VTB-BANK

Ակցիայի անցկացման պայմաններ և կանոններ

1.    Ակցիայի պայմաններ`
1.1    Ակցիայի ժամկետ` 01.12.2019-01.12.2020թթ.,
1.2.    Ակցիայի ամփոփման հաշվետու ժամանահատված՝ յուրաքանչյուր եռամսյակ:
1.3.    Ակցիայի մասնակիցներ` բոլոր այն ֆիզիկական անձ հաճախորդները, ովքեր հաշվետու ժամանակահատվածում ձևակերպում են նոր վարկեր Բանկում:
1.4.    Վարկատեսակ` առանց գրավի ապահովման վարկ Ունիվերսալ (բացառությամբ վարկի վերանայման), վարկային գիծ դեբետային/վարկային քարտին, ապառիկ վարկեր, ոսկու գրավով վարկեր, հիփոթեք, ավտովարկ:
1.5.    Ակցիայի անցկացման տարածաշրջան` Հայաստանի Հանրապետության տարածք:
1.6.    Ակցիայի էությունը` յուրաքանչյուր հաճախորդ, ով «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ- ում (այսուհետ՝ Բանկ) Ակցիայի ընթացքում կձևակերպի վարկ՝ կստանա 1 ինքնակպչուն, որը փակցնելով իր տան/մեքենայի պատուհանին կամ հեռախոսին/նոութբուքին, և տեղադրելով փակցված ինքնակպչունի լուսանկարը Facebook սոցիալական կայքի իր անձնական էջում` գրառման վերնագրում նշելով իր անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձը հաստատող փաստատթղթի վերջին 3 նիշը, #varkvtb հեշթեգը, ինչպես նաև Բանկի պաշտոնական էջը Facebook-ում (tag), հնարավորություն կստանա 1 տարի ժամկետով զրոյացնել իր գործող մեկ վարկի տարեկան տոկոսադրույքը և վարկային հաշվի սպասարկման վճարը: Եթե մինչև Facebook սոցիալական կայքում հրապարակում կատարելը հաղթող ճանաչված մասնակիցը տվյալ եռամսյակում ունեցել է ձևակերպված մի քանի վարկ, ապա զրոյացվում է գումարով ամենամեծ վարկի տոկոսադրույքը և սպասարկման վճարը (վարկի գումարը չպետք է գերազանցի 20 մլն. ՀՀ դրամ):
1.7.    Ակցիայի հաղթող` յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջին աշխատանքային օրը՝ ժամը 18:00-ին տվյալ եռամսյակի համար հաղթող են ճանաչվում գումարային առավելագույն Like/Share հավաքած 3 մասնակիցները (Like-երի քանակը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 200  հատ 1 հրապարակման համար):
1.8.    Մրցանակ` հաշվետու ժամանակաշրջանում մինչև հրապարակումը անելը ձևակերպված գումարով ամենամեծ վարկի տարեկան տոկոսադրույքի և վարկային հաշվի սպասարկման վճարի զրոյացում` Բանկում համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպումների կատարման պահից 1 տարի ժամկետով:
1.9.    Բանկի որոշմամբ բացի երեք հիմնական հաղթողներից, տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի ամենագեղեցիկ, հետաքրքիր և ստեղծագործ լուսանկարների (հրապարակումների) հեղինակ-մասնակիցները կարող են ստանալ խրախուսական նվերներ:

 

2.    Ակցիային կանոններ և մասնակիցների նկատմամբ պարտադիր պահանջներ`
2.1.    Ակցիան գործում է միայն նշված վարկատեսակների համար:
2.2.    Ակցիային մասնակցության պարտադիր պայմաններ.

  • Ակցիայի ընթացքում ձևակերպել վարկ Բանկում (բացառությամբ “Փրայմ” և “Պրիվիլեգիա” մասնաճյուղերի), ստանալ ինքնակպչուն թերթիկ և առավելագույնը մեկ ամսվա ընթացքում փակցնել այն տան/մեքենայի պատուհանին կամ հեռախոսին/նոութբուքին,
  • Լուսանկարել ինքնակպչունը և տեղադրել այն Facebook սոցիալական կայքի մասնակցի անձնական  էջում՝ գրառման վերնագրում նշելով մասնակցի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստատթղթի վերջին 3 նիշը, #varkvtb հեշթեգը, ինչպես նաև Բանկի պաշտոնական էջը Facebook-ում (tag)
  • Կատարել հրապարակում պարտադիր “Հասանելի է բոլորին  (Public)” գաղտնիությամբ,
  • Պահպանել ինքնակպչուն թերթիկը տան/մեքենայի պատուհանին կամ հեռախոսին/նոութբուքին ամբողջ հաշվետու ժամանակահատվածում (դրանց առկայությունը ստուգվելու է ինչպես ողջ հաշվետու ժամանակահատվածում, այնպես էլ հաղթողների բացահայտումից անմիջապես հետո):
  • Հավաքել  Like/Share-երի գումարային առավելագույն քանակ (Like-երի քանակը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 200  հատ 1 հրապարակման համար):
  • Լինել Բանկի պաշտոնական Facebook էջի հետևորդ:

2.3.    Մասնակցի կատարած հրապարակումը պետք է պարտադիր կատարված լինի իր անձնական Facebook էջով (չպետք է լինի բիզնես, երրորդ անձի, անանուն, կեղծ (Fake)  կամ մասնակցի անձը հաստատող փաստաթղթում նշված տվյալներին չհամապատասխանող մտացածին տվյալներով էջ):
2.4.     Share–ները պարտադիր պետք է կատարված լինեն  “Հասանելի է բոլորին  (Public)” գաղտնիությամբ:
2.5.    Մասնակիցների Facebook էջում չպետք է լինի ոչ պատշաճ (ցենզուրայից դուրս) գրառումներ:
2.6.    Մասնակցի Facebook էջի գլխավոր (profile photo) և պատի (wall photo) նկարներում չպետք է առկա լինեն այլ ապրանքանիշեր/ հովանավորներ/ պրոդուկտներ:
2.7.    Ակցիայի համար ստեղծված նկարները, տեքստերը և/կամ այլ տեղեկատվությունը հետագայում կարող են օգտագործվել Բանկի կայք էջում կամ այլ գովազդային նյութերում:
2.8.    Արգելվում է տվյալների ավտոմատ հավաքագրումը բոտերի միջոցով, նման դեպքերի բացահայտման դեպքում մասնակիցները ավտոմատ կհեռացվեն Ակցիայի մասնակցությունից:
2.9.    Ակցիային չեմ մասնակցում Բանկի աշխատակիցները, ինչպես նաև “Փրայմ” և “Պրիվիլեգիա” մասնաճյուղերի հաճախորդները:
2.10.    Ակցիայի ողջ ընթացքում յուրաքանչյուր մասնակից կարող է հաղթող ճանաչվել միայն մեկ անգամ և միայն մեկ վարկի մասով:
2.11.    Վարկի գումարը չպետք է գերազանցի 20 մլն. ՀՀ դրամը:
2.12.    Եթե մասնակցի վարկը ձևակերպված է եղել եռամսյակի վերջին ամսվա ընթացքում, ապա թույլատրվում է նրա մասնակցությունը Ակցիային հաջորդ եռամսյակի ընթացքում: Այս դեպքում Facebook հրապարակումը նույնպես պետք է կատարվի հաջորդ եռամսյակի ընթացքում, սակայն ամսաթիվը պետք է լինի վարկի ձևակերպումից հետո 1 ամսից ոչ ուշ:
2.13.    Բանկն իրավասու է ստուգելու ինքնակպչունների առկայությունը Ակցիայի ողջ ընթացքում:

 

3.    Հավելյալ դրույթներ՝
3.1.    Ակցիային մասնակցությունը նշանակում է, որ Ակցիայի պայմաններին համապատասխանող և Ակցիային մասնակցելու ցանկություն հայտնող հաճախորդը ծանոթացել է և համանաձայնվել է սույն «Ակցիայի անցկացման պայմաններին և կանոններին»:
3.2.    Ակցիային մասնակցելով հաճախորդները համաձայնվում են, որ իրենց տվյալները` անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի վերջին 3 նիշը, այլ տեղեկությունը, իրենց կողմից տրամադրված նկարները և նյութերը կարող են օգտագործվել Բանկի կողմից առանց տարածքային կամ ժամկետային սահմանափակումների և առանց մասնակցի լրացուցիչ թույլտվության:
3.3.    Հաճախորդի մասնակցությունը Ակցիային նշանակում է Ակցիայի ամփոփման նպատակով Բանկի կողմից օրենքով թույլատրելի ցանկացած եղանակով վերջինիս տվյալների մշակման համաձայնություն:
3.4.    Բանկը իրեն իրավունք է վերապահում միակողմանի իրականցնել Ակցիայի պայմանների փոփոխում՝ Բանկի պաշտոնական էջում փոփոխությունները հրապարակելով:
3.5.    Բանկն իրավունք ունի ցանկացած պահի միակողմանիորեն որոշում կայացնել ստացված արդյունքներն Ակցիայի պայմաններին չհամապաստախանելու վերաբերյալ և հեռացնել մասնակցին Ակցիայի հեռագա մասնակցությունից: Եթե Ակցիայի անցկացման ընթացքում պարզ է դառնում, որ մասնակիցը խախտում է Ակցիայի պայմանները, ապա Բանկն իրավունք ունի հեռացնել այդ մասնակցին Ակցիայի հետագա մասնակցությունից:
3.6.     Չի թույլատրվում Բանկի և բրենդի հասցեին անպարկեշտ և վիրավորական համեմատությունների/արտահայտությունների կիրառումը: Բանկի կարծիքով անընդունելի և/կամ էթիկայից դուրս բացասական մեկնաբանությունների առկայության դեպքում  Մասնակիցը կարող է հեռացվել Ակցիային մասնակցությունից:
3.7.    Տեխնիկական խնդիրների կամ Բանկից անկախ այլ հանգամանքների պատճառով համակարգչային համակարգի աշխատունակության սահմանափակման, կամ Ակցիայի ընթացքում խարդախության փաստի մասին կասկածների ի հայտ գալու դեպքում` Բանկն իրավունք ունի վերանայել Ակցիայի անցկացման ժամկետները և պայմանները` ներառյալ Ակցիայի վաղաժամկետ դադարեցումը:
3.8.    Բանկն իրավունք ունի Մրցանակ չտրամադրել Հաղթողին, եթե վերջինս տրամադրել է կեղծ տեղեկատվություն կամ որևէ այլ ձևով խախտել է Ակցիայի կանոնները: Նման մրցանակը համարվում է չպահանջված:
3.9.    Բանկն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ օգտագործել Ակցիայի մասնակցության համար կատարված նկարները, տեղեկատվությունը կամ մեկնաբանությունները, այդ թվում` տրամադրել երրորդ անձանց:
3.10.    Ակցիայի հաղթողներին մրցանակ տրամադրելու նպատակով Բանկն իրավունք ունի պահանջել «Ակցիայի անցկացման պայմաններիով և կանոններով» նախատեսված և/կամ գործողությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
3.11.    Վերոնշյալ տեղեկատվության տրամադրումից մասնակի կամ ամբողջական հրաժարումը ազատում է Բանկին մրցանակ տրամադրելու պարտականությունից:
3.12.    Հաղթանակի մասին Ակցիայի մասնակիցը տեղեկացվելու է Facebook սոցիալական ցանցում անձնական նամակով կամ հեռախոսազանգի միջոցով:

 

Թարմացվել է առ՝ 08-12-2019թ., 21:11

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ