VTB-BANK

Ապառիկ վարկավորում

 • Վարկի առավելագույն գումար

  Վարկի առավելագույն գումար

  1,500,000 AMD

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  անվ.՝ 0%-21.5%

  փաստ.` 18.7%-24%

 • Վարկի առավելագույն ժամկետ

  Վարկի առավելագույն ժամկետ

  5 տարի

 • Որոշման կայացման ժամկետ

  Որոշման կայացման ժամկետ

  մինչև 25 րոպե


Ապառիկ վարկավորում

ՎՏԲ - Հայաստան Բանկն առաջարկում է Ձեզ ապառիկ վարկավորում: Այլևս գնումներ կատարելու համար գումար կուտակելու կարիք չկա: ՎՏԲ - Հայաստան Բանկը տրամադրում է ապառիկ վարկավորում տեղում` ներկայացնելով միայն անձնագիր և հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ):

Վարկի ձևակերպման վայր

Գործընկեր կազմակերպությունների վաճառակետեր

Ապահովում

Վարկային միջոցներով ձեռք բերվող ապրանք

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք 
/
կախված վաճառակետի հետ համագործակցության պայմաններից/

0%-21.5%

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

18.7%-24%

Կանխավճար 

0%

Վարկի ժամկետ (ամիսներ)  
/
կախված վաճառակետի հետ համագործակցության պայմաններից/

3-60

Տոկոսադրույքի ֆիքսում

Ֆիքսված վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում

Տոկոսագումարի հաշվարկման և վճարման կարգը

Տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ 

օրական կտրվածքով և ենթակա է վճարման ամսական պարբերականությամբ

Մարման եղանակ

Անուիտետային վճարումներ

Վարկի առավելագույն գումար

1,500,000 AMD

Վարկի նվազագույն գումար

30,000 AMD

Վարկի տրամադրման եղանակ

Միանվագ

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Առանց սահմանափակման

Վարկի տրամադրման որոշում (վարկի տրամադրում)

Առավելագույնը մինչև 25 րոպե

Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական միջնորդավճար (պարտադիր

Վարկի գումարի 0-1.01%

 

Վարկային հաշվի հավելյալսպասարկման ամսական միջնորդավճար (կամավոր)

Վարկի սպասարկման ամենամսյա միջնորդավճարը+0.25% տրամադրված վարկի գումարից (նվազագույնը 300 ՀՀ դր.)

Բանկային հաշվի բացում/վարում

Անվճար

Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի / տեղեկանքի տրամադրում“ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ գործող “Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” համաձայն

Վարկառուի պարտականությունների  
չկատարման դեպքում տույժեր

Տույժ ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսային գումարի նկատմամբ` 0.1% յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացուցային օրվա համար

*Վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկումը ներառում է հետևյալ ծառայությունները`

 • - Բանկում գործող և Վարկառուին հասանելի ծառայությունների շրջանակներում Վարկառուի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ խորհրդատվություն:
 • - Ֆինանսական խորհրդատվություն (ներառյալ ԱՔՌԱ հարցում):
 • - Շարժական գույքի (ձեռքբերվող ապրանքի) ապահովագրություն` վարկային հաշվի հավելյալ սպասարկման ժամանակահատվածում` ապահովագրման ենթակա է էլեկտրատեխնիկան:

Կարգավիճակ

1. Մշտական գրանցում կամ անձնագրում նշված փաստացի գրանցում ունեցող ՀՀ ռեզիդենտ 
2. ԼՂՀ-ում հաշվառված քաղաքացիներ, որոնք ստանում են եկամուտ ՀՀ-ում

Տարիք

Վարկառուի տարիք` վարկի տրամադրման պահին չպետք է լինի 21 տարեկանից ցածր, վարկի մարման պահին չպետք է գերազանցի 65 տարին

Վարկառուի ստաժի  նկատմամբ պահանջներ

Վերջին աշխատատեղում ստաժ` 4 (չորս) ամիս

Փաստաթղթերի նկատմամբ պահանջներ

- Անձը հաստատող փաստաթուղթ 
- Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) /Հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանք 
- Ուժային կառույցների աշխատակիցների համար` նաև անձը հաստատող վկայական կամ աշխատավարձի մասին տեղեկանք

Միասնական տեղեկատվական ծառայություն: +(374 99) 36-87-87

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

 1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 2. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
 3. ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստր և/կամ “ԱՔՌԱ” վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/ երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:
 4. Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:
 5. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Ուշադրություն` վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում եվ չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում.

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ` Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը համաձայն ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2009թ. հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի» Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

Զգուշացում՝ պարտավորությունները չկատարելու կամ գրավի անբավարարության դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին: 

Զգուշացում՝ Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: 

Զգուշացում՝ Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող Է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Ապառիկ վարկերի տրամադրման և օգտագործման կանոններ ու պայմաններ       

«Ֆինանսներ բոլորի համար» www.fininfo.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

 

Թարմացվել է առ՝ 14-02-2020թ., 04:53:44

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին