VTB-BANK

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակներ ըստ վարկատեսակների

Ֆիզիկական անձանց ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր

Տրամադրվող գումարի չափը` 1,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը` 11%

Մարման Ժամկետ` 180 օր

Մարման եղանակ` 90 օրվա համար տոկոսները` ժամկետի սկզբում, մնացած տոկոսները մայր գումարի հետ միասին` ժամկետի վերջում

Կանխիկ միջոցների տրամադրման միանվագ վճար` 20,000 ՀՀ դրամ (2% վարկի գումարից)

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 16.53%

 

Ֆիզիկական անձանց զրոյական տոկոսադրույքով ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկեր

Տրամադրվող գումարի չափը` 500,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը` 0%

Մարման Ժամկետ` 90 օր

Մարման եղանակ` վարկի հիմնական գումարը վճարվում է ժամկետի ավարտին

Կանխիկ միջոցների տրամադրման միանվագ վճար` 25,000 ՀՀ դրամ (5% վարկի գումարից)

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 23.41%

 

Գյուղատնտեսներին ոսկյա իրերի գրավադրմամբ միկրովարկեր

Տրամադրվող գումարի չափը` 1,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը` 7%

Մարման Ժամկետ` 730 օր

Մարման եղանակ`  վարկի գումարի 31% վճարվում է անուիտետային մարման ժամանակացույցով մինչև նախավերջին մարումը, իսկ վարկի գումարի 69% հիմնական պարտքի մնացորդի վրա հաշվեգրված տոկոսների հետ միասին վճարվում են ժամկետի վերջում

Վարկային հաշվի սպասարկման ամենամսյա վճար` 2,977.24 ՀՀ դրամ* (0.62% վարկի գումարից)

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 15.94%

* Կախված վարկի տրամադրման պահին Բանկի համապատասխան փոխարժեքից, օրինակում 1 ԱՄՆ դոլար = 480.2 ՀՀ դրամ:

 

Առաջնակարգ գրավի ապահովվածությամբ վարկեր

Տրամադրվող գումարի չափը` 800,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը` 12%

Մարման Ժամկետ` 180 օր

Մարման եղանակ` հիմնական պարտքը վճարվում է վարկի ժամկետի ավարտին, իսկ տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 12.94%

 

Ապառիկ վարկեր

Տրամադրվող գումարի չափը` 400,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը` 0%

Մարման Ժամկետ` 60 ամիս

Մարման եղանակ` անուիտետային (հավասարաչափ) վճարումեր

Վարկի սպասարկման ամսական վճար`  4,316.10 ՀՀ դրամ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 23.99%

 

Վարկային գիծ դեբետային քարտին

Տրամադրվող գումարի չափը` 980,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը` 11.5%

Մարման Ժամկետ` 24 ամիս

Մարման եղանակ` տոկոսները` ամենամսյա, հիմնական պարտավորությունը` ժամկետի վերջում

Վարկային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար (գանձվում է փաստացի ամիսների համար)` վարկի գումարից 2.7%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 15.39%

 

Վարկային գիծ վարկային քարտին առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի

Տրամադրվող գումարի չափը` 2,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը` 17%

Մարման Ժամկետ` 24 ամիս

Մարման եղանակ` տոկոսները` ամենամսյա, հիմնական պարտավորությունը` ժամկետի վերջում

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար` 50,000 ՀՀ դրամ (վարկի գումարի 2.9%, ոչ ավել, քան 50,000 ՀՀ դրամ)

Վարկային քարտի սպասարկման ամսական վճար` 590 ՀՀ դրամ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 20.62%

 

«Ունիվերսալ» սպառողական վարկ առանց գույքի գրավադրման

Տրամադրվող գումարի չափը` 5,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը (հաստատուն)` 11.1%

Մարման Ժամկետ` 60 ամիս

Մարման եղանակ` անուիտետային (հավասարաչափ) վճարումեր

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար` 6,872.40 ՀՀ դրամ

Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական վճար` 4,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 13.53%

 

Երկրորդային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով վարկ

Տրամադրվող գումարի չափը` 10,000,000 ՀՀ դրամ

Գրավի շուկայական արժեքը` 12,500,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը (հաստատուն)` 13.5%

Մարման Ժամկետ` 60 ամիս

Մարման եղանակ` անուիտետային (հավասարաչափ) վճարումեր

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար` 75,000 ՀՀ դրամ (վարկի գումարի 2%, ոչ ավել, քան 75,000 ՀՀ դրամ)

Վարկային հաշվի սպասարկման ամսական վճար` 28,750 ՀՀ դրամ (գրավի շուկայական արժեքի 0.23%)

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 22.19%

Թարմացվել է առ՝ 15-10-2019թ., 09:26

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ