VTB-BANK

«Արտոնություն MC WBE» փաթեթ

  Արագություն, հարմարավետություն և շահավետ սպասարկում

 

«Արտոնություն MC World Black Edition» ծառայությունների փաթեթը համալիր ծրագիր է կայացած հաճախորդների համար, ովքեր չունեն Բանկի ստանդարտ հերթերի ժամանակը եւ ցանկանում են ստանալ բարձրակարգ սպասարկում: Փաթեթի շրջանակներում Ձեզ կտրամադրվի անհատական խորհրդատու, ով կօգնի Ձեզ Բանկի հետ կապված ցանկացած հարցում: Նա կարող է ոչ միայն խորհրդատվություն տրամադրել առկա ծառայությունների վերաբերյալ, այլև առաջարկել լավագույն լուծումներ: Ձեր խորհրդատուն տեղյակ կլինի բոլոր գործերին և կկարողանա տալ համապատասխան դիրքորոշում: Նա նաև կօգնի Ձեզ պատրաստել փաստաթղթեր այս կամ այն գործարքի համար և կազմակերպել ներքոնշյալ բանկային ծառայություններից ցանկացածի ձևակեպումը:

«Արտոնություն MC WBE» փաթեթի տրամադրման պայմաններն և սակագները

"Արտոնություն MC WBE" փաթեթի սպասարկման միջնորդավճար *Տարեկան - 60,000 ՀՀ դրամ
Կիսամյակային  - 30,000 ՀՀ դրամ
Եռամսյակային  - 15,000 ՀՀ դրամ
Ամսական - 5,000 ՀՀ դրամ
"Արտոնություն" փաթեթը ներառում է հետևյալ  պրոդուկտները`
World Black Edition/Mastercard Gold քարտեր***Համաձայն "Արտոնություն" փաթեթի  "World Black Edition/Mastercard Gold քարտի թողարկման և սպասարկման" պայմանների ու սակագների 
Բանկային հաշիվՀամաձայն "Արտոնություն" փաթեթի բանկային հաշվի սպասարկման պայմանների և սակագների 
Ավանդներ**միջինում + 0.2% ավանդների գործող տոկոսադրույքին ("Շահավետ", "Հարմարավետ", "Պրոգրես")
Անհատական պահատուփերՀամաձայն "Անհատական պահատուփերում արժեքավոր իրերի պահպանման" սակագների 
Ճանապարհորդական ապահովագրությունՀամաձայն "Արտոնություն" փաթեթի Ճանապարհորդական ապահովագրության սակագների 
Lounge Key ծառայությունՀամաձայն Lounge Key ծառայության սակագների 
ChatBotՀամաձայն "ChatBot" ծառայության սակագների 
2.8.Boingo Wifi*****Համաձայն "Boingo Wifi" ծառայության սակագների 
*"Արտոնություն" փաթեթը   հաճախորդին տրամադրվում  է անվճար ստորև նշված պահանջներից  որևէ մեկին  բավարարելիս, հակառակ դեպքում գործում են 1-ին կետում նշված  "Արտոնություն" փաթեթի համար սահմանված սակագինը.
- - Հաճախորդի/ընտանիքի անդամների բոլոր հաշիվների/ավանդների միջին ամսական մնացորդը ամեն ամսվա կտրվածքով գումարային կազմում է 7 մլն ՀՀ դրամ/ 14 հազ. USD/ 13 հազ.EUR/ 1 մլն. RUR և ավել,
-- Հաճախորդը վերջին 3 ամիսների ընթացքում ստանում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ-ի քարտով ամսական 800.000 դրամ և ավել գումարի աշխատավարձ: Հետևյալ եղանակներից որևիցե մեկի ընտրության դեպքում `
Ամսական միջնորդավճար - նվազագույնը  աշխատավարձի 1 մուտք բացման պահից յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում,
Եռամսյակային միջնորդավճար  - նվազագույնը աշխատավարձի  2  մուտք բացման պահից հաշված յուրաքանչյուր  եռամսյակի համար,
Կիսամյակային միջնորդավճար - նվազագույնը աշխատավարձի  4 մուտք բացման պահից հաշված յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացքում,
Տարեկան միջնորդավճար  - նվազագույնը աշխատավարձի  8 մուտք բացման պահից  հաշված յուրաքանչյուր  տարվա ընթացքում :
**Բանկն իրավունք ունի փոփոխել ավանդի տոկոսադրույքը `համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի, ինչը կարտացոլվի կնքվող ավանդային պայմանագրերում:
***Հաճախորդին մեկ  փաթեթի շրաջանակներում տրամադրվում է  MC World Black Edition քարտ:
Հաճախորդի  ընտանիքի անդամներին որպես հիմանական/լրացուցիչ քարտ տրամադրվում է  Mastercard Gold քարտ, բայց ոչ ավել, քան 2 քարտ (ընտանիքի անդամ են համարվում՝ կին/ամուսին, երեխաներ, հայր/մայր, եղբայր/քույր)։ Վերոգրյալում չնկարագրված դեպքերում կարող է տրամադրվել լրացուցիչ քարտ Բանկում գործող ստանդարտ պայմաններով։
**** "Արտոնություն" մասնաճյուղում կարող են սպասարկվել "Փրայմ" մասնաճյուղի բոլոր գործող հաճախորդները, ինչպես նաև  ՎՏԲ Խմբի "Փրայվիթ բանկինգ" և "Արտոնություն" հաճախորդները (հավաստում է հանդիսանում համապատասխան քարտի ներկայացումը) հաշվարկադրամարկղային սպասարկման գործող պայմաններով:
*****Ծառայության ակտիվացման պահից

 

"Արտոնություն MC WBE" փաթեթի բանկային հաշվի սպասարկման պայմաններն ու սակագները

 Ծառայության անվանումՍակագին  (ՀՀ դրամ)
1Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում
1.1Բանկային հաշվի բացումԱնվճար
1.2Բանկային հաշվի սպասարկում
1.3 Բանկային հաշվի նվազագույն մնացորդՉի կիրառվում
1.4Բանկային հաշվի փակումԱնվճար
2 Կանխիկով գործարքներ1
2.1    Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին 
2.1.1Մասնաճյուղի դրամարկղում 
 AMD,USDԱնվճար
 EURԱնվճար
 RUBհամարժեք 5,000 USD - անվճար
Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն
 max 0.5%, min 3902
 GBPհամարժեք 5,000 USD -անվճար                                                           
   1%, min 1,000
2.1.2Վճարային տերմինալներով«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ –ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների  համաձայն
2.2 Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում3
2.2.1

AMD/USD/EUR

USD

Անվճար

Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով

2.2.2GBPԱնվճար
2.3.Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում3
2.3.1.AMD  0.15%, նվազագույնը` 390
2.3.2.

AMD/USD/EUR

 

USD

0.15%, նվազագույնը` 390 դրամ, EUR - 0.2%, RUB - 0.3%

 

Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով, առավելագույնը 3.5%, նվազ․ 390 դրամ

2.3.3.GBP41%, նվազագույնը` 1,000 
3Փոխանցումներ
3.1Փոխանցումներ բանկային հաշվից
3.1.1Ներբանկային փոխանցումներ (AMD/USD/EUR/RUB)Անվճար
3.1.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում  (AMD)
(այդ թվում ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ) 
Անվճար
3.1.3Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (USD/EUR) 0.1%, նվազագույնը` 2,900, առավելագույնը` 7,500 
3.1.4Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD) (այդ թվում ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)5 3.1.2 и 3.1.3 կետերի սակագներ + 1900 
3.2Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով (SWIFT)6
3.2.1BEN համակարգ 
 USD/EUR/RUB0.15%, նվազ. 5,000  առավել. 50,000 
3.2.2OUR համակարգ 
 USD0.15%, նվազ.  7000, առավել. 50,000 
 EURմինչև 12,500 EUR  - 0.15%, նվազ. 7,000  առավել. 50,000 
 12,501 EUR ավել - 0.15%, նվազ. 11,000  առավել. 50,000 
 RUR0.15%, նվազ. 5,000, առավել. 50,000
 ՌԴ" ՎՏԲ ԲԱՆԿ" ՀԲԸ (USD/EUR/RUB) 0.12%, նվազ. 2,000, առավել.  30,000 
 "Խնայբանկ Ռուսաստան" ԲԲԸ  (USD/EUR/RUB) 0.12%, նվազ. 3,000, առավել. 30,000
3.2.3GOUR համակարգ 
 USD0.15%, նվազ. 17,500,  առավել. 60,000 
 Այլ արժույթով փոխանցումներ (BEN и OUR համակարգերով)70.2%, նվազ. 7,000, առավել. 100,000 
4Անճշտությունների ուղղում վճարման հանձնարարականի տվյալներում, փոխանցումների ետ վերադարձ և փոխանցման մուտքագրման ամսաթվի կամ գումարի ճշտում  
4.1Ներբանկային փոխանցումներԱնվճար
4.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD, USD, EUR) 1,900
4.3Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով  (SWIFT)
 USD23,900
 EUR կամ այլ արտարժույթ730,900
 RUB5,900
5Տեղեկատվական ծառայություններ 8 
5.1.Բանկային, քարտային և այլ հաշիվներով քաղվածքների տրամադրման սակագներ 
5.1.1.Բանկից քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից հաղորդակցման նախընտրված եղանակով առաջին անգամ պարտադիր քաղվածքի տրամադրում
 Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
5.1.2.Հաճախորդի պահանջով  մեկ անգամից ավել  քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում
 մինչև 2 տարի վաղեմությանԱնվճար
 2 տարուց ավել վաղեմության3,900
5.2. Վարկային հաշիվներով քաղվածքների տրամադրում
5.2.1.Քաղվածքների ստացման Հաճախորդի  կողմից նախընտրված հաղորդակցման  եղանակով պարտադիր քաղվածքի տրամադրում առաջին անգամ  
 Ցանկացած ժամանակահատվածի համարԱնվճար
5.2.2.Հաճախորդի պահանջով  երկրորդ անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում 
 մինչև 2 տարի վաղեմության Անվճար
 2 տարուց ավել վաղեմության3,900
5.2.3.Հաճախորդի պահանջով  երրորդ և ավել անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում
 մինչև 2 տարի վաղեմության Անվճար
 2 տարուց ավել վաղեմության3,900
5.2.4Հիպոթեքային վարկերովԱնվճար
5.3Վճարային փաստաթղթերի պատճեների տրամադրում9
5.3.1Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում
 մինչև 24 ամիս վաղեմությանԱնվճար
 24 ամիս ավել վաղեմության103,900
5.3.2Էլեկտրոնային եղանակով պահպանվող փաստաթղթերի համարԱնվճար
5.4.1Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ստանդարտ տիպային ձևով Անվճար
5.4.2Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ոչ ստանդարտ ձևովԱնվճար
5.5SWIFT հաղորդագրության պատճենի տրամադրում10 մեկ ամսվա ընթացքում - անվճար, մեկ ամսից հետո - 1,900
5.6Լիազորագրերի ձևակերպում Բանկի ներսում 94,900
5.7Փաստաթղթերի առաքում
5.7.1Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքում Անվճար
5.7.2Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքից դուրս 25000*
6Լրացուցիչ ծառայություններ 
6.1Հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք0.0%
7Պարբերական վճարման հանձնարարական 
7.1Բանկային հաշվից պարբերական վճարման հանձնարարականԱնվճար
Ծանոթություն
1 Արտարժույթով (բացառությամբ USD/EUR/RUB/GBP արժույթով հաշիվների) հաշիվներից կանխիկացումները հնարավոր է իրականացնել բացառապես Բանկի Գանձապետարանի թույլտվության միջոցով, տվյալ գործարքի համար սահմանված սակագնով:
2 Այն դեպքում, եթե գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագինը 0% է, ապա նվազագույն սակագին չի կիրառվում:
3Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է 400,000 USD կամ համարճեք արտարժույթը, ապա Հաճախորդը պետք է կանխիկ միջոցների ստացման հայտ ներկայացնի ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով: Կանխիկ միջոցների ստացման հայտը կարող է ներկայացվել գրավոր Բանկի մասնաճյուղում կամ բանավոր անհատական մենեջերի միջոցով: 
4Բանկում GBP արժույթով գումարի կանխիկացումն  իրականացվում է հաճախորդի կողմից նախնական հայտ ներկայացնելու պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
5 ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով «Շտապ»փոխանցումները (մշակվում են Բանկի կողմից ըստ առաջնահերթության) ընդունվում են միայն մինչև տվյալ գործառնական օրը ժամը 15: 30-ը և իրականացվում են միևնույն բանկային օրը: Տվյալ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ 1.900 ՀՀ դրամ միջնորդավճար: Ժամը 15: 30-ից հետո: Բանկի կողմից  «Շտապ» պայմանով փոխանցումներ չեն ընդունվում , և տվյալ փոխանցումներն իրականացվում  են հաջորդ աշխատանքային օրը ստանդարտ եղանակով:
6SWIFT փոխանցումների իրականացման համար պետք է պարտդիր Բանկում ունենալ/բացել Բանկային/քարտային հաշիվ, որի միջոցով կատարվելու է տվյալ փոխանցումը:
7GBP, CHF, GEL և Բանկի կողմից գնանշված այլ արժույթ:
8 5.1 և 5.3 կերերի համաձայն Բանկի պաշտոնական կայքի միջոցով առցանց  տեղեկանքների կամ քաղվածքների պատվիրման դեպքում 5.1 և 5.3 կերտերում նշված սակագներից նվազեցվում է 900 ՀՀ դրամի չափով
9 Ներառյալ ԱԱՀ
10 Յուրաքանչյուր ձևի համար  
* Եթե առաքման ծախսերը գերազանցում են նշված միջնորդավճարը, ապա համաձայն տրանսպորտային ընկերության տրված հաշվի

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին ծանոթանալու համար անցեք հետևյալ հղմամբ`  https://www.vtb.am/am/information/paper-list-for-bank-account: 

 “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

 

World Black Edition/ Mastercard Gold քարտի թողարկման և սպասարկման պայմաններն ու սակագները

 Ծառայության անվանումըՍակագներ (ՀՀ դրամ)
1Թողարկում
1.1.Քարտի թողարկում1Անվճար
1.2.Հավելյալ քարտի թողարկում2 
2Սպասարկում
2.1.Քարտի սպասարկման վճարԱնվճար
2.2.Հավելյալ քարտի սպասարկման վճար
3Նվազագույն մնացորդ0
4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
4.1.AMD/USD/EUR/RUB0.00%
5Քարտային հաշվի համալրում
5.1.Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերումAMD, USDԱնվճար
EURմինչև 10,000 EUR - անվճար, ավելի - գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն max 0.3%, min 3903
RUB մինչև 5000 USD գումարին համարժեք - անվճար, ավելի – գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն max 0.5%, min 3903
5.2.Քարտային հաշվի համալրում  Cash in բանկոմատներով (ՀՀ դրամ)Անվճար
5.3.Վճարային տերմինալների միջոցովՀամաձայն գործարքի պահին գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների
5.4.Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ ներբանկային փոխանցմամբԱնվճար
6Քարտով կանխիկ/անկանխիկ գործարքների իրականացում, այդ թվում POS-տերմինալներով կամ առանց քարտի կիրառության
6.1.Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում` 
6.1.1."ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներումսեփական միջոցներ - 0.15%
վարկային միջոցներ -1%, min 1,500 AMD
6.1.2."ՎՏԲ-Հայաստան ԲանկՓԲԸ POS տերմինալներում

AMD, EUR, RUR-  1%, նվազագույն 2,000 AMD, 3EUR/230 RUR

USD - Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով` նվազագույնը 1%, առավելագույնը` 3.5%, նվազագույն 3USD

6.1.3.Այլ բանկերի POS տերմինալներում և բանկոմատներում51% նվազագույնը 2000 АМD, 4 USD/4 Euro, 300 RUR
6.2Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերում
6.2.1Հաճախորդի միջոցների հաշվին
6.2.1.1Կանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում 

AMD, EUR, RUR – անվճար

USD - Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով

6.2.1.2Անկանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում AMD - 0.15%,
USD - Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով, առավելագույնը 3.5%, նվազ․ 390 դրամ, EUR - 0.2%, RUB - 0.3%
6.2.2Հաճախորդի վարկային միջոցների հաշվին
6.2.2.1Կանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում 

AMD, EUR, RUR-  1%, նվազագույն 2,000 AMD, 3USD/EUR/230 RUR

 

USD- Բանկի կողմից գործարքի պահին հաստատված միջնորդավճարով` նվազագույնը 1%, առավելագույնը` 3.5%, նվազագույն 2,000 AMD

6.2.2.2Անկանխիկ մուտք արված միջոցների կանխիկացում 
6.3Թարտային հաշվից փոխանցումներ/անկանխիկ գործարքներ  
6.3.1Հաճախորդի միջոցների հաշվին Բանկի դրամարկղում 
6.3.1.1Ներբանկային փոխանցումԱնվճար
6.3.1.2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
 (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)
Անվճար
6.3.1.3Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (USD/EUR) 0.1%, 1,500 AMD, առավելագույն 7,500 AMD
6.3.1.4Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ (AMD/USD/EUR)6 
 6.3.1.2 և 6.3.1.3 կետերով սահմանված սակագներով  + 1,900 AMD
6.3.1.5Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրսՀամաձայն  "Արտոնություն Visa Signature" փաթեթի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների
6.3.2Հաճախորդի վարկային միջոցներից 
6.3.2.1Ներբանկային փոխանցում1%, նվազագույն 1,500 AMD, 
6.3.2.2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
 (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)
6.3.2.3Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (USD/EUR) 1%, նվազագույն 1,500 AMD
6.3.2.4Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ (AMD/USD/EUR)6 
 6.2.2 և 6.2.3 կետերով սահմանված սակագներով + 1,900 AMD
6.3.2.5Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրսՀամաձայն  "Արտոնություն Visa Signature" փաթեթի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների, + 1%, նվազագույնը` 1,500 AMD
6.4Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում0%
6.5Quasi cash գործարքներ73%
6.6Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափԱռանց սահմանափակումների
7Քարտից քարտ փոխանցումներ
7.1Բանկի բանկոմատներով8
7.1.1Ներբանկային փոխանցումներ (AMD, USD, EUR, RUB)
Ներբանկային փոխանցումների դեպքում ստացողի քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի
1,9%, նվազագույնը 200 AMD
7.1.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ  բանկեր (AMD)1,9%, նվազագույնը 200 AMD
7.1.3Միջազգային փոխանցումներ (USD, EUR, RUB)2%, նվազագույնը 1 000 AMD, 2 USD/EUR, 100 RUB
7.1.4Մեկանգամյա փոխանցման առավելագույն գումար Ներբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ -  250,000 AMD, առավելագույնը 5 փոխանցում 1 օրվա ընթացքում
7.1.5Փոխանցման առավելագույն գումար 4 հերթական օրերի ընթացքումՆերբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ - 3,000,000 AMD, առավելագույնը 15 փոխանցում
8Քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում Մոբայլ/Ինտերնետ բանկ համակարգերի միջոցով
8.1.Քարտային հաշվից փոխանցումներ 
8.1.1Ներբանկային 0.8%, նվազագույնը 1500 AMD, 3 USD/EUR/230 RUR
8.1.2Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ դրամով
8.1.3Ժամկետային ավանդի համալրում91%, նվազագույնը 1.500 AMD, 3 USD/EUR/230 RUR
8.1.4Ժամկետային ավանդի համալրում
8.1.5Վարկի մարումԱնվճար
8.1.6Կոմունալ վճարումներ
9Վճարումներ բանկոմատների միջոցովԱնվճար
10Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր10
10.1Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումարը "ՎՏԲ-Հայաստան բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում500,000 AMD
10.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար6.000.000 AMD/ 12.500 USD/11.500 EUR/ 850,000 RUR
10.3Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ10
10.4Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում (մեկանգամյա)Անվճար
11Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափ
11.1.Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակԱռանց սահմանափակումների
11.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար
12Լրացուցիչ պայմաններ
12.1.Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ
(քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո), Բանկի կողմից սահմանված քարտերի ավտոմատ վերաթողարկման պայմաններին համապատասխանության դեպքում 
Անվճար
12.2.Քարտի վերաթողարկում
 (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/քարտի կորուստ/հաճախորդի տեղեկատվության բացահայտում )
Անվճար
12.3.Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում)Անվճար
13Քաղվածքի  տրամադրում քարտային հաշվից 
13.1.Քարտային հաշվից ամսական քաղվածքների տրամադրումՀամաձայն  "Արտոնություն Visa Signature" փաթեթի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների
13.2.Քարտային հաշվից հավելյալ քաղվածքների տրամադրում (այդ թվում տարբեր ժամանակահատվածների) 
14Քարտի արգելափակում
14.1.Քարտի մուտքագրում միջազգային STOP-ցանկ (14 օրով VISA-ի մեկ տարածաշրջանում)15,000
14.2.Քարտի մուտքագրում լոկալ STOP-ցանկԱնվճար
14.3.Քարտի ելքագրում լոկալ STOP-ցանկ
14.4.Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից 
15SMS-բանկինգ ծառայություն
15.1."SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացումԱնվճար
15.2."SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար11
16Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)5
17Բանկի բանկոմատի կողմից կուլ տրված քարտի շտապ տրամադրում  Անվճար
18Քարտին տրամադրվող վարկային գիծ 
18.1.Օգտագործված վարկային սահմանաչափի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածմինչև 55 օր
18.2.Արտոնյալ ժամանակահատվածում վարկային սահմանաչափի օգտագործված գումարից պարտադիր նվազագույն մարման ենթակա գումարի չափը10%
18.3.Ժամկետանց տոկոսադրույքի նկատմամբ հաշվարկվող օրական տույժ120.10%
18.4.Պարտադիր նվազագույն մարման ենթակա գումարը չվճարելու դեպքում հաշվարկվող տույժ 20,000 AMD
18.5.Սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցված գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տույժ /օրական` ժամկետանց գումարի նկատմամբ/ 20%, նվազագույնը` 5,000 AMD, առավելագույնը` 20,000 AMD
19Մնացորդի դիտում13
19.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայալ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում  Անվճար
19.2ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներումԱնվճար
19.3ՀՀ տարածքից դուրս բանկերի բանկոմատներումԱնվճար
Ծանոթություն
¹ Քարտը թողարկվում է 1 բանկային օրվա ընթացքում
Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները
3 Եթե գործարքի պահին սակագինը սահմանվել է 0, նվազագույն միջնորդավճարը չի գանձվում:
4 ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:
5 . ՀՀ-ում և ՀՀ սահմաններից դուրս գործող բանկերի, այդ թվում` ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի   POS-տերմինալների միջոցով
6 "Շտապ" նշումով փոխանցումները (Բանկի կողմից մշակվում են արտահերթ)  ՀՀ տարածքում ընդունվում են մինչև գործառնական 15:30 ժամը և կատարվում են նույն օրը:  Այդ փոխանցումների համար գանձվում է լրացուցիչ միջնորդավճար 1,900 AMD. "Շտապ" նշումով փոխանցումները չեն ընդունվում 15:30-ից հետո և կատարվում են հաջորդ աշխատանքային օրը: 
7 Վարկային կազմակերպություններից ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում, այդ թվում Ինտերնետի միջոցով:
8Փոխանցումներն իրականացվում են միայն ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտերից` նույն վճարային համակարգին պատկանող այլ քարտերի: Ներբանկային փոխանցման դեպքում ստացողի քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի: Քարտերին փոխանցված գումարը  հասանելի է դառնում մի քանի վայրկյանից մինչև 2 բանկային օրվա ընթացքում կախված  քարտը թողարկող բանկից: Ծառայությունը հասանելի չէ ԱՄՆ և Կանադայի բանկերի կողմից թողարկված քարտերի համար: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցման պահին և գանձվում է ուղարկողի քարտից:
9 Մոբայլ/Ինտերնետ բանկ համակարգերում տվյալ հնարավորության առկայության դեպքում
10 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում
11 Քարտով շարժի վերաբերյալ անսահմանափակ թվով SMS հաղորդագրություններ ուղարկելու ամսական միջնորդավճար
12 Կիրառվում է, եթե օգտագործված վարկային գծի գումարը չի մարվում վարկային գծի սահմանաչափը լրանալու օրվանից 15 օրվա ընթացքում: Տույժը կիրառվում է վարկային գծի ժամկետանց մասի և հաշվեգրված տոկոսների նկատմամբ:
13 Յուրաքանչյուր դիտման համար:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր`  անձը հաստատող փաստաթուղթը և սոցիալական քարտը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը/ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքը: 

 “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

Ժամկետային ավանդ «Շահավետ (Պրիվիլեգիա)»

1.     Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
2.     Ավանդը առանց լրացուցիչ մուտքագրումների և ելքագրումների է։
3.     Ավանդի դիմաց տոկոսները ավանդատուի ընտրությամբ կարող են վճարվել`ժամկետի սկզբում, յուրաքանչյուր ամիս կամ ժամկետի ավարտին։

18.11.2022թ-ից Բանկում դադարեցված են ԱՄՆ դոլար արժույթով ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների ներգրավումը:

Ավանդի նվազագույն գումար30 օր60 օր90 օր120 օր150 օր180 օր270 օր365 օր540 օր730 օր1095 օր1460 օր
սկսած 100.000 AMD5.40%6.00%6.40%7.20%7.60%7.90%9.20%10.00%9.80%9.70%9.70%9.70%
սկսած 300 EUR0.53%0.53%0.53%0.83%0.83%0.83%0.93%1.03%1.03%1.03%1.03%1.03%
սկսած 10.000 RUR  0.70%1.50%2.40%2.80%3.40%3.80%4.20%4.60%5.00%5.20%5.20%5.20%

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (APY)

Սկզբնական ներդրում/Ժամկետ

30 օր60 օր90 օր120 օր150 օր180 օր270 օր365 օր540 օր730 օր1095 օր1460 օր

սկսած  100.000 ՀՀ դրամից

5.6%

6.31%

6.74%

7.57%

7.98%

8.27% 

9.32% 

10.47%

9.61%

9.3%

8.92%

8.58%

սկսած 300 Եվրոյից

0.51%

0.52%

0.53%

0.83%

0.83%0.83%

0.93%

1.03%1.03%1.02%1.02%1.01%

սկսած 10.000 ՌԴ ռուբլուց

3.64%

3.95%

4.22%

4.38%

4.48%

4.73%

4.96%

5.19%

5.37%

5.54%

5.4%

5.27%

Տեղեկատվական ամփոփագիր 

Ժամկետային ավանդ «Պրոգրես (Պրիվիլեգիա)»

1. Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
2. Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով է և առանց ելքագրումների։ Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրումը կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ։
3. Ավանդի դիմաց տոկոսները ավանդատուի ընտրությամբ կարող են վճարվել`ժամկետի սկզբում, յուրաքանչյուր ամիս կամ ժամկետի ավարտին։
 
18.11.2022թ-ից Բանկում դադարեցված են ԱՄՆ դոլար արժույթով ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների ներգրավումը:
 
Ավանդի նվազագույն գումար30 օր60 օր90 օր120 օր150 օր180 օր270 օր365 օր540 օր730 օր1095 օր1460 օր
սկսած 30.000 AMD5.20%5.80%6.20%7.00%7.30%7.60%8.80%9.20%8.90%8.80%8.80%8.80%
սկսած 100 EUR0.43%0.43%0.43%0.73%0.73%0.73%0.83%0.93%0.93%0.93%0.93%0.93%
սկսած 10.000 RUR  0.60%1.40%2.30%2.70%3.15%3.50%3.85%4.20%4.55%4.95%4.95%4.95%

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (APY)

Սկզբնական ներդրում/Ժամկետ

30 օր
60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

1460 օր

30.000 ՀՀ դրամից

6.21%

6.82%

7.37%

7.89%

8.13%

8.89% 

9.07% 

9.07%

9.97%

9.57%

8.96%

8.62%

100 Եվրոյից

0.42%

0.42%0.43%0.73%0.73%0.73%0.83%0.93%0.93%0.92%0.92%0.92%

10.000 ՌԴ ռուբլուց

0.58%

1.38%

2.29%

2.70%

3.16%

3.51%

3.85%

4.19%

4.49%

4.83%

4.72%

4.62%

Ժամկետային ավանդ «Հարմարավետ (Պրիվիլեգիա)»  
 

1. Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
2. Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով և ելքագրումներով է: Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրումը կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ:
3. Ավանդի դիմաց տոկոսները ավանդատուի ընտրությամբ կարող են վճարվել` յուրաքանչյուր ամիս  կամ ժամկետի ավարտին։
 
18.11.2022թ-ից Բանկում դադարեցված են ԱՄՆ դոլար արժույթով ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների ներգրավումը:
 
Ավանդի նվազագույն գումար90 օր120 օր150օր180 օր270 օր365 օր
սկսած 100.000 AMD5.70%6.40%6.90%7.20%  7.70%  8.20%
սկսած 300 EUR0.33%0.63%0.63%0.63%0.73%0.83%
սկսած 10.000 RUR  1.35%1.70%2.05%2.50%2.85%3.20%

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (APY)

Սկզբնական ներդրում/Ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

100.000 ՀՀ դրամից

5.76%

6.48%

6.99%

7.29% 

7.75% 

8.18%

300 Եվրոյից

0.33%

0.63%

0.63%0.63%0.73%0.83%

10.000 ՌԴ ռուբլուց

1.34%

1.70%

2.05%

2.50%

2.85%

3.19%

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին ծանոթանալու համար անցեք հետևյալ հղմամբ`  https://www.vtb.am/am/information/paper-list-for-bank-account:

Տեղեկատվական ամփոփագիր 
Ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների պայմաններ

 “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

Վարկավորման պայմաններ

«Արտոնություն» մասնաճյուղի հաճախորդների վարկավորումն իրականացվում է համաձայն Բանկում գործող մանրածախ վարկավորման պայմանների և սակագների: Բացառություն են կազմում հիփոթեքային վարկավորման դեպքում հետևյալ պայմանները`
Վարկի առավելագույն գումար գոյություն ունեցող/կառուցման ընթացքում գտնվող անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով ԱՄՆ դոլարով հիփոթեքային վարկի դեպքում500,000 ԱՄՆ դոլար
 Հայտի դիտարկման միանվագ միջնորդավճարԱնվճար
«Արտոնություն» փաթեթի շրջանակներում վարկային պրոդուկտների տրամադրման պայմաններ
Պրոդուկտի ընդհանուր նկարագրություն
Նպատակային խումբԽումբ 1. ՀՀ "1000 խոշոր հարկ վճարողների" ցանկի կազմակերպությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);    
Խումբ 2. Պետ. հաստատությունների կամ  կազմակերպությունների վերին խավի ղեկավարներ, որտեղ հիմնական բաժնետեր հանդիսանում են  պետ. կազմակերպությունները, դիվանագիտական կորպուսի ղեկավար օղակի աշխատակիցներ, ԱԺ և ՀՀ կառավարության անդամներ;
Խումբ 3. ՀՀ ԿԲ ռեյտինգով "G-" -ից ոչ ցածր ընկերությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
Խումբ 4. Աուդիտ անցած ընկերությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
Խումբ 5. Բանկի խոշոր/միջին հաճախորդների  (խոշոր/միջին - համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի) սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
Խումբ 6. Միջազգային կազմակերպությունների լիցենզավորված աշխատակիցներ (World Bank, IMF, ADB, EBRD, UN, UNDP, USAID, WFSP, Council of Europe, etc.); 
Խումբ  7: Ավանդատուներ, որոնց ավանդների ընդհանուր ծավալը կազմում է`   100,000,000 ՀՀ դրամ և ավել (համարժեքայլ արժույթով) 2 ամսից ոչ պակաս վաղեմությամբ;                                                                                               
Խումբ  8: Այլ հաճախորդներ: 
Վարկառուի/երաշխավորի եկամուտների հաստատում1-8 խմբերի հաճախորդների համար հաշվի է առնվում հաստատագրված եկամուտների 100%-ը:
Հաճախորդի պատկանելիությունը 1.2 ենթակետում նշված որևէ խմբին որոշվում է «Պրիվիլեգիա» մասնաճյուղի կառավարչի կողմից, հայտին կցելով ռիսկ-մենեջերի անունով ծառայողական գրություն 1.2 ենթակետում նշված որևէ խմբին հաճախորդի պատկանելիության մասին` ստորագրված "Պրիվիլեգիա" մասնաճյուղի կառավարչի կողմից, ինչը հիմք է հանդիսանում հաճախորդին համապատասխան խմբին դասելու համար: 
ՎՍԾ-ի կողմից չի ստուգվում հաճախորդի պատկանելիությունը խմբին, որը նշված է ծառայողական գրությունում, ինչպես նաև հաճախորդների եկամուտները 
 Visa Infinite  չափանիշներ 
ԱրժույթAMD, USD, EUR, RUR
 Տարեկան անվանական տոկոսադրույքAMD 18%, USD 14%, EUR 12%, RUR 14%
Վարկային գծերի գումար (այն դեպքում, եթե տրամադրվում է ցանկացած արժույթով մեկ վարկային գիծ )Եկամուտների քառապատիկ, բայց ոչ պակաս քան 3,000,000 AMD min (7,000 USD, 5,000 EUR, 230,000 RUR)
Բոլոր վարկային գծերի նվազագույն գումար (այն դեպքում, երբ տրամադրվում են մի քանի վարկեր տարբեր քարտերին: Ընդ որում այլ/կից քարտը կարող է լինել ցանկացած տեսակի (Visa Classic, Visa Gold և այլն)) :3,000,000 AMD (համարժեք USD, Euro, RUR) 
LTV առավելագույն չափԱռանց սահմանափակման
Վարկային գծի առավելագույն ժամկետ36 ամիս
  Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ բոլոր վարկային պրոդուկտների մասով
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներՍտանդարտ
Աշխատանքային ստաժՉի պահանջվում
Տարիքային սահմանափակումներՍահմանված չեն
Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ վճարունակության պահանջներ բոլոր վարկային պրոդուկտների մասով
Որոշումների ընդունման կարգ Հայտը մուտքագրվում է ԱԲՀ, անցնում է յուրաքանչյուր պրոդուկտին համապատասխան փուլեր` առանց ավտոմատ մերժման և ստորագրված և սկանավորված ռիսկ-մենեջերի եզրակացությունը ներկայացվում է ՄԲԶԴ տնօրենին կամ նրա բացակայության ժամանակ վերադաս պաշտոնակատար անձին ( ռիսկ մենեջերի կողմից չի կայացվում որոշում վարկի տրամադրման մասին, նույնիսկ որևէ մեկ նվազագույն պահանջի անհամապատասխանության դեպքում, այլ տրամադրվում է եզրակացություն` պրոդուկտի պահանջներին համապատասխանության/ անհամապատասխանության նշումով) վարկի/վարկային սահմանաչափի տրամադրման որոշման հարցի լուծման համար:
Վարկային գծի դեպքում` ԲՌՎԴ հայտի դիտարկման ժամկետ – կես աշխատանքային օր*: ՄԲՎԴ տնօրենի կողմից որոշման կայացման ժամկետ - կես աշխատանքային օր*:
ՄԲԶԴ տնօրենը կարող է պահանջել ՓՄ կառավարչից կամ ՓՄՄ-ից ցանկացած այլ փաստաթղթեր`  հաճախորդի եկամուտը անուղակի կամ ուղակի հաստատող (ընկերության գործունեության վերլուծություն, որտեղ աշխատում է հաճախորդը, տեղեկատվության հրապարակային աղբյուրներից տեղեկատվություն, տեղեկանքներ և այլն):
  Գործարքի ձևակերպում և վարկի տրամադրում
Փաստաթղթերի մշակման առաջնահերթություն«Արտոնություն» փաթեթ ունեցող/հավանական ունեցող հաճախորդների վարկերի մասով փաստաթղթերը ընդունվում են, դիտարկվում են և մշակվում են Բանկի բոլոր ստորաբաժանումների կողմից առաջնահերթ կարգով- մնացած պրոդուկտների փաստաթղթաշրջանառության հիմնական հերթականությունից դուրս:
Գործարքի ձևակերպում և վարկի տրամադրումՎարկերի դեպքումՎարկային գծերի դեպքում
1. Բեք-օֆիսի կողմից պայմանագրերի ձևակերպման ժամկետ` գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ճիշտ կազմված ամբողջական փաթեթի ստացման պահից  (սքանավորված տեսքով) կես աշխատանքային օր*: Visa Infinite քարտին վարկային գծի գործընթացը նշված է «Արտոնություն» փաթեթի հաճախորդների սպասարկման մասին մեթոդական ուղեցույցի 5-րդ գլխում:
2. Պայմանագրերը ձևակերպվում են բեք-օֆիսի կողմից և ուղարկվում են PDF ձևաչափով «Պրիվիլեգիա» մասնաճյուղ` հաճախորդի և ՓՄ կառավարիչի/փոխարինող անձի/ ստորագրման համար: 
3. Ստորագրված պայմանագրերը սքանավորվում և ուղարկվում են բեք-օֆիս` 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաճախորդի հաշվին վարկի գումարի համալրման համար:
4. Վարկային գործի բնօրինակը պահպանվում է ՓՄ-ում` հաճախորդի գործի մեջ:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

1.Անձը հաստատող փաստաթուղթ

2.Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) (ՀՀ քաղաքացու դեպքում), բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

Խումբ 2, Խումբ 3`

1.Անձը հաստատող փաստաթուղթ

2.Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) (ՀՀ քաղաքացու դեպքում), բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

3.Եկամուտների մասին տեղեկանք կամ այլ եկամուտները հավաստիացնող փաստաթղթերի պատճեներ (բացառությամբ այն դեպքի, երբ ստանում են աշխատավարձ/եկամուտ Բանկում)

 “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

 ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրեր

 

Անհատական պահատուփերում արժեքավոր իրերի պահպանում*

Թանկարժեք իրերի ընդունում անհատական պահատուփերում պահելու համար **Սակագներ (ՀՀ դրամ*)
ԿարգՉափսեր1-15 օր16 - 30 օր31 - 90 օր91 - 180 օր 181 - 365 օր
Փոքր(74x300x450) մմ           5,000               7,500             12,500             15,000                     20,000
(130x300x450) մմ
Միջին (250x300x450) մմ           7,500             10,000             15,000             20,000                     25,000
(256x300x450) մմ
(260x300x450) մմ
Մեծ(400x300x450) մմ         10,000             15,000             25,000             30,000                     40,000
(450x400x450) մմ
Շատ մեծ(520x300x450) մմ         15,000             22,500             30,000             37,500                     45,000
(520x450x450) մմ
Բանալու կորստի դեպքում նոր բանալու տրամադրման միջնորդավճար                                                                                                                       30,000
Ապահովագրավճար                                                                                                                       10,000
Պահատուփի սպասարկման պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո յուրաքանչյուր ավել օրվա համար գանձվող տույժ                                                                                                                                                                 1,000
Պայմանագրի վաղաժամկետ խզման պայմանՎճարված միջնորդավճարը ենթակա չէ  վերադարձման
Պահատուփի վարձակալություն  1-50 տարի ժամկետովՀամաձայն կնքվող պայմանագրի
*Ներառյալ ԱԱՀ
**«Արտոնություն» փաթեթի սեփականատերերին տրամադրվում է 50% զեղչ «Անհատական ​​պահատուփերում պահելու համար թանկարժեք իրերի ընդունման» դրույքաչափերից.վերոնշյալ աղյուսյակում սակագներն արդեն ներկայացված են զեղչով: 

Ճանապարհորդական ապահովագրություն

Ապահովագրության պոլիսի տրամադրման  միջնորդավճարԱնվճար*
5,000 ՀՀ դրամ մինչև 64 տարեկանի  դեպքում**
10,000 ՀՀ դրամ 65 տարեկանից մինչև 70 տարեկանի դեպքում**
Ապահովագրության գործողության ժամկետ365 օրվա ընթացքում 30 օր ուղևորության ժամկետով ամբողջ աշխարհ 
Մեկ ապահովագրական պատահարի դեպքում առավելագույն հատուցման գումար30,000 Եվրո
Շտապ բուժ. օգնության համար տարեկան ապահովագրության առավելագույն գումար մեկ անձի համար
Ծանոթություն

*Տրամադրվում է անվճար 1 օրացուցային տարվա ընթացքում 30 օրացույցային օր ժամկետով "Արտոնություն" փաթեթի սպասարկման շրջանակներում և փաթեթի միջնորդավճարի պարտավորությունների բացակայության դեպքում (ներառյալ հաճախորդի էվակուացիա և ռեպատրիացիա):

**1 օրացուցային տարվա ընթացքում 30 օրացույցային օր ժամկետի լրանալուց հետո Հաճախորդը կարող է ստանալ ապահովագրություն համաձայն "Արտոնություն" փաթեթի  շրջանակներում Ճանապարհորդական ապահովագրության համար սահմանված սակագնի:

Ապահովագրության ձևակերպման համար հաճախորդը կարող է դիմել Բանկ և 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստանալ ապահովագրության պոլիսը:
Ապահովագրության վերաբերյալ մնացած պայմանները սահմանվում են ապահովագրական ընկերության կանոններով:

"Lounge Key" ծառայության սակագները

Ծառայության տրամադրումԱնվճար, առանձին քարտ նախատեսված չէ*
Օդանավակայանի Longe Key տարածք մուտքի արժեք

Տարեկան 1 անվճար մուտք

WBE- 32 ԱՄՆ դոլար**

* Lounge Key տարածք մուտք գործելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել WBE քարտը
** Վճար գանձվում է Lounge Key տարածք մուտք գործած յուրաքանչյուր հյուրի համար համաձայն սահմանված սակագների

"Boingo Wi-Fi" ծառայություն

Ծառայության 

նկարագիրը

Boingo WiFi ծառայությունը Mastercard -ի քարտապաններին  տալիս է  անսհամանափակ հասանելիություն Wi-Fi կապին ամբողջ աշխարհում ճանապարհորդելիս, ներառյալ ոչ լարային ինտերնետ հասանելիություն ինքնաթիռի սրահում: Հասանելիությունը տրամադրվում է քարտապանի կողմից Boingo կայքում քարտի գրանցումից հետո: Հասանելի կետերում միացումը կատարվում է Boingo հավելվածի կամ Վեբ կայքի միջոցով:  
Հաճախորդի 4  սարքերի միացման հնարավորություն (iOS, Android)
475 կետ +  հասանելիություն ինքնաթիռների սրահում 
Wi-Fi  100 երկրում,  6 մայրցամաքներում
Ծառայության միջնորդավճարըԱնվճար
Ծառայության միացումը*1. Մուտք համակարգ
 Գրանցում: Քարտապանը գրանցվում է "Boingo Wi-Finder" հավելվածում` մուտք անելով քարտի համարը, ստեղծելով մուտքանուն/գաղտնաբառ
2. Wi-Fi կապին միացում
* "Boingo Wi-Finder" հավելվածի միջոցով Boingo կապի առկայության դեպքում սարքն ավտոմատ միանում է Wi-fi կապին
Ծառայության միջնորդավճարԱնվճար
 CHATBOT CONSIERGE ծառայությունը դա պարզ և հարմարավետ ծառայություն է քարտապանի և Mastercard Concierge օգնականների պրոֆեսիոնալ թիմի միջև շաբաթը 7 օր, 24 ժամ:
Քարտապանը կարող  է հարցումներ  ուղարկել  CHATBOT CONSIERGE ծառայությանը: 
1. Օնլայն, ընտրված հավելվածում CHATBOT CONSIERGE միջոցով
2. +37441121362 հեռախոսահամարով
3.  info@konsierge.com էլեկտրոնային հասցեով
CHATBOT CONSIERGE ծառայությունը հասանելի է հետևյալ 4 հավելվածներում - WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook) 24/7 ռեժիմով` առանց տոների և հանգստյան օրերի. 
 CHATBOT CONSIERGE հասանելի ծառայություններն են`
• Ապրանքների և ծառայությունների առաքում,
• Իրավաբանական խորհրդատվություն,
• Ռեստորաններ,
• Օնլայն միջոցառումներ,
• Հյուրանոցներ,
• Ավիատոմսեր,
• Այլ տեղեկություններ:
Քարտապանը կարող է միանալ ծառայությանը` կատարելով հետևյալ գործողությունների հերթականությունը`
1.Անհրաժեշտ է հեռախոսով մուտք գործել  https://konsierge.com/lite.html կայքը,
2. Ընտրել հարմարավետ հավելվածը և սեղմել համապատասխան կոճակը,
3. Անցնել նշված հղումով գրանցման համար,
4.  Հավաստագրման համար մուտք անել ձեռքի հեռախոսահամարը և քարտի առաջին 6 թվերը  (քարտի ԲԻՆ-ը),
5. SMS հաղորդագրությամբ ուղարկված կոդով հաստատել հեռախոսահամարը,
6. Վերադառնալ ընտրված հավելված  և սկսել  "CHATBOT CONSIERGE" ծառայության օգտագործումը:

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Թարմացվել է առ՝ 21-10-2021թ., 12:05