VTB-BANK

Վարկը ժամանակին չմարելու հետևանքներ

Հարգե՜լի հաճախորդ, Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում հետևյալ կարևոր տեղեկատվությանը.

  • Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար նորացվում է ինչպես Ձեզ վարկ տրամադրած առանձին վարկատուների, այնպես էլ Վարկային բյուրոյի կողմից:   
  • Վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետներում վարկային պարտավորության չկատարման, թերի կատարման մասին տեղեկատվությունները օրենքով սահմանված կարգով Բանկի կողմից ուղարկվում են վարկային բյուրո (ԱՔՌԱ):
  • Վատ վարկային պատմություն ունենալը հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ Ձեզ համար այլ վարկեր ստանալիս:
  • Եթե Ձեր պարտավորությունների կատարումն ապահովված է գրավով, ապա Ձեր գրավի առարկայի վրա օրենքով սահմանված կարգով կարող է բռնագանձում տարածվել, իսկ այն դեպքում, երբ գրավի իրացումից հնարավոր չէ բավարար գումար ստանալ, ապա Ձեր այլ անձնական գույքը կարող է օգտագործվել վարկի մարման համար:

Թարմացվել է առ՝ 21-10-2019թ., 10:56

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ