VTB-BANK

ՎՏԲ Տրանսֆեր ծառայություն


  ՎՏԲ Տրանսֆեր ծառայություն

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Ներկա պահին հնարավոր է իրականացնել Unistream փոխանցումներ միայն ՌԴ ռուբլով և EUR-ով:

  Քարտին դրամական փոխանցման ստացման համար Ձեզ անհրաժեշտ է`

  • Զանգահարել 87-87 հեռախոսահամարին Բանկի Կոնտակտային կենտրոն կամ ուղարկել հայտ Mobile banking-ի միջոցով
  • Նշել հետևյալ տվյալներ` 
  • Փոխանցման ստացման համակարգը (Unistream)
  • ԱԱՀ
  • Փոխանցման կոդը
  • Փոխանցման հաշվեգրման համար քարտի համարը
  • Փոխանցման արժույթը և գումարը 
  • Փոխանցումը կհաշվեգրվի Ձեր քարտին 30 րոպեի ընթացքում:
  • Փոխանցման ստացման վերաբերյալ Դուք կստանաք sms հաղորդագրություն:

  Եթե Դուք պարբերաբար ստանում եք դրամական փոխանցումներ, Ձեռք բերեք հատուկ VTB Transfer քարտ և ստացեք հետևյալ

  արտոնությունները`

  • Փոխանցման գումարի ՀՀ դրամի փոխարկման արտոնյալ փոխարժեք արտին հաշվեգրման պահին`
   • RUR/AMD – ՌԴ ռուբլու գնման անկանխիկ փոխարժեք + 0.05 ՀՀ դրամ
   • EUR/AMD - Եվրոյի գնման անկանխիկ փոխարժեք + 0.5 ՀՀ դրամ
   • USD/AMD - ԱՄՆ դոլարի գնման անկանխիկ փոխարժեք + 0.5 ՀՀ դրամ
  • Փոխանցման գումարի անվճար կանխիկացում ՀՀ դրամով Բանկի բանկոմատներից:
  • Փոխանցման գումարի արտարժույթով անվճար կանխիկացում մասնաճյուղերում:
  • 6 ամսվա ընթացքում նվազագույնը 5 դրամական փոխանցման ստացում քարտին (վերջին ամսվա ընթացքում փոխանցման պարտադիր առկայությամբ և ամսական նվազագույնը 1 փոխանցման ստացման պայմանով),
   •   ընդհանուր փոխանցումների նվազագույն գումար`180,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ),

  VTB –Transfer քարտի սպասրկման սակագին

  Քարտի սպասարկման ամենամսյա վճար Ամսական 190 ՀՀ դրամ, եթե քարտը բավարարում է հետևյալ պայմաններից առնվազն մեկին:
  1. վերջին 3 օրացուցային ամսվա ընթացքում քարտին մուտքագրվել է առնվազն մեկ դրամական փոխանցում (ընդ որում` առաջին ստուգման ժամանակ անկախ քարտի տրամադրման ամսաթվից (ամսվա 1-ին կամ 29-րդ օր) քարտի տրամադրման ամիսը համարվում է 1 ամբողջական օրացուցային ամիս):
  2. վերջին օրացուցային ամսվա ընթացքում քարտին կցված բոլոր հաշիվների միասին վերցրած միջին օրական մնացորդը կազմել է 30.000 ՀՀ դրամից ավել (համարժեք արտարժույթ` արտահայտված ստուգման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով): 
  Յուրաքանչյուր ամիս 590 ՀՀ դրամ, եթե քարտը չի բավարարում վերոնշյալ 1 և 2 կետերի պայմաններին միաժամանակ

  Ուշադրություն` Ամսական սպասարկման վճարի գանձման համար քարտին բավարար միջոցների բացակայության դեպքում Ձեր քարտի գծով կձևավորվի պարտք` գանձման ենթակա գումարի չափով, որը կմարվի քարտին դրամական միջոցների հերթական մուտքի ժամանակ:

  “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

  “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

  “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

  ՎՏԲ-Տրանսֆեր ծառայության տրամադրման կանոններ(գործել են մինչև 14․09․2020թ.-ը ներառյալ)

  VTB Transfer քարտի պայմաններ ու սակագներ

  "Ա" կարգի երկրների "ՎՏԲ Տրանսֆեր" ծառայության պայմաններ և սակագներ

  Ֆինանսական Տեղեկատու

  «Ձեր Ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ

   տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

  Թարմացվել է առ՝ 12-12-2023թ., 05:16:34

  Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

  Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

  Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

  Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

  Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

  Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

  Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
  Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ