VTB-BANK

Թղթակից բանկեր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ»

ՓԲԸ Մոսկովյան փ.35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ, Երևան, Հայաստան

Telephone։ 87 87, TeleFax։ (+374 10) 56-55-78

SWIFT։ ARMJ AM 22

Թղթակից բանկերի ցանկ (ՆՈՍՏՐՈ*) առ 15.03.2019 թ.

Ոչ ռեզիդենտ

Bank NameAccount NumberCurrency
Սիտիբանկ Ն.Ա.
Նյու Յորք, ԱՄՆ
SWIFT:CITIUS33
36313092USD
ՎՏԲ Բանկ (Յուռոփ) Էս Ի, Մայնի Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա
SWIFT։ OWHBDEFF
0104393418
0104393392
0104393426
0104393442
USD
EUR
GHF
GBP
"ԱԼՖԱ-ԲԱՆԿ" ԲԸ
Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: ALFARUMM
30111810900000000272
30111840200000000036
30111978600000000029
RUB
USD
EUR
ՌԴ Խնայողական Բանկ Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: SABRRUMM
30111840600000000065
30111810300000000065
30111978200000000065
USD
RUR
EUR
ՀԲԸ Բանկ ՎՏԲ Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: VTBRRUMM
30111810355550000002
30111840255550000059
30111978955550000014
30111826855550000004
30111036755550000004
30111752155550000001
30111578355550000001
30111392755550000007
RUR
USD
EUR
GBP
AUD

SEK
NOK
JPY
ՎՏԲ բանկ Վրաստան ԲԸ
Թբիլիսի, Վրաստան
SWIFT: UGEBGE22
933512/USD
933502/GEL
GE82VT0100000000943512
GE82VT0100000000943512
USD
GEL
RUB
EUR

* Նոստրո հաշիվ - «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հաշիվն է այլ բանկում

Թղթակից բանկերի ցանկ (ԼՈՐՈ*) առ 15.03.2019 թ.

Ոչ ռեզիդեն

Bank NameAccount NumberCurrency
ՀԲԸ Բանկ ՎՏԲ Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: VTBRRUMM

16000400351500
16000410353900

AMD
USD
ՎՏԲ բանկ Վրաստան ԲԸ Թբիլիսի, Վրաստան
SWIFT: UGEBGE22
16000406171100
16000416171900
AMD
USD
ԴՁ ԲԸ Բանկ ՎՏԲ (Ղազախստան)
SWIFT: VTBAKZKZ
16000001267600AMD

* Լորո հաշիվ - այլ բանկի հաշիվն է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ թղթակից և այլ բանկերի հետ գործառնությունների սակագներ

Վոլֆսբերգյան խմբի՝ ֆինհաստատությունների հուսալիության գնահատման հարցաթերթիկ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման դեմ պայքարի ոլորտում իրականացվող միջոցների առնչությամբ 

Սույնով արտահայտում ենք մեր հարգանքը և տեղեկացնում, որ ի կատարում 26.05.2008թ. ՀՕ-80-Ն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների մասին» կանոնակարգի, «Ֆինանսական հաստատությունների կողմից փողերի լվացմանև ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ռիսկերի վրա հիմնված ֆինանսական հաստատությունների կողմից մոտեցման կիրառման մասին» կանոնակարգի, «Փողերի լվացմանև ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում տիպաբանություններ»-ի, մշակվել և հաստատվել են «Ներքին հսկողության կանոններ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրիկանացմանը /լվացման/ ևահաբեկչության ֆինանսավորմանը կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդման նպատակով»:   

Ներքին հսկողությունը հանցավոր եկամուտների օրիկանացմանը և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդման նպատակով (այսուհետ՝ ՓԿ/ԱՖ և ԶՈԶՏՀ) իրականացվում է վերը նշված փաստաթղթերի հիման վրա:

Տեղեկացնում ենք նաև, որ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը  կապեր չի հաստատում այն ոչ ռեզիդենտ բանկերի հետ, որոնք չունեն մշտապես գործող կառավարման մարմիններ իրենց գրանցման պետությունների տարածքում: 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը չունի հաշիվներ այն պետություններում (տարածքներում) գրանցված բանկերում, որոնց վերաբերյալ միջազգային աղբյուրներից կարող էր հայտնի դառնալ, որ նրանք չեն պահպանում  փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման  դեմ  ուղղված ընդունված  ստանդարտները:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի սեփականատերերի կառուցվածքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրված է  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի պաշտոնական կայքում:

Հուսով ենք  հետագա փոխշահավետ համագործակցության զարգացման:

Թարմացվել է առ՝ 10-03-2021թ., 18:33

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ