VTB-BANK

Cash Back ծրագիր

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մասնակից է «Անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետվճար տրամադրելու պետություն-մասնավոր սոցիալական փոխգործակցության» միջոցառմանը, որի համաձայն՝ հուլիսի 1-ից ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կենսաթոշակառուներն ու նպաստառուներն իրենց կենսաթոշակային քարտով անկանխիկ եղանակով կատարված վճարումներից կստանան 10%-ի չափով հետվճար (Cash back), բայց ոչ ավել, քան 5,000 ՀՀ դրամը:


Cash Back ծրագիր

Cash back ծրագրի հիմնական պայմաններն են՝

  • Cash back –ը հաշվարկվում է 01.01.2024-31.12.2024 թթ. (ներառյալ) ժամանակահատվածում կենսաթոշակային քարտերով կատարված անկանխիկ գործարքների համար:
  • Անկանխիկ գործարք են համարվում՝
  • կենսաթոշակային քարտերով ՀՀ տարածքում ՊՈՍ-տերմինալների միջոցով կատարված վճարումները (բացառությամբ «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքով կանոնակարգվող գործունեության տեսակներին և ոլորտներին ուղղվող վճարումները),
  • ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի բանկոմատներում և  Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերի միջոցով կոմունալ ծառայությունների դիմաց կատարված վճարումները:
  • Ամսական Cash back –ի չափը կազմում է կատարված անկանխիկ գործարքների հանրագումարի 10%-ը, բայց ոչ ավելի քան 5,000 ՀՀ դրամը և վճարվում է կենսաթոշակային քարտին ամսական պարբերականությամբ՝ յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա մինչև 25-ը` նախորդ ամսվա ընթացքում կատարված անկանխիկ գործարքների համար:

 

Միջոցառման վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ այստեղ

Թարմացվել է առ՝ 15-02-2024թ., 11:33

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ