VTB-BANK

ՎՏԲ Տրանսֆեր ծառայություն


  ՎՏԲ Տրանսֆեր ծառայություն

  ՎՏԲ Տրանսֆեր ծառայությունը հասանելի է Բանկի բոլոր Visa և Mastercard քարտապաններին`քարտի ստացման պահից:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Ներկա պահին հնարավոր է իրականացնել Unistream փոխանցումներ միայն ՌԴ ռուբլով և EUR-ով:

  Քարտին դրամական փոխանցման ստացման համար Ձեզ անհրաժեշտ է`

  • Զանգահարել 87-87 հեռախոսահամարին Բանկի Կոնտակտային կենտրոն կամ ուղարկել հայտ Mobile banking-ի միջոցով
  • Նշել հետևյալ տվյալներ` 
   • Փոխանցման ստացման համակարգը (Unistream)
   • ԱԱՀ
   • Փոխանցման կոդը
   • Փոխանցման հաշվեգրման համար քարտի համարը
   • Փոխանցման արժույթը և գումարը 
  • Փոխանցումը կհաշվեգրվի Ձեր քարտին 30 րոպեի ընթացքում:
  • Փոխանցման ստացման վերաբերյալ Դուք կստանաք sms հաղորդագրություն:

  Եթե Դուք պարբերաբար ստանում եք դրամական փոխանցումներ, Ձեռք բերեք հատուկ VTB Transfer քարտ և ստացեք հետևյալ

  արտոնությունները`

  • Փոխանցման գումարի ՀՀ դրամի փոխարկման արտոնյալ փոխարժեք արտին հաշվեգրման պահին`

  RUR/AMD – ՌԴ ռուբլու գնման անկանխիկ փոխարժեք + 0.05 ՀՀ դրամ

  EUR/AMD - Եվրոյի գնման անկանխիկ փոխարժեք + 0.5 ՀՀ դրամ

  • Փոխանցման գումարի անվճար կանխիկացում ՀՀ դրամով Բանկի բանկոմատներից:
  • Փոխանցման գումարի արտարժույթով անվճար կանխիկացում մասնաճյուղերում:
  • 6 ամսվա ընթացքում նվազագույնը 5 դրամական փոխանցման ստացում քարտին (վերջին ամսվա ընթացքում փոխանցման պարտադիր առկայությամբ և ամսական նվազագույնը 1 փոխանցման ստացման պայմանով),
   •   ընդհանուր փոխանցումների նվազագույն գումար`180,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ),

  VTB –Transfer քարտի սպասրկման սակագին

  Քարտի սպասարկման ամենամսյա վճար Ամսական 190 ՀՀ դրամ, եթե քարտը բավարարում է հետևյալ պայմաններից առնվազն մեկին:
  1. վերջին 3 օրացուցային ամսվա ընթացքում քարտին մուտքագրվել է առնվազն մեկ դրամական փոխանցում (ընդ որում` առաջին ստուգման ժամանակ անկախ քարտի տրամադրման ամսաթվից (ամսվա 1-ին կամ 29-րդ օր) քարտի տրամադրման ամիսը համարվում է 1 ամբողջական օրացուցային ամիս):
  2. վերջին օրացուցային ամսվա ընթացքում քարտին կցված բոլոր հաշիվների միասին վերցրած միջին օրական մնացորդը կազմել է 30.000 ՀՀ դրամից ավել (համարժեք արտարժույթ` արտահայտված ստուգման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով): 
  Յուրաքանչյուր ամիս 590 ՀՀ դրամ, եթե քարտը չի բավարարում վերոնշյալ 1 և 2 կետերի պայմաններին միաժամանակ

  Ուշադրություն` Ամսական սպասարկման վճարի գանձման համար քարտին բավարար միջոցների բացակայության դեպքում Ձեր քարտի գծով կձևավորվի պարտք` գանձման ենթակա գումարի չափով, որը կմարվի քարտին դրամական միջոցների հերթական մուտքի ժամանակ:

   

  “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

  “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

  “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

  ՎՏԲ-Տրանսֆեր ծառայության տրամադրման կանոններ(գործել են մինչև 14․09․2020թ.-ը ներառյալ)

  VTB Transfer քարտի պայմաններ ու սակագներ

  "Ա" կարգի երկրների "ՎՏԲ Տրանսֆեր" ծառայության պայմաններ և սակագներ

  Ֆինանսական Տեղեկատու

  «Ձեր Ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ

   տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

  Թարմացվել է առ՝ 28-06-2023թ., 01:55:41

  Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

  Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

  Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

  Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

  Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

  Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

  Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
  Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ