VTB-BANK

Բանկային հաշիվ

 • Հաշվի բացում/փակում

  Հաշվի բացում/փակում

  Անվճար

 • Գործառույթներ

  Գործառույթներ

  Համալրումներ, ելքագրումներ, փոխանցումներ

 • Ժամկետ

  Ժամկետ

  Անժամկետ


Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանները և սակագները
 Ծառայության անվանումՍակագին (ՀՀ դրամ)
1Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում
1.1Բացում 

 

1.1.1Բանկային հաշիվ

ռեզիդենտ - 0

ոչ ռեզիդենտ – 10,000

1.1.2Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվԱնվճար
1.1.3Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
1.2Տարեկան սպասարկում1 
1.2.1Բանկային հաշիվՀՀ ռեզիդենտների դեպքում - 1,900
ՀՀ ոչ ռեզիդենտների դեպքում - 10,000
1.2.2Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվԱնվճար
1.2.3Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
1.3Նվազագույն մնացորդ 
1.3.1Բանկային հաշիվՉի կիրառվում
1.3.2Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվ
1.3.3Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
1.4Փակում 
1.4.1Բանկային հաշիվԱնվճար
1.4.2Ավանդի ձևակերպման համար բանկային հաշիվ
1.4.3Հատուկ բանկային հաշիվ (Սոցհաշիվ) (AMD)
2Կանխիկով գործարքներ2
2.1.Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին
2.1.1.Մասնաճյուղի դրամարկղում 
 AMD/USDԱնվճար
 EUR

0%

Սակագների արխիվ

 RUB2%, min 1500 ՀՀ դրամ3

Սակագների արխիվ

 GBP3%, min 1,500
 Սոցհաշվին (AMD)Անվճար
2.1.2.Վճարային տերմինալներով«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ –ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների  համաձայն
2.2Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում 4 
 

AMD/USD/EUR/RUR

Անվճար

 Սոցհաշվից (AMD)

Անվճար

2.3Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում 
 AMD0.69% min 500 ՀՀ դրամ
 

USD

3.5% min 1.500

Սակագների արխիվ

 

EUR

1.5% min 1.500

Սակագների արխիվ

 

RUR

0.5% min 1.500

Սակագների արխիվ

 GBP53% min 1.500 
3Փոխանցումներ
3.1Փոխանցումներ բանկային հաշվից
3.1.1Ներբանկային փոխանցումներ (AMD/USD/EUR/RUB)Անվճար
3.1.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD) (այդ թվում ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)0.1% min 200
3.1.3Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (EUR) 
 
0.15% min 5.000 
3.1.4Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (RUR)
 
0.3% min 7000
3.1.5Շտապ միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում  (այդ թվում ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)6
 
3.1.2 և 3.1.3 կետերի սակագին + 1,900 ՀՀ դրամ
3.2Սոցհաշվից (AMD) ներբանկային և միջբանկային փոխանցումներ  (այդ թվում պարբերական վճարման հանձնարարականների միջոցով)Անվճար
3.3Փոխանցումներ RUB7 
 RUR արժույթով

0.3% min 7.000

 

ՌԴ «ՎՏԲ Բանկ» ՀԲԸ և«Խնայբանկ Ռուսաստան» ԲԲԸ

0.15%, min 7,000
3.4ՀՀ դրամ արժույթով փոխանցում դեպի ՌԴ «ՎՏԲ Բանկ» ՀԲԸ   2%, նվազագույնը՝ 1,500 ՀՀ դրամ
4Անճշտությունների ուղղում վճարման հանձնարարականի տվյալներում, փոխանցումների ետ վերադարձ և փոխանցման մուտքագրման ամսաթվի կամ գումարի ճշտում
4.1.Ներբանկային փոխանցումներԱնվճար
4.2.Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD, USD, EUR)1,900
4.3.Փոխանցումներ  RUB 
 RUB5,900
4.4Սոցհաշվով կատարված փոխանցումների անճշտությունների ուղղում կամ փոխանցման հետկանչԱնվճար
5Տեղեկատվական ծառայություններ (բանկային, քարտային, վարկային և այլ հաշիվների մասով)9 
5.1Բանկային, քարտային և այլ հաշիվներով10
5.1.1

Քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից նախընտրված հաղորդակցման եղանակով պարտադիր քաղվածքի տրամադրում առաջին անգամ

 Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
5.1.2

Հաճախորդի պահանջով մեկ անգամից ավել քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում

 Մինչև 1 տարի վաղեմության1,900
 1 տարուց ավել վաղեմության3,900
5.2 Վարկային հաշիվներով քաղվածքների տրամադրման սակագներ10 
5.2.1

Քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից նախընտրված հաղորդակցման եղանակով պարտադիր քաղվածքի տրամադրում առաջին անգամ

 Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
5.2.2   Հաճախորդի պահանջով երկրորդ անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում 
 Մինչև 1 տարի վաղեմությանԱնվճար
 1 տարուց ավել վաղեմության3,900 ՀՀ դրամ
5.2.3 Հաճախորդի պահանջով երրորդ և ավել անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում 
 մինչև 1 տարի վաղեմության1,900 ՀՀ դրամ
 1 տարուց ավել վաղեմության3,900 ՀՀ դրամ
5.3 Հիպոթեքային վարկերով քաղվածքների տրամադրման սակագներԱնվճար
5.4Սոց. Փաթեթի հաշիվներով քաղվածքների տրամադրման սակագներԱնվճար
5.5Վճարային փաստաթղթերի պատճեների տրամադրում10 
5.5.1Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում11 
 մինչև 1 տարի վաղեմության2900
 1 տարուց ավել վաղեմության4900
5.5.2Էլեկտրոնային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 111900
5.6Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ստանդարտ տիպային ձևով 10 
 հայերեն լեզվով2900
 ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով3900
 Սոցհաշվով տեղեկանքների տրամադրում 12Անվճար
5.7Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ոչ ստանդարտ ձևով 105900
5.8ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու գործընթացի շրջանակներում տեղեկանքների տրամադրում 101900
5.9Փոխանցումներ  RUB հաղորդագրության պատճենի տրամադրում101,900
5.10Լիազորագրերի ձևակերպում Բանկի ներսում 10

մարզերում – 2,900 ՀՀ դրամ

 

17.12.2019-24.11.2021թթ․ գործող սակագին

ք․ Երևանում – 4,900 ՀՀ դրամ
5.11Սոցհաշվով լիազորագրերի ձևակերպումՉի նախատեսվում
6Լրացուցիչ ծառայություններ 
6.1Հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք0.0%
6.2Բանկային գրքույկի տրամադրում (այդ թվում նրա կորստի կամ թարմացման դեպքում) 10390
7Պարբերական վճարման հանձնարարական 
7.1Բանկային հաշվից պարբերական վճարման հանձնարարականԱնվճար
Ծանոթություն
1Առաջին տարվա Հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է Բանկային հաշվի բացման պահին:
2Արտարժույթով (բացառությամբ USD/EUR/RUB/GBP արժույթով հաշիվների) հաշիվներից կանխիկացումները հնարավոր է իրականացնել բացառապես Բանկի Գանձապետարանի թույլտվության միջոցով, տվյալ գործարքի համար սահմանված սակագնով:
3Այն դեպքում, եթե գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագինը 0% է, ապա նվազագույն սակագին չի կիրառվում:
4Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է պահանջի ներկայացման պահին Բանկի տվյալ մասնաճյուղում առկա հասանելի կանխիկ դրամական միջոցների չափը կամ Բանկում առկա չէ պահանջվող արժույթով գումար, ապա Բանկը առաջարկում է Հաճախորդին չբավականացնող կանխիկ դրամական միջոցները ստանալ հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկով՝
1. Բանկի մոտակա այլ մասնաճյուղից (նախապես հավաստիանալով, որ այնտեղ Հաճախորդի պահանջը ամբողջությամբ կարող է բավարարվել);
2. Կանխիկ գումարը ստանալու հայտ ներկայացնելով* (ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով): Պահանջվող գումարը տրամադրվում է`
• 1 բանկային օրվա ընթացքում ք․Երևանի մասնաճյուղերի դեպքում,
• 3 բանկային օրվա ընթացքում մարզերի մասնաճյուղերի դեպքում:

* Կանխիկ գումարի ստացման հայտ Հաճախորդի կողմից կարող է ներկայացվել գրավոր՝ Բանկի մասնաճյուղի տարածքում, կամ բանավոր՝ Բանկի Կոնտակտային կենտրոնի միջոցով:
5Բանկում GBP արժույթով գումարի կանխիկացումն  իրականացվում է հաճախորդի կողմից նախնական հայտ ներկայացնելու պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
6ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության)փոխանցումներն ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրվա ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , տվյալ փոխանցումները իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով:
7SWIFT փոխանցումների իրականացման համար պետք է պարտադիր Բանկում ունենալ/բացել Բանկային/քարտային հաշիվ, որի միջոցով կատարվելու է տվյալ փոխանցումը
8GBP, CHF, GEL և Բանկի կողմից գնանշված այլ արժույթ:
5.1, 5.2 և 5.6 կերերի համաձայն Բանկի պաշտոնական կայքի միջոցով առցանց  տեղեկանքների կամ քաղվածքների պատվիրման դեպքում 5.1, 5.2 և 5.6 կերտերում նշված սակագներից նվազեցվում է 900 ՀՀ դրամի չափով
10 Ներառյալ ԱԱՀ 
11 Յուրաքանչյուր ձևի համար  
12  Սոցփաթեթի սպասարկման շրջանակներում ներկայացման նպատակով (հաշվի բացման տեղեկանքներ, Սոցփաթեթի շրջանակներում  պարտավորությունների վերաբերյալ և այլ տեղեկանքներ, որոնք նախատեսված  են Բանկի ներքին փաստաթղթերով)

 

 Ֆիզիկական անձանց սպասարկման այլ ծառայությունների սակագներ
 Ծառայության անվանումՍակագին (ՀՀ դրամ)
1.1Առանց հաշիվ բացելու փոխանցումներ այլ բանկեր, Հանրապետական և տեղական բյուջեներ (ներառյալ շարժական և անշարժ գույքի գույքահարկը)  1

0.1% min 390 AMD

 

17.12.2019-24.11.2021թթ․ գործող սակագին

0.1% min 290, max 5,900
1.1.1Առանց հաշիվ բացելու Երաժշտական և արվեստի դպրոցների վարձավճարների փոխանցում ՀՀ Պետ. բյուջեԱնվճար
1.2Առանց հաշիվ բացելու ներբանկային/միջմասնաճյուղային փոխանցումներ2
 AMD 0.8% min 1000 AMD
 EUR0.8% min 2 EUR
 RUR0.8% min 100 RUR
 USD0.8% min 2 USD
1.3Կանխիկի տրամադրում առանց հաշվի բացման
 AMD0.69%, min 500 AMD
 USD3,5%, min 1500 AMD3
 EUR1,5%, min 1500 AMD3
 RUB0,5%, min 1500 AMD3
1.4.Մանրադրամի ընդունումը և տրամադրումը մինչև 50 հատ3Անվճար
1.5.Մանրադրամի ընդունումը և տրամադրումը ավել  51 հատից31%,  min 1000 AMD
1.6.Հնամաշ թղթադրամների ընդունում և փոխանակում
 AMDԱնվճար
 USD5%,  min 1500 AMD 
 EUR5%,  min 1500 AMD
 RUB3%,  min 1000 AMD 
1.7.Բանկի մասնաճյուղերում կանխիկ դրամական փոխանցումների ստացում4300 AMD
1.8.Վիդեոբանկ ծառայության միջոցով ՀՀ ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների կողմից արագ դրամական փոխանցման համակարգերի միջոցով դրամական փոխանցման ուղարկումՀՀ ռեզիդենտների դեպքում - Անվճար
ՀՀ ոչ ռեզիդենտների դեպքում -  3,000 AMD (յուրաքանչյուր փոխանցման համար)
Ծանոթություն
Բացառությամբ "Ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննման կտրոններ տրամադրելու պայմաններ և սակագներ" շրջանակներում շարժական գույքի գույքահարկի:
2 Հաճախորդի կողմից դրամական փոխանցման հետ վերադարձի դեպքում`
-  Եթե դրամական փոխանցման հետվերադարձն իրականացվում է փոխանցման ուղարկման նույն օրվա ընթացքում և հենց փոխանցումն ուղարկող մասնաճյուղի կողմից, ապա Հաճախորդի կողմից վճարված միջնորդավճարի գումարն ամբողջությամբ ենթակա է հետվերադարձման:   
-  Եթե դրամական փոխանցման հետվերադարձն իրականացվում է փոխանցման ուղարկման նույն օրվա ընթացքում այլ մասնաճյուղի կողմից (ոչ փոխանցումն ուղարկող մասնաճյուղի կողմից), ապա Հաճախորդին վերադարձվում է վճարված միջնորդավճարը` պակասեցված փոխանցումն իրականացնող մասնաճյուղին հասանելիք եկամտի չափով,
-  Եթե դրամական փոխանցման հետվերադարձն իրականացվում է փոխանցման ուղարկման հաջորդ օրերի ընթացքում ցանկացած մասնաճյուղի կողմից, ապա Հաճախորդի կողմից վճարված միջնորդավճարը ենթակա չէ վերադարձման:   
3Սակագինը գործում է Բանկի հաշվետեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ-հաճախորդների համար: Բանկի հաճախորդների համար սակագինն անվճար է:
4Միջազգային արագ դրամական փոխանցումների ստացում, բացառությամբ հեռահար ուղիներով ստացվող փոխանցումների (Բանկի Կոնտակտային կենտրոն, Բանկի պաշտոնական կայք, ԻԲ / ՄԲ, TelCell վճարային տերմինալներ):

 

Քաղվածքի տրամադրում

Բանկային, քարտային և այլ հաշիվներով

Քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից նախընտրված հաղորդակցման եղանակով պարտադիր քաղվածքի տրամադրում առաջին անգամ

Ցանկացած ժամանակահատվածի համար

Անվճար

Հաճախորդի պահանջով  մեկ անգամից ավել քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում

Մինչև 1 տարի վաղեմության

1,900 ՀՀ դրամ

1 տարուց ավել վաղեմության

3,900 ՀՀ դրամ

Վարկային հաշիվներով քաղվածքների տրամադրման սակագներ

Քաղվածքների ստացման Հաճախորդի  կողմից նախընտրված հաղորդակցման  եղանակով պարտադիր քաղվածքի տրամադրում առաջին անգամ

Ցանկացած ժամանակահատվածի համար

Անվճար

Հաճախորդի պահանջով  երկրորդ անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում

Մինչև 1 տարի վաղեմության

Անվճար

1 տարուց ավել վաղեմության

3,900 ՀՀ դրամ

Հաճախորդի պահանջով  երրորդ և ավել անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում

Մինչև 1 տարի վաղեմության

1,900 ՀՀ դրամ

1 տարուց ավել վաղեմության

3,900 ՀՀ դրամ

Հիպոթեքային վարկերովԱնվճար
Սոց. Փաթեթի հաշիվներովԱնվճար
 • Բանկային հաշիվը բացվում է ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց կողմից:
 • Հաշիվը բացվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և Ռուսական ռուբլի արժույթով:
 • Հաշիվը բացվում է անժամկետ:
 • Հաշվով կարող եք կատարել հետևյալ գործառնությունները՝ 
  • Անսահմանափակ մուտքագրումներ և ելքագրումներ,
  • Հաշիվից հաշիվ փոխանցումներ ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս (Swift փոխանցումներ),
  • Արտարժույթի անկանխիկ փոխարկում,
  • Ավանդի բացման հետ կապված գործարքներ,
  • Վարկերի տրամադրման հետ կապված գործարքներ,
  • Հաշվով կատարվող այլ գործառնություններ:
 • Դուք կարող եք ցանկացած պահի փակել հաշիվը և ստանալ հաշվին առկա դրամական միջոցները:
 • Հաշվով հնարավոր է կատարել հաշվի արժույթից տարբերվող այլ արժույթներով գործարքներ, որի ժամանակ կկիրառվի բանկի կողմից սահմանված առքի/վաճառքի փոխարկման փոխարժեքը:
 • Հաշիվը բացվում է բանկային հաշվի պայմանագրի ստորագրման օրը
 • Հաշվի նվազագույն մնացորդ չի պահանջվում
 • Հաշվի բացումն անվճար է
 • Հաշվի տարեկան սպասարկման վճար՝
  • ՀՀ ռեզիդենտների դեպքում՝ 1,900 ՀՀ դրամ
  • ՀՀ ոչ ռեզիդենտների դեպքում՝ 4,900 ՀՀ դրամ
 • Հաշվի փակումն անվճար է

Հայտարարություն

 • Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա,
 • Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:
 • Բանկը կատարման է ընդունում Հաճախորդի  Վճարման հանձնարարականը միայն Հաշվում բավարար միջոցների առկայության պարագայում: Միջոցները դուրս են գրվում հաճախորդի Վճարման հանձնարարականների և դուրսգրման այլ փաստաթղթերի` Բանկ մուտք լինելու օրացուցային հաջորդականությամբ, իսկ անբավարարության դեպքում` ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.   
Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Բանկային հաշվի բացման պայմանների և սակագների փոփոխություններ (ուժի մեջ է մտնում 01.09.2023թ.)

Բանկային հաշվի տեղեկատվական ամփոփագիր

Բանկային հաշվի սակագների արխիվ (17.12.19թ. - 31.08.23թ.)

Հատուցման հաշվի բացման պայմանները և սակագները

Հատուցման հաշվի բացման պայմաններ և սակագներ՝ 28.12.2020-01.10.2022

Զինծառայողի պատվովճարի հաշվի բացման սակագներ  

Զինծառայողի պատվովճարի հաշվի բացման սակագներ՝ 08.09.2021-01.02.2023

Ա կարգի երկրների* ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվի բացման և սպասարկման պայմաններն ու սակագները

Ֆիզիկական անձանց Բանկային հաշիվների պայմաններ (գործել են մինչև 14․09․2020թ.-ը ներառյալ)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Թարմացվել է առ՝ 15-09-2023թ., 13:12

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ