VTB-BANK

«Արտոնություն Visa Signature» փաթեթ

Արագություն, հարմարավետություն և շահավետ սպասարկում

«Արտոնություն Visa Signature» ծառայությունների փաթեթը համալիր ծրագիր է կայացած հաճախորդների համար, ովքեր չունեն Բանկի ստանդարտ հերթերի ժամանակը եւ ցանկանում են ստանալ բարձրակարգ սպասարկում: Փաթեթի շրջանակներում Ձեզ կտրամադրվի անհատական խորհրդատու, ով կօգնի Ձեզ Բանկի հետ կապված ցանկացած հարցում: Նա կարող է ոչ միայն խորհրդատվություն տրամադրել առկա ծառայությունների վերաբերյալ, այլև առաջարկել լավագույն լուծումներ: Ձեր խորհրդատուն տեղյակ կլինի բոլոր գործերին և կկարողանա տալ համապատասխան դիրքորոշում: Նա նաև կօգնի Ձեզ պատրաստել փաստաթղթեր այս կամ այն գործարքի համար և կազմակերպել ներքոնշյալ բանկային ծառայություններից ցանկացածի ձևակեպումը:

«Արտոնություն Visa Signature» փաթեթի տրամադրման պայմաններն և սակագները

"Արտոնություն VS" փաթեթի սպասարկման միջնորդավճար *Տարեկան  200,000 АМД կամ
Կիսամյակային - 100,000 դրամ կամ
Եռամսյակային- 60,000 դրամ կամ
Ամսական - 20,000 դրամ
"Արտոնություն Visa Signature" փաթեթի պրոդուկտներն ու ծառայությունները
Visa Signature/Visa Platinum***"Արտոնություն VS" փաթեթի  Visa Signature/Visa Platinum քարտերի թողարկման և սպասարկման պայմանների և սակագների համաձայն  
Բանկային հաշիվ"Արտոնություն VS" փաթեթի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների համաձայն 
Ավանդներ**միջինում +0.2% ավել գործող "Շահավետ", "Հարմարավետ" և "Պրոգրեսս"  ավանդների գործող տոկոսադրույքներին
Անհատական պահատուփեր"Անհատական պահատուփերում  թանկարժեք իրերի պահպանման պայմանների և սակագների համաձայն 
Տուրիստական ապահովագրություն"Արտոնություն VS" փաթեթի տուրիստական ապահովագրության պայմանների և սակագների համաձայն 
"Lounge Key" ծառայություն Lounge Key ծառայության պայմանների և սակագների համաձայն
"Կոնսյերժ" ծառայությունԿոնսյերժ ծառայության պայմանների և սակագների համաձայն
Այլ արտոնություններ"Հաճախորդի լոյալության պայմանների և սակագների համաձայն
* «Արտոնություն» փաթեթը հաճախորդին տրամադրվում է անվճար, եթե բավարարվում է հետևյալ չափանիշներից որևէ մեկը, հակառակ դեպքում կիրառվում է 1-ին կետում նշված «Արտոնություն» փաթեթի համար սահմանված սակագինը:
Փաթեթն անվճար է հետևյալ պայմաններից մեկի դեպքում`
- Յուրաքանչյուր ամսվա կտրվածքով Հաճախորդի / ընտանիքի անդամների բոլոր հաշիվների / ավանդների միջին ամսական մնացորդը կազմում է 15 մլն. AMD / 30հազ. USD/ 30հազ. EUR/  2 մլն RUR և ավելի.
- Հաճախորդը վերջին 3 ամիսների ընթացքում ստանում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ-ի քարտով ամսական 1,5 միլիոն դրամ և ավել գումարի աշխատավարձ: Հետևյալ եղանակներից որևիցե մեկի ընտրության դեպքում `
Ամսական միջնորդավճար - նվազագույնը  աշխատավարձի 1 մուտք բացման պահից յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում,
Եռամսյակային միջնորդավճար  - նվազագույնը աշխատավարձի  2  մուտք բացման պահից հաշված յուրաքանչյուր  եռամսյակի համար,
Կիսամյակային միջնորդավճար - նվազագույնը աշխատավարձի  4 մուտք բացման պահից հաշված յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացքում,
Տարեկան միջնորդավճար  - նվազագույնը աշխատավարձի  8 մուտք բացման պահից  հաշված յուրաքանչյուր  տարվա ընթացքում .
**Բանկն իրավունք ունի փոփոխել ավանդի տոկոսադրույքը `համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի, ինչը կարտացոլվի կնքվող ավանդային պայմանագրերում:
*** Հաճախորդին մեկ  փաթեթի շրաջանակներում տրամադրվում է  Visa Signature քարտ:
Հաճախորդի ընտանիքի անդամներին որպես հիմնական կամ կից քարտ տրամադրվում է  Visa Platinum, բայց ոչ ավել, քան 2 քարտ (ընտանիքի անդամներ են համարվում: ամուսին/կին, երեխաներ, մայր/հայր, եղբայր/քույր). Վերը չնկարագրված դեպքերում  կարող է տրամադրվել լրացուցիչ քարտ  Բանկում գործող ստանդարտ պայմաններով և սակագներով:
**** "Պրիվիլեգիա"  մասնաճյուղում կարող են սպասարկվել "Փրայմ" մասնաճյուղի հաճախորդները, ինչպես նաև  ՎՏԲ խմբի "Private Banking" և "Արտոնություն" փաթեթի հաճախորդները հաշվարկադրամարկղային գործարքների գործող սակագներով , որպես հավաստում ներկայացնելով փաթեթին համապատասխան իրենց  ՎՏԲ  Բանկի քարտը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր`  անձը հաստատող փաստաթուղթը և սոցիալական քարտը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը/ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքը: 

"Արտոնություն Visa Signature" փաթեթի բանկային հաշվի սպասարկման պայմաններն ու սակագները

Ծառայության անվանումՍակագին (ՀՀ դրամ)
Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում
Բանկային հաշվի բացումԱնվճար
Բանկային հաշվի սպասարկում
 Բանկային հաշվի նվազագույն մնացորդՉի կիրառվում
Բանկային հաշվի փակումԱնվճար
 Կանխիկով գործարքներ1
    Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին 
Մասնաճյուղի դրամարկղում 
AMD,USDԱնվճար
EURԱնվճար
RUBհամարժեք 5,000 USD - անվճար
Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն
 max 0.5%, min 3902
GBPհամարժեք 5,000 USD -անվճար                                                           
   1%, min 1,000
Վճարային տերմինալներով«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ –ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների  համաձայն
 Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում3
AMD/USD/EUR/RUBԱնվճար
GBPԱնվճար
Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում3
AMD  0.15%, նվազագույնը` 390
USD/EUR/RUBUSD - 0.2%, EUR - 0.2%, RUB - 0.3%
GBP41%, նվազագույնը` 1,000 
Փոխանցումներ
Փոխանցումներ բանկային հաշվից
Ներբանկային փոխանցումներ (AMD/USD/EUR/RUB)Անվճար
Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում  (AMD)
(այդ թվում ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ) 
Անվճար
Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (USD/EUR) 0.1%, նվազագույնը` 2,900, առավելագույնը` 7,500 
Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD) (այդ թվում ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)5 3.1.2 и 3.1.3 կետերի սակագներ + 1900 
Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով (SWIFT)6
BEN համակարգ 
USD/EUR/RUB0.15%, նվազ. 5,000  առավել. 50,000 
OUR համակարգ 
USD0.15%, նվազ.  7000, առավել. 50,000 
EURմինչև 12,500 EUR  - 0.15%, նվազ. 7,000  առավել. 50,000 
12,501 EUR ավել - 0.15%, նվազ. 11,000  առավել. 50,000 
RUR0.15%, նվազ. 5,000, առավել. 50,000
ՌԴ" ՎՏԲ ԲԱՆԿ" ՀԲԸ (USD/EUR/RUB) 0.12%, նվազ. 2,000, առավել.  30,000 
"Խնայբանկ Ռուսաստան" ԲԲԸ  (USD/EUR/RUB) 0.12%, նվազ. 3,000, առավել. 30,000
GOUR համակարգ 
USD0.15%, նվազ. 17,500,  առավել. 60,000 
Այլ արժույթով փոխանցումներ (BEN и OUR համակարգերով)70.2%, նվազ. 7,000, առավել. 100,000 
Անճշտությունների ուղղում վճարման հանձնարարականի տվյալներում, փոխանցումների ետ վերադարձ և փոխանցման մուտքագրման ամսաթվի կամ գումարի ճշտում  
Ներբանկային փոխանցումներԱնվճար
Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD, USD, EUR) 1,900
Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով  (SWIFT)
USD23,900
EUR կամ այլ արտարժույթ730,900
RUB5,900
Տեղեկատվական ծառայություններ 8 
Բանկային, քարտային և այլ հաշիվներով քաղվածքների տրամադրման սակագներ 
Բանկից քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից հաղորդակցման նախընտրված եղանակով առաջին անգամ պարտադիր քաղվածքի տրամադրում
Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
Հաճախորդի պահանջով  մեկ անգամից ավել  քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում
մինչև 2 տարի վաղեմությանԱնվճար
2 տարուց ավել վաղեմության3,900
Վարկային հաշիվներով քաղվածքների տրամադրում
Քաղվածքների ստացման Հաճախորդի  կողմից նախընտրված հաղորդակցման  եղանակով պարտադիր քաղվածքի տրամադրում առաջին անգամ  
Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
Հաճախորդի պահանջով  երկրորդ անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում 
մինչև 2 տարի վաղեմության Անվճար
2 տարուց ավել վաղեմության3,900
Հաճախորդի պահանջով  երրորդ և ավել անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում
մինչև 2 տարի վաղեմության Անվճար
2 տարուց ավել վաղեմության3,900
Հիպոթեքային վարկերովԱնվճար
Վճարային փաստաթղթերի պատճեների տրամադրում9
Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում
մինչև 24 ամիս վաղեմությանԱնվճար
24 ամիս ավել վաղեմության103,900
Էլեկտրոնային եղանակով պահպանվող փաստաթղթերի համարԱնվճար
Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ստանդարտ տիպային ձևով Անվճար
Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ոչ ստանդարտ ձևովԱնվճար
SWIFT հաղորդագրության պատճենի տրամադրում10 մեկ ամսվա ընթացքում - անվճար, մեկ ամսից հետո - 1,900
Լիազորագրերի ձևակերպում Բանկի ներսում 94,900
Փաստաթղթերի առաքում
Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքում Անվճար
Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքից դուրս 25000*
Լրացուցիչ ծառայություններ 
Հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք0.0%
Պարբերական վճարման հանձնարարական 
Բանկային հաշվից պարբերական վճարման հանձնարարականԱնվճար
Ծանոթություն
1 Արտարժույթով (բացառությամբ USD/EUR/RUB/GBP արժույթով հաշիվների) հաշիվներից կանխիկացումները հնարավոր է իրականացնել բացառապես Բանկի Գանձապետարանի թույլտվության միջոցով, տվյալ գործարքի համար սահմանված սակագնով:
2 Այն դեպքում, եթե գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագինը 0% է, ապա նվազագույն սակագին չի կիրառվում:
3Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է 400,000 USD կամ համարճեք արտարժույթը, ապա Հաճախորդը պետք է կանխիկ միջոցների ստացման հայտ ներկայացնի ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով: Կանխիկ միջոցների ստացման հայտը կարող է ներկայացվել գրավոր Բանկի մասնաճյուղում կամ բանավոր անհատական մենեջերի միջոցով: 
4Բանկում GBP արժույթով գումարի կանխիկացումն  իրականացվում է հաճախորդի կողմից նախնական հայտ ներկայացնելու պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
5 ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության) ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրը ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , և տվյալ փոխանցումներն իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով:
6SWIFT փոխանցումների իրականացման համար պետք է պարտդիր Բանկում ունենալ/բացել Բանկային/քարտային հաշիվ, որի միջոցով կատարվելու է տվյալ փոխանցումը:
7GBP, CHF, GEL և Բանկի կողմից գնանշված այլ արժույթ:
8 5.1 և 5.3 կերերի համաձայն Բանկի պաշտոնական կայքի միջոցով առցանց  տեղեկանքների կամ քաղվածքների պատվիրման դեպքում 5.1 և 5.3 կերտերում նշված սակագներից նվազեցվում է 900 ՀՀ դրամի չափով
9 Ներառյալ ԱԱՀ
10 Յուրաքանչյուր ձևի համար  
* Եթե առաքման ծախսերը գերազանցում են նշված միջնորդավճարը, ապա համաձայն տրանսպորտային ընկերության տրված հաշվի

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին ծանոթանալու համար անցեք հետևյալ հղմամբ`  https://www.vtb.am/am/information/paper-list-for-bank-account: 

 “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

 Visa Signature/ Visa Platinum քարտերի թողարկման և սպասարկման պայմաններն ու սակագները 

 Ծառայության անվանումըՍակագներ (ՀՀ դրամ)
1Թողարկում 
1.1.Քարտի թողարկում1Անվճար
1.2.Հավելյալ քարտի թողարկում2 
2Սպասարկում 
2.1.Քարտի սպասարկման վճարԱնվճար
2.2.Հավելյալ քարտի սպասարկման վճար
3Նվազագույն մնացորդ0
4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
4.1.AMD/USD/EUR/RUB0.00%
5Քարտային հաշվի համալրում
5.1.Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերումAMD, USDԱնվճար
EURմինչև 10,000 EUR - անվճար, ավելի - գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն max 0.3%, min 3903
RUB մինչև 5000 USD գումարին համարժեք - անվճար, ավելի – գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն max 0.5%, min 3903
5.2.Քարտային հաշվի համալրում  Cash in բանկոմատներով (ՀՀ դրամ)Անվճար
5.3.Վճարային տերմինալների միջոցովՀամաձայն գործարքի պահին գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների
5.4.Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ ներբանկային փոխանցմամբԱնվճար
6Քարտով կանխիկ/անկանխիկ գործարքների իրականացում, այդ թվում POS-տերմինալներով կամ առանց քարտի կիրառության
6.1.Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում` 
6.1.1."ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներումսեփական միջոցներ - 0.15%
վարկային միջոցներ -1%, min 1,500 AMD
6.1.2."ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ POS տերմինալներում1%, նվազագույնը 1,500 AMD, 3 USD/EUR/230 RUR
6.1.3.Այլ բանկերի POS տերմինալներում և բանկոմատներում51% նվազագույնը 2000 АМD, 4 USD/4 Euro, 300 RUR
6.2Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերում
6.2.1Հաճախորդի միջոցների հաշվին 
6.2.1.1Կանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում AMD, USD, EUR, RUR - անվճար
6.2.1.2Անկանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում AMD - 0.15%,
USD - 0.2%, EUR - 0.2%, RUB - 0.3%
6.2.2Հաճախորդի վարկային միջոցների հաշվին 
6.2.2.1Կանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում AMD, USD, EUR, RUR-  1%, նվազագույն 2,000 AMD, 3USD/EUR/230 RUR
6.2.2.2Անկանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում 
6.3Թարտային հաշվից փոխանցումներ/անկանխիկ գործարքներ  
6.3.1Հաճախորդի հաշվին`Բանկի դրամարկղում 
6.3.1.1Ներբանկային փոխանցումԱնվճար
6.3.1.2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
 (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)
Անվճար
6.3.1.3Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (USD/EUR) 0.1%, 1,500 AMD, առավելագույն 7,500 AMD
6.3.1.4Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ (AMD/USD/EUR)6 
 6.3.1.2 և 6.3.1.3 կետերով սահմանված սակագներով  + 1,900 AMD
6.3.1.5Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրսՀամաձայն  "Արտոնություն Visa Signature" փաթեթի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների
6.3.2Հաճախորդի վարկային միջոցներից 
6.3.2.1Ներբանկային փոխանցում1%, նվազագույն 1,500 AMD, 
6.3.2.2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
 (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)
6.3.2.3Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (USD/EUR) 1%, նվազագույն 1,500 AMD
6.3.2.4Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ (AMD/USD/EUR)6 
 6.2.2 և 6.2.3 կետերով սահմանված սակագներով + 1,900 AMD
6.3.2.5Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրսՀամաձայն  "Արտոնություն Visa Signature" փաթեթի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների, + 1%, նվազագույնը` 1,500 AMD
6.4Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում0%
6.5Quasi cash գործարքներ73%
6.6Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափԱռանց սահմանափակումների
7Քարտից քարտ փոխանցումներ
7.1Բանկի բանկոմատներով8
7.1.1Ներբանկային փոխանցումներ (AMD, USD, EUR, RUB)
Ներբանկային փոխանցումների դեպքում ստացող քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի
1,9%, նվազագույնը 200 AMD
7.1.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ  բանկեր (AMD)1,9%, նվազագույնը 200 AMD
7.1.3Միջազգային փոխանցումներ (USD, EUR, RUB)2%, նվազագույնը 1 000 AMD, 2 USD/EUR, 100 RUB
7.1.4Մեկանգամյա փոխանցման առավելագույն գումար Ներբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ -  250,000 AMD, առավելագույնը 5 փոխանցում 1 օրվա ընթացքում
7.1.5Փոխանցման առավելագույն գումար 4 հերթական օրերի ընթացքումՆերբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ - 3,000,000 AMD, առավելագույնը 15 փոխանցում
8Քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում Մոբայլ/Ինտերնետ բանկ համակարգերի միջոցով
8.1.Քարտային հաշվից փոխանցումներ 
8.1.1Ներբանկային 0.8%, նվազագույնը 1500 AMD, 3 USD/EUR/230 RUR
8.1.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ դրամով
8.1.3Ժամկետային ավանդի համալրում91%, նվազագույնը 1.500 AMD, 3 USD/EUR/230 RUR
8.1.4Ժամկետային ավանդի համալրում
8.1.5Վարկի մարումԱնվճար
8.1.6Կոմունալ վճարումներ
9Վճարումներ բանկոմատների միջոցովԱնվճար
10Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր10
10.1Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումարը "ՎՏԲ-Հայաստան բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում500,000 AMD
10.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար6.000.000 AMD/ 12.500 USD/11.500 EUR/ 850,000 RUR
10.3Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ10
10.4Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում (մեկանգամյա)Անվճար
11Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափ
11.1.Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակԱռանց սահմանափակումների
11.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար
12Լրացուցիչ պայմաններ
12.1.Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ
(քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո), Բանկի կողմից սահմանված քարտերի ավտոմատ վերաթողարկման պայմաններին համապատասխանության դեպքում 
Անվճար
12.2.Քարտի վերաթողարկում
 (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/քարտի կորուստ/հաճախորդի տեղեկատվության բացահայտում )
Անվճար
12.3.Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում)Անվճար
13Քաղվածքի  տրամադրում քարտային հաշվից 
13.1.Քարտային հաշվից ամսական քաղվածքների տրամադրումՀամաձայն  "Արտոնություն Visa Signature" փաթեթի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների
13.2.Քարտային հաշվից հավելյալ քաղվածքների տրամադրում (այդ թվում տարբեր ժամանակահատվածների) 
14Քարտի արգելափակում
14.1.Քարտի մուտքագրում միջազգային STOP-ցանկ (14 օրով VISA-ի մեկ տարածաշրջանում)15,000
14.2.Քարտի մուտքագրում լոկալ STOP-ցանկԱնվճար
14.3.Քարտի ելքագրում լոկալ STOP-ցանկ
14.4.Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից 
15SMS-բանկինգ ծառայություն
15.1."SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացումԱնվճար
15.2."SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար11
16Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)5
17Բանկի բանկոմատի կողմից կուլ տրված քարտի շտապ տրամադրում  Անվճար
18Քարտին տրամադրվող վարկային գիծ 
18.1.Օգտագործված վարկային սահմանաչափի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածմինչև 55 օր
18.2.Արտոնյալ ժամանակահատվածում վարկային սահմանաչափի օգտագործված գումարից պարտադիր նվազագույն մարման ենթակա գումարի չափը10%
18.3.Ժամկետանց տոկոսադրույքի նկատմամբ հաշվարկվող օրական տույժ120.10%
18.4.Պարտադիր նվազագույն մարման ենթակա գումարը չվճարելու դեպքում հաշվարկվող տույժ 20,000 AMD
18.5.Սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցված գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տույժ /օրական` ժամկետանց գումարի նկատմամբ/ 20%, նվազագույնը` 5,000 AMD, առավելագույնը` 20,000 AMD
19Մնացորդի դիտում13
19.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայալ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում  Անվճար
19.2ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներումԱնվճար
19.3ՀՀ տարածքից դուրս բանկերի բանկոմատներումԱնվճար
Ծանոթություն
¹ Քարտը թողարկվում է 1 բանկային օրվա ընթացքում
Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները
3 Եթե գործարքի պահին սակագինը սահմանվել է 0, նվազագույն միջնորդավճարը չի գանձվում:
4 ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:
5 . ՀՀ-ում և ՀՀ սահմաններից դուրս գործող բանկերի, այդ թվում` ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի   POS-տերմինալների միջոցով
6 "Շտապ" նշումով փոխանցումները (Բանկի կողմից մշակվում են արտահերթ)  ՀՀ տարածքում ընդունվում են մինչև գործառնական 15:30 ժամը և կատարվում են նույն օրը:  Այդ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ միջնորդավճար 1,900 AMD. "Շտապ" նշումով փոխանցումները չեն ընդունվում 15:30-ից հետո և կատարվում են հաջորդ աշխատանքային օրը: 
7 Վարկային կազմակերպություններից ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում, այդ թվում Ինտերնետի միջոցով:
8Փոխանցումներն իրականացվում են միայն ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտերից` նույն վճարային համակարգին պատկանող այլ քարտերի: Ներբանկային փոխանցման դեպքում ստացողի քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի: Քարտերին փոխանցված գումարը  հասանելի է դառնում մի քանի վայրկյանից մինչև 2 բանկային օրվա ընթացքում կախված  քարտը թողարկող բանկից: Ծառայությունը հասանելի չէ ԱՄՆ և Կանադայի բանկերի կողմից թողարկված քարտերի համար: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցման պահին և գանձվում է ուղարկողի քարտից:
9 Մոբայլ/Ինտերնետ բանկ համակարգերում տվյալ հնարավորության առկայության դեպքում
10 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում
11 Քարտով շարժի վերաբերյալ անսահմանափակ թվով SMS հաղորդագրություններ ուղարկելու ամսական միջնորդավճար
12 Կիրառվում է, եթե օգտագործված վարկային գծի գումարը չի մարվում վարկային գծի սահմանաչափը լրանալու օրվանից 15 օրվա ընթացքում: Տույժը կիրառվում է վարկային գծի ժամկետանց մասի և հաշվեգրված տոկոսների նկատմամբ:
13 Յուրաքանչյուր դիտման համար:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր`  անձը հաստատող փաստաթուղթը և սոցիալական քարտը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը/ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքը: 

 “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

Ժամկետային ավանդ «Շահավետ (Պրիվիլեգիա)»

1.     Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
2.     Ավանդը առանց լրացուցիչ մուտքագրումների և ելքագրումների է։
3.     Ավանդի դիմաց տոկոսները վճարվում են ժամկետի ավարտին։  

Ավանդի նվազագույն գումար30 օր60 օր90 օր120 օր150 օր180 օր270 օր365 օր540 օր730 օր1095 ûñ1460 ûñ
от 100.000 AMD4.95%5.55%5.95%6.95%7.20%7.45%9.20%10.00%10.00%10.00%10.00%10.10%
от 300 USD0.70%0.95%1.10%1.25%1.40%1.55%1.75%2.75%2.85%2.85%2.85%2.85%
от 10.000 RUR  0.70%1.50%2.40%2.80%3.40%3.80%4.20%4.60%5.00%5.40%5.95%6.45%

Տեղեկատվական ամփոփագիր 

Ժամկետային ավանդ «Պրոգրես (Պրիվիլեգիա)»

1. Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
2. Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով է և առանց ելքագրումների։ Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրումը կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ։
3. Ավանդի դիմաց տոկոսները ավանդատուի ընտրությամբ կարող են վճարվել` յուրաքանչյուր ամիս ¹  կամ ժամկետի ավարտին։

¹ Ամսական պարբերականությամբ տոկոսագումարների վճարմամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում “Պրոգրես” ավանդի համար գործող տոկոսադրույքից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ` (-0.40%), ԱՄՆ դոլար` (-0.02%),  Ռուսական ռուբլի` (-0.1%):

Ավանդի նվազագույն գումար30 օր60 օր90 օր120 օր150 օր180 օր270 օր365 օր540 օր730 օր1095 ûñ1460 ûñ
սկսած 30.000 AMD4.70%5.30%5.70%6.70%6.95%7.20%8.70%9.50%9.50%9.50%9.70%9.80%
սկսած 100 USD0.60%0.85%1.00%1.15%1.30%1.45%1.60%2.50%2.60%2.60%2.60%2.60%
սկսած 10.000 RUR  0.40%1.20%2.15%2.55%3.15%3.50%3.85%4.20%4.55%4.95%5.50%6.00%

 Տեղեկատվական ամփոփագիր
 

Ժամկետային ավանդ «Հարմարավետ (Պրիվիլեգիա)» 

1. Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
2. Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով և ելքագրումներով է: Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրումը կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ:
3. Ավանդի դիմաց տոկոսները ավանդատուի ընտրությամբ կարող են վճարվել` յուրաքանչյուր ամիս ¹  կամ ժամկետի ավարտին։

Ավանդի նվազագույն գումար90 օր120 օր150օր180 օր270 օր365 օր
սկսած 100.000 AMD5.20%6.20%6.45%6.70%8.20%8.50%
սկսած 300 USD0.80%0.95%1.10%1.25%1.40%1.55%
սկսած 10.000 RUR  1.35%1.70%2.05%2.50%2.85%3.20%

¹ Ամսական պարբերականությամբ տոկոսագումարների վճարմամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում “Պրոգրես” ավանդի համար գործող տոկոսադրույքից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ` (-0.40%), ԱՄՆ դոլար` (-0.02%),  Ռուսական ռուբլի` (-0.1%):

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին ծանոթանալու համար անցեք հետևյալ հղմամբ`  https://www.vtb.am/am/information/paper-list-for-bank-account:

Տեղեկատվական ամփոփագիր 
Ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների պայմաններ

 “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

 

Վարկավորման պայմաններ

«Պրիվիլեգիա» մասնաճյուղի հաճախորդների վարկավորումն իրականացվում է համաձայն Բանկում գործող մանրածախ վարկավորման պայմանների և սակագների: Բացառություն են կազմում հիփոթեքային վարկավորման դեպքում հետևյալ պայմանները`
 Հայտի դիտարկման միանվագ միջնորդավճարԱնվճար
«Արտոնություն» փաթեթի շրջանակներում վարկային պրոդուկտների տրամադրման պայմաններ
Պրոդուկտի ընդհանուր նկարագրություն
Նպատակային խումբԽումբ 1. ՀՀ "1000 խոշոր հարկ վճարողների" ցանկի կազմակերպությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);    
Խումբ 2. Պետ. հաստատությունների կամ  կազմակերպությունների վերին խավի ղեկավարներ, որտեղ հիմնական բաժնետեր հանդիսանում են  պետ. կազմակերպությունները, դիվանագիտական կորպուսի ղեկավար օղակի աշխատակիցներ, ԱԺ և ՀՀ կառավարության անդամներ;
Խումբ 3. ՀՀ ԿԲ ռեյտինգով "G-" -ից ոչ ցածր ընկերությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
Խումբ 4. Աուդիտ անցած ընկերությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
Խումբ 5. Բանկի խոշոր/միջին հաճախորդների  (խոշոր/միջին - համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի) սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
Խումբ 6. Միջազգային կազմակերպությունների լիցենզավորված աշխատակիցներ (World Bank, IMF, ADB, EBRD, UN, UNDP, USAID, WFSP, Council of Europe, etc.); 
Խումբ  7: Ավանդատուներ, որոնց ավանդների ընդհանուր ծավալը կազմում է`   100,000,000 ՀՀ դրամ և ավել (համարժեքայլ արժույթով) 2 ամսից ոչ պակաս վաղեմությամբ;                                                                                               
Խումբ  8: Այլ հաճախորդներ: 
Վարկառուի/երաշխավորի եկամուտների հաստատում1-8 խմբերի հաճախորդների համար հաշվի է առնվում հաստատագրված եկամուտների 100%-ը:
Հաճախորդի պատկանելիությունը 1.2 ենթակետում նշված որևէ խմբին որոշվում է «Պրիվիլեգիա» մասնաճյուղի կառավարչի կողմից, հայտին կցելով ռիսկ-մենեջերի անունով ծառայողական գրություն 1.2 ենթակետում նշված որևէ խմբին հաճախորդի պատկանելիության մասին` ստորագրված "Պրիվիլեգիա" մասնաճյուղի կառավարչի կողմից, ինչը հիմք է հանդիսանում հաճախորդին համապատասխան խմբին դասելու համար: 
ՎՍԾ-ի կողմից չի ստուգվում հաճախորդի պատկանելիությունը խմբին, որը նշված է ծառայողական գրությունում, ինչպես նաև հաճախորդների եկամուտները 
 Visa Infinite քարտին տրամադրվող վարկային գծի  սակագներն են` 
ԱրժույթAMD, USD, EUR, RUR
 Տարեկան անվանական տոկոսադրույքAMD 18%, USD 14%, EUR 12%, RUR 14%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

12.7%-20.5%

Վարկային գծերի գումար (այն դեպքում, եթե տրամադրվում է ցանկացած արժույթով մեկ վարկային գիծ )Եկամուտների քառապատիկ, բայց ոչ պակաս քան 3,000,000 AMD min (7,000 USD, 5,000 EUR, 230,000 RUR)
Բոլոր վարկային գծերի նվազագույն գումար (այն դեպքում, երբ տրամադրվում են մի քանի վարկեր տարբեր քարտերին: Ընդ որում այլ/կից քարտը կարող է լինել ցանկացած տեսակի (Visa Classic, Visa Gold և այլն)) :3,000,000 AMD (համարժեք USD, Euro, RUR) 
LTV առավելագույն չափԱռանց սահմանափակման
Վարկային գծի նվազագույն ժամկետ սահմանված չի
Վարկային գծի առավելագույն ժամկետ36 ամիս
Բոլոր վարկային պրոդուկտների դեպքում երաշխավորին/գրավատուին ներկայացվող պահանջներն են`
Պահանջ վարկային պատմությանըՍտանդարտ
Աշխատանքային ստաժՉի պահանջվում
Տարիքային սահմանափակումՉի կիրառվում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

1.Անձը հաստատող փաստաթուղթ

2.Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) (ՀՀ քաղաքացու դեպքում), բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

Խումբ 2, Խումբ 3`

1.Անձը հաստատող փաստաթուղթ

2.Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) (ՀՀ քաղաքացու դեպքում), բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

3.Եկամուտների մասին տեղեկանք կամ այլ եկամուտները հավաստիացնող փաստաթղթերի պատճեներ (բացառությամբ այն դեպքի, երբ ստանում են աշխատավարձ/եկամուտ Բանկում)

 “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

 ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրեր

Անհատական պահատուփերում թանկարժեք իրերի պահպանման սակագներ

Թանկարժեք իրերի ընդունում անհատական պահատուփերում պահելու համար **Սակագներ (ՀՀ դրամ*)
ԿարգՉափսեր1-15 օր16 - 30 օր31 - 90 օր91 - 180 օր 181 - 365 օր
Փոքր(74x300x450) մմ           5,000               7,500             12,500             15,000                20,000
(130x300x450) մմ
Միջին (250x300x450) մմ           7,500             10,000             15,000             20,000                25,000
(256x300x450) մմ
(260x300x450) մմ
Մեծ(400x300x450) մմ         10,000             15,000             25,000             30,000                40,000
(450x400x450) մմ
Շատ մեծ(520x300x450) մմ         15,000             22,500             30,000             37,500                45,000
(520x450x450) մմ
Բանալու կորստի դեպքում նոր բանալու տրամադրման միջնորդավճար                                                                                                                  30,000
Ապահովագրավճար                                                                                                                  10,000
Պահատուփի սպասարկման պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո յուրաքանչյուր ավել օրվա համար գանձվող տույժ                                                                                                                                                          1,000
Պայմանագրի վաղաժամկետ խզման պայմանՎճարված միջնորդավճարը ենթակա չէ  վերադարձման
*Ներառյալ ԱԱՀ
**«Արտոնություն VS» փաթեթի սեփականատերերին տրամադրվում է 50% զեղչ «Անհատական ​​պահատուփերում պահելու համար թանկարժեք իրերի ընդունման» դրույքաչափերից.վերոնշյալ աղյուսյակում սակագներն արդեն ներկայացված են զեղչով: 

Ճանապարհորդական ապահովագրություն

Ծառայության անվանումըՊայմաններն ու սակագները
Ապահովագրավճարի տրամադրման միջնորդավճարԱնվճար*
Ապահովագրավճար1 մինչև 750,000 USD2 
Գնումների պաշտպանություն3Ապահովագրություն համապատասխան ապրանքների կորստից, գողությունից կամ պատահական վնասից `գնումից հետո 90 օրվա ընթացքում
պատահարի համար - մինչև 7,500  USDտարեկան  - 20,000 USD
Թռիչքի հետաձգման վճարում4  300 USD ( Visa Platinum կից քարտի համար - 200 USD)
Ուղեբեռի ուշացման փոխհատուցում4 300 USD (Visa Platinum կից քարտի համար - 200 USD)
1Ապահովագրական ծածկույթը ներառում է  հետևյալ ծախսերը. Բժշկական հաշիվներ, պատահարներ, չվերթի չեղարկում կամ հետաձգում, ուղեբեռի կորուստ/ուշացում, վարձակալած մեքենայի վնասից հրաժարում,  վնասվածքներ ակտիվ սպորտաձևերի ժամանակ: Ապահովագրական ծածկույթը  ներառում է նաև քարտապանների հետ ճանապարհորդող ամուսիններին և երեխաներին (մինչև 5 մարդ):
Ապահովագրական ծածկույթի գումարը հասանելի է, եթե ճանապարհորդության, հյուրանոցի ամրագրման կամ կանխավճարի ծախսերը վճարվել են  քարտապանի  Visa Signature/Visa Platinum քարտերով.  
3 Ապահովագրված իրի նվազագույն գումարը պետք է լինի 100 ԱՄՆ դոլարին համարժեք, ներառյալ ԱԱՀ. Նվազեցվող գումար` 50 ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուրի համար:
4    Ապահովագրությունը ծածկում է նաև քարտապանի  ամուսնուն/կնոջը և երեխաներին.  Ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել հետևյալ կայքում https://cardholderbenefitsonline.com

 Ինչպես օգտվել ծառայությունից

Ապահովագրական պատահարի դեպքում քարտապանը պետք է կապ հաստատի  International SOS +442087628373 հեռախոսահամարով, որը հասանելի է  24 ժամ` տարին 365 օր կամ էլեկտրոնային հաղորդագրություն  ուղարկի visa@broadspire.eu հասցեով:

 "Մուտք Lounge Key տարածք" ծառայություն

Ծառայության տրամադրումԱնվճար*
Օդանավակայանի Longe Key տարածք մուտքի արժեք***WBE- 30 ԱՄՆ դոլար**
Visa Platinum- 27 ԱՄՆ դոլար**
* Lounge Key տարածք մուտք գործելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել WBE / Visa Platinum քարտը, առանձին քարտ նախատեսված չէ*        
** Lounge Key տարածք մուտք գործելու միջնորդավճարը գանձվում է տեղում անկանխիկ եղանակով Ձեր WBE/Visa Platinum քարտից 
 ***Յուրաքանչյուր հյուրի մուտքի վճար համաձայն քարտապանին ծառայության տրամադրման վերը նշված սակագների

 Ինչպես օգտվել ծառայությունից

Ծառայությունից օգտվելու համար քարտապանին անհրաժեշտ է գրանցվել հետևյալ հղումներից մեկով`

 "Visa Luxury hotels collection" ծառայություն

Ծառայության տրամադրման միջնորդավճարԱնվճար
Քարտապանին հասանելի առավելությունները
Լավագույն գնի երաշխիք
Հյուրանոցային համարի դասի բարձրացում  հյուրանոց մուտքի ժամանակ*
Հյուրանոցայինհամարի ուշ հանձնում*
Հյուրի VIP կարգավիճակ
Անվճար նախաճաշ երկու անձի համար
25 ԱՄՆ դոլարի կտրոն  հյուրանոցի ռեստորանում / բարում սննդի կամ խմիչքների համար
* հնարավորության դեպքում
Ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է ամրագրել հյուրանոց  հետևյալ կայքում` www.visaluxuryhotels.com

 Ինչպես օգտվել ծառայությունից

Հյուրանոցներում արտոնությունների ստացման համար անհրաժեշտ է ամրագրում կատարել https://www.visaluxuryhotels.com/ կայքում և վճարել  Visa Signature քարտով, տվյալ պարագայում հաճախորդից այլ հավելյալ գործողություններ չեն պահանջվում:

Ծառայության միջնորդավճարԱնվճար
Visa ChatBot -դա տեղեկատվական  հարթակ է քարտապանների համար, ոտեղ կարելի է գտնել արտի տեղեկություններ Visa- ի բոլոր նորությունների, առաջարկների և ծառայությունների, ինչպես նաև գործընկերների կողմից բոլոր զեղչերի և արտոնությունների մասին:
VISA CHATBOT ծառայությունը հասանելի է  2 հավելվածներում` Telegram և Viber:
Ծառայությունից օգտվելու համար Հաճախորդը պետք է մուտք գործի հավելված և ընտրի իր քարտի դասը, ինչից հետո կարող է տեսնել հավելվածում.
1. Տեղեկատվություն գործընկեր կազմակերպությունների հետ ծրագրերի մասին
2. Հասանելի ծառայությունների ցանկն ըստ քարտի դասի
3. Կոնսյերժ ծառայության հասանելիություն
Քարտապանը կարող է լրացնել քարտի տվյալները հավելվածում, այնուհետև վճարել «Կոնսյերժ» ծառայության միջոցով գնված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց: Հավելվածում քարտը գրանցելուց հետո քարտապանն իր անձնական հաշվի մեջ տեղեկություններ է տեսնում հասանելի ծառայությունների մասին, օրինակ`
1. Lounge Key ծառայություն,
2. Բարիսպոլի օդանավակայանում Fasttrack ծառայություն,
3. Ուղեբեռի փաթեթավորում
Visa Chatbot- ը հնարավորություն է տալիս հարմարավետ և անվտանգ փոխանցել միջոցները քարտից VISA քարտերին:

"Կոնսյերժ" ծառայություն

Ծառայության նկարագիրը"Կոնսյերժ" ծառայությունը կարող է օգտագործվել տարբեր իրավիճակներում ՝ տրանսպորտի և զվարճանքի տարբեր տեսակների տոմսեր ամրագրելուց, հյուրանոցներում մատչելի սենյակներ գտնելու և նվերներ պատվիրելու համար: Ծառայությունն առաջարկում է բարելավված լուծումներ առօրյա առաջադրանքների, խորհրդատվությունների և ամրագրումների, նվերների առաքման կազմակերպման և այլնի համար շուրջօրյա և առանց հանգստյան օրերի նրանց համար, ովքեր ճանապարհորդում են:
Ծառայության միջնորդավճարըԱնվճար
Հարցումների տեսակներըՏեղեկատվական հարցումներ:
• Տարբեր հաստատությունների կոնտակտների փնտրում (խանութներ, հիվանդանոցներ և այլն)
• Տեղեկություններ տարբեր միջոցառումների վերաբերյալ
• Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
Կազմակերպչական հարցումներ:
• Ռեստորանի ամրագրում
• Ուտելիքի, ծաղիկների պատվիրում
• անհրաժեշտ տեղեկությունների հավաքագրում,
• Ծառայությունների և ապրանքների փնտրում
Ճանապարհորդություններ
• Ճանապարհորդությունների կազմակերպում
• Տոմսերի գնում
• Հյուրանոցի ընտրություն և ամրագրում
• Ավտոմեքենայի վարձույթ
"Կոնսյերժ" ծառայության հետ կապի միջոցները
1. Հեռախոսահամար: +995706070309 (զանգի միջնորդավճարը համաձայն օպերատորի սահմանված սակագնի)
2. Էլեկտրոնային հասցեով: visa@concierge.link
3. Visa bot Telegram հավելվածում
4.Visa bot Viber հավելվածում
"Կոնսյերժ" ծառայության համակարգում գրանցումըՔարտապանի գրանցումը համակարգում կատարվում է Բանկի կողմից: 
Հայտի կատարման ժամկետըՔարտապանը կստանա ողջույնի SMS հաղորդագրություն կամ հաղորդագրություն Viber հավելվածում Կոնսյերժի կոնտակտներով և Visa chat-bot-ին միանալու կոճակով, ինչի միջոցով կարող է օգտվել Կոնսյերժ ծառայությունից շուրջօրյա: 

Ինչպես օգտվել ծառայությունից

Ծառայությունից օգտվելու համար քարտապանը պետք է զանգահարի +995706070309 հեռախոսահամարով կամ ուղարկի էլեկտրոնային հաղորդագրություն  visa@concierge.link  էլ. հասցեով:

 Visa Signature/Visa Platinum քարտապաններին հասանելի արտոնություններ

Ծառայության միջնորդավճարԱնվճար
 Հաճախորդների աջակցության համաշխարհային ծառայություններ
Կորցրած քարտերի բլոկավորում 24/7
Կանխիկի շտապ տրամադրում ամբողջ աշխարհում 27,000 կետերում
Քարտի շտապ փոխարինում 24 ժամվա ընթացքում
Հաճախորդի հարցերի պատասխանում
Միջազգային բժշկական և տեղեկատվական օգնություն ճանապարհորդներին
Բժշկական խորհրդատվություն
Զանգ բժշկին
Տեղեկատվություն  անհրաժեշտ պատվաստումների մասին նպատակակետ երկրի համար
Բժշկական ծառայություններ նպատակակետ երկրում
Քարտերի առավելությունները ԱՊՀ  և ՀԱԵ երկրներում 
ՈւկրաինայումUBER -   50% զեղչ դեպի օդանավակայան/օդանավակայանից
 Ուղեբեռի անվճար փաթեթավորում
Visa Signature  - տարեկան 10 անգամ
 Visa Platinum  - տարեկան 2 անգամ
 Fasttrack ծառայություն Կիժի Բարիսպոլ օդանավակայանում
Բելառուսում Fasttrack  ծառայություն Մինսկի օդանավակայանում
Զեղչեր Visa Signature քարտապանների համար
AVIS car rent* մինչև 35%
agoda.com** մինչև 12%
Hertz մինչև 25%
Legoland California մինչև 10%
Europecar մինչև 10% 
Fairmont Hotels&Resorts մինչև 15 %
BigBusTours մինչև 50%
Calvin Klein մինչև 5%
Sixt car rent մինչև 10%

Ինչպես օգտվել ծառայությունից

1. Հաճախորդների աջակցության համաշխարհային ծառայությունից, կորստի դեպքում քարտի վերաթողարկման հրատապ ծառայությունից  և անհրաժեշտության դեպքում կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրման ծառայություններից օգտվելու համար` հաճախորդը պետք է զանգահարի նշված հեռախոսահամարներից մեկով`

  • London: +44 (0) 208 762 8373
  • Moscow: +7 (495) 937 6453
  • Dubai: +971 (4) 253 6024
  • USA (Toll free): + 1 (877) 859 1273
  • Ukraine: + 380 (44) 499 39 75

կամ ուղարկի էլ. հաղորդագրություն` visa@broadspire.eu հասցեով:

2. Միջազգային բժշկական և տեղեկատվական օգնություն ծառայությունից օգտվելու համար հաճախորդը պետք է վճարի ուղևորության 50% -ը Visa Signature քարտով` օդային/երկաթուղային տոմսեր ձեռք բերելու կամ կացության համար: Ուղևորությունից առաջ անվճար խորհրդատվություն ստանալու կամ բժշկական, ճանապարհորդական կամ ապահովագրական օգնության համար անհրաժեշտ է զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներից որևէ մեկով`

  • +44 (0) 208 762 8373 (անգլերեն լեզվով),
  • +7 (495) 937 6453 (ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով),
  • +971 (4) 253 6024 (արաբերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն լեզուներով),
  • +380 (44) 499 39 75 (ուկրաիներեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով),
  • +27 11 541 1068 (արաբերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն լեզուներով): 

Զեղչերի ամբողջական ցանկին և մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ https://cis.visa.com/en_tj/visa-offers-and-perks/ հղմամբ: 

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Թարմացվել է առ՝ 21-01-2021թ., 10:19