VTB-BANK

Հարմարավետ ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  5.30% - 8.00%
  տարեկան եկամտաբերություն
  5.35% -7.98%

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  90-ից մինչեւ 365 օր

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  100.000 ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  համալրմամբ

  նվազեցմամբ


Online հայտ

Հարմարավետ ժամկետային ավանդ

Ավանդի տոկոսադրույքներ*

Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

100.000 ֏

5.30%6.00%6.50%6.80%7.30%7.80%

500.000 ֏

5.40%6.10%6.60%6.90%7.40%7.90%

3.000.000 ֏

5.50%6.20%6.70%7.00%7.50%8.00%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

100.000 ֏

5.35%6.07%6.58%6.88%7.34%7.78%

500.000 ֏

5.45%6.17%6.68%6.98%7.44%7.88%

3.000.000 ֏

5.55%6.28%6.79%7.08%7.54%7.98%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

300 €

0.30%0.60%0.60%0.60%0.70%0.80%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

300 €

0.30%0.60%0.60%0.60%0.70%0.80%
Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

10.000 ₽

0.85%1.20%1.55%2.00%2.35%2.70%

70.000 ₽

1.00%1.35%1.70%2.15%2.50%2.85%

500.000 ₽

1.15%1.50%1.85%2.30%2.65%3.00%

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

10.000 ₽

0.84%1.19%1.55%2.00%2.35%2.69%

70.000 ₽

0.99%1.34%1.70%2.15%2.50%2.84%

500.000 ₽

1.14%1.49%1.85%2.30%2.65%2.99%

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Տվյալ ավանդատեսակի ներգրավումները դադարեցված են: 

 • Ավանդի արժույթ՝ ՀՀ դրամ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի

 • Ավանդը համալրմամբ է և նվազեցմամբ

 • Ավանդի ժամկետ՝ 90 օրից մինչև 365 օր

 •  Ավանդի նվազագույն գումար՝ 100.000 ՀՀ դրամ,300 Եվրո, 10.000 ՌԴ ռուբլի

 • Ավանդից նվազեցումներ հնարավոր է կատարել մինչև ավանդի նվազագույն շեմը:

 • Ավանդի տոկոսագումաները վճարվում են ավանդի ժամկետի ավարտին:

 • Տոկոսագումարները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:

Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Ձեր  Ավանդը  կարող  եք  համալրել  հետևյալ  տարբերակներով`

Դուք ցանկացած պահի կարող եք վաղաժամկետ փակել և ստանալ Ավանդի գումարը, ընդ որում՝

 • Եթե ՀՀ դրամով Ավանդը վաղաժամկետ դադարեցվում է մինչև 180-րդ օրը (ներառյալ), ապա տոոսների վերահաշվարկը կատարվում է տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով:

 • Եթե ՀՀ դրամով Ավանդը վաղաժամկետ դադարեցվում է 181-րդ  օրվանից հետո, ապա տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է արտոնյալ տոկոսադրույքով` (-2%) պայմանագրի ձևակերպման/երկարաձգման օրվա դրությամբ գործող Հարմարավետ ավանդատեսակի ամփոփագրով սահմանված տոկոսադրույքից`փաստացի հաշվարկված օրերի համար:

 • Արտարժույթով Ավանդը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ` տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով:

 

 • Ձեր ավանդը կարող է ավտոմատ երկարաձգվել ավանդի ժամկետի ավարտին:

 • Ավանդն ավտոմատ երկարաձգվում է նույն ժամկետով և պայմաններով, իսկ տոկոսադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքը:

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.   
Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Հարմարավետ ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների պայմաններ (գործել են մինչև 14․09․2020թ.-ը ներառյալ)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Թարմացվել է առ՝ 17-11-2023թ., 14:12

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ