VTB-BANK

Հաճախ տրվող հարցեր

1. Ինչո՞ւ է Բանկը ֆիզիկական անձ հաճախորդների վարկերի մի մասը տեղափոխում այլ բանկ:

Մանրածախ բիզնեսի վարկային պորտֆելի մի մասը տեղափոխվում է սպասարկման այլ բանկ՝ ելնելով ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մանրածախ բիզնեսի ռազմավարության փոփոխություններից  և  բիզնես գործընթացների օպտիմալացումից․ մասնավորապես՝ հեռահար սպասարկման համակարգերի կատարելագործում, հաճախորդների հետ փոխհամագործակցության արդյունավետության բարձրացում:

2. Ի՞նչ պայմաններով է իմ վարկը տեղափոխվում այլ բանկ:

Ձեր և ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի միջև կնքված վարկային պայմանագրի գործող պայմանները մնում են անփոփոխ և պահպանում են իրենց իրավական ուժը (այդ թվում՝ վարկի տոկոսադրույք, միջնորդավճար, մարման ժամկետ և այլն):

3. Ի՞նչ կլինի իմ մյուս վարկերի, հաշիվների, միջոցների հետ, որոնք սպասարկվում են ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում:

Ձեր մնացած բոլոր պրոդուկտները շարունակում են սպասարկվել ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում՝ անփոփոխ պայմաններով: Ձեր բոլոր միջոցները լիովին ապահով են:

4. Կլինե՞ն արդյոք սահմանափակումներ արտասահմանյան վճարային համակարգերի քարտերով գործարքներ իրականացնելիս

VISA և MasterCard վճարային համակարգերի որոշմամբ այս պահին ՀՀ տարածքում հասանելի չեն ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտերի կիրառմամբ որոշ գործարքներ՝ անկանխիկ վճարումներ առցանց հարթակում և խանութներում,  միջոցների կանխիկացում այլ բանկերի բանկոմատներից:

Ընդ որում, բնականոն ռեժիմով հասանելի են՝

.կանխիկի ստացումը ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի բոլոր բանկոմատներում և մասնաճյուղերում,

.դրամական միջոցների փոխանցումը և վճարումները (կոմունալ վճարումներ, հաշիվների համալրում, վարկերի մարում և այլն) ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի բոլոր մասնաճյուղերում, Մոբայլ և Ինտերնետ բանկինգ հավելվածների,  ինչպես նաև Վիդեո բանկ և Հեռախոս բանկ ծառայությունների միջոցով:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն օպերատիվ միջոցառումներ է ձեռնարկում ՀՀ տարածքում քարտերով կատարվող անկանխիկ վճարումները վերականգնելու ուղղությամբ։

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն ունի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ամենալայն ցանցը Հայաստանում։ Երկրի տարածքում գործում են Բանկի 73 մասնաճյուղեր: Բանկի բանկոմատների ընդհանուր թիվը հասնում է 210-ի, որից 101-ը տեղադրված են քաղաք Երևանում, 109-ը՝ ՀՀ մարզերում։

ՎՏԲ Բանկը շարունակում է ստանդարտ ռեժիմով սպասարկել հաճախորդներին։ Աշխատակիցներն օպերատիվ խորհրդատվություն են տրամադրում հաճախորդներին առաջացած բոլոր հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաև, իրականացնում են համալիր միջոցառումներ՝ նրանց շահերը պաշտպանելու համար:   

5. Որքանո՞վ են ապահով իմ դրամային և արտարժութային ավանդները: Հնարավո՞ր է բանկում ավանդներ բացել:

Բանկում ներդրված Ձեր դրամական միջոցները, այդ թվում բոլոր տեսակի ավանդները և խնայողական հաշիվները ցանկացած արժույթով, հասանելի են ամբողջ ծավալով։

Դուք կարող եք ներդնել ՀՀ դրամով և արտարժույթով ավանդներ և համալրել դրանք:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն ամբողջությամբ կատարում է հաճախորդների դրամական միջոցների վճարման իր պարտավորությունները՝ տոկոսագումարների հաշվարկման, վճարման և հաշիվներից գումարների կանխիկացման մասով։

Հիշեցնում ենք նաև, որ Բանկում ներդրված Ձեր ավանդները երաշխավորված են ՀՀ ԿԲ կողմից հիմնված Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից։

6. Կարելի՞ է ստանալ կենսաթոշակը ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի միջոցով:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կողմից իրականացվում է կենսաթոշակի վճարումը բնականոն հունով: Կենսաթոշակների ստացման և Ձեր միջոցների տնօրինման մասով փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:

7. Ինչպե՞ս կարելի է Բանկի հաշվին առկա միջոցներն, այդ թվում արտարժույթը, փոխանցել այլ բանկ։

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի բոլոր հաշիվներից ցանկացած արժույթով  հնարավոր է իրականացել փոխանցում ՀՀ տարածքում գործող բոլոր ֆինանսական հաստատություններ։ Փոխանցում կարելի է կատարել Բանկի մասնաճյուղերում, Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգի միջոցով,  ինչպես նաև Վիդեո Բանկ և Հեռախոս բանկ ծառայությունների միջոցով:

 

Թարմացվել է առ՝ 25-05-2022թ., 18:16

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ