VTB-BANK

Ֆիզիկական անձանց առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների (ԱՄՀ) սպասարկման պայմաններ և սակագներ

Ծառայության անվանումՍակագին
ԱՄՀ բացում, սպասարկում, փակումԱնվճար
Թանկարժեք մետաղների մուտքագրում / ելքագրում առարկայազուրկ ձևով ԱՄՀ վրա/ԱՄՀ-իցԱնվճար
Թանկարժեք մետաղների մուտքագրում / ելքագրում ֆիզիկական ձևով ԱՄՀ վրա/ԱՄՀ-ից Չի իրականացվում
Առարկայազուրկ թանկարժեք մետաղի վաճառք` Բանկում հաճախորդի ԱՄՀ վրա մուտքագրման եղանակովԳործարքի իրականացման օրվա դրությամբ Բանկի փոխարժեքով
Առարկայազուրկ թանկարժեք մետաղի առք Բանկի կողմից հաճախորդի ԱՄՀ-իցԳործարքի իրականացման օրվա դրությամբ Բանկի փոխարժեքով
Հաշիվ բացելու համար թանկարժեք մետաղի նվազագույն քանակ (1 գր.)0
Թանկարժեք մետաղի առքուվաճառքի նվազագույն չափընվազագույնը 1 գր.
Նվազագույն չնվազող մնացորդ0
ԱՄՀ միջոցների մնացորդի վրա հաշվեգրվող տոկոսադրույք0%
Առարկայազուրկ թանկարժեք մետաղի փոխանցում հաճախորդի ԱՄՀ-ից` Բանկի ներսում հաճախորդի այլ ԱՄՀ-ի վրաԱնվճար
Ոսկու միջբանկային փոխանցում (տեղական / միջազգային):Գործարքի իրականացման պահին ՀՀ ԿԲ կուրսով - ոսկու դրամական արժեքի 0,15% արտահայտության, նվազագույնը 15000 ՀՀ դրամ և թղթակից բանկի միջնորդավճար 
Հաճախորդի ԱՄՀ վրա` ՀՀ այլ բանկերից փոխանցված առարկայազուրկ թանկարժեք մետաղի մուտքագրումԱնվճար
Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում, որոնք մուտքագրվել են հաճախորդի ԱՄՀ վրա` Բանկի կողմից հաճախորդի առարկայազուրկ թանկարժեք մետաղի գնման գործառնության շրջանակներում, որը հաշվառված է եղել նույն հաճախորդի ԱՄՀ վրաԱնվճար
Քաղվածքների և այլ փաստաթղթերի տրամադրում` հաճախորդի պահանջովՀամաձայն Բանկի սակագների
* Միջնորդավճարը գանձվում է ՀՀ դրամով 

 

Թարմացվել է առ՝ 18-03-2022թ., 15:08

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ