VTB-BANK

ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ անկախ գնահատող կազմակերպություններ ընտրելու համար, Բանկին և Բանկի հաճախորդներին գնահատման ծառայություններ մատուցելու նպատակով:

08.02.2022

Հարգելի Գնահատող ընկերություններ`

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ անկախ գնահատող կազմակերպություններ ընտրելու համար, Բանկին և Բանկի հաճախորդներին գնահատման ծառայություններ մատուցելու նպատակով: Մասնակցության պայմաններին մանրամասն կարող եք ծանոտանալ հրապարակային ընտրության անցկացման կարգի, պայմանների և ժամկետների վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկում Փաստաթղթերի կազմման ընթացքում խնդրում ենք պահպանել ներքոհիշյալ պայմանները`

  • Լրացնել “Համագործակցության մասին նամակ-առաջարկությունը” Բանկի կայքում ներկայացված ձևին համապատասխան (2 (երկու) լեզվով (հայերեն և ռուսերեն))
  • Լրացնել “հարցաթերթը” Բանկի կայքում տեղադրված ձևին համապատասխան և համարակալել Բանկին ներկայացվող փաստաթղթերը համաձայն Բանկի կայքում ներկայացված “Փաստաթղթերի ցանկի” ձևի
  • Պատրաստ լինել համագործակցել մրցույթի շրջանակներում առաջարկվող սակագների և գնահատման աշխատանքներին Բանկի պայմանների և պահանջների համաձայն
  • Ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթը պետք է կարված լինի միասնական փաթեթում, համարակալման համաձայն
  • Կազմված փաստաթղթերի փաթեթը պետք է ուղարկվի ՀՀ, ք. Երևան, Մոսկովյան35, ոչ բնակելի տարածքներ 68-73 “ՎՏԲՀայաստանԲանկՓԲԸ, նշումով “Մասնագիտական խմբին:
  • Հայտերը և փաստաթղթերի փաթեթները ընդունվում են ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00: Հայտերի ընդունման վերջին ժամկետը` 2022թ․ մարտի մեկը ներառյալ, ժամը 16:00:

Հարցեր առաջանալու դեպքում զանգահարեք, (+374 10) 51 37 49 ապա 8 2111 ներքին համարով Գրավադրվող գույքի հետ աշխատանքի բաժին


Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ