VTB-BANK

MasterCard դեբետային քարտերի սակագներ

Mastercard միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի դեբետային քարտերի թողարկում և սպասարկում
 Ծառայության անվանումը / սակագին (ՀՀ դրամ)Mastercard Standard UnembossedMastercard Standard DebitMastercard Gold Debit
1Թողարկում
1.1Քարտի թողարկում1Անվճար
1.2Քարտի շտապ թողարկում 23,900 ՀՀ դրամ4,900 ՀՀ դրամ5,900 ՀՀ դրամ
1.3Հավելյալ քարտի թողարկումԱնվճար
2Սպասարկում 3
2.1Քարտի սպասարկումտարեկան - 2,900 ՀՀ դրամ
ամսական - 290 ՀՀ դրամ
տարեկան - 5,900 ՀՀ դրամ
ամսական -590 ՀՀ դրամ
տարեկան  - 25,000 ՀՀ դրամ
ամսական - 2,500 ՀՀ դրամ
2.2Հավելյալ քարտի սպասարկում (տարեկան)4 1,900 ՀՀ դրամ- Visa Classic Unembossed//Mastercard Standard Unembossed▪ 3,900 ՀՀ դրամ- Visa Classic/Mastercard Standard
▪ 1,900 ՀՀ դրամ- Visa Classic Unembossed/Mastercard Standard Unembossed
▪ 5,900 ՀՀ դրամ-Visa Gold/Mastercard Gold
▪  3,900 ՀՀ դրամ- Visa Classic/Mastercard Standard
▪  1,900 ՀՀ դրամ -Visa Classic Unembossed/Mastercard Standard Unembossed
2.3.Քարտի հատուկ սպասարկման վճար (ըստ հաճախորդի ընտրության)*13,500 AMD
3Չնվազող մնացորդ 50
4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
4.1AMD/USD/EUR/RUB0.00%
Ծանոթություն
¹ Երևանում` 3 բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` 5 բանկային օրվա ընթացքում:
² Երևանում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` մինչև 3 բանկային օրվա ընթացքում:
³ Քարտի սպասարկման համար վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի ներկայացման պահին: Հետագայում, վճարման ամսական եղանակի ընտրության դեպքում  գանձվում է Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային ամսվա առաջին աշխատանքային օրը, իսկ տարեկան եղանակի ընտրության պարագայում` Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային տարվա առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը քարտի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության:
Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից, իսկ արտարժույթային հաշիվների դեպքում` փոխանակելով տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի:
Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները:
5 Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին: 

«1 (մեկ) օրացուցային տարի ժամկետով տրամադրվող Քարտի հատուկ սպասարկումը իր մեջ ներառում է.
- Հատուկ ընդհանրացված տեղեկատվական ձևաչափով հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ (ԱՔՌԱ հարցման պատասխանի հիման վրա ձևավորված)  տեղեկատվության տրամադրում:
- “Ապահով քարտ” ապահովագրական ծածկույթ` 500,000 ՀՀ դրամ ապահովագրական գումար սահմանաչափով:
- Վճարային քարտերի պահպանման համար նախատեսված RFID պաշտպանությամբ դրամապանակ։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ !
Հիմնական քարտին կից Visa Electron գործող  քարտերը սպասարկվում են Visa Classic Unembossed քարտի սակագներով: 

 

 

Դեբետային քարտերի սակագներում փոփոխություններ (ուժի մեջ է մտնում 01․12․2023թ-ից)

Թարմացվել է առ՝ 13-06-2022թ., 12:19

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ