VTB-BANK

Ապառիկ վարկավորման շրջանակներում Companion Cards տրամադրման պայմաններ ու սակագներ

Վարկային գիծ վարկային քարտին առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի

1

Քարտի տեսակ

Instant issue

2

Ապահովում

Աշխատավարձի/եկամուտի/դրամական մուտքեր ստանալու իրավունք

3

Վարկային գծի ստացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Pos վարկավորում պրոդուկտի անհրաժեշտ փաստաթղթերի շրջանակում

4

Երկարաձգում

Չի թույլատրվում

5

Առավելագույն ժամկետ

24 ամիս

6

Նվազագույն գումար

50,000 AMD

7

Առավելագույն գումար

800,000 AMD

8

Անվանական տարեկան տոկոսադրույք

0%

9

Փաստացի անվանական տոկոսադրույք

20%-21.2%

10

Հայտի դիտարկման միջնորդավճար

Նախատեսված չէ

11

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

Նախատեսված չէ

12

Վարկային հաշվի ամենամսյա սպասարկման միջնորդավճար

Վարկի գումարի 1.6%

13

Հիմնական պարտքի չափը նվազագույն
մնացորդի հաշվարկի համար

10%

14

Տուգանք

2 ամիսների ընթացքում քաղվածքի ստացման պահի դրությամբ վարկային գծի օգտագործված մասի 10%-ի չմարման դեպքում մինչև ընթացիկ ամսվա վերջին օրը ներառյալ գանձվում է տուգանք` 5000դր:

15

Վարկային սահմանաչափի մարում

Քարտային հաշվին մուտքագրված յուրաքանչյուր գումարի 10%

16

Վարկառուի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ

Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերի համաձայն

17

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի բանկոմատներից կանխիկ միջոցների տրամադրում

0.2%

18

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի POS տերմինալներից կամ առանց քարտի կիրառության կանխիկ միջոցների տրամադրում

0.69%, min 390 AMD

19

Քարտի սպասարկման միջնորդավճար

 0

20

Մնացած բոլոր պայմանները և սակագները կարգավորվում են համաձայն Առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի վարկային գիծ պրոդուկտի պայմանների և սակագների:

21

Չեն թույլատրվում գործարքներ ինտերներ միջավայրում:

Օգտակար տեղեկատվություն

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

  1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
  2. Հաճախորդը չի բավարարում Բանկի նվազագույն պայմաններին:
  3. “ԱՔՌԱ” վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը (առկայության դեպքում նաև համավարկառուները/երաշխավորները) ունի բացասական վարկային պատմություն:
  4. Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ:
  5. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի է դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ներկայացված տեղեկությունը:

Ուշադրություն` Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոuադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ:

 

Ուշադրություն` Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ` Վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը համաձայն ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2009թ. հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի» Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

 

Զգուշացում՝ Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
Զգուշացում՝ Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
Զգուշացում՝  Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող Է խոչընդոտել Ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

«Ֆինանսներ բոլորի համար» www.fininfo.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»


 

Թարմացվել է առ՝ 27-07-2023թ., 12:15

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ