VTB-BANK

Ֆիզիկական անձնաց Կուտակային հաշվի բացման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ

№ հհՊայմանի/սակագնի անվանումՊայմանների/սակագների նկարագրություն
1.Կուտակային հաշվի բացում և սպասարկում
1.1ՀաճախորդՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
1.2ԱրժույթՀՀ դրամ
1.3ԺամկետԱնժամկետ
1.4Հաշվի նվազագույն գումար (չնվազող մնացորդ)Նախատեսված չէ
1.5Լրացուցիչ մուտքագրման նվազագույն գումարԱռանց սահմանափակման
1.6Հաշվի նվազագույն մնացորդԱռանց սահմանափակման
1.7Հաշվի բացման/փակման միջնորդավճարԱնվճար
1.8Հաշվի ամսական սպասարկման վճար
1.8.1եթե տվյալ օրացուցային ամսվա ընթացքում Կուտակային հաշվին առկա դրամական միջոցների մնացորդը >10.000 ՀՀ դրամԱնվճար
1.8.2
եթե տվյալ օրացուցային ամսվա առնվազն մեկ օրվա ընթացքում Կուտակային հաշվին առկա դրամական միջոցների մնացորդը  ≤ 10.000 ՀՀ դրամ
390 ՀՀ դրամ1
2.Կանխիկով գործարքներ
2.1Կանխիկ և անկանխիկ միջոցների մուտքագրում (ՀՀ դրամ)«Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների» համաձայն
2.2Կանխիկ և անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում (ՀՀ դրամ)
2.3Հաշվից փոխանցումներ 
2.3.1Ներբանկային/միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (ՀՀ դրամ) «Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների» համաձայն
2.3.2Ներբանկային/միջբանկային փոխանցումներ ԻԲ և ՄԲ համակարգերով0.00%
2.4Կուտակային հաշվի սպասարկման այլ սակագներ«Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների» համաձայն
3.Կուտակային հաշիվներով սահմանափակումներ
3.1Կուտակային հաշվին վճարային քարտի կցման անհնարինություն
3.2Կուտակային հաշիվները չեն կարող բացվել որպես աշխատավարձային, թոշակային, վարկերի և ավանդների բացման նպատակով հաշիվներ
4.Լրացուցիչ ծառայություններ
4.1«Ինտերնետ Բանկինգ/Մոբայլ Բանկինգ» համակարգի տրամադրումԱնվճար
5.Կուտակային հաշվի տարեկան տոկոսադրույքները 
Վերջին երեք ամիսների հաշվի նվազագույն մնացորդ
 (ՀՀ դրամ)
Տարեկան տոկոսադրույք, %
1 - 2 ամիս
(ներառյալ)
3 - 5 ամիս
(ներառյալ)
6 - 11 ամիս
(ներառյալ)
12 ամիս և ավել
մինչև 500.0001.50%3.00%5.50%6.00%
500.001 -ից 3.000.0002.00%3.50%6.00%6.50%
3.000.001 և ավել2.50%4.00%6.50%7.00%

G – հաշվետու ամսում հաշվեգրված տոկոսագումար         
B – վերջին երեք ամիսների (ներառյալ հաշվետու ամիսը) Հաշվին առկա նվազագույն մնացորդ
R – վերջին երեք ամիսների (ներառյալ հաշվետու ամիսը) Հաշվին առկա նվազագույն մնացորդին համապատասխանող տարեկան տոկոսադրույք, որով իրականացվում է հաշվետու ամսվա տոկոսների հաշվեգրումը և վճարումը

K – հաշվետու ամսվա օրերի քանակ

1 Միջնորդավճարը գանձվում է ընթացիկ ամսվա վերջին աշխատանքային օրվանից ոչ ուշ: Կուտակային հաշվին/կամ Հաճախորդի այլ հաշիվներին միջոցների բացակայության դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է հաշվին միջոցների առաջին իսկ մուտքագրման դեպքում: 

Թարմացվել է առ՝ 18-03-2022թ., 15:06

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ