VTB-BANK

Քարտից քարտ փոխանցումներ

Քարտից քարտ փոխանցումները Բանկի բանկոմատների միջոցով կարող են կատարվել․

  • Բանկի այլ քարտապաններին
  • այլ Բանկերի ARCA վճարային համակարգի քարտապաններին:

 

Բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ1

 

 

Փոխանցումներ Բանկի ներսում

Փոխանցումներ ՀՀ բանկեր

1

Քարտի տեսակ

Դեբետային

Վարկային

Դեբետային

Վարկային

2

Փոխանցման արժույթ

AMD, USD, EUR, RUB

AMD

3

Փոխանցման միջնորդավճար2

0,9%, min 200 AMD

1,9%

0,9%, min 200 AMD

1,9%

4

Մեկ փոխանցման համար առավելագույն սահմանաչափ

 

250 000 AMD

5

Մեկ օրվա ընթացքում կատարված փոխանցումների առավելագույն քանակ

 

5

6

Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում կատարված փոխանցումների առավելագույն սահմանաչափ

 

3 000 000 AMD

7

Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում կատարված փոխանցումների առավելագույն քանակ

 

15

1Փոխանցումները իրականացվում են Բանկի այլ քարտերին և այլ բանկերի Arca համակարգի քարտերին

2Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցման պահին՝ փոխանցող քարտից

 

Բանկոմատների հասցեներին ծանոթացեք այստեղ:

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ.-ից)  

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ.-ից)   

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» » ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ.-ից)

Թարմացվել է առ՝ 14-12-2023թ., 18:07

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ