VTB-BANK

Թղթակից բանկեր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ, 0006, ք․ Երևան, Մանանդյան փ. 33/3, Երևան, Հայաստան

­­­­­­­­­SWIFT։ ARMJAM 22

Թղթակից բանկերի ցանկ միջազգային փոխանցումների համար առ 06.11.2023թ.

 

ՌԴ ռուբլով փոխանցումների համար

Թղթակից բանկ

Վավերապայմաններ

Հաշվի համար

Արժույթ

ՎՏԲ Բանկ ՀԲԸ Մոսկվա, Ռուսաստան

SWIFT: VTBRRUMM
BIC: 044525187
30101810700000000187

30111810355550000002

RUB

Խնայբանկ ՀԲԸ Մոսկվա, Ռուսաստան

SWIFT: SABRRUMM
BIC: 044525225
30101810400000000225

30111810300000000065

RUB

 

ՀՀ դրամով փոխանցումների համար

Թղթակից բանկ

Վավերապայմաններ

Հաշվի համար

Արժույթ

ՎՏԲ Բանկ ՀԲԸ Մոսկվա, Ռուսաստան

SWIFT: VTBRRUMM
BIC: 044525187
30101810700000000187

30111051455550000004

AMD

 

 ՉԺՀ յուանով փոխանցումների համար

Թղթակից բանկ

Վավերապայմաններ

Հաշվի համար

Արժույթ

ՎՏԲ Բանկ ՀԲԸ Մոսկվա, Ռուսաստան

SWIFT: VTBRRUMM
BIC: 044525187
30101810700000000187

30111156055550000008

CNY

 

ԱՄԷ դիրհամով փոխանցումների համար

Թղթակից բանկ

Վավերապայմաններ

Հաշվի համար

Արժույթ

Մելլաթ Բանկ ՓԲԸ Երևան, Հայաստան

SWIFT: BKMTAM22

20800221211584

AED

 

Վոլֆսբերգյան խմբի՝ ֆինհաստատությունների հուսալիության գնահատման հարցաթերթիկ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման դեմ պայքարի ոլորտում իրականացվող միջոցների առնչությամբ 

Սույնով արտահայտում ենք մեր հարգանքը և տեղեկացնում, որ ի կատարում 26.05.2008թ. ՀՕ-80-Ն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների մասին» կանոնակարգի, «Ֆինանսական հաստատությունների կողմից փողերի լվացմանև ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ռիսկերի վրա հիմնված ֆինանսական հաստատությունների կողմից մոտեցման կիրառման մասին» կանոնակարգի, «Փողերի լվացմանև ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում տիպաբանություններ»-ի, մշակվել և հաստատվել են «Ներքին հսկողության կանոններ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրիկանացմանը /լվացման/ ևահաբեկչության ֆինանսավորմանը կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդման նպատակով»:   

Ներքին հսկողությունը հանցավոր եկամուտների օրիկանացմանը և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդման նպատակով (այսուհետ՝ ՓԿ/ԱՖ և ԶՈԶՏՀ) իրականացվում է վերը նշված փաստաթղթերի հիման վրա:

Տեղեկացնում ենք նաև, որ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը  կապեր չի հաստատում այն ոչ ռեզիդենտ բանկերի հետ, որոնք չունեն մշտապես գործող կառավարման մարմիններ իրենց գրանցման պետությունների տարածքում: 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը չունի հաշիվներ այն պետություններում (տարածքներում) գրանցված բանկերում, որոնց վերաբերյալ միջազգային աղբյուրներից կարող էր հայտնի դառնալ, որ նրանք չեն պահպանում  փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման  դեմ  ուղղված ընդունված  ստանդարտները:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի սեփականատերերի կառուցվածքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրված է  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի պաշտոնական կայքում:

Հուսով ենք  հետագա փոխշահավետ համագործակցության զարգացման:

Թարմացվել է առ՝ 19-01-2024թ., 12:50

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ