VTB-BANK

Կուտակային հաշիվ

 • Տոկոսադրույք

  Տոկոսադրույք

  1.5% - 7%

  Տարեկան տոկոսային եկամտ.՝ 1.51%-7.23%:

 • Գործառույթներ

  Գործառույթներ

  Համալրումներ, ելքագրումներ, փոխանցումներ

 • Ժամկետ

  Ժամկետ

  Անժամկետ


 • Կուտակային հաշիվը բացվում է միջոցների կուտակման և տոկոսներ ստանալու նպատակով:
 • Կուտակային հաշիվն անժամկետ է, և Դուք ցանկացած պահի կարող եք զրոյացնել և փակել հաշիվը:
 • Հաշիվը փակելիս նախկինում վճարված տոկոսագումարները վերադարձման ենթակա չեն:
 • Անսահմանափակ մուտքագրումների և ելքագրումների հնարավորություններ:
 • Տոկոսների ամսական վճարում՝ կապիտալացմամբ և տոկոսագումարի օգտագործման հնարավորությամբ:
 • Աճող տոկոսադրույք՝ կախված հաշվին նվազագույն մնացորդից և գումարի պահպանման ժամկետից:
 • Հաշվի բացում՝ անվճար:
 • Հաշվի բացման նվազագույն գումար նախատեսված չէ:
 • Հաշիվը բացվում է ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց կողմից:
 • Հաշվի արժույթ` ՀՀ դրամ
 • Հաշվի նվազագույն մնացորդ չի պահանջվում
 • Հաշվի բացումն անվճար է
 • Հաշվի ամսական սպասարկում՝ 
  • Անվճար՝ եթե տվյալ օրացուցային ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր օրվա դրությամբ դրամական միջոցների մնացորդը գերազանցում է 10.000 ՀՀ դրամը:
  • 390 ՀՀ դրամ՝ եթե տվյալ օրացուցային ամսվա առնվազն մեկ օրվա ընթացքում Կուտակային հաշվին առկա դրամական միջոցների մնացորդը նվազել է 10.000 ՀՀ դրամից:
 • Հաշվի փակումն անվճար է: 
 • Կուտակային հաշվի համար կիրառվում է տարեկան տոկոսադրույք՝ կախված հաշվի նվազագույն մնացորդի գումարից և հաշվին դրանց պահպանման ժամկետից:
 • Որքան երկար են դրամական միջոցները մնում հաշվին և որքան գումարը մեծ է, այնքան ավելի բարձր տոկոս է հաշվարկվում:
 • Յուրաքանչյուր ամսվա տոկոսները հաշվարկվում են վերջին երեք ամիսների ընթացքում (ներառյալ ընթացիկ ամիսը) Կուտակային Հաշվին առկա դրամական միջոցների նվազագույն մնացորդի նկատմամբ և յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը կապիտալացվում են Կուտակային Հաշվի փաստացի մնացորդին:

Ընթացիկ տոկոսադրույքներ`

Արժեք1 ամիս3 ամիս6 ամիս12 ամիս
100.000-ից մինչև 500.000 ՀՀ դրամ1.50%3.00%5.50%6.00%
500.001-ից մինչև 3.000.000 ՀՀ դրամ2.00%3.50%6.00%6.50%
3.000.001 ՀՀ դրամ և ավելի2.50%4.00%6.50%7.00%

Հայտարարություն

 • Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա,
 • Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.   
Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Կուտակային հաշվի սակագներ

Կուտակային հաշվի տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆիզիկական անձանց Բանկային հաշիվների պայմաններ (գործել են մինչև 14․09․2020թ.-ը ներառյալ)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 02.02.2024թ.-ից)

 

 

Թարմացվել է առ՝ 08-02-2024թ., 12:45

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ