VTB-BANK

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանները և սակագները

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանները և սակագները
 Ծառայության անվանումՍակագին (ՀՀ դրամ)
1Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում
1.1Բացում  
 Բանկային հաշիվԱնվճար
 Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվ
 Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
1.2Տարեկան սպասարկում1 
 Բանկային հաշիվՀՀ ռեզիդենտների դեպքում - 1,900
 ՀՀ ոչ ռեզիդենտների դեպքում - 4,900
 Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվԱնվճար
 Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
1.3Նվազագույն մնացորդ
 Բանկային հաշիվՉի կիրառվում
 Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվ
 Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
1.4Փակում 
 Բանկային հաշիվԱնվճար
 Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվ
 Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
2Կանխիկով գործարքներ2
2.1. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
2.1.1Մասնաճյուղի դրամարկղում 
 AMD/USDԱնվճար
 EURԳործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն,  max 0,3%, min 390 ՀՀ դրամ3
 RUBԳործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն, max 0,5%, min 390 ՀՀ դրամ3
 GBP1%, min 1,000
 Սոցհաշվին (AMD)Անվճար
2.1.2Վճարային տերմինալներով«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ –ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների  համաձայն
2.2Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում 4 
 AMD/USD/EUR/RUBԱնվճար
 Սոցհաշվին (AMD)
2.3Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում  
 AMD0.69%, min 390 ՀՀ դրամ3
 USD/EUR/RUBԳործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն,  max  0.5% , min 390 ՀՀ դրամ3
 GBP51%, min 1,000 
3Փոխանցումներ
3.1.Փոխանցումներ բանկային հաշվից
3.1.1Ներբանկային փոխանցումներ (AMD/USD/EUR/RUB)Անվճար
3.1.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD) (այդ թվում ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)Անվճար
3.1.3Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (USD/EUR) 0.1%, min 2,900, max 7,500 
3.1.4Շտապ միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում  (այդ թվում ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)63.1.2 և 3.1.3 կետերի սակագին + 1,900 ՀՀ դրամ
3.2.Սոցհաշվից (AMD) ներբանկային և միջբանկային փոխանցումներ  (այդ թվում պարբերական վճարման հանձնարարականների միջոցով)Անվճար
3.3.Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով (SWIFT)7 
 Սոցհաշվին (AMD) 
 BEN  համակարգ   
 USD/EUR/RUR արժույթներով 0.15%, min 5.000, max 50.000
 OUR  համակարգ  
 USD արժույթով 0.15%, min 5.900, max 50.000
 EUR արժույթով 0.15%, min 7,000 max 50,000
(մինչև 12,500 EUR) 
 0.15%, min 11,000 max 50,000
(12,501 EUR և ավել)
 RUR արժույթով 0.15%, min 5.000, max 50.000
  ՌԴ"ՎՏԲ Բանկ" ՀԲԸ (USD/EUR/RUB) 0.12%, min 2.000, max 30.000
  "Խնայբանկ Ռուսաստան" ԲԲԸ (USD/EUR/RUB) 0.12%, min 3.000, max 30.000
 GOUR  համակարգ  
 միայն USD արժույթով  0.15%, min 17.500, max 50.000
 Այլ արժույթով փոխանցումներ (BEN և OUR համակարգով)8 0.2% , min 15.000, max 100.000
4 Անճշտությունների ուղղում վճարման հանձնարարականի տվյալներում, փոխանցումների ետ վերադարձ և փոխանցման մուտքագրման ամսաթվի կամ գումարի ճշտում  
4.1.Ներբանկային փոխանցումներԱնվճար
4.2.Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD, USD, EUR) 1,900
4.3.Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով (SWIFT) 
 USD23.900
 EUR և այլ արժույթով830.900
 RUB5.900
4.4.Սոցհաշվով կատարված փոխանցումների անճշտությունների ուղղում կամ փոխանցման հետկանչ Անվճար
5Տեղեկատվական ծառայություններ (բանկային, քարտային, վարկային և այլ հաշիվների մասով)9 
5.11Բանկային, քարտային և այլ հաշիվներով10 
5.1.1

Քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից նախընտրված հաղորդակցման եղանակով պարտադիր քաղվածքի տրամադրում առաջին անգամ

 
 Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
5.1.2Հաճախորդի պահանջով մեկ անգամից ավել քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում 
 Մինչև 1 տարի վաղեմության1,900ՀՀ դրամ
 1 տարուց ավել վաղեմության3,900ՀՀ դրամ
5.2 Վարկային հաշիվներով քաղվածքների տրամադրման սակագներ10 
5.2.1

Քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից նախընտրված հաղորդակցման եղանակով պարտադիր քաղվածքի տրամադրում առաջին անգամ

 Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
5.2.2 Հաճախորդի պահանջով երկրորդ անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում 
 Մինչև 1 տարի վաղեմությանԱնվճար
 1 տարուց ավել վաղեմության3,900 ՀՀ դրամ
5.2.3 Հաճախորդի պահանջով երրորդ և ավել անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում 
 Մինչև 1 տարի վաղեմության1,900ՀՀ դրամ
 1 տարուց ավել վաղեմության3,900 ՀՀ դրամ
 Սոցհաշվով տեղեկանքների տրամադրում 12Անվճար
5.3 Հիպոթեքային վարկերով քաղվածքների տրամադրման սակագներԱնվճար
5.4Սոց. Փաթեթի հաշիվներով քաղվածքների տրամադրման սակագներԱնվճար
5.5ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու գործընթացի շրջանակներում տեղեկանքների տրամադրում 101900
5.6SWIFT հաղորդագրության պատճենի տրամադրում101900
5.7Լիազորագրերի ձևակերպում Բանկի ներսում 10 
 ք.Երևանի մասնաճյուղերում 4900
 շրջանների մասնաճյուղերում2900
 Սոցհաշվով լիազորագրերի ձևակերպումՉի նախատեսվում
6Լրացուցիչ ծառայություններ 
6.1Հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք0.00%
6.2Բանկային գրքույկի տրամադրում (այդ թվում նրա կորստի կամ թարմացման դեպքում) 10390
7Պարբերական վճարման հանձնարարական 
7.1 Բանկային հաշվից պարբերական վճարման հանձնարարականԱնվճար
Ծանոթություն
1Առաջին տարվա Հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է Բանկային հաշվի բացման պահին:
2Արտարժույթով (բացառությամբ USD/EUR/RUB/GBP արժույթով հաշիվների) հաշիվներից կանխիկացումները հնարավոր է իրականացնել բացառապես Բանկի Գանձապետարանի թույլտվության միջոցով, տվյալ գործարքի համար սահմանված սակագնով:
3Այն դեպքում, եթե գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագինը 0% է, ապա նվազագույն սակագին չի կիրառվում:
4Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է պահանջի ներկայացման պահին Բանկի տվյալ մասնաճյուղում առկա հասանելի կանխիկ դրամական միջոցների չափը կամ Բանկում առկա չէ պահանջվող արժույթով գումար, ապա Բանկը առաջարկում է Հաճախորդին չբավականացնող կանխիկ դրամական միջոցները ստանալ հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկով՝
1. Բանկի մոտակա այլ մասնաճյուղից (նախապես հավաստիանալով, որ այնտեղ Հաճախորդի պահանջը ամբողջությամբ կարող է բավարարվել);
2. Կանխիկ գումարը ստանալու հայտ ներկայացնելով* (ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով): Պահանջվող գումարը տրամադրվում է`
• 1 բանկային օրվա ընթացքում ք․Երևանի մասնաճյուղերի դեպքում,
• 3 բանկային օրվա ընթացքում մարզերի մասնաճյուղերի դեպքում:

* Կանխիկ գումարի ստացման հայտ Հաճախորդի կողմից կարող է ներկայացվել գրավոր՝ Բանկի մասնաճյուղի տարածքում, կամ բանավոր՝ Բանկի Կոնտակտային կենտրոնի միջոցով:
5Բանկում GBP արժույթով գումարի կանխիկացումն  իրականացվում է հաճախորդի կողմից նախնական հայտ ներկայացնելու պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
6ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության)փոխանցումներն ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրվա ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , տվյալ փոխանցումները իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով:
7 SWIFT փոխանցումների իրականացման համար պետք է պարտդիր Բանկում ունենալ/բացել Բանկային/քարտային հաշիվ, որի միջոցով կատարվելու է տվյալ փոխանցումը:
8 GBP, CHF, GEL և Բանկի կողմից գնանշված այլ արժույթ:
9 5.1, 5.2 և 5.6 կերերի համաձայն Բանկի պաշտոնական կայքի միջոցով առցանց  տեղեկանքների կամ քաղվածքների պատվիրման դեպքում 5.1, 5.2 և 5.6 կերտերում նշված սակագներից նվազեցվում է 900 ՀՀ դրամի չափով
10 Ներառյալ ԱԱՀ 
11  Յուրաքանչյուր ձևի համար  
12Սոցփաթեթի սպասարկման շրջանակներում ներկայացման նպատակով (հաշվի բացման տեղեկանքներ, Սոցփաթեթի շրջանակներում  պարտավորությունների վերաբերյալ և այլ տեղեկանքներ, որոնք նախատեսված  են Բանկի ներքին փաստաթղթերով)

 

 

Ֆիզիկական անձանց սպասարկման այլ ծառայությունների սակագներ
 Ծառայության անվանումՍակագին (ՀՀ դրամ)
1.1Առանց հաշիվ բացելու փոխանցումներ այլ բանկեր, Հանրապետական և տեղական բյուջեներ (ներառյալ շարժական և անշարժ գույքի գույքահարկը) 10.1% min 290, max 5,900
1.1.1Առանց հաշիվ բացելու Երաժշտական և արվեստի դպրոցների վարձավճարների փոխանցում ՀՀ Պետ. բյուջե                                   Անվճար
1.2Առանց հաշիվ բացելու ներբանկային/միջմասնաճյուղային փոխանցումներ2 
                                                                                                                                         AMD                         0.8%/ նվազագույնը` 590
                                                                                                                         USD/EUR/RUB                   0.8%/նվազագույնը` 2 USD/EUR, 100 RUB 
1.3Կանխիկի տրամադրում առանց հաշվի բացման 
 AMD0.69% min 390
 USD/EUR/RUB0.5% min 390 
1.4Մինչև 50 հատ (ներառյալ) մետաղադրամների ընդունում3Անվճար
1.551 հատ և ավել մետաղադրամների ընդունում3Գումարի 0.5% min 590
1.6Հնամաշ թղթադրամների ընդունում և փոխանակում 
 AMDԱնվճար
 USD/EUR/RUB3%,  min 590 
Ծանոթություն
1 Բացառությամբ "Ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննման կտրոններ տրամադրելու պայմաններ և սակագներ" շրջանակներում շարժական գույքի գույքահարկի:
2 Հաճախորդի կողմից դրամական փոխանցման հետ վերադարձի դեպքում`
-  Եթե դրամական փոխանցման հետվերադարձն իրականացվում է փոխանցման ուղարկման նույն օրվա ընթացքում և հենց փոխանցումն ուղարկող մասնաճյուղի կողմից, ապա Հաճախորդի կողմից վճարված միջնորդավճարի գումարն ամբողջությամբ ենթակա է հետվերադարձման:   
-  Եթե դրամական փոխանցման հետվերադարձն իրականացվում է փոխանցման ուղարկման նույն օրվա ընթացքում այլ մասնաճյուղի կողմից (ոչ փոխանցումն ուղարկող մասնաճյուղի կողմից), ապա Հաճախորդին վերադարձվում է վճարված միջնորդավճարը` պակասեցված փոխանցումն իրականացնող մասնաճյուղին հասանելիք եկամտի չափով,
-  Եթե դրամական փոխանցման հետվերադարձն իրականացվում է փոխանցման ուղարկման հաջորդ օրերի ընթացքում ցանկացած մասնաճյուղի կողմից, ապա Հաճախորդի կողմից վճարված միջնորդավճարը ենթակա չէ վերադարձման:   
3Սակագինը գործում է Բանկի հաշվետեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ-հաճախորդների համար: Բանկի հաճախորդների համար սակագինն անվճար է:

Թարմացվել է առ՝ 10-09-2021թ., 12:02

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ