվճար
6.2Փոխանցում քարտային հաշվից
6.2.1Ներբանկային փոխանցումԱնվճար
6.2.2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամովԱնվճար
6.2.3Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ 13
 6.2.2 կետում նշված սակագին + 1,900 ՀՀ դրամ
6.3Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում0%
6.4Quasi cash գործարքներ 143%
6.5Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների օրական իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափԱնսահմանափակ
7Քարտից քարտ փոխանցումներ
7.1 Բանկի բանկոմատների միջոցով15 
7.1.1Ներբանկային փոխանցումներ (AMD)
Ներբանկային փոխանցումների դեպքում ստացողի քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի
0.9%, min 200 AMD
7.1.2Փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր (AMD)160.9%, min 200 AMD
7.1.31 փոխանցման առավելագույն սահմանաչափՆերբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ - 250,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 5 փոխանցում 1 օրվա մեջ
7.1.4Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում կատարված փոխանցումների սահամանաչափՆերբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ - 3,000,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 15 փոխանցում
7.2Մոբայլ կամ Ինտերնետ Բանկինգի միջոցովԱնվճար
8Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր
8.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումար500,000
8.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար1,000,000
8.3Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ10
8.4Քարտի կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում (մեկանգամյա, միայն POS-տերմինալների համար)1,900
9Այլ պայմաններ
9.1Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ
(քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո), Բանկի ավտոմատ վերաթողարկման պայմաններին քարտի համապատասխանության դեպքում
Անվճար
9.2Քարտի վերաթողարկում (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/PIN ծածկագրի կորուստ/քարտի կորուստ)Անվճար
9.3Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում)Անվճար
9.4Քարտային հաշվի մասին քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում Համաձայն ""ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասրկման պայմանների և սակագների" 
9.5Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք Համաձայն ՀՀ ԿԲ սահմանված բանկային տոկոսի
9.6Բանկի բանկոմատի կողմից առգրավված քարտի շտապ տրամադրում 5,000 ՀՀ դրամ
10Քարտի արգելափակում
10.1Քարտի մուտքագրում միջազգային STOP-ցանկ (14 օրով MasterCard-ի մեկ տարածաշրջանում)15,000
10.2Քարտի մուտքագրում/ելքագրում լոկալ STOP-ցանկԱնվճար
10.3Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից Անվճար
11Մնացորդի դիտում17 
11.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայալ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում  Անվճար
11.2ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներումԱնվճար
11.3ՀՀ տարածքից դուրս բանկերի բանկոմատներումԱնվճար
12Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)5
SMS-բանկինգ
Սակագինը կիրառվում է Բանկի համապատասխան փաստաթղթով սույն ծառայությանը միանալու դեպքում 
1"SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացումԱնվճար
2"SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար (Ներառյալ ԱԱՀ)199 AMD
Ծանոթություն
1Քարտերը տրամադրվում են Սոց Ծառայության, ՀՀ Ազգային Անվտանգության  Ծառայության, Պաշտպանության Նախարարության, Արդարադատության Նախարարության, Արտակարգ Իրավիճակների Նախարարության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ Ոստիկանության, Դատական Ակտերի Հարկադիր Կատարման Ծառայության և ՀՀ Դատախազության թոշակառուներին:
²Երևանում` 3 բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` 5 բանկային օրվա ընթացքում:
³ Երևանում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` մինչև 3 բանկային օրվա ընթացքում:
4Որպես լրացուցիչ քարտ տրամադրվում է միայն MasterCard Standart Debit չիպային քարտը, որը կարող է օգտագործվել նաև ՀՀ-ի սահմաններից դուրս գործարքներ կատարելիս 
5Քարտի սպասարկման համար տարեկան/ամսական վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի ներկայացման պահին` հետագայում գանձվելով Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող տարվա/ամսվա համար մինչև քարտի գործողության ժամկետի ավարտը` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության և ենթակա չէ վերադարձման:
Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից` փոխանակելով տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի:                                                                                                                                                                 
6Միայն ՀՀ սահմաններում օգտագործելու համար նախատեսված քարտեր  
7Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին քարտի գործողության ողջ ընթացքում, քարտի հետ կապված պարտավորությունները մարելու համար 
8Տեխնիկական խնդիրների առաջացման կամ հաճախորդների սպասարկման անընդհատությունն ու օպերատիվությունը ապահովելու համար տվյալ մասնաճյուղերում կարող է կիրառվել 0 ՀՀ դրամ սակագին: Մասնաճյուղերի ցանկը, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ և որոնց դրամարկղերում կիրառվելու է քարտային հաշվին դրամային մուտքի սակագին, հասանելի է Բանկի պաշտոնական կայքում: 
9ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:
10Թոշակային "Արտոնյալ" սակագնային պլանի հաճախորդների համար սակագինը սահմանվում է 0% չափով:
11 Բոլոր բանկերը  բացառությամբ "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ 
12Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է պահանջի ներկայացման 6ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության) ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրը ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , և տվյալ փոխանցումներն իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով: Բանկի տվյալ մասնաճյուղում առկա հասանելի կանխիկ դրամական միջոցների չափը կամ Բանկում առկա չէ պահանջվող արժույթով գումար, ապա Բանկը առաջարկում է Հաճախորդին չբավականացնող կանխիկ դրամական միջոցները ստանալ հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկով՝
1. Բանկի մոտակա այլ մասնաճյուղից (նախապես հավաստիանալով, որ այնտեղ Հաճախորդի պահանջը ամբողջությամբ կարող է բավարարվել);
2. Կանխիկ գումարը ստանալու հայտ ներկայացնելով* (ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով): Պահանջվող գումարը տրամադրվում է`
• 1 բանկային օրվա ընթացքում ք․Երևանի մասնաճյուղերի դեպքում,
• 3 բանկային օրվա ընթացքում մարզերի մասնաճյուղերի դեպքում:
* Կանխիկ գումարի ստացման հայտ Հաճախորդի կողմից կարող է ներկայացվել գրավոր՝ Բանկի մասնաճյուղի տարածքում, կամ բանավոր՝ Բանկի Կոնտակտային կենտրոնի միջոցով:
13ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության) ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրը ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , և տվյալ փոխանցումներն իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով:
14Վարկային կազմակերպություններում Ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում
15Փոխանցվող գումարը քարտին հասանելի է դառնում սկսած մի քանի վայրկյանից մինչև 2 բանկային օրվա ընթացքում կախված քարտը թողարկող բանկից:
16Միայն ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի VISA քարտերից այլ VISA քարտերի, տեղական կամ միջազգային փոխանցումներ:
Փոխանցվող գումարը քարտին հասանելի է դառնում սկսած մի քանի վայրկյանից մինչև 2 բանկային օրվա ընթացքում կախված քարտը թողարկող բանկից: 
17 Յուրաքանչյուր դիտման համար:
*Քարտի հատուկ սպասարկումը իր մեջ ներառում է հետևյալ ծառայությունները.
- Բանկում գործող և Քարտապանին հասանելի ծառայությունների շրջանակներում Քարտապանի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ խորհրդատվություն,
- ֆինանսական խորհրդատվություն (ներառյալ ԱՔՌԱ հարցում),
- “Ապահով քարտ” ապահովագրական ծածկույթ` 500,000 ՀՀ դրամ ապահովագրական գումար սահմանաչափով:
- Ծառայությունները տրամադրվում են հաճախորդներին 1 (մեկ) օրացուցային տարի ժամկետով:

Թարմացվել է առ՝ 01-07-2020թ., 12:35

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ