VTB-BANK

Վճարային տերմինալներ

Վճարային տերմինալներ

Մենք անում ենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի մեր ծառայություններից օգտվելը Ձեզ համար լինի դյուրին, արագ, հարմարավետ և հաճելի։

ՎՏԲ-Հայաստան բանկի կողմից տրամադրվող հետևյալ ծառայությունները հասանելի են վճարային տերմինալների միջոցով

 

 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է բանկային հաշիվների համալրման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ. վճարային տերմինալների միջոցով համալրեք Ձեր բանկային հաշիվները: Տերմինալներով կատարված հաշիվների համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

 • երկուշաբթիից-ուրբաթ 09:00-19:00-ն,
 • շաբաթ օրը` 09:00-18:00-ն,
 • մնացած օրերին և ժամերին` հաջորդ բանկային օրը` 09:00-ին:

Արտարժույթով հաշիվների համալրման դեպքում տերմինալ մուտքագրված ՀՀ դրամով գումարը կփոխարկվի բանկային հաշվին վերջինիս հաշվեգրման (քաղվածքում արտացոլման) պահին Բանկում անկանխիկ գործարքների համար գործող փոխարժեքով:

Telcell

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա TelCell ընկերության շուրջ 2600 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումTelcell տերմինալային ցանցում

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում

տեղադրված Telcell վճարային տերմինալներով

Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ1 100 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²100 300 ՀՀ դրամ200 100 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ100 ՀՀ դրամ

¹ Եթե վճարման գումարը համալրման նվազագույն գումարից փոքր է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Telcell  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

² Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ:

EasyPay

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա EasyPay ընկերության շուրջ  1500 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումEasyPay տերմինալային ցանցում
Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²60 300 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ

¹ Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

² Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Եթե վճարման գումարը համալրման առավելագույն գումարից մեծ է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Easywallet  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

Բանկի մասնաճյուղերում վճարային տերմինալների ցանկ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է քարտային հաշիվների համալրման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ. վճարային տերմինալների միջոցով կատարեք Ձեր քարտային հաշիվների համալրումները ժամանակի իրական ռեժիմում: Տերմինալներով կատարված հաշիվների համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

 • երկուշաբթիից-ուրբաթ 09:00-19:00-ն,
 • շաբաթ օրը` 09:00-18:00-ն,
 • մնացած օրերին և ժամերին` հաջորդ բանկային օրը` 09:00-ին:

Արտարժույթով հաշիվների համալրման դեպքում տերմինալ մուտքագրված ՀՀ դրամով գումարը կփոխարկվի քարտային հաշվին վերջինիս հաշվեգրման (քաղվածքում արտացոլման) պահին Բանկում անկանխիկ գործարքների համար գործող փոխարժեքով:

Telcell

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա TelCell ընկերության շուրջ 2600 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումTelcell տերմինալային ցանցում

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում

տեղադրված Telcell վճարային տերմինալներով

Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ1 100 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²100 300 ՀՀ դրամ200 100 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ100 ՀՀ դրամ

 ¹ Եթե վճարման գումարը համալրման նվազագույն գումարից փոքր է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Telcell  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

² Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ:

EasyPay

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա EasyPay ընկերության շուրջ  1500 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումEasyPay տերմինալային ցանցում
Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²60 300 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ

 ¹ Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

² Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Եթե վճարման գումարը համալրման առավելագույն գումարից մեծ է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Easywallet  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

Բանկի մասնաճյուղերում վճարային տերմինալների ցանկ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է ավանդների համալրման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ. վճարային տերմինալների միջոցով կատարեք Ձեր ավանդների համալրումները ժամանակի իրական ռեժիմում: Տերմինալներով կատարված ավանդների համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

 • երկուշաբթիից-ուրբաթ 09:00-19:00-ն,
 • շաբաթ օրը` 09:00-18:00-ն,
 • մնացած օրերին և ժամերին` հաջորդ բանկային օրը` 09:00-ին:

Արտարժույթով ավանդների համալրման դեպքում տերմինալ մուտքագրված ՀՀ դրամով գումարը կփոխարկվի ավանդային հաշվին վերջինիս հաշվեգրման (քաղվածքում արտացոլման) պահին Բանկում անկանխիկ գործարքների համար գործող փոխարժեքով:

Telcell

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա TelCell ընկերության շուրջ 2600 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումTelcell տերմինալային ցանցում

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում

տեղադրված Telcell վճարային տերմինալներով

Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ1 100 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²100 300 ՀՀ դրամ200 100 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ100 ՀՀ դրամ

 ¹ Եթե վճարման գումարը համալրման նվազագույն գումարից փոքր է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Telcell  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

² Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ:

EasyPay

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա EasyPay ընկերության շուրջ  1500 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումEasyPay տերմինալային ցանցում
Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²60 300 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ

 ¹ Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

² Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Եթե վճարման գումարը համալրման առավելագույն գումարից մեծ է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Easywallet  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

Բանկի մասնաճյուղերում վճարային տերմինալների ցանկ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի մարման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ. վճարային տերմինալների միջոցով կատարեք ՀՀ դրամով տրամադրված և ժամանակացույց ունեցող բոլոր տեսակի վարկերի հերթական  և մայր գումարի վաղաժամկետ մարումներ (բացառությամբ  վաղաժամկետ մարման տույժ ունեցող վարկերի):

Վարկերի մարումներ կատարելու համար վճարային տերմինալի վրա անհրաժեշտ է հավաքել վարկային պայմանագրի կոդը կամ ՀՀ ԿԲ վարկային կոդը, որն արտացոլվում է վարկային պայմանագրում և վարկային ամսական քաղվածքներում, ինչպես նաև ուղարկվում է Ձեզ sms-հաղորդագրության միջոցով:

Տերմինալներով կատարված վարկերի մարումները փաստացի կատարվում են ժամանակի իրական ռեժիմում`

 • երկուշաբթիից-ուրբաթ 09:00-19:00-ն
 • շաբաթ օրը` 09:00-18:00-ն,
 • մնացած օրերին և ժամերին` հաջորդ բանկային օրը` 09:00-ին:
Վարկի հերթական մարումՎարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարում
Վարկի ժամանակացույցով նախատեսված հերթական մարման դեպքում մուտքագրված գումարն ուղղվում է վարկի մարմանը  Բանկի հետ կնքված վարկային պայմանագրով սահմանված հերթականությամբ, իսկ ավել մուտքագրված գումարն ուղղվում է վարկի մայր գումարի մարմանը: Վարկի հերթական մարման եղանակով վարկը մարելու դեպքում  ժամանակցույցով նախատեսված ժամկետից շուտ վարկը մարելիս մարվում են ժամանակցույցով նախատեսված  տոկոսագումարները և կուտակված տույժերն ու տուգանքները, եթե այդպիսիք առկա են:

Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ նվազեցման դեպքում կատարված վճարումները չեն համարվում վարկի հերթական մարում և մուտքագրված գումարն ուղղվում է տվյալ օրվա դրությամբ կուտակված պարտքերի /տոկոս, տույժ, տուգանք և այլն/ մարմանը, այնուհետև մնացած մասը` վարկի մայր գումարի նվազեցմանը: Այս դեպքում փոփոխվում է վարկի մարման ժամանակացույցը և նոր ժամանակացույցը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել մոտակա մասնաճյուղ:

Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարման եղանակով վարկը մարելու դեպքում մարվում են միայն այդ պահին հաշվեգրված տոկոսագումարները, տույժերն ու տուգանքները, իսկ մնացած տոկոսագումարներն անհրաժեշտ է մարել ժամանակացույցով նշված օրը` ժամկետանցվելուց խուսափելու համար:

 

Telcell

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա TelCell ընկերության շուրջ 2600 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումTelcell տերմինալային ցանցում

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում

տեղադրված Telcell վճարային տերմինալներով

Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ1 100 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²100 300 ՀՀ դրամ200 100 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ100 ՀՀ դրամ

 ¹ Եթե վճարման գումարը համալրման նվազագույն գումարից փոքր է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Telcell  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

² Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ:

EasyPay

Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա EasyPay ընկերության շուրջ  1500 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

 Պայմաններ և սակագներ

Բանկային հաշվի համալրումEasyPay տերմինալային ցանցում
Նվազագույն գումար¹1 300 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար²60 300 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար`

 յուրաքանչյուր գործարքի համար
300 ՀՀ դրամ

 ¹ Նվազագույն գումարից ավելի փոքր գումարի մուտքագրում չի թույլատրվում:

² Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ: Եթե վճարման գումարը համալրման առավելագույն գումարից մեծ է, ապա վերջինս Ձեր ընտրությամբ կարող է ուղղվել  ձեր բջջային հեռախոսահամարի կամ Easywallet  էլեկտրոնային դրամապանակի հաշվեկշռի համալրմանը:

Բանկի մասնաճյուղերում վճարային տերմինալների ցանկ

 

Թարմացվել է առ՝ 05-11-2019թ., 09:39

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին