VTB-BANK

Վարկային գիծ վարկային քարտին մարման արտոնյալ ժամանակահատվածով Քարտի պայմաններ և սակագներ

Քարտիտեսակը/

Սպասարկումը ՀՀ դրամ

VISA Classic Credit

MasterCard Standard

VISA Gold Credit

MasterCard Gold

Վարկի սահմանաչափը

Մինչև 4,000,000 AMD (համարժեք)

Մինչև 10,000,000 AMD (համարժեք)

Քարտի թողարկում

0

Քարտի շտապ թողարկում

0

Հաշվի նվազագույն մնացորդ

0

Քարտի սպասարկման համար միջնորդավճար

տարեկան- 5.900
ամսական-590

տարեկան - 26.000
ամսական- 2.600

Կից քարտի տրամադրման համար միջնորդավճար (քարտերի քանակը 3-ից ոչ ավել)

Կից քարտը պետք է լինի վարկային և հիմնական քարտի դասի (ոչ ցածր և ոչ բարձր)

0

Կից  քարտի տեսակ

VISA Classic Credit

MasterCard Standard

VISA Gold Credit

MasterCard Gold

Կից  քարտի սպասարկման համար միջնորդավճար

Համաձայն հիմնական քարտի գործող պայմանների

Կանխիկով գործառնություններ 

Քարտին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերում

AMD

- Անվճար այն մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված չեն Cash-In բանկոմատներ

- 200 ՀՀ դրամ այն մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ****

USD

Անվճար

EUR

Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն` min 390 AMD max 0.3%*****  գործարքի գումարից

RUR

Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն` min 390 AMD max 0.5%*****  գործարքի գումարից

Միջնորդավճար ներբանկային անկանխիկ փոխանցումների միջոցով քարտային հաշվը համալրելու համար և Բանկի Cash-in բանկոմատների միջոցով

Անվճար

Քարտային հաշվի համալրում վճարային տերմինալների միջոցով

Համաձայն գործարքի պահին գործող ”ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագներով և պայմաններով

 ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի բանկոմատներից և POS տերմինալներից կանխիկ միջոցների կանխիկացում

2%, նվազագույնը 1500 АMD, 4 USD, 4 Euro, 130 RUR Երևանի մ/ճ բացված քարտերի համար;

0.8% նվազագույնը 500 AMD, 2 USD/Euro, 60 RUR մարզերի մ/ճ բացված քարտերի համար

Հավատարմագրված կազմակերպությունների աշխատակիցների համար`

1.5%, նվազագույնը 1,000 AMD, 3 USD/Euro, 120 RUR Երևանի մ/ճ բացված քարտերի համար; 0.8% Նվազագույնը 500 AMD, 2 USD/Euro, 60 RUR մարզերի մ/ճ բացված քարտերի համար

2%, նվազագույնը 2,000 АМД;Հավատարմագրված կազմակերպությունների աշխատակիցների համար`

1.5%, նվազագույնը 1000 АМД, 3 USD/Euro, 120 RUR

 

Կանխիկ միջոցների տրամադրում այլ բանկերի բանկոմատներից և POS տերմինալներից (ՀՀ-ում և արտասահմանում` այդ թվում ՎՏԲ Խմբի POS տերմինալներից)

Քարտով անկանխիկ գործառնությունների իրականացում

 

Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում

0%

Quasi cash գործարքներ*

3%

Առանց քարտի կիռարման քարտային հաշվից փոխանցում**

  • Բանկի մասնաճյուղերում “Telephone Banking” ծառայության միջոցով՝ 1%, նվազագույնը 1,500 AMD,
  • “Internet Banking”/“Mobile Banking” ծառայության միջոցով՝ 1.5%, նվազագույնը 1500 ՀՀ դրամ:

Առանց քարտի կիռարման քարտային հաշվից կանխիկացում**

1%, նվազագույնը 1,500 AMD

Միանգամյա կանխիկացման  առավելագույն գումարը 

1.000.000

3.000.000

Օրական կանխիկացման սահմանափակում 

1.000.000

3.000.000

Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում

1,900 – միանգամյա

Կանխիկ գործառնությունների առավելագույն  քանակ մեկ օրվա ընթացքում

10 գործառնություն

Անկանխիկ գործառնությունների առավելագույն  քանակ մեկ օրվա ընթացքում

Առանց սահմանափակման

Անկանխիկ գործառնությունների առավելագույն գումար մեկ օրվա ընթացքում

Առանց սահմանափակման

Լրացուցիչ ծառայություններ

Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ (քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո), Բանկի կողմից սահմանված քարտերի ավտոմատ վերաթողարկման պայմաններին համապատասխանության դեպքում

0

Քարտի վերաթողարկում կորստի, ֆիզիկական մաշվածության  և տեղեկատվության բացահայտման դեպքում

1.900 AMD

0

Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում)

1500 AMD

Անվճար

Քարտային հաշվի քաղվածքի, տեղեկանքի, վճարային փաստաթղթերի պատճենների տրամադրում, Բանկ ներսում լիազորագրի կնքում

Համաձայն գործարքի պահին սահմանված "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների և պայմանների

Կոնվերտացիա

Բանկի պրոցեսինգային կենտրոնի մշակման պահին Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքին համաձայն

Քարտի ելքագրումը  լոկալ STOP ցանկից

Անվճար

Քարտի մուտքագրում միջազգային STOP-ցանկ (14 օրով Visa/Mastercard-ի մեկ տարածաշրջանում)

15,000 AMD

Քարտի ելքագրումը միջազգային STOP ցանկից

Անվճար

"SMS-բանկինգ"

"SMS-բանկինգ " ծառայության ակտիվացում

0

SMS-բանկինգ ծառայության ամսական վճար*** (սակագինը կիրառվում է Բանկի համապատասխան փաստաթղթով սույն ծառայությանը միանալու դեպքում)

199 AMD

Անվճար

Քարտից քարտ փոխանցումներ

Համաձայն Բանկում գործող “Բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ” պրոդուկտի պայմանների

Քարտի գործողության ժամկետ (տարի)

5

Մնացորդի դիտում (յուրաքանչյուր դիտման համար)

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայլ/ Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում

Անվճար

ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում

10 ՀՀ դրամ

ՀՀ տարածքից դուրս բանկերի բանկոմատներից

250 ՀՀ դրամ

Քարտից հրաժարվելու տուգանք (հաճախորդի կողմից քարտի բացման հայտ ներկայացնելու և 6 ամսվա ընթացքում այն չստանալու տուգանք)

1,500 ՀՀ դրամ

Բանկի բանկոմատի կողմից առգրավված քարտի շտապ տրամադրում

5,000 AMD

 

* վարկային կազմակերպություններից ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում, այդ թվում Ինտերնետի միջոցով:

** Իրականացվում է Բանկի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում` մասնաճյուղի կառավարչի հատուկ թույլտվությամբ:

***Ներառյալ ԱԱՀ: Ներառյալ ԱԱՀ: Քարտի շարժի մասին անսահմանափակ քանակության SMS հաղորդագրությունների ուղարկման համար:

****Տեխնիկական խնդիրների առաջացման կամ հաճախորդների սպասարկման անընդհատությունն ու օպերատիվությունը ապահովելու համար տվյալ մասնաճյուղերում կարող է կիրառվել 0 ՀՀ դրամ սակագին: Մասնաճյուղերի ցանկը, որտեղ տեղադրվծ են Cash-In բանկոմատներ և որոնց դրամարկղերում կիրառվելու է քարտային հաշվին դրամային մուտքի սակագին, հասանելի է Բանկի պաշտոնական կայքում:

***** 0% սակագնի սահմանման դեպքում նվազագույն միջնորդավճար չի սահմանվում:

Թարմացվել է առ՝ 31-03-2022թ., 16:25

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ