VTB-BANK

«Պլատինում» բանկային ծառայությունների փաթեթի (այսուհետ Փաթեթ) տրամադրման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ

«Պլատինում» բանկային ծառայությունների փաթեթի (այսուհետ Փաթեթ) տրամադրման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ

1

Փաթեթի տրամադրման պայմաններ

 

 

1.1

 

 

Հաճախորդների նպատակային խումբ

Ավանդատու հաճախորդներ

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդների հետ փոխկապակցված

հաճախորդներ1

Բանկի միջոցով աշխատավարձ ստացող հաճախորդներ2

Այլ հաճախորդներ

 

 

1.2

 

Հաճախորդների խմբին ներկայացվող պահանջներ

 

Ավանդի գումար` 10-70 մլն ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ)3

 

Բանկի կողմից հաստատված պահանջների համաձայն

Բանկում Հաճախորդի բանկային/քարտային հաշվին հաշվեգրվող ամսական աշխատավարձի նվազագույն գումար` 500.000 ՀՀ դրամ

 

 

-

 

Ծառայության անվանում

2

Ճանապարհորդական ապահովագրություն

2.1

Ապահովագրության միջնորդավճար4

Անվճար

 

2.2

Ապահովագրության գործողության

ժամկետ

365 օրվա ընթացքում 30 օր ուղևորության ժամկետով

 

 

2.3

Մեկ ապահովագրական պատահարի դեպքում առավելագույն հատուցման

գումար5

 

 

 

30,000 Եվրո

 

 

 

2.4

Շտապ բուժ. օգնության համար տարեկան ապահովագրության առավելագույն գումար մեկ անձի

համար5

Ծանոթություն

1 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 10.09.2012թ. № 387 որոշմամբ հաստատված ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ խոշոր/միջին հաճախորդներին

2 Փաթեթի ձևակերպման ամսաթվից առնվազն մեկ ամիս առաջ և Փաթեթի գործողության ողջ ընթաացքում

3 Բոլոր ներդրած ավանդների հանրագումարը

4 Տրամադրվում է անվճար 1 անգամ Փաթեթի սպասարկման 1 օրացուցային տարվա ընթացքում և "Պլատինում" փաթեթի սպասարկման միջնորդավճարի

5 Ներառյալ հաճախորդի էվակուացիա և ռեպատրացիա

Թարմացվել է առ՝ 17-11-2019թ., 23:01

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ