VTB-BANK

VISA KID, VISA TEEN, iSTUDENT Վճարային քարտերի սակագներ

NԾառայության անվանումը / սակագին (ՀՀ դրամ)Visa Classic Debit / Mastercard Standard Debit
Քարտի տեսակ
1ԹողարկումKIDTeeniStudent1
1.1Քարտի թողարկում2ԱնվճարԱնվճարԱնվճար
1.2Քարտի շտապ թողարկում33,900 ՀՀ դրամ3,900 ՀՀ դրամ2,000 ՀՀ դրամ
1.3Հավելյալ քարտի թողարկումԱնվճարԱնվճարԱնվճար
2Սպասարկում4
2.1Քարտի սպասարկում5Տարեկան - 1,900 ՀՀ դրամ
Ամսական - 190 ՀՀ դրամ
Տարեկան - 1,900 ՀՀ դրամ
Ամսական - 190 ՀՀ դրամ
Անվճար
3Չնվազող մնացորդ 6000
4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք AMD/USD/EUR/RUB0%0%0%
5Քարտային հաշվի համալրում
5.1Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի դրամարկղերումAMDԱնվճար - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված չեն Cash-In բանկոմատներ
200 ՀՀ դրամ - մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ**
USDԱնվճար

RUB

Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն, min 390 AMD, max 12 %***

EURԳործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն, min 390 AMD, max 3.5 %***
5.2Քարտային հաշվի համալրում Cash-In բանկոմատներերով (ՀՀ դրամ)Անվճար
5.3Քարտային հաշվի համալրում վճարային տերմինալների միջոցովՀամաձայն գործարքի պահին գործող "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների
6Քարտով կանխիկ/անկանխիկ գործարքների իրականացում, այդ թվում POS-տերմինալներով կամ առանց քարտի կիրառության
6.1Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում` 
6.1.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում 0.15%0.15%0%
6.1.2ՎՏԲ խմբի բանկոմատներում 7 1% նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ, 3 USD/Euro, 120 RUB
6.1.3Այլ բանկերի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում8 1% նվազագունը 1,000 ՀՀ դրամ, 3 USD/Euro, 120 RUB
6.1.4Հաշվից կանխիկացում Բանկի մասնաճյուղերում
(Կից քարտի դեպքում կիրառվում է հիմնական քարտի սակագինը)
AMD, USD, EUR, RUR

Բանկի մասնաճյուղերում POS-տերմինալների միջոցով - Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն, max 3.5%, min 2000 AMD***

Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերում առանց վճարային քարտի կիրառության

AMD - 0.69%, min 390 AMD***

- Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում`

USD, EUR, RUR – Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն max 3.5%, min 0.2%***.

- Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների համար`

USD, EUR, RUR – Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն, max 3.5%, min 390 AMD***

6.2Փոխանցում քարտային հաշվից` (Կից քարտի դեպքում կիրառվում է հիմնական քարտի սակագինը)
6.2.1Ներբանկային փոխանցումԱնվճար
6.2.2Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
 (այդ թվում վճարումներ ՀՀ պետական և տեղական բյուջեներ)
Անվճար
6.2.3Միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքում (USD/EUR)0.1%, min 2,900 AMD, max 7,500 AMD
6.2.4Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում,
այդ թվում` ներառյալ վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ (AMD/USD/EUR)10 
6.2.2 և 6.2.3 կետերում նշված սակագին + 1,900 ՀՀ դրամ
6.2.5Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրսՀամաձայն գործարքի պահին սահմանված "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների և պայմանների
6.3Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում0%
6.4Quasi cash գործարքներ113%
6.5Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառության/ անկանխիկ գործարքների իրականացման քանակի կամ գումարի սահմանաչափՕրական առավելագույնը 10 գործարք ընդհանուր գումարով ոչ ավել քան 50,000 AMDՕրական առավելագույնը 10 գործարք ընդհանուր գումարով ոչ ավել քան 50,000 AMDԱռանց սահմանափակումների
7Քարտից քարտ փոխանցումներ
7.1 Բանկի բանկոմատների միջոցով12
7.1.1Ներբանկային փոխանցումներ (AMD, USD, EUR, RUB)
Ներբանկային փոխանցումների դեպքում ստացողի քարտի վճարային համակարգը նշանակություն չունի
Դեբետային քարտեր - 0.9%, min 200 AMD/ 0.4USD/ 0.35 EUR/ 27 RUB 
7.1.2Փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր (AMD)***Դեբետային քարտեր - 0.9%, min 200 AMD
7.1.3Միջազգային փոխանցումներ (USD, EUR, RUB)***Դեբետային քարտեր - 1.5%, min 500 AMD, 1 USD/EUR, 50 RUB
7.1.41 փոխանցման առավելագույն սահմանաչափՆերբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ - 250,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 5 փոխանցում 1 օրվա մեջ
7.1.5Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում կատարված փոխանցումների սահամանաչափՆերբանկային փոխանցումներ - առանց սահմանափակումների
Այլ փոխանցումներ - 3,000,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 15 փոխանցում
7.2Մոբայլ կամ Ինտերնետ Բանկինգի միջոցով  (Կից քարտի դեպքում կիրառվում են հիմնական քարտի սակագները )Անվճար
8Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր13
8.1Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումար500,000 AMD
8.2Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար50,000 AMD100,000 AMD1,000,000 AMD
8.3Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ5510
8.4Քարտից կանխիկացման օրական սահմանաչափի ավելացում                                           1,900 ՀՀ դրամ
9Այլ պայմաններ (Ներառյալ ԱԱՀ)
9.1Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբ
(քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո),  Բանկի ավտոմատ վերաթողարկման պայմաններին քարտի համապատասխանության դեպքում
Անվճար
9.2Քարտի վերաթողարկում
 (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/քարտի կորուստ/հաճախորդի տեղեկատվության բացահայտում)
1,900 AMD1,900 AMD700 AMD
9.3Նոր PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի վերաթողարկվում)1,500 AMD1,500 AMD500 AMD
9.4Քարտային հաշվից քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում Համաձայն ստանդարտ դեբետային քարտերի սպասարկման պայմանների 
9.9Գերածախսի նկատմամբ հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույքՀամաձայն գործարքի պահին ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի
9.10Լիազորագրերի ձևակերպում Բանկի ներսումք.Երևանի մասնաճյուղերում4, 900 ՀՀ դրամ
շրջանների մասնաճյուղերում4, 900 ՀՀ դրամ
10Քարտի արգելափակում
10.1Քարտի մուտքագրում միջազգային STOP-ցանկ (14 օրով Visa-ի մեկ տարածաշրջանում)15,000 ՀՀ դրամ
10.2Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից Անվճար
10.3Քարտի մուտքագրում/ելքագրում լոկալ STOP-ցանկԱնվճար
11Մնացորդի դիտում15
11.1"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/ Մոբայալ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում Անվճար
11.2ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում10 ՀՀ դրամ
11.3ՀՀ տարածքից դուրս բանկերի բանկոմատներում250 ՀՀ դրամ
12Քարտից հրաժարվելու տուգանք161,500 ՀՀ դրամ
13Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)5
14Բանկի բանկոմատի կողմից առգրավված քարտի շտապ տրամադրում 5,000 ՀՀ դրամ 
 
SMS-բանկինգ ծառայություն
Սակագինը կիրառվում է Բանկի համապատասխան փաստաթղթով սույն ծառայությանը միանալու դեպքում 
1"SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացումԱնվճար
2"SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար (ներառյալ ԱԱՀ )199 AMD199 AMDԾառայության ակտիվացման առաջին 3 ամիսը - Անվճար
4-րդ ամսից - 199 AMD
Հաճորդող միացումների դեպքում - 199 AMD
Ծանոթություն 
1 Նշված սակագները ենթակա են փոփոխման` կախված Ուսումնական հաստատության հետ կնքված պայմանագրի պայմաններից:
2 Երևանում` 3 բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` 5 բանկային օրվա ընթացքում:
³ Երևանում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` մինչև 3 բանկային օրվա ընթացքում:
4 Քարտի սպասարկման համար վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի ներկայացման պահին: Հետագայում քարտի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում քարտի սպասարկման գումարը գանձվում է Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային տարվա առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության: Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից, իսկ արտարժույթային հաշիվների դեպքում` փոխանակելով տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի:
Կազմակերպության ղեկավարին կարող է տրամադրվել անվճար սպասարկումով քարտ` ՄԲԶԴ տնօրենի համաձայնեցմամբ:
                                                                                                                        
5 Kid, Teen և iStudent քարտերը կարող են նաև տրամադրվել որպես կից քարտեր անչափահասի օրինական ներկայացուցչի դեբետային կամ վարկային քարտերին. Կից քարտերի վրա տարածվում են սույն սակագներն ու պայմանները: 
6 Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին քարտի գործողության ողջ ընթացքում, Բանկի նկատմամբ պարտավորությունները մարելու նպատակով: 
7 ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:
8 ՀՀ-ում և արտասահմանում գործող բանկեր, այդ թվում ՎՏԲ Խմբի անդամ բանկերի POS տերմինալներ:
9Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է պահանջի ներկայացման պահին Բանկի տվյալ մասնաճյուղում առկա հասանելի կանխիկ դրամական միջոցների չափը կամ Բանկում առկա չէ պահանջվող արժույթով գումար, ապա Բանկը առաջարկում է Հաճախորդին չբավականացնող կանխիկ դրամական միջոցները ստանալ հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկով՝
1. Բանկի մոտակա այլ մասնաճյուղից (նախապես հավաստիանալով, որ այնտեղ Հաճախորդի պահանջը ամբողջությամբ կարող է բավարարվել);
2. Կանխիկ գումարը ստանալու հայտ ներկայացնելով* (ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով): Պահանջվող գումարը տրամադրվում է`
• 1 բանկային օրվա ընթացքում ք․Երևանի մասնաճյուղերի դեպքում,
• 3 բանկային օրվա ընթացքում մարզերի մասնաճյուղերի դեպքում:
* Կանխիկ գումարի ստացման հայտ Հաճախորդի կողմից կարող է ներկայացվել գրավոր՝ Բանկի մասնաճյուղի տարածքում, կամ բանավոր՝ Բանկի Կոնտակտային կենտրոնի միջոցով:
10   "Շտապ" նշումով փոխանցումները (Բանկի կողմից մշակվում են արտահերթ)  ՀՀ տարածքում ընդունվում են մինչև գործառնական 15:30 ժամը և կատարվում են նույն օրը: "Շտապ" նշումով փոխանցումները չեն ընդունվում 15:30-ից հետո և կատարվում են հաջորդ աշխատանքային օրը: 
11 վարկային կազմակերպություններից ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում, այդ թվում Ինտերնետի միջոցով:
12 Փոխանցվող գումարը քարտին հասանելի է դառնում սկսած մի քանի վայրկյանից մինչև 2 բանկային օրվա ընթացքում կախված քարտը թողարկող բանկից: Ծառայությունը հասանելի չէ ԱՄՆ կամ Կանադայում թողարկված քարտերի համար: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցման պահին և գանձվում է փոխանցումն իրականացնողից: 
13 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում:
15 Յուրաքանչյուր դիտման համար:
16 Հաճախորդի կողմից քարտի բացման հայտ ներկայացնելու և 6 ամիսների ընթացքում չստանալու տուգանք:
* Տեխնիկական խնդիրների առաջացման կամ հաճախորդների սպասարկման անընդհատությունն ու օպերատիվությունը ապահովելու համար տվյալ մասնաճյուղերում կարող է կիրառվել 0 ՀՀ դրամ սակագին: Մասնաճյուղերի ցանկը, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ և որոնց դրամարկղերում կիրառվելու է քարտային հաշվին դրամային մուտքի սակագին, հասանելի է Բանկի պաշտոնական կայքում: 
** Եթե սակագինը սահմանվում է 0, նվազագույն միջնորդավճարը չի գանձվում: 
*** Միայն ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի VISA քարտերից այլ VISA քարտերի, տեղական կամ միջազգային փոխանցումներ
Փոխանցվող գումարը քարտին հասանելի է դառնում սկսած մի քանի վայրկյանից մինչև 2 բանկային օրվա ընթացքում կախված քարտը թողարկող բանկից: Ծառայությունը հասանելի չէ ԱՄՆ կամ Կանադայում թողարկված քարտերի համար: Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցման պահին և գանձվում է փոխանցումն իրականացնողից:  
 

Թարմացվել է առ՝ 13-06-2022թ., 12:27

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ